Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування icon

Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування
Скачати 208.78 Kb.
НазваМодуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування
Дата10.04.2013
Розмір208.78 Kb.
ТипДокументи

Дитяча терапевтична стоматологія

МОДУЛЬ 1. Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових і постійних зубах у дітей: діагностика, лікування

СТРУКТУРА та ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль засвоєння модуля (макс.)

Практичні заняття


Кількість балів (макс)

Одне заняття

Разом

Змістовий модуль 1

Теми №№ 1 – 8

3

24

№ 9 Контроль змістового модуля 1

3

3

Змістовий модуль 2

Теми 10-19

3

20

№ 20 Контроль змістового модуля 2

3

3

Змістовий модуль 3

Теми 21-36

3

48

№ 37 Захист історії хвороби

3

3

№ 38 Контроль змістового модуля 3

3

3

Всього за практичні заняття (максимальний бал)

114
^

Індивідуальна самостійна робота студента


6

Всього за поточний контроль


120

Підсумковий контроль засвоєння модуля (макс.)
^

Письмовий контроль30 тестових завдань


30

Пактичні навички

3 навички

15

^ Усна відповідь

3 ситуаційні задачі

15

4 контрольні питання

20

Всього за підсумковий контроль (максимальний бал)

80
^

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ за засвоєння Модуля 1


200Поточний контроль знань Модуля 1

Оцінювання практичних занять здійснюється за 3-ти бальною шкалою.

Оцінюються:

тестовий контроль – 1 бал;

усна відповідь – 1 бал;

практичні навички – 1 бал.

^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ 1

Бали


Усна відповідь

Тестові завдання

^ Практична навичка

1

Повна відповідь

17-20

Виконана вірно

0,5

^ Несуттєві помилки

12-16

Допущені помилки

0

Невірна відповідь

Менше 12

^ Не виконана


Поточна навчальна діяльність:

Максимальна кількість балів: 38 занять × 3 = 114 балів + 6 (за ІДРС) становить 120 балів.

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю: 38 занять × 1 = 38 балів.


Рекомендовані теми для Індивідуально-дослідницькОЇ самостійнОЇ роботи студентів (ОЦІНЮЄТЬСЯ У 6 бАЛІВ) :


  1. Відомі техніки естетичної реставрації постійних зубів у дітей із застосуванням сучасних пломбувальних матеріалів. Оптичні властивості постійних зубів у дітей та підлітків.

  2. Методи відновлення тимчасових зубів у дітей із застосуванням стандартних металевих коронок та целулоїдних ковпачків.

  3. Застосування сучасних ендодонтичних технік при лікуванні ускладнень карієсу в тимчасових і постійних зубах у дітей. Машинні та ручні техніки, ультразвукова та лазерна обробка кореневих каналів.

  4. Пломбування кореневих каналів постійних зубів у дітей із застосуванням розігрітої та термопластифікованої гутаперчі.^ Підсумковий контроль знань Модуля 1 (ПМК)


Розподіл балів при підсумковому модульному контролі
^

Вид контролю


Кількість балів

1
Письмовий контроль

30 тестових завдань

30


2


Практичні навички

3 навички

15

3 ситуаційні задачі

15

3

^ Усна відповідь

4 контрольні питання

20

Загальна кількість балів

80^ Критерії оцінювання усної відповіді:

5 балів - за повну і правильну відповідь;

4 бали - незначні помилки у відповіді;

3 бали - часткове розкриття питання

2 бали - суттєві помилки у відповіді;

1 бал - розкрито незначну частину матеріалу;

0 балів - відсутня відповідь на запитання.


^ Критерії оцінювання практичної навички:

5 балів - студент впевнено, послідовно, методично правильно без помилок і неточностей виконує практичний навик.

4 бали - студент послідовно без помилок з деякими технічними неточностями виконує практичний навик.

3 бали - студент послідовно але з помилками та технічними неточностями виконує практичний навик.

2 бали - студент порушує алгоритм виконання навички.

1 бал - студент відтворює незначну частину навику, має нечіткі уявлення про поставлене завдання.

0 балів - студент не виконує практичного навику.


^ Критерії оцінювання ситуаційної задачі:

5 балів - студент методично правильно і без помилок розв’язав ситуаційну задачу;

4 бали - студент допустив окремі неточності при розв’язуванні ситуаційної задачі;

3 бали - хід виконання ситуаційної задачі вірний, але допущені помилки в кінцевому результаті і неточності у висновках;

2 бали - в задачі допущенні суттєві помилки, відповідь неправильна;

1 бал - більше частина ситуаційної задачі не виконана, висновки і відповідь відсутні;

0 балів - ситуаційна задача не розв’язана.


Підсумковий модульний контроль:

Максимальна кількість балів: становить 80 балів

Мінімальна кількість балів для зарахування Модуля 1: не менше 50 балів.


^ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових і постійних зубах у дітей: діагностика, лікування”

І


 1. Організація стоматологічної допомоги дітям. Облікова та звітна документація лікаря-стоматолога-педіатра. Показники діяльності дитячого стоматолога.

 2. Емаль зуба. Гістологічна будова, хімічний склад. Фізичні та фізіологічні властивості. Механізм демінералізації емалі.

 3. Слина, її склад, функції. Роль її в механізмі гомеостазу твердих тканин зуба.

 4. Терміни закладки, мінералізації та формування тимчасових зубів Фактори, які впливають на процеси в антенатальному періоді.

 5. Терміни закладки, формування, мінералізації і прорізування постійних зубів.

 6. Фактори, що впливають на мінералізацію тимчасових та постійних зубів в анте- і постнатальному періодах.

 7. Методика обстеження дитини у стоматолога.

 8. Індекси та оцінкові критерії карієсу.

 9. Обґрунтування методів екзогенної профілактики стоматологічних захворювань.

 10. Обґрунтування методів ендогенної профілактики стоматологічних захворювань.

 11. Гігієнічне навчання у різні вікові періоди.

 12. Роль харчування у профілактиці захворювань твердих тканин зуба.

 13. Оцінка гігієнічного стану порожнини рота. Методи контролю ефективності гігієнічних методів. Професійна гігієна порожнини рота.

 14. Мікрофлора порожнини рота, її участь у розвитку основних стоматологічних захворювань.

 15. Зубні відкладення. Класифікація. Методи їх виявлення.

 16. Методи зняття зубних відкладень.

 17. Чищення зубів, його складові елементи і правила. Стандартні методи чищення зубів, контроль їх проведення.

 18. Зубні щітки, вимоги до них залежно від віку, стану порожнини рота і здоров’я. Правила зберігання та термін використання. Флоси та зубочистки.

 19. Жувальні гумки. Склад, види, властивості. Вплив на органи порожнини рота і організм дитини. Порівняльна характеристика жувальних гумок, які є на споживчому ринку України. Зубні еліксири (“Елам”, “Мікродент”, “Осинка” та ін.).

 20. Зубні пасти як засіб очищення зубів. Складові частини. Класифікація зубних паст.

 21. Механізм дії фтору на тверді тканини зуба та організм дитини. Середньодобовий рівень поступлення фторидів в організм дитини. Орієнтовний розрахунок схеми дозування фторидних препаратів з урахуванням вмісту фтору в питній воді, віку дитини та рівня захворюваності.

 22. Системне використання фторидів. Умови для його використання. Адекватний контроль поступлення фторидів з водою, продуктами харчування та їх вміст в організмі.

 23. Фторування питної води. Покази, вибір дози. Переваги і недоліки цього методу. Умови для ефективного використання фторованої води в системах комунального та шкільного водопостачання.

 24. Фторування молока, вибір дози. Переваги та недоліки цього методу. Умови для регіонального використання методу.

 25. Фторування харчової солі, дозування фторидів. Вибір дози фторидів. Методика застосування.

 26. Фтористі таблетки. Покази до їх використання. Вибір дози фторидів. Методика застосування.

 27. Місцеві засоби, які підвищують резистентність емалі. Аплікації та полоскання. Обґрунтування використання. Покази. Методика використання. Прогноз ефективності.

 28. Місцеві засоби, які підвищують резистентність емалі. Гелі. Лаки. Покази. Методика проведення. Переваги перед іншими методами екзогенної профілактики.

 29. Герметизація фісур як метод профілактики карієсу зубів. Покази та протипокази. Терміни проведення герметизація фісур, методика проведення, вибір матеріалу. Оцінка ефективності.

 30. Антенатальна профілактика карієсу зубів.

 31. Карієсогенна ситуація, фактори, що її формують. Методи виявлення і усунення карієсогенної ситуації.

 32. Донозологічна діагностика карієсу зубів. Методи проведення (КОШРЕ-тест, ТЕР, електрометричні методи). Роль у профілактиці карієсу.ІІ


 1. Анатомо-топографічні особливості тимчасових та постійних зубів у дітей.

 2. Терміни і ознаки фізіологічного прорізування тимчасових зубів. Ускладнення при прорізуванні. Основні причини порушення термінів і послідовності прорізування зубів.

 3. Періоди розвитку постійних зубів. Залежність розвитку зубів від загального стану організму дитини.

 4. Сучасні погляди на етіологію і патогенез карієсу зубів.

 5. Етіологія та патогенез карієсу зубів у дітей і підлітків. Класифікація. Закономірність перебігу карієсу залежно від віку дитини.

 6. Класифікація карієсу зубів за Т.Ф. Виноградовою. Оцінка інтенсивності каріозного процесу.

 7. Вогнищева демінералізація емалі. Клініко-морфологічна характеристика.

 8. Фісурний карієс. Фактори ризику його виникнення. Класифікація фісур.

 9. Диференціальна діагностика фісурного карієсу з немінералізованими фісурами.

 10. Множинний карієс зубів у дітей. Основні причини. Принципи і план лікування.

 11. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика та лікування карієсу тимчасових зубів у дітей на стадії формування кореня.

 12. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика та лікування карієсу тимчасових зубів у дітей на стадії сформованого кореня.

 13. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика та лікування карієсу тимчасових зубів у дітей на стадії резорбції кореня.

 14. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика карієсу постійних зубів у дітей.

 15. Особливості лікування карієсу тимчасових зубів у дітей. Ускладнення, їх усунення і профілактика.

 16. Особливості лікування карієсу постійних зубів у дітей. Ускладнення, їх усунення і профілактика.

 17. Показання до вибору пломбувальних матеріалів при лікуванні карієсу тимчасових та постійних зубів у дітей.

 18. Неоперативне лікування гострого початкового карієсу зубів у дітей. Показання, методика проведення, критерії ефективності.

 19. Компенсована форма карієсу. Клініка, діагностика, лікування.

 20. Декомпенсована форма карієсу. Клініка, діагностика, лікування.

 21. Субкомпенсована форма карієсу. Клініка, діагностика, лікування.

 22. Імпрегнаційний метод лікування карієсу тимчасових зубів.

 23. Лікування гострого глибокого карієсу у дітей. Методика, критерії ефективності. Вибір матеріалів для пломбування.

 24. Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу тимчасових та постійних зубів у дітей.

 25. Некаріозні ураження твердих тканин зубів. Класифікації за М.І. Грошиковим та Т.Ф. Виноградовою.

 26. Гіпоплазія емалі. Класифікація. Причини розвитку, клініка, диференціальна діагностика, лікування.

 27. Спадкові вади розвитку зубів (синдром Стентона-Капдепона, недосконалий дентино- та амелогенез).

 28. Флюороз, причина розвитку, клінічні прояви, профілактика.

 29. Диференціальна діагностика флюорозу зубів з системною гіпоплазією.

 30. Диференціальна діагностика флюорозу зубів з карієсом зубів в стадії плями.

 31. Класифікація флюорозу за формами перебігу (В.К.Патрикєєв 1956, 1973).
ІІІ

 1. Анатомо-фізіологічні особливості пульпи тимчасових та постійних зубів на різних етапах розвитку.

 2. Періоди розвитку тимчасових зубів. Строки формування, прорізування і резорбції коренів тимчасових зубів. Типи фізіологічної резорбції коренів за Т.Ф.Виноградовою.

 3. Класифікація пульпітів. Особливості клініки, діагностики, диференціальної діагностики пульпітів тимчасових зубів у дітей.

 4. Особливості клініки, діагностики, диференціальної діагностики гострих пульпітів тимчасових зубів у дітей.

 5. Особливості клініки, діагностики, диф. діагностики хронічних пульпітів тимчасових зубів у дітей.

 6. Особливості клініки, діагностики диф. діагностики гострих пульпітів постійних зубів у дітей.

 7. Особливості клініки, діагностики, диф. діагностики хронічних пульпітів постійних зубів у дітей.

 8. Гострий травматичний пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей. Тактика лікування. Вибір лікарських засобів.

 9. Клініка, діагностика, диф. діагностика та лікування пульпіту тимчасових зубів, ускладненого фокальним періодонтитом.

 10. Біологічний метод лікування пульпіту у дітей. Показання, методика, прогноз, контроль ефективності.

 11. Хірургічний метод лікування пульпіту. Вітальна ампутація пульпи постійних зубів у дітей. Показання, методика проведення, прогноз.

 12. Хірургічний метод лікування пульпіту. Вітальна екстирпація. Показання, методика проведення у дітей.

 13. Хірургічний метод лікування пульпіту у дітей. Девітальна ампутація. Показання, методика проведення. Вибір девіталізуючих засобів.

 14. Хірургічний метод лікування пульпіту у дітей. Девітальна екстирпація. Показання, методика проведення.

 15. Особливості пломбування кореневих каналів тимчасових і постійних зубів у дітей при лікуванні пульпіту. Вибір матеріалу для кореневих пломб.

 16. Пульпіт тимчасових і постійних зубів із несформованими коренями, клініка, методи лікування.

 17. Особливості будови періодонту в тимчасових та постійних зубах у дітей.

 18. Класифікація періодонтитів. Етіологія та патогенез періодонтитів у дітей.

 19. Періодонтити тимчасових зубів. Особливості перебігу, діагностика, диф. діагностика.

 20. Особливості перебігу гострих періодонтитів постійних зубів.Клініка, діагностика.

 21. Особливості перебігу хронічних періодонтитів постійних зубів. Клініка, діагностика.

 22. Ренгенологічна діагностика періодонтитів зубів.

 23. Диференційна діагностика карієсу, пульпіту, періодонтиту тимчасових і постійних зубів у діией.

 24. Особливості лікування періодонтитів тимчасових зубів у дітей. Показання до вибору методу лікування. Прогноз.

 25. Особливості лікування періодонтиту постійних зубів у дітей. Показання. Методика лікування. Прогноз.

 26. Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні періодонтитів тимчасових та постійних зубів.

 27. Сучасна класифікація ендодонтичних інструментів, їх призначення, правила використання.

 28. Сучасна класифікація матеріалів для кореневих пломб. Покази до застосування.

 29. Гутаперча для пломбування кореневих каналів. етапи пломбування. Покази.

 30. Фізіотерапевтичні методи лікування періодонтитів тимчасових та постіних зубів.

 31. Класифікація травматичних ушкоджень тимчасових та постійних зубів. Клініка, діагностика.

 32. Лікування травматичних ушкоджень тимчасових і постійних зубів у дітей.^

Зав. кафедри


д.мед.н., проф. Мельничук Г.М.


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ІЗ ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

^ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

 1. Вміти обстежити порожнину рота дитини.

 2. Вміти оформити медичну картку стоматологічного хворого.

 3. Вміти діагностувати карієс тимчасових та постійних зубів у дітей.

 1. Вміти препарувати каріозні порожнини І-V класів в тимчасових зубах з урахуванням виду пломбувального матеріалу.

 2. Вміти проводити імпрегнаційне лікування карієсу тимчасових зубів.

 3. Вміти препарувати каріозні порожнини І-V класів в постійних зубах з урахуванням виду пломбувального матеріалу.

 4. Вміти пломбувати каріозні порожнини І-V класів в тимчасових та постійних зубах сучасними пломбувальними матеріалами.

 1. Вміти проводити ремінералізуючу терапію гострого початкового карієсу.

 2. Вміти лікувати гострий глибокий карієс постійних зубів із застосуванням:

 • засобів на основі гідроксиду кальцію

 • цинк-евгенолової пасти

 1. Вміти призначати загальне лікування карієсу.

 2. Вміти проводити місцеве знеболення при лікуванні карієсу зубів та його ускладнень у дітей.

 3. Вміти провести лікування пульпіту у дітей консервативним методом.

 4. Вміти виконати вітальну ампутацію пульпи в постійному зубі у дитини.

 5. Вміти виконати вітальну екстирпацію пульпи в постійному зубі у дитини.

 6. Вміти виконати девітальну ампутацію пульпи в тимчасових зубах у дітей.

 7. Вміти виконати девітальну екстирпацію пульпи в тимчасових зубах у дітей.

 8. Вміти обирати пломбувальний матеріал та пломбувати кореневі канали з урахуванням стадії розвитку тимчасового та постійного зуба.

 9. Вміти виконати девітальну ампутацію в постійному зубі.

 10. Вміти виконати девітальну екстирпацію в постійному зубі.

 11. Вміти обрати метод лікування періодонтиту тимчасового зуба.

 12. Вміти провести механічну обробку кореневих каналів тимчасового зуба з урахуванням стадії розвитку зуба.

 13. Вміти провести механічну обробку кореневих каналів постійного зуба з урахуванням ступеня сформованості кореня.

 14. Вміти провести медикаментозну обробку кореневих каналів тимчасового або постійного зуба у дитини з урахуванням стадії розвитку кореня.

 15. Оволодіти методикою тимчасової обтурації кореневого каналу кальційгідроксидумісними препаратами при лікуванні постійних зубів у дітей.

 16. Вміти вибрати матеріал для кореневої пломби в тимчасовому або постійному зубі у дитини з урахуванням стадії розвитку кореня.

 17. Вміти запломбувати кореневі канали в тимчасовому та постійному зубі у дитини з урахуванням стадії розвитку кореня.

 18. Вміти читати та аналізувати рентгенограми зубів та кісток щелепнолицевої ділянки у дітей різного віку.

 19. Оволодіти методикою електроодонтодіагностики у дітей.

 20. Вміти діагностувати травму тимчасових зубів у дітей.

 21. Вміти визначати лікувальну тактику та проводити лікування при травмі тимчасових зубів у дітей.

 22. Вміти діагностувати травму постійних зубів у дітей.

 23. Вміти визначати лікувальну тактику та проводити лікування при травмі постійних зубів у дітей.

Зав. кафедри, д.мед.н., проф. ­ Мельничук Г.М.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

Модуль 1. “ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТО-ЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ”


( НА УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ)


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

Модуль 1. “ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТО-ЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ”


( НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ)


Дитяча терапевтична стоматологія

МОДУЛЬ 1. Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових і постійних зубах у дітей: діагностика, лікування

СТРУКТУРА та ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль засвоєння модуля (макс.)
^

Практичні заняття


Кількість балів (макс)

Одне заняття

Разом

Змістовий модуль 1

Теми №№ 1 – 8

3

24

№ 9 Контроль змістового модуля 1

3

3

Змістовий модуль 2

Теми 10-19

3

20

№ 20 Контроль змістового модуля 2

3

3

Змістовий модуль 3

Теми 21-36

3

48

№ 37 Захист історії хвороби

3

3

№ 38 Контроль змістового модуля 3

3

3

Всього за практичні заняття (максимальний бал)

114
^

Індивідуальна самостійна робота студента


6

Всього за поточний контроль


120

Підсумковий контроль засвоєння модуля (макс.)
^

Письмовий контроль30 тестових завдань


30

Пактичні навички

3 навички

15

^ Усна відповідь

3 ситуаційні задачі

15

4 контрольні питання

20

Всього за підсумковий контроль (максимальний бал)

80
^

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ за засвоєння Модуля 1


200Поточний контроль знань Модуля 1

Оцінювання практичних занять здійснюється за 3-ти бальною шкалою.

Оцінюються:

тестовий контроль – 1 бал;

усна відповідь – 1 бал;

практичні навички – 1 бал.

^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ 1

Бали


Усна відповідь

Тестові завдання

^ Практична навичка

1

Повна відповідь

17-20

Виконана вірно

0,5

^ Несуттєві помилки

12-16

Допущені помилки

0

Невірна відповідь

Менше 12

^ Не виконана


Поточна навчальна діяльність:

Максимальна кількість балів: 38 занять × 3 = 114 балів + 6 (за ІДРС) становить 120 балів.

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю: 38 занять × 1 = 38 балів.


Рекомендовані теми для Індивідуально-дослідницькОЇ самостійнОЇ роботи студентів (ОЦІНЮЄТЬСЯ У 6 бАЛІВ) :


  1. Відомі техніки естетичної реставрації постійних зубів у дітей із застосуванням сучасних пломбувальних матеріалів. Оптичні властивості постійних зубів у дітей та підлітків.

  2. Методи відновлення тимчасових зубів у дітей із застосуванням стандартних металевих коронок та целулоїдних ковпачків.

  3. Застосування сучасних ендодонтичних технік при лікуванні ускладнень карієсу в тимчасових і постійних зубах у дітей. Машинні та ручні техніки, ультразвукова та лазерна обробка кореневих каналів.

  4. Пломбування кореневих каналів постійних зубів у дітей із застосуванням розігрітої та термопластифікованої гутаперчі.^ Підсумковий контроль знань Модуля 1 (ПМК)


Розподіл балів при підсумковому модульному контролі
^

Вид контролю


Кількість балів

1
Письмовий контроль

30 тестових завдань

30


2


Практичні навички

3 навички

15

3 ситуаційні задачі

15

3

^ Усна відповідь

4 контрольні питання

20

Загальна кількість балів

80^ Критерії оцінювання усної відповіді:

5 балів - за повну і правильну відповідь;

4 бали - незначні помилки у відповіді;

3 бали - часткове розкриття питання

2 бали - суттєві помилки у відповіді;

1 бал - розкрито незначну частину матеріалу;

0 балів - відсутня відповідь на запитання.


^ Критерії оцінювання практичної навички:

5 балів - студент впевнено, послідовно, методично правильно без помилок і неточностей виконує практичний навик.

4 бали - студент послідовно без помилок з деякими технічними неточностями виконує практичний навик.

3 бали - студент послідовно але з помилками та технічними неточностями виконує практичний навик.

2 бали - студент порушує алгоритм виконання навички.

1 бал - студент відтворює незначну частину навику, має нечіткі уявлення про поставлене завдання.

0 балів - студент не виконує практичного навику.


^ Критерії оцінювання ситуаційної задачі:

5 балів - студент методично правильно і без помилок розв’язав ситуаційну задачу;

4 бали - студент допустив окремі неточності при розв’язуванні ситуаційної задачі;

3 бали - хід виконання ситуаційної задачі вірний, але допущені помилки в кінцевому результаті і неточності у висновках;

2 бали - в задачі допущенні суттєві помилки, відповідь неправильна;

1 бал - більше частина ситуаційної задачі не виконана, висновки і відповідь відсутні;

0 балів - ситуаційна задача не розв’язана.


Підсумковий модульний контроль:

Максимальна кількість балів: становить 80 балів

Мінімальна кількість балів для зарахування Модуля 1: не менше 50 балів.

Схожі:

Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconПротокол № від 20 р
Україні. Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів. Терміни та ознаки фізіологічного прорізування зубів. Зубо-щелепні аномалії...
Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів. Терміни та ознаки фізіологічного прорізування зубів. Зубощелепні аномалії та...
Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconДекан стоматологічного факультету
Лікування пульпітів постійних зубів. Особливості лікування пульпітів в зубах з несформованим коренем. Помилки та ускладнення при...
Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconПротокол лікування шифр мкх к. 02. 0 02. 9 Гострий початковий карієс тимчасових зубів Клінічна форма: початковий карієс тимчасового зуба, гострий перебіг Критерії діагностики

Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Неревматичні ураження серцево-судинної системи у дітей. Діагностика. Диференційна діагностика. Використання інструментальних методів...
Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconПерелік питань до підсумкового модульного контролю модуль найбільш поширені соматичні захворювання у дітей
Функціональна диспепсія у дітей раннього віку: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування, профілактика
Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconТема: ревматоїдний артрит у дітей: сучасні погляди на патогенез, клініка, діагностика, ДИФЕРЕНЦІЙНА діагностика, лікування. Мета
...
Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconВищий державний навчальний заклад україни «українська медична стоматологічна академія» кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань «алергічні ураження сопр у дітей: етіологія,
Тикою стоматологічних захворювань «алергічні ураження сопр у дітей: етіологія, патогенез, діагностика, лікування, профілактика» професор...
Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconПротокол № Зав кафедри нервових хвороб та психіатрії
Поліомієліт. Поліємієлітоподібні захворювання. Клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика. Мієліти, менінгомієліти....
Модуль “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових І постійних зубах у дітей: діагностика, лікування iconГрибкові ураження сопр у дітей: етіологія, патогенез, діагностика, лікування
Виший державний навчальний заклад України „Українська медична стоматологічна академія Кафедра дитячої терапевтичної стоматології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи