Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму icon

Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму
Скачати 40.76 Kb.
НазваПам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму
Дата23.10.2012
Розмір40.76 Kb.
ТипДокументи

Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в ІФНМУ.

З 2010-2011 н.р. організація навчального процесу в Івано-Франківському національному університеті за спеціальностями “Стоматологія” та “Фармація” здійснюється за кредитно-модульною системою.

Основні положення кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КСОНП).

- вивчення дисциплін (проходження практик), структурованих на модулі як задокументовану логічно завершену частину навчальної програми, і закінчуються підсумковим модульним контролем, або заліком;

-  відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних сесій, оскільки здійснюється контроль засвоєння студентом кожного модуля навчальної дисципліни;

- застосування шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою і конвертується у прийняту в Україні систему оцінювання знань, вмінь та навичок студента для внесення її у додаток до диплому міжнародного зразка (Diploma supplement).

^ Контроль успішності студента.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована ця дисципліна.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю і виражається за багатобальною (200 балів) шкалою.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.

Студент на практичному (семінарському) занятті може бути оцінений, в залежності від рівня показаних ним знань, від 0 балів до максимального балу за дане заняття.

^ Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студента

Для отримання вищої кількості балів за поточну навчальну діяльність студент може виконати індивідуальну самостійну роботу (ІСР), якщо це передбачено робочою програмою дисципліни. Бали за ІСР нараховуються студентові лише при успішному її виконанні.

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальної самостійної роботи студента, залежить від її об’єму та значимості, але не повинна перевищувати 12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Мінімальний позитивний бал за практичне (семінарське) заняття вираховується з розрахунку 50% від максимального балу за практичне (семінарське) заняття у модулі.

Для допуску до підсумкового модульного контролю, або заліку студент повинен набрати мінімальну кількість балів, яка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають мінімальному позитивному балу за практичне (семінарське) заняття на кількість практичних (семінарських) занять у модулі.


^ Відробка пропущених занять та негативних оцінок

Студентам надається можливість перескладання незадовільних поточних оцінок протягом двохтижневого терміну після їх отримання, але не пізніше дня проведення підсумкового модульного контролю під час консультацій та відробок практичних (семінарських) занять за регламентом кафедри. Для цього не потрібно спеціального дозволу з деканату.

Студенту, який з поважної причини мав пропуски аудиторних навчальних занять, деканатом дозволяється відпрацювати не більше місячного об’єму навчальних занять за узгодженим графіком.

Практичні (семінарські) заняття, пропущені без поважних причин, за дозволом деканату мають бути відпрацьовані впродовж 2-х тижневого терміну (або 1 місяця для спарених занять), від дати пропуску, але не пізніше дня складання підсумкового модульного контролю.

Якщо студент з неповажних причин не відпрацював у 2-х тижневий (місячний) термін пропущені аудиторні заняття, питання дозволу на відробку такому студентові вирішується завідувачем кафедри, до дати складання підсумкового модульного контролю.

Питання дозволу на відпрацювання студентом пропущених аудиторних занять, після дати складання групою підсумкового модульного контролю, вирішується тільки деканатом. Прийняття кафедрою таких відробок без дозволу деканату не допускається.

Відробка пропущених практичних (семінарських) занять здійснюється за попереднім записом студентів згідно затвердженого графіку відробок кафедри.

Пропущені лекційні заняття відпрацьовуються студентом за регламентом, затвердженим на методичній нараді кафедри.

Поважною причиною пропуску вважається причина, підтверджена документально (довідкою про хворобу, виданою діагностичним центром університетської клініки, заявою, підписаною деканатом, розпорядженням деканату, тощо). При відсутності у студента вищезазначених документів, причина пропуску вважається неповажною.

^ Підсумковий модульний контроль

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та набрали при вивчені модуля не меншу за мінімальну кількість балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Позитивна оцінка отримана при складанні підсумкового модульного контролю не перескладається.

Студенти, які не склали підсумкового модульного контролю мають право на його перескладання не більше двох разів: перше – упродовж 10 днів після завершення відповідного модуля викладачу, якого призначає завідувач кафедри, друге – комісії, яку призначає завідувач кафедри, упродовж 10 днів після першого повторного складання.

Студенти, які не з'явились на підсумковий модульний контроль, або на перескладання без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Студенти, які впродовж семестру одержали більше двох незадовільних оцінок з підсумкових модульних контролів різних дисциплін, або двічі (один раз викладачу, другий – комісії) не пересклали підсумкового модульного контролю, підлягають відрахуванню з університету (наказ МОН України № 161 від 02.06.1993 року «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»).

Схожі:

Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconПам’ятка для студента заочної форми навчання ідн
Студент зобов’язаний ознайомитися з положенням про організацію навчального процесу на заочній формі навчання (в деканаті заочної...
Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconНаказ №626-д м. Івано-Франківськ Про внесення змін до наказу іфнму №406-д від 29. 08. 2011р
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» та з метою належного виконання наказу іфнму №406-д від 29. 08. 2011року...
Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconПоложення про організацію навчального процесу наказу ю: Видати теми дипломних проектів студентам груп 301-мп, 302-мп, 301-мпз 02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
Згідно з навчальними планами та графіком навчального процесу і відповідно до Положення про організацію навчального процесу
Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconКонцептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Оди до контролю успішності студента з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи...
Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconКонцептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Оди до контролю успішності студента з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи...
Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconПро затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України наказу ю
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається
Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
Пам’ятка студента про організацію навчального процесу в іфнму iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка Розробник: навчально-методичний відділ суми 2006 Вступ
України реалізуються ідеї Болонського процесу. Органічне поєднання модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи