Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років icon

Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років
НазваНові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років
Сторінка3/4
Дата10.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
E Амелобластома

95. У больного, страдавшего кариесом, осложненным хроническим пульпитом, при осмотре стоматолог обнаружил над сохранившейся частью коронки зуба разрастание ткани мягкой консистенции ярко-розового цвета в виде полипа. Уточните диагноз?

^ A * гранулирующий пульпит

B Фиброзный пульпит

C Гангренозный пульпит

D Диффузный гнойнный пульпит

E Серозный пульпит

96. Женщина 32 лет жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов, подвижность

фронтальных зубов нижней челюсти, болеет в течение последних трех месяцев.

Рентгенологически выявлена резорбция межальвеолярных перегородок до1/2 корней

нижних фронтальных зубов. Выставлен диагноз пародонтита. Установите стадию

данного заболевания.

A *2 стадия

B 1 стадия

C 3 стадия

D 4 стадия

E 5 стадия

97. У відділенні щелепно-лицьової хірургії у хворої І. Оперативно видалено утворення біля верхівки зуба. Утворення має фіброзну капсулу. Мікроскопічно складається з

фібробластів, макрофагів, невеликої кількості лімфоцитів, плазматичних та ксантомних

клітин, кристаллів холестерину, поодиноких клітин чужорідних тіл, а також тяжів

багатошарового епітелію. Назвіть видалене утворення?

^ A *Проста гранульома

B Складна гранульома

C Кистогранульома

D Радікулярна кіста щелепи

E Фолікулярна кіста щелепи

98. У хворого хірургом-стоматологом видалена кіста нижньої щелепи, яка пов'язана з другим премоляром. Кіста була сформована в альвеалярному краю щелепи, стінка її тонка, мікроскопічно епітелій, який вистилає порожнину кісти - плоский багатошаровий. У

порожнині кісти знаходиться рудиментарний зуб.Назвіть захворювання

^ A *Фолікулярна кіста

B Радикулярна кіста

C Кистогранульома

D Премордіальна кіста

E Ретенційна кіста

99. У хворої 32 років видалено новоутворення ясен грибоподібної форми, буруватого

кольору. Мікроскопічно: сполучна тканина, багата на судини синусоїдного типу, великі

багатоядерні клітини та дрібні одноядерні клітини. Спостерігаються дрібні крововиливи,

накопичення гемосидерину. Назвіть новоутворення.

^ A *Гігантоклітинний епуліс

B Фіброматозний епуліс

C Ангіоматозний епуліс

D Фіброматоз ясен

E Гіпертрофічний гінгівіт

100. У хворого 30 років діагностована пухлина тіла нижньої щелепи, яка з'явилася декілька місяців тому. Макроскопічно пухлина представлена щільною білуватою тканиною, яка руйнує кістку щелепи. Після видалення пухлина досліджена мікроскопічно: побудована із сітки тяжів одонтогенного епітелію з різноманітними розгалуженями. Назвіть пухлину.

^ A *Плексиформна амелобластома

B Фолікулярна амелобластома

C Акантоматозна амелобластома

D Базальноклітинна амелобластома

E Гранулярно-клітинна амелобластома

101. У жінки 50 років видалено новоутворення правої привушної слинної залози.

Макроскопічно являє собою вузол округлої форми, щільної консистенції, з горбистою

поверхнею, оточений тонкою капсулою. На розрізі тканина білувата із дрібними кістами.

Гістологічно складається з епітеліальних структур, мукоїдної, міксоїдної та хондроїдної

речовин. Назвіть новоутворення.

^ A *Плеоморфна аденома

B Мономорфна аденома

C Аденолімфома

D Мукоепідермоїдна пухлина

E Ациноклітинна пухлина

102. При обстеженні порожнини рота у хворої жінки визначається гіперемія слизової оболонки щік, дна порожнини рота, м'якого та твердого піднебіння. Слизова оболонка тьмяна, з великою кільістю дрібних виразок, вкрита непрозорим слизом. Визначити діагноз.

^ A *Виразковий стоматит

B Катаральний стоматит

C Гангренозний стоматит

D Везикулоутворюючий стоматит

E Гнійний стоматит

103. У жінки 28 років на вестибулярній поверхні ясен над різцем верхньої щелепи виявлено утворення грибоподібної форми, на широкій основі, білуватого кольору. Мікроскопічно утворення побудовано з хаотично переплетених пучків колагенових волокон і невеликої кількості фібробластів, вкрите багатошаровим плоским епітелієм. Назвіть дане утворення.

^ A *Фіброзний епуліс

B Фіброматоз ясен

C Ангіоматозний епуліс.

D Амелобластома

E Гігантоклітинний епуліс


104. При огляді порожнини рота у хворого звертає увагу повна відсутність сосочків з

папіломатозними розростаннями на обмеженій ділянці язика, яка має форму ромбу. Ця

ділянка розташовується на середній лінії спинки язика. Поставте діагноз.

^ A *Ромбоподібний глосит

B Десквамативний глосит

C Вільозний язик

D Складчастий язик

E Ексфоліативний глосит

105. У лежачого хворого з недостатністю кровообігу, нерухомого після перенесеного інсульту, шкіра і м’які тканини над крижами почорніли і набрякли, після відторгнення епідермісу в чорних тканинах відкрились виразки. Який процес розвився у хворого?

A *Пролежні

B Суха гангрена

C Флегмона

D Інфаркт

E Абсцес

106. Больной заболел остро: высокая температура, увеличенная, болезненная селезенка. На 10 день на коже живота появилась розеолезно-папулезная сыпь. На 21 день наступила смерть от перитонита. При патологоанатомическом исследовании трупа в подвздошной кишке обнаружены глубокие язвы в области некротизированных групповых лимфоидных фолликулов (пейеровых бляшек). Одна из язв перфорировала, имеется

фибринозно-гнойный разлитой перитонит. О каком заболевании можно подумать в

данном случае?

A *Брюшной тиф

B Дизентерия

C Амебиаз кишечника

D Холера

E Сальмонеллез


107. Больной 22-х лет поступил в стационар с жалобами на лихорадку, слабость. Один из

увеличенных шейных лимфоузлов взят на гистологическое исследование. Результаты: в

ткани лимфоузла обнаружены очаги некроза, окруженные эпителиоидными клетками,

гигантскими многоядерными клетками Пирогова-Лангханса, а также лимфоцитами.

Какое заболевание можно предполагать в данном случае?

A *Туберкулез

B Лимфогранулематоз

C Лимфолейкоз

D Саркоидоз

E Сифилис

108. Чоловік, 70 років, зі скаргами на біль у дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби деформовані, болючі. Виявлений підвищений рівень солей сечової кислоти в крові та сечі. Про порушений обмін яких речовин йде мова?

^ A *Нуклеопротеїдів.

B Кальція.

C Хромопротеідів.

D Ліпопротеїдів.

E Калію.

109. У чоловіка 62 років, що помер при наростаючих явищах серцевої недостатності, на

розтині знайдено збільшене в об’ємі серце. Серце дряблої консистенції, камери

розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинисто-жовтий. З боку ендокарда видно

жовто-білу посмугованість, яка особливо виражена в сосочкових м’язах. Який

патологічний процес найбільш ймовірний ?

^ A *Жирова дистрофія міокарда

B Ожиріння серця

C Дилятаційна кардіоміопатія

D Міомаляція

E Кардіосклероз

110. При мікроскопічному дослідженні біопсії нирки виявлено вогнища, в центрі яких

знаходяться зернисті еозинофільні маси, оточені інфільтратом з лімфоцитів,

епітеліоїдних клітин та поодиноких клітин Пирогова-Лангханса. Виберіть патологічний

процес, що найбільш повно відповідає описаним змінам.

^ A * Гранулематозне запалення

B Коагуляційний некроз

C Казеозний некроз

D Альтеративне запалення

E Проліферація та диференціювання макрофагів

111. У хворого 28 років мигдалики значно збільшені, повнокровні, болючі, на їх поверхні –

щільні брудно-сірі плівки, які поширюються на тверде піднебіння, щільно зв’язані з

підлеглими тканинами, при спробі відокремити їх – розвивається кровотеча. Який

патологічний процес обумовлює дані морфологічні зміни?

^ A *Дифтеритичне ексудативне запалення.

B Крупозне ексудативне запалення.

C Катаральне ексудативне запалення.

D Гнійне ексудативне запалення.

E Геморрагічне ексудативне запалення.

112. У хворого – глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах – сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани.

^ A *Загоювання вторинним натягом.

B Загоювання первинним натягом.

C Загоювання під струпом.

D Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини.

E

113. При мікроскопічному дослідженні пухлини верхньої губи, виявлено, що вона побудована з числених щілиноподібних порожнин, стінка яких вистелена сплощеним ендотелієм, заповнених рідкою кров`ю і згортками. Поставити діагноз.

^ A *Капілярна гемангіома.

B Венозна гемангіома.

C Кавернозна гемангіома.

D Гемангіоперицитома.

E Гломус-ангіома.

114. Під час емоційно напруженої роботи раптово помер молодий мужчина. На розтині

виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно – зниження вмісту

глікогену. Електронно мікроскопічно –деструкція мітохондрій, контрактури міофібрил.

Вкажіть ймовірний розлад кровообігу?

A *Гостра ішемія

B Хронічна ішемія

C Вакатна артеріальна гіперемія

D Гостра венозна гіперемія

E Ангіоневротична артеріальна гіперемія

115. Під час дорожно-транспортної пригоди водій отримав поранення в шию розбитим склом. Кровотеча була невелика, але через декілька хвилин потерпілий помер при явищах

гострої ядухи. При розтині серця померлого у заповненій водою порожнині перикарду

виділяються пухирці. Вкажіть ймовіринй патологічний процес.

^ A *Повітряна емболія

B Газова емболія

C Жирова емболія

D Тромбоемболія

E Емболія чужерідними тілами

116. На розтині чоловіка, який помер від хроніосепсису, виявлено атрофію скелетних м’язів, буру атрофію міокарда, печінки. Порушення обміну якого пігменту виявлено у померлого?

A *Ліпофусцину

B Ліпохрому

C Гемосидерину

D Гемомеланіну

E Меланіну

117. Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Проведено гістохімічну

реакцію Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих

органів містять гранули синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні

зазначеної реакції?

A *Гемосидерин

B Білірубін

C Гематоїдин

D Гематоїдин

E Гематопорфірин

118. При розтині тіла дівчинки, яка померла від асфіксії, виявлено, що слизова трахеї і бронхів покрита біло-сірою плівкою, яка рихло з’єднана з підлеглими тканинами і легко

знімається пінцетом. Просвіт сегментарних бронхів виповнений рихлими масами

сіро-білого кольору. Який трахеобронхіт за характером ексудату відмічений при розтині?

A *Крупозний

B Катаральний

C Дифтеритичний

D Гнійний

E Гнильний

119. У хворого видалено новоутворення шкіри, яке має вигляд вузла з сосочковою поверхнею, що нагадує цвітну капусту, щільної консистенції. Мікроскопічно пухлина складається з багатьох сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. В епітелії збережена полярність клітин, стратифікація, цілісність власної мембрани. Строма пухлини розташована в центрі сосочків. Ваш діагноз?

A *Папілома

B Фіброма

C Аденома

D Фіброаденома

E Цистоаденома

120. Ребенок 6 лет доставлен в приемный покой детской больницы в состаянии асфиксии. В гортани обнаружены беловатые обтурирующиеся просвет и легко отдаляющиеся пленки . Произведена трахеостомия. Какой вид воспаления развился в гортани?

^ A *Крупозное воспаление

B Геморрагическое воспаление

C Дифтеретическое воспаление

D Катаральное воспаление

E Гнойное воспаление

121. При вскрытии умершего, в прямой и сигмовидной кишке видны дефекты слизистой

оболочки неправильной формы с неровными контурами, они сливаются между собой ,

оставляя небольшие островки сохранившейся слизистой оболочки. О какой

разновидности колита можно думать?

A *Язвенный колит

B Фибринозный колит

C Гнойный колит

D Фолликулярный колит

E Катаральный колит


122. При вскрытии трупа мужчины, умершего от брюшного тифа выявлено, что мышцы

передней брюшной стенки и бедра плотные, ломкие, белесовато-желтоватого цвета,

напоминают стеариновую свечу. Описанное изменение в мышцах является

проявлением:

^ A *Ценкеровского некроза

B Фибриноидного некроза

C Казеозного некроза

D Колликвационного некроза

E Апоптоза

123. У больного страдающего малярией при вскрытии: выражена желтушность кожи, склер и слизистых оболочек. Селезенка увеличина в размере, аспидно-серого цвета.

Аспидно-серая окраска селезенки обусловлена наличием:

A *Гемомеланина

B Гемосидерина

C Липофусцина

D Меланина

E Гемопорфирина

124. При микроскопическом исследовании прямой кишки обнаружены крупные очаги некроза слизистой оболочки, некротические массы пропитаны фибрином, образуя пленку.

Слизистая и подслизистая оболочка по периферии участков некроза полнокровные,

оттечные с кровоизлияниями и лейкоцитарной инфильтрацией, Какое заболевание

можно предположить?

A *Дизентерия

B Холера

C Амебиаз

D Брюшной тиф

E Сальмонелез

125. На розтині хворого 65 років, що помер від хронічної серцевої недостатності внаслідок

ревматичної вади серця легені бурого кольору, збільшені у розмірах, ущільнені. Як

звуться такі зміни у легенях?

^ A *бура індурація легень

B мускатні легені

C сотові легені

D хронічний бронхіт

E хронічна емфізема

126. На розтині померлого 48 років виявлена обтурація просвіту середньої мозкової артерії тромбом. У тім`яно-скроневій області лівої півкулі головного мозку -- вогнище

кашеподібної консистенції сірого кольору. Найвірогідніше це:

A *інфаркт

B секвестр

C гангрена

D казеозний некроз

E фібріноїдний некроз

127. Хворий 66 років за 10 років до смерті переніс перітоніт. На розтині капсула печінки та

селезінки місцями різко потовщана, ущільнена, напівпрозора. Найвірогідніше це:

A *гіаліноз

B некроз

C мукоїдне набухання

D фібріноїдне набуханняя

E амілоїдоз


128. Слизова оболонка трахеї тьмяна, повнокровна, з нашаруванням сіро-білих плівок.

Найвірогідніша форма запалення:

A *фібринозне

B гнійне

C серозне

D проліферативне

E змішане

129. Губчастий та кортикальний шари гомілкової кістки на окремих ділянках у стані розпаду, порожниниі, що створилися, заповнені вершкоподібними масами зеленувато-жовтого кольору. Найвірогідніша форма запалення:

A *гнійне

B катаральне

C серозне

D проліферативне

E змішане

130. У розтині у печінці померлого 62 років виявлено вогнище розпаду тканини діаметром 4 см, заповнене рідиною жовтувато-зеленого кольору. Найвірогідніший діагноз:

A *абсцес

B флегмона

C карбункул

D емпієма

E гранульома

131. У харкотинні хворого з мітральною вадою серця виявлені клітини, які вміщують бурий

пігмент. Реакція Перлса позитивна. Який це пігмент ?

A *Гемосидерин

B Гематоідин

C Меланін

D Порфірин

E Білірубін

132. В біоптаті слизової носа знайдені епітеліоїдні клітини, плазмоцити, клітини Мікуліча,

еозинофільні тільця Русселя. Ваш діагноз?

A *Ріносклерома

B Сифіліс

C Туберкульоз

D Респіраторносинцитіальна інфекція

E Алергічний риніт

133. В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно –

хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Назвіть пухлину?

A * фіброма

B міома

C Гістіоцитома

D Дерматофіброма

E Десмоїд.

134. При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. Строма разом з розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.

A * Тканинний

B Клітинний.

C Гістохімічний

D Функціональний.

E Метаболічний.

135. Хвора 70 років прооперована з приводу “гострого живота”. Під час операції виявлено

близько 80 см клубової кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, просвіт верхньої

брижової артерії обтурований тромбом. Який процес розвинувся в кишці?

A *Гангрена

B Пролежень

C Білий інфаркт

D Білий інфаркт із геморагічним вінчиком

E Коагуляційний некроз

136. У хворого цукровим діабетом з'явився різкий біль у правій стопі. При огляді великий

палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування

епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу

розвилася в хворого?

A *Гангрена волога

B Пролежень

C Секвестр

D Гангрена суха

E Інфаркт

137. У хворого з вадою мітрального клапану з'явився кашель, мокротиння ржавого кольору. Який пігмент обумовив такий колір мокротиння?

A *Гемосидерин

B Меланін

C Гемоглобін

D Гемомеланін

E Сірчасте залізо

138. Підліток скаржиться на потоншення м’язів і зменшення об’єму гомілки, які виникли після тривало незагоювавшогося перелому стегнової кістки без пошкодження нервів. Як

називається така атрофія м’язів.

^ A *Дисфункціональна

B Нейротична

C Визвана недостатнім кровопостачанням

D Визвана здавлюванням

E Від дії фізичних факторів

139. У хворого виразковою хворобою шлунка з кровотечею при ендоскопії в шлунку знайдена рідина кольору кавової гущавини. Який пігмент обумовив такий колір вмісту шлунка?

^ A *Солянокислий гематин

B Гемосидерин

C Білірубін

D Феритин

E Порфірин

140. У померлої жінки, 86 років, яка страждала на атеросклероз судин головного мозку, на

розтині виявлена атрофія кори головного мозку. Як називається ця атрофія відносно

причини?

A * Від недостатнього кровопостачання.

1   2   3   4

Схожі:

Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconБаза 2012 Крок Загальна лікарська підготовка
Хворий С., 30 років, скаржиться на підвищений апетит, надмірну вагу, задишку при
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років icon«нові книги» січень-червень 2012 року
«нові книги» є щоквартальним виданням та включає нові надходження документів (книг) до бібліотеки університету
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconКрок через 20 років. Які кроки для цього треба зробити вже сьогодні Майбутнє крока я вбачаю в подальшому розвитку та вдосконаленню тієї системи навчання, яка існує вже сьогодні
На мою думку, через 20 років крок стане ще популярнішим серед абітурієнтів та підвищить свій рейтинг серед інших вищих навчальних...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconДек бакалавр 2012-2013 н р. І. Питання теоретичного модулю
Поняття фонетичної бази. Особливості німецької фонетичної бази в порівнянні з рідною мовою
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconКонкурс програми «Перший крок до успіху 2013»
Ми чекаємо на небайдужих дівчат 17-23 років, які вірять в те, що сучасна молода жінка спроможна досягати успіху та впливати на своє...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconОсобливості техніко-економічного обҐрунтування проектів диверсифікації в сучасних умовах
Завдяки цьому диверсифіковані підприємства в цілому більш стійкі та конкурентоспроможні в порівнянні з вузькоспеціалізованими, так...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconРозділ технологія ремонту І відновлення інженерних мереж відновлення мереж водопостачання
Цей метод у порівнянні з традиційною заміною старих труб на нові значно скорочує час на відновлення трубопроводу, дозволяє уникнути...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconРозділ технологія ремонту І відновлення інженерних мереж відновлення мереж водопостачання
Цей метод у порівнянні з традиційною заміною старих труб на нові значно скорочує час на відновлення трубопроводу, дозволяє уникнути...
Нові задачі Крок 1 у порівнянні 2012-2013 років iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи