Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити icon

Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити
Скачати 176.67 Kb.
НазваПояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити
Дата11.04.2013
Розмір176.67 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


«Затверджую»

Ректор Івано-Франківського

національного медичного університету

_________________професор М.М. Рожко

«28» березня 2013 р.


ПРОГРАМА

співбесіди з біології

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і відповідно до розділів VIII та XVII Правил прийому до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році мають на це право


Івано-Франківськ - 2013

Пояснювальна записка


На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити:

а) знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя і розвитку рослинних, тваринних і людських організмів, розвитку живої природи;

б) знання морфологічних особливостей та життєдіяльності рослин, тварин, грибів, прокаріотів і людини;

в) знання основних груп рослин і класифікації тварин;

в) уміння обґрунтовувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів із практики сільськогосподарського і промислового виробництва, охорони здоров’я.


^ ОСНОВНІ РОЗДІЛИ

(ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ)


Вступ. Загальна біологія.

 1. Біологія - комплекс наук про живу природу. Звязок біології з іншими науками.

 2. Основні методи біологічних досліджень.

3. Сучасне визначення життя, його основні ознаки. Рівні організації живої матерії.

Молекулярний рівень організації життя

 1. Елементний склад живих організмів. Вода та інші неорганічні сполуки клітини.

 2. Органічні сполуки живих систем. Будова, властивості, значення жирів і вуглеводів.

 3. Будова, властивості та біологічне значення білків.

 4. Ферменти та їх роль в організмі. АТФ, її структура та функції.

 5. Нуклеїнові кислоти. ДНК. Самоподвоєння ДНК. Код ДНК.

9. Біосинтез білка та його етапи.

Клітинний рівень організації життя


10. Основні положення клітинної теорії. Особливості будови клітин прокаріот і еукаріот.

11. Клітина - структурна і функціональна одиниця живого. Методи цитологічних досліджень.

12. Хімічний склад і молекулярна організація клітинних мембран, роль мембран.

13. Цитоплазма та її основні компоненти.

14. Фотосинтез.

15. Ядро, його компоненти. Біологічна роль ядра.

16. Будова мітотичних хромосом. Каріотип.

17. Життєвий цикл клітини. Інтерфаза. Мітоз та його фази.

18.Нестатеве розмноження організмів, їх біологічне значення.

19. Статеве розмноження організмів. Особливості будови статевих клітин.

20. Мейоз та його фази. Біологічне значення мейозу.

21. Гаметогенез (процеси формування статевих клітин). Запліднення та його форми.

22. Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) та енергетичний (дисиміляція) обмін. Етапи енергетичного обміну.

Неклітинні форми життя

23. Неклітинні форми життя - віруси. Будова та властивості вірусів.

24. Пріони. Захворювання людини і тварин, які викликають пріони.

Організмовий рівень організації життя

25. Дроб’янки. Загальна характеристика царства.

26. Значення у природі і житті людини представників царства Дроб’янки.

27. Бактерії. Будова, життєдіяльність, живлення і розмноження.

28. Загальна характеристика царства Рослин.

29. Загальна характеристика водоростей. Відділ Зелені водорості (на прикладі хламідомонади та улотриксу).

30. Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення. Роль діатомових водоростей у природі та житті людини.

31. Відділ Бурі та Червоні водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення. Роль цих водоростей у природі та житті людини.

32. Мохоподібні. Загальна характеристика. Особливості будови, розмноження, значення в природі і житті людини.

33. Папоротеподібні. Загальна характеристика, особливості будови, розмноження, їх значення у природі та житті людини.

34. Плауноподібні та хвощеподібні. Загальна характеристика, особливості будови і розмноження, їх значення у природі і житті людини.

35. Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, особливості будови і розмноження.

36. Різноманітність голонасінних, їх значення у природі і житті людини.

37. Корінь і його функції. Види коренів. Типи кореневих систем.

38. Зовнішня і внутрішня будова кореня.

39. Видозміни кореня та їх функції.

40. Пагін, його будова та функції. Різноманітність пагонів. Розвиток пагона із бруньки.

 1. Стебло - вісь пагона. Функції стебла. Ріст стебла в довжину.

 2. Внутрішня будова стебла деревної рослини. Утворення річних кілець.

 3. Видозміни пагона та його частин.

 4. Листок. Зовнішня будова листка. Функції листка.

 5. Внутрішня будова листка. Видозміни листка.

 6. Вегетативне розмноження рослин, його типи і біологічне значення.

 7. Квітка - орган насіннєвого розмноження рослин. Будова і різноманітність квіток.

 8. Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення. Запилення та його способи.

 9. Запліднення у квіткових рослин. Будова насінини.

 10. Різноманітність плодів. Поширення плодів.

 11. Пересування по стеблу неорганічних та органічних речовин.

 12. Поглинання води та мінеральних речовин з ґрунту. Грунт і його значення в житті рослин. Поняття про добрива.

 13. Загальна характеристика відділу Покритонасінних, їх класифікація.

 14. Різноманітність покритонасінних, їх класифікація.

 15. Характеристика класу Дводольні. Родина Хрестоцвіті (Капустяні). Характерні ознаки, різноманітність, їх біологічні особливості та господарське значення.

 16. Характеристика класу Дводольні. Родина Трояндові (Розові). Характерні ознаки, різноманітність, їх біологічні особливості та господарське значення.

 17. Характеристика класу Дводольні. Родина Бобові та Пасльонові. Характерні ознаки, різноманітність, їх біологічні особливості та господарське значення.

 18. Характеристика класу Дводольні. Родина Складноцвіті (Айстрові). Характерні ознаки, різноманітність, їх біологічні особливості та господарське значення.

 19. Характеристика класу Однодольні. Родина Лілійні та Злакові. Характерні ознаки, різноманітність, їх біологічні особливості та господарське значення.

 20. Царство Гриби. Загальна характеристика царства. Шапкові гриби, особливості їх будови та процесів життєдіяльності.

 21. Цвілеві гриби. Мукор. Пеніцил. Дріжджі.

 22. Гриби - паразити рослин. Значення грибів у природі та господарстві людини.

 23. Лишайники. Особливості будови, живлення і розмноження. Роль лишайників в природі та житті людини.

 24. Зоологія - наука про тварин. Загальна характеристика царства Тварин. Положення тварин у системі органічного світу, їх основні риси.

 25. Поняття про систематичні одиниці в зоології.

 26. Загальна характеристика підцарства Одноклітинні тварини. Особливості будови та процесів життєдіяльності одноклітинних.

 27. Амеба. Пересування, живлення, дихання, виділення, розмноження, утворення цист.

 28. Евглена зелена, будова та особливості живлення.

 29. Паразитичні одноклітинні: дизентерійна амеба, трипаносоми, малярійний плазмодій. Їх будова, життєві цикли розвитку, способи запобігання зараженню.

 30. Інфузорія туфелька. Будова, основні процеси життєдіяльності. Подразливість.

 31. Морські одноклітинні: фораменіфери, радіолярії. Одноклітинні ґрунту.

 32. Загальна характеристика типу Кишковопорожнинні.

 33. Особливості будови та процесів життєдіяльності кишковопорожнинних на прикладі гідри.

 34. Різноманітність морських кишковопорожнинних.

 35. Загальна характеристика типу Плоскі черви.

 36. Характеристика класу Війчасті черви на прикладі молочно-білої планарії.

 37. Характеристика класу Сисуни: особливості будови, поширення та процесів життєдіяльності.

 38. Печінковий сисун, його будова, життєвий цикл розвитку, способи запобігання зараженню.

 39. Котячий сисун, його будова, життєвий цикл розвитку, способи запобігання зараженню.

 40. Клас Стьожкові черви: особливості поширення, будови та процесів життєдіяльності.

 41. Бичачий ціпяк, його будова, життєвий цикл розвитку, способи запобігання зараженню.

 42. Свинячий ціп’як, його будова, життєвий цикл розвитку, способи запобігання зараженню.

 43. Стьожак широкий, його будова, життєвий цикл розвитку, способи запобігання зараженню.

 44. Ехінокок, його будова, життєвий цикл розвитку, способи запобігання зараженню.

 45. Загальна характеристика типу Круглі черви.

 46. Аскарида людська. Будова, життєвий цикл розвитку, способи запобігання зараженню.

 47. Гострик та трихінела. Їх будова, життєві цикли розвитку, способи запобігання зараженню.

 48. Загальна характеристика типу Кільчасті черви.

 49. Клас Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Значення в природі та житті людини.

 50. Клас Малощетинкові черви (червяк дощовий, трубочник). Роль малощетинових червів у процесах ґрунтоутворення.

 51. Клас П’явки (медична п’явка), значення в медицині.

 52. Загальна характеристика типу Молюски.

 53. Характеристика класу Черевоногі молюски. Роль черевоногих молюсків в природі та житті людини.

 54. Клас Двостулкові молюски. Особливості організації двостулкових молюсків. Роль двостулкових молюсків в природі та житті людини.

 55. Клас Головоногі молюски. Особливості організації головоногих молюсків. Роль головоногих молюсків в природі та житті людини.

 56. Загальна характеристика типу Членистоногі.

 57. Ракоподібні. Загальна характеристика класу.

 58. Різноманітність ракоподібних та їхнє господарське значення.

 59. Загальна характеристика класу Павукоподібні на прикладі павука-хрестовика.

 60. Кліщі. Зовнішня будова. Значення в природі та житті людини.

 61. Загальна характеристика класу Комахи. Розмноження. Типи розвитку комах.

 62. Ряди комах з неповним перетворенням: Прямокрилі, Воші. Характеристика рядів, представники.

 63. Ряди комах з повним перетворенням: Твердокрилі (Жуки), Лускокрилі (Метелики). Перетинчастокрилі. Характеристика рядів, представники.

 64. Ряди комах з повним перетворенням: Двокрилі, Блохи, характеристика рядів, представники. Роль комах у природі та житті людини.

 65. Застосування комах у біологічному методі боротьби із шкідниками сільського господарства. Охорона комах.

 66. Загальна характеристика типу Хордових. Різноманітність хордових.

 67. Клас Головохордові. Зовнішня та внутрішня будова, особливості процесів життєдіяльності головохордових на прикладі ланцетника.

 68. Клас Хрящові риби, загальна характеристика.

 69. Різноманітність хрящових риб (ряди Акули, Скати). Господарське значення хрящових риб.

 70. Клас кісткові риби, загальна характеристика.

 71. Різноманітність кісткових риб: (ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Коропоподібні, Окунеподібні). Підкласи: Кистепері, Дводишні.

 72. Розмноження, нерест і розвиток риб.

 73. Клас Земноводні, загальна характеристика класу.

 74. Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища у житті земноводних.

 75. Різноманітність земноводних. Значення земноводних у природі та житті людини. Охорона земноводних.

 76. Клас Плазуни, загальна характеристика класу.

 77. Різноманітність плазунів. Ряди: Лускаті, Черепахи, Крокодили. Значення плазунів у природі та житті людини. Охорона плазунів.

 78. Загальна характеристика класу Птахи. Зовнішня будова, покриви тіла. Скелет. Мязи.

 79. Внутрішня будова птахів: травна, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, статева системи. Органи чуттів.

 80. Розмноження і розвиток птахів. Птахи виводкові та нагніздні.

 81. Сезонні явища у житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів і способи їх дослідження.

 82. Різноманітність птахів. Надряди: Безкілеві птахи, Пінгвіни. Кілегруді птахи (ряди: Куроподібні, Гусеподібні).

 83. Різноманітність птахів (ряди: Дятли, Соколоподібні, Совоподібні, Лелекоподібні, Журавлеподібні, Горобцеподібні).

 84. Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів.

 85. Ссавці, загальна характеристика класу. Середовище існування. Зовнішня будова. Скелет. М’язова система.

 86. Особливості внутрішньої будови Ссавців. Травна система. Органи дихання. Кровоносна, нервова, статева, видільна системи. Органи чуттів.

 87. Розмноження та розвиток ссавців. Турбота про потомство.

 88. Різноманітність ссавців. Яйцекладні та Першозвірі. Сумчасті. Плацентарні ссавці (ряд Комахоїдні і Рукокрилі).

 89. Різноманітність ссавців. Характеристика рядів: Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні.

 90. Різноманітність ссавців. Характеристика рядів: Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати.

 91. Значення ссавців у природі та житті людини. Тваринництво. Охорона ссавців.

 92. Людина. Положення людини в системі органічного світу.

 93. Тканини організму людини, їх типи. Будова і функції.

 94. Основні уявлення про нервову систему та її значення в регуляції та узгодженні функцій організму.

 95. Будова і функції спинного мозку.

 96. Будова і функції відділів головного мозку.

 97. Автономна (вегетативна) нервова система, роль у регуляції діяльності внутрішніх органів.

 98. Гуморальна регуляція. Гормони та їх біологічна дія.

 99. Залози внутрішньої секреції людини та їх функції.

 100. Залози змішаної секреції людини та їх функції.

 101. Значення опорно-рухової системи. Скелет людини: будова і особливості будови скелета в зв’язку з прямоходінням.

 102. Типи сполучення кісток. Склад, будова і властивості кісток.

 103. Мязи, їх будова і функції. Регуляція діяльності мязів.

 104. Основні групи мязів тіла людини.

 105. Робота мязів, стомлення мязів. Вплив фізичних вправ і праці на опорно-рухову систему людини.

 106. Функції, склад та значення крові.

 107. Тромбоцити, їх будова і функції. Зсідання крові.

 108. Групи крові. Переливання крові.

 109. Імунітет та його види.

 110. Будова та робота серця. Нервово-гуморальна регуляція роботи серця.

 111. Будова кровоносних судин. Велике і мале коло кровообігу.

 112. Рух крові по судинах. Регуляція кровообігу.

 113. Будова і функція органів дихання.

 114. Газообмін у легенях і тканинах.

 115. Дихальні рухи та їх регуляція. Гігієна дихання.

 116. Будова і функції травної системи. Методи дослідження органів травлення.

 117. Будова ротової порожнини. Травлення в ротовій порожнині.

 118. Будова шлунка. Травлення в шлунку.

 119. Будова і функції тонкого і товстого кишечника.

 120. Вітаміни, їх значення в обміні речовин.

 121. Будова і функції органів сечовидільної системи.

 122. Будова і функції шкіри. Гігієна шкіри.

 123. Зоровий аналізатор. Будова і функції органів зору. Гігієна зору. Запобігання його порушенням.

 124. Аналізатор слуху. Будова і функції органів слуху. Гігієна слуху.

 125. Вища нервова діяльність людини як основа поведінки людини.

 126. Безумовні і умовні рефлекси.

 127. Гальмування умовних рефлексів.

 128. Свідомість людини як функції вищих відділів головного мозку.

 129. Фізіологічні основи мови і мислення.

 130. Сприйняття подразників як початковий етап психічних процесів. Память. Процеси пам’яті. Види пам’яті.

 131. Сон, його значення. Гігієна сну.

 132. Біологічні адаптивні ритми людини.

 133. Походження людини. Рушійні сили антропогенезу.

 134. Еволюція людини. Основні етапи історичного розвитку виду Людина розумна.

 135. Предмет, завдання і методи генетики. Поняття про генотип. Алельні гени. Гомозиготи і гетерозиготи.

 136. Одноманітність гібридів першого покоління. Цитологічні основи одноманітності першого покоління. Проміжний характер успадкування.

 137. Закон розщеплення проявів ознак. Статистичний характер явище розщеплення. Цитологічні основи розщеплення проявів ознак у другому поколінні. Закон чистоти гамет.

 138. Закон незалежного успадкування та його цитологічні основи.

 139. Явище зчепленого успадкування. Порушення зчеплення.

 140. Хромосомна теорія спадковості.

 141. Генетика статті. Успадкування, зчеплене зі статтю.

 142. Взаємодія генів та її типи.

 143. Роль взаємодії генотипу та умов довкілля у формуванні фенотипу. Модифікаційна мінливість. Норми реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.

 144. Спадкова мінливість та її види. Мутаційна мінливість. Типи мутацій.

 145. Мутації (соматичні, генеративні, спонтанні та індуковані). Частота та причини мутацій. Поняття про мутагени. Штучне отримання мутацій.

 146. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості організмів М.І.Вавілова.

 147. Центри різноманітності та походження культурних рослин.

 148. Основи селекції. Основні методи селекції.

 149. Генетичні основи селекції рослин.

 150. Генетичні основи селекції мікроорганізмів. Біотехнологія.

 151. Генетична та клітинна інженерія. Клонування.

 152. Методи дослідження спадковості людини. Шкідливий вплив токсичних речовин, алкоголю, наркотиків та тютюнопаління на спадковість людини.

 153. Зародковий (ембріональний) етап розвитку (на прикладі тваринного організму).

 154. Постембріональний розвиток та його етапи і типи у тварин.


Надорганізмові рівні організації життя

 1. Закономірності впливу екологічних факторів на організми. Обмежуючі фактори.

 2. Екологічні фактори, їхня класифікація та характеристика. Комплексна дія екологічних факторів на організм.

 3. Біологічно адаптивні ритми організмів. Фотоперіодизм та його біологічне значення.

 4. Поняття про біогеоценоз та екосистему. Взаємодія організмів в біогеоценозах.

 5. Саморегуляція в біогеоценозі. Зміни біогеоценозів. Поняття про сукцесію, типи сукцесій та їх причини.

 6. Штучні екосистеми (агроценози). Особливості їх структури та функціонування.

 7. Біосфера та її межі. Роль живих організмів в перетворенні оболонок Землі.

 8. Жива речовина та її функції в біосфері. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу.

 9. Колообіг речовин у біосфері як необхідна умова її існування.

 10. Вплив діяльності людини на стан біосфери.

 11. Проблеми охорони оточуючого середовища. Природоохоронне законодавство України. Міжнародне співробітництво у справі охорони природи.

 12. Поняття про Червону та Зелену книги. Природоохоронні території та їх типи.

 13. Розвиток еволюційних поглядів. Короткі відомості про додарвінівський період розвитку біології.

 14. Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна.

 15. Синтетична теорія еволюції, її основні положення.

 16. Поняття про мікроеволюцію. Популяція - елементарна одиниця еволюції. Елементарні фактори еволюції.

 17. Вид та його основні критерії. Популяційна структура виду. Популяційні хвилі.

 18. Природний добір. Форми природного добору.

 19. Видоутворення. Типи видоутворення.

 20. Докази історичного розвитку тваринного і рослинного світу (порівняльно-анатомічні та ембріологічні дослідження).

 21. Поняття про біологічний прогрес і регрес. Шляхи досягнення біологічного прогресу.

 22. Проблеми виникнення життя на Землі та пізнання його суті. Основні гіпотези.

 23. Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи.

 24. Особливості еволюції прокаріот та еукаріот.

 25. Розвиток життя в кайнозойську еру. Поява людини і її роль в біосфері.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

співбесіди з біології

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і відповідно до розділів VIII та XVII Правил прийому до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році мають на це право


Вступники, які зараховуються до університету за результатами співбесіди, відповідають на три запитання відповідно до програми співбесіди з біології.

^ Оцінку “Рівень знань достатній – 1 бал” отримує вступник за умови правильної відповіді на поставлені йому запитання, виявивши знання основних біологічних закономірностей і законів, та особливості будови, життя і розвитку живих організмів, уміння обґрунтовувати висновки.

^ Оцінку “Рівень знань недостатній – 0 балів” отримує вступник за умови:

 1. суттєвих помилок у відповідях на два або три запитання;

 2. неправильного застосування термінології, відсутності знань основних біологічних теорій, гіпотез, законів та закономірностей.


^ КЛАСИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК І НЕТОЧНОСТЕЙ У ВІДПОВІДЯХ НА СПІВБЕСІДІ З БІОЛОГІЇ


Суттєві помилки:

 1. Неправильне формулювання біологічних теорій, гіпотез, законів, закономірностей та понять.

 2. Неправильне наведення прикладу для обґрунтування теоретичних положень.

 3. Відповідь не відображає змісту запитання.

 4. Незнання будови і процесів життєдіяльності живих організмів.


Несуттєві помилки:

 1. Неточне або частково неповне пояснення біологічних теорій, гіпотез, законів, закономірностей та понять.

 2. Відсутні приклади, які ілюструють і обґрунтовують відповідь на питання.


Неточності:

 1. Помилки у наведенні систематичних категорій та основних систем органів.

 2. Неправильні назви, терміни, біологічні явища.Література:

 1. Біологія: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.М. Мусієнко, П.С.Славний, П.Г. Балан. – К.: Генеза, 2009.

 2. Біологія: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С.С. Морозюк.– Х.: Торсінг, 2000.

 3. Біологія: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.М. Мусієнко,

П.С.Славний, П.Г. Балан. – К.: Генеза, 2009.

 1. Біологія: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Ю.Г. Вервес,

П.Г. Балан, В.В. Серебряков – К.: Генеза, 2002.

 1. Біологія: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.І.Соболь. – К.: Грамота, 2007.

 2. Біологія: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.В.Серебряков, П.Г.Балан. –К.: Генеза, 2008.

 3. Біологія: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С.В.Межерін, Я.О. Межеріна. – К.: Освіта, 2011.

 4. Біологія людини: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./Н.Ю.Матяш, М.Н. Шабатура, В.О. Мотузний – К.: Генеза, 2004.

 5. Біологія: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Н.Ю.Матяш, М.Н. Шабатура. – К.: Генеза, 2011.

 6. Біологія: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.В. Данилова, Д.А. Шабанов, О.В. Брайон , С.А. Данилов – Х.: Торсінг, 2001.

 7. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький.   - К.: Генеза, 2001.

 8. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький.   - К.: Генеза, 2003.

 9. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький.   - К.: Генеза, 2003, 2004.

14) Біологія. Посібник для вступаючих у вищі навчальні заклади / В.С. Мотузний – К.: Генеза, 2004.

Схожі:

Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconПрограма співбесіди зі світової літератури для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
На співбесіді із світової літератури вступник до вищого навчального закладу повинен виявити
Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconПро приймальну комісію вищого навчального закладу України І. Загальна частина
Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється...
Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconМіністерство освіти І науки україни економічний коледж Державного вищого навчального закладу «київський національй економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати...
Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconФорма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)
Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconПояснювальна записка
України №1179 від 12. 10. 2011 р та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»...
Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconПояснювальна записка
України №1179 від 12. 10. 2011 р та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»...
Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconПояснювальна записка
України №1179 від 12. 10. 2011 р та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»...
Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconПояснювальна записка
України №1179 від 12. 10. 2011 р та Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»...
Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : Внести до закон
До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани факультетів,...
Пояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити iconСтруктура і організація роботи органів
Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи