Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років icon

Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років
НазваНові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років
Сторінка2/4
Дата10.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

53

У 29-річної жінки виявлено вузлоподібну пухлину нижньої щелепи із вираженою

деформацією щелепи, рентгенологічними ознаками руйнування кістки. При

гістологічному дослідженні пухлини спостерігаються множинні атипові одноядерні клітини

овальної форми, поодинокі гігантські багатоядерні клітини, хаотично розміщуються

кісткові балочки. Діагностуйте захворювання.

^ A * Остеобластокластома.

B Фолікулярна амелобластома.

C Внутрішньо кісткова карцинома.

D Амелобластична фіброма.

E Злоякісна амелобластома.


54

При огляді плоду спостерігається розщеплення верхньої губи. Поставте діагноз

уродженої вади обличчя.

A *Хейлосхіз

B Палатосхіз

C Мікрогнатія

D Гіпертелоризм

E Макростомія

55

У жінки 42 років під час операції був видалений червоподібний відросток, стінка якого

брудно-сірого кольору, зі смердючим запахом, з просвіту виділяється гній, мікроскопічно

численні осередки некрозу, крововиливи, тромби в судинах. Ваш діагноз:

^ A *Гострий гангренозний апендицит

B Гострий простий апендицит

C Гострий флегмонозний апендицит

D Гострий флегмонозно-виразковий апендицит

E Гострий поверхневий апендицит


56

При розтині трупа чоловіка 46 років, який тривалий час хворів на хронічний бронхіт,

виявлено, що легені збільшені в об'ємі, не спадаються, підвищеної повітряності, бліді,

тістоподібної консистенції, ріжуться з хрускотом. При мікроскопічному дослідженні у всіх

ділянках легень проксимальні відділи ацинусів різко розширені, стінки альвеол стоншені,

капіляри в них недокрівні. Якій клініко-морфологічній формі емфіземи відповідає така

морфологічна картина:

^ A *Хронічній дифузній обструктивній

B Ідіопатичній

C Вікарній

D Хронічній вогнищевій

E Старечій

57

Молодий чоловік 18 років звернувся до лікаря зі скаргами на деформацію обличчя. При

обстеженні виявлено пухлиноподібне утворення нижньої щелепи. Мікроскопічно

потовщена ділянка складається з однорідних великих клітин типу гістіоцитів та великої

кількості еозинофілів, а також спостерігається горизонтальна резорбція міжзубних

перегородок. Якому з нижче перерахованих пухлиноподібних захворювань відповідає

гістологічна картина:

^ A *Еозинофільна гранульома

B Херувізм

C Фіброматозний епуліс

D Фіброзна дисплазія

E Гігантоклітинний епуліс

58

У жінки 40 років при шинуванні патологічного перелому нижньої щелепи видалений

фрагмент кістки. На гістологічному дослідженні відломка - ділянка гнійного запалення

кістково-мозкових просторів з потоншенням кісткових балок. Поставте діагноз:

A *Остеомієліт

B Підокісний абсцес

C Гнійний періостит

D Серозний періостит

E

59

На розтині чоловіка 45-ти років, який довго хворів туберкульозом легень у лівій

плевральній порожнині виявлено близько одного літра густої вершкоподібної рідини

жовтувато-зеленого кольору. Яка форма гнійного запалення діагностована у пацієнта?

A *Емпієма

B Флегмона

C Гострий абсцес

D Хронічний абсцес

E Гнійний катар

60

У жінки 25 років видалено зуб з вузликом (діаметром 0,5 см), який був прикріпле-ний до

кореня. При гістологічному дос-лідженні вузлика: в епітеліальних тяжах наявність дрібних,

щілиноподібних про-світів, що зливаючись утворюють неве-лику округлу порожнину, зі

збереженим по колу багатошаровим епітелієм, розта-шованим на шарі грануляційної

тканини, що переходить у фіброзну капсулу. Визначте форму утворення у корені зуба.

^ A *Кістогранульома.

B Радікулярна кіста.

C Проста гранульома.

D Складна гранульома.

E Фіброма.


61

Стоматолог при осмотре полости рта больного выявил поражение твердых тканей зуба:

часть премоляров с фарфороподобными пятнами и полосками, моляры имеют

пигментированные эрозии, наблюдается стирание зубов. Дайте определение поражению

твердых тканей зубов.

A * Флюороз

B Клиновидные дефекты

C Эрозия зубов

D Кислотный кариес

E Гипоплазия

62

У женщины 26 лет было выявлено наличие опухоли альвеолярного отростка в виде

плотноватого узла, четко отграниченного. При гистологическом исследовании:

однотипные мелкие одноядерные клетки овальной формы; среди них расположены

гигантские многоядерные клетки; местами среди клеток образуются костные балочки.

Поставьте диагноз.

^ A * Остеобластокластома

B Примордиальная киста

C Амелобластома

D Фиброматозный эпулис

E Эозинофильная гранулема

63

На верхушке удаленного при парадонтите зуба обнаружен серо-розового цвета узелок

плотно спаянный с верхушкой зуба. Гистологически он представлен грануляционной

тканью, окруженной фиброзной тканью. Эти изменения характерны для:

^ A * Простой гранулемы

B Сложной гранулемы (эпителиальной гранулемы)

C Кистогранулемы

D Гранулирующего периодонтита

E Фиброзного периодонтита

64

В околоушной железе женщины 45 лет при пальпации найден плотный узел до 6 см в

диаметре с неровной поверхностью. После его удаления в микропрепарате найдены

мелкие железы, солидные участки и тяжи мономорфных эпителиальных клеток среди

отечной с миксоматозом стромы, очагами гиалиноза и участками, напоминающими

гиалиновый хрящ. Выберите наиболее соответствующий этому строению вариант

опухоли.

^ A *Полиморфная аденома

B Мономорфная оксифильная аденома

C Аденолимфома

D Мукоэпидермоидная опухоль

E Аденокарцинома.

65

У женщины 53 лет удалено опухолевидное образование из околоушной железы.

Микроскопически новообразование представлено железистыми микрокистозными,

солидными трабекулярными эпителиальными структурами, с миксоидными,

хондроидными очагами и очаговым отложением гиалина. Какой был выставлен

патогистологический диагноз.

^ A *Плеоморфная аденома слюнной железы

B Мукоэпидермоидная опухоль слюнной железы

C Аденокарциномы

D Аденокистозный рак.

E Плоскоклеточного рака

66

У больного с проникающим кариесом врач-стоматолог извлек пульпу, она серо-черного

цвета с гнилостным запахом. При микроскопическом исследовании пульпа

бесструктурна, видны колонии микробов. Какой диагноз поставил врач?

^ A * Гангренозный пульпит

B Серозный пульпит

C Очаговый гнойный пульпит

D Хронический гранулематозный пульпит

E Фиброзный пульпит

67

При осмотре пациента стоматолог обнаружил, что на месте разрушения эмали резцов и

клыков имеются пятна разного размера и цвета – белесоватые, желтоватые, черные. Из

анамнеза известно, что пациент длительное время проживал в местности, где

содержание фтора в воде превышает 2 мг/1 л. Стоматолог диагностировал:

A *флюороз эмали

B кариес эмали

C зубной камень

D Клиновидный дефект эмали

E Периодонтит

68. У хворого спостерігається втрата загальної чутливості на окремих ділянках тіла справа.

Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена?

A * Зацентральна.

B Верхня скронева.

C Середня скронева.

D Нижня скронева.

E Перед центральна

69. Після значного похудіння у чоловіка 70 років з’явились тупі болі в поперековій ділянці.

При обстеженні був виставлений діагноз: "Блукаюча нирка". Яка частина фіксуючого

апарату нирки вірогідніше всього була уражена?

A *capsula adiposa

B capsula fibrosa

C m. Iliopsoas

D lig. Hepatorenalis

E m. quadratus lumborum

70. Паренхіма аденогіпофіза представлена трабекулами, утвореними залозистими

клітинами. Серед аденоцитів є клітини з гранулами, які забарвлюються основними

барвниками і містять глікопротеїди. Які це клітини?

^ A *Гонадотропоцити, тиротропоцити.

B Соматотропоцити.

C Меланотропоцити.

D Мамотропоцити.

E Кортикотропоцити.

71. У хворого з гіпертонічною хворобою виявлено значне збільшення маси міокарда лівого шлуночка. Це сталося в наслідок:

^ A *Збільшення об’єму кардіоміоцитів

B Збільшення кількості кардіоміоцитів

C Розростання сполучної тканини

D Затримки води в міокарді

E Жирової інфільтрації міокарда

72. У больного, перенесшего травму и последующий геморрагический бурсит левого

коленного сустава, при осмотре через 3 месяца отмечается ограничение объема

движений в данном суставе вследствие образования рубца. Какой компонент

воспаления является основой развития этого осложнения?

A *Пролиферация

B Альтерация первичная

C Альтерация вторичная

D Экссудация

E Нарушение микроциркуляции

73. У хворого після отруєння грибами з’явилося жовте забарвлення шкіри та склер, темний колір сечі. Який пігмент спричинює забарвлення сечі у хворого на гемолітичну

жовтяницю?

A * Стеркобілін

B Моноглюкуронід білірубіну

C Некон’югований білірубін

D Вердоглобін

E Білівердин

74. У хворого на бронхіальну астму виникла гостра недостатність дихання. Який тип

недостатності дихання виникає в даному випадку?

^ A * Обструктивне порушення альолярної вентиляції

B Рестриктивне порушення альолярної вентиляції

C Перфузійний

D Дифузійний

E Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції

75. Після перенесеної психічної травми у пацієнтки періодично відбувається підвищення

артеріального тиску, що супроводжується головним болем, серцебиттям, загальною

слабістю. Який механізм лежить в основі гіпертензії у хворої?

^ A *Підвищення тонусу артеріол

B Збільшення маси циркулюючої крові

C Зниження хвилинного об’єму крові

D Тахікардія

E Веноконстрикція

76. Ребенок 7 лет заболел остро. При осмотре педиатр отметил, что слизистая оболочка

зева гиперемирована, отечная, набухшая, покрыта большим количеством слизи. На

слизистой оболочке щек беловатые пятна. На следующие сутки у ребенка появилась

крупнопятнистая сыпь на коже лица, шеи, туловища. Какое воспаление лежит в основе

изменения в слизистой оболочке зева?

A *Катаральное

B Серозное

C Серозно-фибринозное

D Фибринозное

E Геморрагическое

77. У працівника підприємства з застосуванням кислорт розвинулося некаріозне ураження зубів. Яке некаріозне ураження твердих тканин зуба відноситься до професійних захворювань?

^ A *Кислотний некроз

B Флюороз

C Ерозія зубів

D Клиновидні дефекти

E Плямистість емалі

78. Чоловік, який тривалий час хворів на хронічний остеомієліт нижньої щелепи, помер від хронічної ниркової недостатності. На секції виявлені великі сальні нирки. Який процес

розвився в нирках?

A *Амілоідоз нирок

B Атеросклеротичний нефросклероз

C Гломерулонефрит

D Некротичний нефроз

E Первинно-зморщена нирка

79. При гістологічному дослідженню тканини пульпи зуба встановлено заповнення більшої частини його порожнини сполучною тканиною із значною кількістю колагенових волокон, з клітинними інфільтратами, які складаються переважно із лімфоцитів та плазматичних клітин. Частина колагенових волокон з ознаками гіалінозу; зустрічаються осередки петріфікатів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

^ A *Фіброзний пульпіт.

B Гранулюючий пульпіт.

C Гангренозний пульпіт.

D Гангрена пульпи.

E Дифузний гнійний пульпіт.

80. Мужчина 50 лет поступил в хирургическое отделение с жалобами на постепенно

развившееся желтушное окрашивание склер, кожных покровов, темную мочу,

обесцвеченный кал. Смерть наступила от нарастающей интоксикации. На вскрытии в

головке поджелудочной железы обнаружен опухолевый узел размерами 5х4см,

сдавливающий общий желчный проток. Нарушение обмена какого вещества

имеет место в данном случае?

^ A * Нарушение обмена билирубина.

B Нарушение обмена липофусцина.

C Нарушение обмена меланина

D Нарушение обмена ферритина

E Нарушение обмена гемосидерина.

81. У хворого після травми знайден осередок гнійного запалення в альвеолярному відростку

щелепи з зовнішнього боку з виникненням підокістного абсцесу та набряком прилеглих

м'яких тканин. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

^ A *Гнійний періостит.

B Серозний періостит.

C Хронічний фіброзний періостит.

D Хронічний гіперпластичний періостит.

E Осифікований періостит.

82. У пацієнта в області 4 премоляра виявлено пухлину сіроватого кольору При

гістологічному дослідженні пухлина складається із острівців проліферуючего

одонтогенного епітелію і пухкої тканини, яка нагадує тканину зубного сосочка сполучної

тканини. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

^ A *Амелобластична фіброма.

B Одонтогенна фіброма.

C Одонтоамелобластома.

D Одонтогенна міксома.

E Амелобластична одонтосаркома.

83. На розтині трупа жінки 52 років, яка тривалий час хворіла на хронічним

гломерулонефритом, виявлено:значно зменьшені , щільні, дрібнозернисті нирки;

фібринозне запалення серозних і слизових оболонок; дистрофічні зміни паренхіматозних

органів; набряк головного мозку. Яким ускладненням зумовлені описані зміни серозних

оболонок і внурішніх органів:

A *уремією;

B анемією;

C сепсисом;

D ДВЗ-снндромом;

E тромбоцитопенією.

84. У паціента, що звернувся за допомогою до стоматолога у розм'якшеному дентині

премоляра знайдено каверну. Між каріозною порожниною і пульпою зберігається вузкий

шар дентину. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

^ A *Глибокий карієс.

B Поверхневий карієс.

C Середній карієс.

D Крейдова пляма.

E Флюороз.

85. При гістологічному дослідженні видаленого зуба знайдено зменшену кількість і розміри одонтобластів і пульпоцитів зі склерозом сполучнотканинной основи пульпи. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Атрофія пульпи.

B Дистрофія пульпи.

C Некроз пульпи.

D Гіаліноз пульпи.

E Гострий пульпіт.

86. У вагітної жінки 24 років виявлено пухлиноподібне утворення на яснах різців округлої

форми. Мікроскопічно складається з колагенових пучків та невеликої кількості клітин.

Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

^ A *Епуліс фіброматозний.

B Епуліс ангіоматозний.

C Епуліс гігантоклітинний.

D Фіброматоз ясен.

E Гіпертрофічний хронічний гінгівіт.

87. При огляді порожнини рота на вестібулярній поверхні різців, премолярів верхньої щелепи виявлено чашеподібної форми зменьшення емалі і дентину; дефекти болісні. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Ерозія зубів.

B Клиноподібний дефект.

C Некроз твердих тканин.

D Флюороз.

E Гіпоплазія емалі.

88. При огляді ротової порожнини на поверхні одного з премолярів виявлено непрозорий

білий осередок округлої форми з розм(якшенням емалі. Який з перелічених діагнозів

найбільш вірогідний?

A *Крейдяна пляма.

B Поверхневий карієс.

C Середній карієс.

D Глибокий карієс.

E Флюороз.

89. При огляді ротової порожнини слизова оболонка ясен верхньої щелепи червонувата з ознаками набряку, незначним крововідділенням з пошкодженням переважно міжзубної

частини. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

^ A *Катаральний гінгівіт.

B Гіпертрофічний гінгівіт.

C Виразковий гінгівіт.

D Локальний пародонтит.

E Пародонтоз.

90. В гистологических препаратах костей челюсти обнаружены признаки гнойного

воспаления, лакунарная или гладкая резорбция костных балочек, грануляционная ткань.

Для какого заболевания характерны обнаруженные изменения?

A *Остеомиелит.

B Гингивит.

C Примордиальная киста.

D Амелобластома.

E Эпулис.

91. Больной 40 лет обратился к врачу с жалобами на боли в области премоляров справа и наличие полостей в зубах. При осмотре стоматолог обнаружил в области нижних

премоляров справа, на жевательной поверхности кариозные полости, захватывающие

большую часть дентина. Установите стадию зубного кариеса?

A *4 стадия

B 1 стадия

C 2 стадия

D 3 стадия

E 5 стадия

92. У чоловіка 32 років на нижній щелепі зліва в області моляра визначається горбисте

пухлиноподібне утворення з чіткими межами, щільної консистенції, що значно деформує

щелепу. Мікроскопічно: строма пухлини складається з ембріональної сполучної тканини,

серед якої знаходяться осередки (фолікули) з епітеліальних клітин. По краях фолікулів

розташовані клітини одонтогенного епітелію, у центрі осередків - зірчасті клітини,

нагадують пульпу емалевого органа. Яка це пухлина?

A *Адамантинома

B Аденоматоїдна пухлина

C Первинний внутрішньокістковий рак

^ D Остеобластокластома

E Аденокарцинома

93. У хворого на цукровий діабет з'явився біль у правій нозі, тканини першого пальця стали набряклими, чорного кольору, епідерміс відшарувався, з'(явилися виділення з

неприємним запахом. Визначити патологічний процес:

A *Волога гангрена

B Суха гангрена

C Коагуляційний некроз

D Секвестр

E Інфаркт

94. При гистологическом исследовании стенки кисты, локализовавшейся в области верхней челюсти, установленно, что стенка кисты изнутри выстлана многослойным плоским эпителием с подлежащей грануляционной тканью с лимфолейкоцитарной

инфильтрацией. Наружный слой представлен рыхлой волокнистой соединительной

ткани, окруженной рубцовой фиброзной тканью. Эти данные позволили

диагносцировать:

A *Кистогранулема

B Простая гранулема

C Эпителиальная гранулема

D Кератокиста

1   2   3   4

Схожі:

Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconБаза 2012 Крок Загальна лікарська підготовка
Хворий С., 30 років, скаржиться на підвищений апетит, надмірну вагу, задишку при
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років icon«нові книги» січень-червень 2012 року
«нові книги» є щоквартальним виданням та включає нові надходження документів (книг) до бібліотеки університету
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconКрок через 20 років. Які кроки для цього треба зробити вже сьогодні Майбутнє крока я вбачаю в подальшому розвитку та вдосконаленню тієї системи навчання, яка існує вже сьогодні
На мою думку, через 20 років крок стане ще популярнішим серед абітурієнтів та підвищить свій рейтинг серед інших вищих навчальних...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconДек бакалавр 2012-2013 н р. І. Питання теоретичного модулю
Поняття фонетичної бази. Особливості німецької фонетичної бази в порівнянні з рідною мовою
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconКонкурс програми «Перший крок до успіху 2013»
Ми чекаємо на небайдужих дівчат 17-23 років, які вірять в те, що сучасна молода жінка спроможна досягати успіху та впливати на своє...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconОсобливості техніко-економічного обҐрунтування проектів диверсифікації в сучасних умовах
Завдяки цьому диверсифіковані підприємства в цілому більш стійкі та конкурентоспроможні в порівнянні з вузькоспеціалізованими, так...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconРозділ технологія ремонту І відновлення інженерних мереж відновлення мереж водопостачання
Цей метод у порівнянні з традиційною заміною старих труб на нові значно скорочує час на відновлення трубопроводу, дозволяє уникнути...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconРозділ технологія ремонту І відновлення інженерних мереж відновлення мереж водопостачання
Цей метод у порівнянні з традиційною заміною старих труб на нові значно скорочує час на відновлення трубопроводу, дозволяє уникнути...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи