Програма для аграрних вищих навчальних закладів icon

Програма для аграрних вищих навчальних закладів
Скачати 129.24 Kb.
НазваПрограма для аграрних вищих навчальних закладів
Дата13.04.2013
Розмір129.24 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


Затверджено

Науково – методичним

Центром аграрної освіти

«27» грудня 2010 р.


ТИПОВА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ


ПРОГРАМА

Для аграрних вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності

5.03050801 «Фінанси і кредит»


2010Укладачі:

Пилявець М.Т., Пилявець В.М., Верещагіна Р.І. – викладачі-методисти, Сковира Л.А., Алєксєєнко С.А., Родомський Я.П., Іваха О.В. – викладачі І категорії Брацлавського державного агроекономічного коледжу Вінницького НАУ

Рецензенти:

Гордополова Н.В. – к.е.н. Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету.


Макарець С.М. – викладач-методист Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку


Карпенко Т.В. – завідуюча економічним відділенням Городищенського коледжу Уманського ДАУ, спеціаліст І категорії


Твердохліб Г.П. – викладач-методист Ананьївського державного аграрно-економічного технікуму


Ситник С.Г. – викладач вищої категорії Ананьївського державного аграрно-економічного технікуму


Паланюк Н.А. – викладач-методист Брацлавського державного агроекономічного коледжу Вінницького НАУ.Редактор:


Відповідальна за випуск:Світельська С.Ф.


Кураченко Г.М.^ 1.3. Бухгалтерський облік і звітність

в комерційних банках


Навчальна практика є важливим заключним етапом теоретичного навчання та підготовки студентів до професійної діяльності в установах банку.

Завдання практики - закріплення і поглиблення одержаних в процесі навчання умінь і навичок майбутньої професії, особистих якостей спеціаліста, згідно з кваліфікаційною характеристикою, систематизація і закріплення теоретичних знань способом самостійного виконання різних видів банківських операцій та їх обліку.

^ Орієнтовний тематичний план.


№ п/п


Назва теми


Кількість годин

Всього

Ауди-торні

Самостійна роботаОрганізаційна діяльність комерційного банку.

20

12

8Пасивні операції комерційних банків та їх облік.

20

12

10Організація платіжного обороту, розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Облік безготівкових розрахунків у банку.


20

12

10Касово-емісійна діяльність. Облік касових операцій.

22

12

10Активні операції комерційних банків. Організація і облік кредитних операцій.

22

12

10
Разом

108

60

48


^ 1. Організація діяльності комерційного банку.

Ознайомлення з організацією діяльності банківської установи:

 1. Тип кредитної установи і мета діяльності та пріоритетний напрямок в розвитку банку.

 2. Склад клієнтури і види послуг.

 3. Організаційна структура і функції банку.

 4. Комерційна основа діяльності банку.

 5. Пасивні та активні операції комерційних банків.


^ 2. Пасивні операції банків та їх облік.


2.1 Депозитні операції банків та їх облік.

Закріплення теоретичних знань з формування ресурсів комерційних банків. Присвоєння номерів особистих рахунків по депозитах. Оформлення депозитних договорів, ведення обліку депозитів, нарахування і виплата процентів по депозитах. Присвоєння номерів особових рахунків по вкладах. Оформлення і виконання операцій по прийому, передачі, переводу по вкладах. Облік вкладних операцій.

Під час самостійної роботи студенту необхідно обрати юридичну та фізичну особи (які надалі будуть умовними клієнтами вашого банку і всі операції Ви повинні виконувати на основі умовних реквізитах цих клієнтів) та опрацювати на їх прикладі такі питання:

- порядок складання і оформлення угоди по депозитному обслуговуванню на різних умовах;

- відкриття депозитного рахунку та ведення його;

- нарахування і виплата процентів по депозитному рахунку.

Види вкладів, які приймають банки від населення (вклади до запитання, строкові, спеціальні та інші) порядок відкриття та нумерації особових рахунків по вкладах населення. Оформлення доручень на вклади заповітних розпоряджень на вклади. Оформлення операцій з:

- відкриття депозитних рахунків та вкладу на поточні рахунки окремих громадян,

- виплати вкладу на поточні рахунки, операцій з депозитними вкладами і цільовими на дітей,

- оформлення операцій по нарахуванню і виплаті процентів.


^ 2.2. Відкриття, ведення поточних рахунків

клієнтів банку та їх облік.

Відкриття поточних рахунків: порядок оформлення відкриття (закриття) поточних рахунків юридичних і фізичних осіб. Сформувати юридичні документи для відкриття поточних рахунків клієнтів. Вести книгу реєстрації відкритих поточних рахунків клієнтів.

Оформлення угод з розрахунково-касового обслуговування.

- заключення угоди банку з клієнтом на розрахункове касове обслуговування, порядок встановлення розміру комісійного платежу за розрахункове касове обслуговування.

- контроль за своєчасним розрахунком клієнта з банком за ці послуги.

- перевірка, оформлення і облік розрахунково-грошових документів по операціях поточних рахунків. Читання записів особових рахунків. Оформлення виписок із особових рахунків і видача виписок клієнтам. Ведення обліку коштів, виданих на споживання.

- перевірка правильності і повноти оформлення розрахунково-грошових документів, надходження для видачі коштів з рахунків клієнтів. Обробка документів, прийняття їх до виконання відповідальними працівниками банку. - - розгляд можливості оплати розрахунково-грошових документів шляхом перевірки залишків коштів на рахунку за черговістю платежів. Перевірка правильності записів і залишків в особових рахунках клієнтів згідно проведених документів.

- порядок оформлення виписок із особових рахунків за кожний місяць.

- контроль за видачею грошових коштів по грошових чеках на заробітну плату , відрядження, господарчі та інші витрати. Оформлення видачі грошових коштів чекових книжок.

- оформлення операцій прийому грошей для запису на рахунок клієнта.

- оформлення операцій по безспірному стягненню коштів з рахунків клієнтів.

- оформлення закриття рахунків. Облік операцій на цих рахунках.


^ 2.3. Відкриття і ведення валютних раху­нків

клієнтів банку та їх облік.

Ознайомлення з:

 • видами валютних рахунків відкриває своїм клієнтам уповноважений банк де Ви проходите практику.

 • порядком відкриття поточного валютного рахунку юридичним особам – резидентам.

 • режимом поточних рахунків в іноземній валюті та облік операцій за цими рахунками.

 • операціями на поточних рахунках в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи.

 • Порядком відкриття і ведення поточних валютних рахунків фізичних осіб – резидентам і нерезидентам та облік операцій за цими рахунками.

 • Відкриттям та ведення депозитних рахунків і іноземній валюті та облік операцій на цих рахунках.


^ 2.4. Відкриття у банках рахунків для розрахунків

платіжними картками (картрахунків)

Відкриття картрахунка юридичній і фізичній особі та ознайомлення з обліком розрахунків платіжними картками.

Оформлення видачі платіжної картки клієнту або його довіреній особі. Укладання договору та відкриття картрахунока. Облік операцій на цих рахунках.


^ 3. Організація платіжного обороту, розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Облік безготівкових розрахунків у банку.


3.1. Розрахунки платіжними дорученнями.

Оформлення, контроль і ведення обліку операцій платіжними дорученнями, платіжними дорученнями акцептованими банкам.

Оформлення прийому і оплати платіжних доручень. Особливості попередньої і наступної оплати товарів. Прийом платіжних доручень в картотеку і оформлення часткової оплати. Облік операцій за даною формою безготівкових розрахунків.


^ 3.2. Розрахунки чеками.

Оформлення і облік операцій по розрахунках чеками із чекових книжок за товари і послуги, оформляти платежі чеками, знати порядок прийняття їх банками до оплати, оформлення оплати чеків банком, з депонуванням сум ліміту і без депонування сум ліміту.

Прийом, перевірка оформлення і обробка документів клієнтів по видачі розрахункових чекових книжок. Оформлення і реєстрація розрахункових чекових книжок перед видачею клієнту. Оформлення операцій по стягненню коштів по чеку в банку платника. Оформлення додаткового ліміту. Повернення не використаного ліміту.

Повернення розрахункової чекової книжки з невикористаними чеками після закінчення строку дії чекової книжки, відмови установи банку гарантувати платежі по чеках до закінчення строку дії чекової книжки. Оформлення операцій по розрахунках чеками в банку постачальника. Порядок видачі і оформлення розрахункових чеків банку для розрахунків за промислові товари і послуги для населення. Видача чеків за рахунок заощаджень громадян на особових рахунках і за рахунок готівки. Особливості аналітичного обліку цих операцій.


^ 3.3. Розрахунки по акредитивах.

Ознайомлення з оформленням і веденням обліку операцій розрахунків по акредитивах в банку платника і банку постачальника. Ведення рахунку "Акредитиви".

О формлення відкриття акредитиву, перевірка і документооборот. Характеристика рахунку, організація аналітичного обліку за цим рахунком. Облік відкриття акредитиву, порядок оформлення і облік оплати розрахункових документів за рахунок акредитиву в банку платника і постачальника.


^ 3.4. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.

Ознайомлення з порядком оформлення і веденням обліку операцій по рахунках платіжними вимогами-дорученнями.

Облік в банку платника платіжних вимог-доручень постачальників, перевірка цих документів, акцепт платника, оплата платіжних вимог-доручень, повернення платіжних вимог-доручень при відмові в оплаті. Облік операцій за даною формою безготівкових розрахунків.


^ 4. Касово-емісійна діяльність банків.

Ознайомлення з оформленням і веденням операцій по прийому і виплаті грошей готівкою, підкріпленням каси. Ведення рахунку "Каса".

Принципи касового обслуговування клієнтів. Суть і значення емісійно-касового регулювання. Складання прогнозу касових оборотів банків. Розрахунок лімітів залишків готівки в касах клієнтів КБ, складання графіків надходжень і платежів готівкових грошей. Контрольно-емісійна робота банків зі своєчасного залучення та повноти надходження готівки в касу банку. Організація контролю за видачею грошей із каси банку. Організація контролю банку за дотриманням касової дисципліни. Порядок підкріплення операційної каси банку. Звітність банку про касові обороти.

Ознайомлення з порядком і методикою складання розрахунків на підкріплення опера­ційної каси комерцій­них банків.

Прийом і перевірка оформлення документів по внеску і отримання готівкових грошей, цінних бланків. Ведення касових журналів. Організація інкасації виручки. Оформлення і облік документів на видачу клієнтам готівки за чеками клієнтам. Перевірка касової дисципліни клієнтів Ревізія каси. Облік касових операцій.


^ 5. Активні операції комерційних банків.

Організація і облік кредитних операцій.


5.1. Організа­ція роботи по кредитуванню.

Ознайомлення з основними елементами кредитної політики банку. Вимоги банку при вирі­шенні питання з кредитування клієнта, необхідної для вирі­шення питання про видачу кре­диту. Складання і оформлення необхідних документів для розв'язання питань про надання позик, оформлення документів необхі­дних для відкриття позичкового рахунку. Облік заборгованості за етапами здійснення кредитного процесу.


^ 5.2. Оцінка кредитоспромо­жності

та платоспроможності клієнта.

Проведення аналізу фінансового стану клієнта на основі бухгалтерської і статистичної звітності, вибрати методи аналізу, оформити результати аналізу.

Вивчення діючих методів оцінки платоспроможності клієнта. Автоматизація процесів оцінки платоспроможності юридичних осіб. Оцінка платоспроможності "но­вого і "старого" клієнта по­точна , попередня, перспекти­вна платоспроможність. Вико­ристання методики оцінки фінансового стану клієнта, розроблена пра­цівниками установи банку. Складання аналітичних таблиць, які характеризують розмір, ліквід­ність майна та його джерела; стан запасів і витрат, дже­рела формування запасів; структура і розмір фінансових ресурсів клієнтів. Кредитоспроможності клієнта. Підведення підсумків аналізу і висновки про фінан­совий стан клієнта, його зміни, клас позичальника.


^ 5.3. Коротко­строкове кре­дитування.

Проведення аналізу кредитної заявки в зв'язку з кредитною політикою банку.

Проведення аналізу техніко-економічного обслуговування.

Розрахунки кредитоспроможнос­ті клієнта. Оцінка ефективно­сті позичкового об'єкту, за­безпеченість його контрактами Складання висновку, розра­хунок умов кредитної угоди» розмір і строк позики, проце­нтна ставка за позику, поря­док повернення позики і про­центів гарантії повернення позики, режим позичкового рахунку (простий, спеціальний контокорентний).

Складання і оформлення креди­тних договорів з різними ка­тегоріями клієнтів і на різ­них умовах видачі позик. Поря­док оформлення додаткової угоди. Оформлення розпорядження операційному відділу про відкриття позичкового рахунку Перевірка і оформлення доку­ментів при видачі позики (за­яви, зобов'язання).

Вивчення особливості видачі і повернення позик по простому позичковому рахунку, спе­ціальному контокорентному і інших нетрадиційних рахунках. Ознайомлення з документацією, необхідною для видачі позик на умовах страхування, під заставу, поруку, гарантію. Перевірка складання докумен­тації. Оцінка предмета заста­ви.

Ведення кредитного досьє по­зичальника, Проведення попе­реднього контролю при оплаті розрахункових документів за рахунок позики. Проведення банківського контролю за ці­льовим використанням позик, та своєчасним і повним повер­ненням позик.

Оформлення операцій по пролонгації, переоформленню і достроковому погашенню позик при порушенні умов кредитного договору. Розрахунок нових строків повернення сум плате­жу та інших елементів.

Порядок нумерації особових позичкових рахунків. Ведення аналітичного обліку зобов'я­зань по короткострокових по­зиках. Оформлення часткового повернення позики. Облік порук і гарантій. Порядок нумерації особових позикових рахунків по прострочених позиках. Облік простроченої заборгова­ності.

Нарахування і погашення про­центів по строкових і прост­роченим позиках.


^ 5.4 Довгост­рокове креди­тування.

Оформлення кредитної угоди і документи на видачу довгостроково­го кредиту. Ведення обліку виданих креди­тів, обліку зобов'язань. Відкриття позичкового рахунку та його нуме­рація. Нарахування та плата процентів по кредиту.

Проведення перевірки якості інвестицій­них проектів. Оформлення кре­дитних договорів по довгост­роковому кредиту на договір­ній основі і кредитуванню державних капітальних вкла­день. Рахунок строків і сум погашення кредитів. Нарахува­ння процентної ставки за ко­ригування кредитом. Оформлен­ня документів на видачу кредиту. Вибір забезпечення кре­диту. Оформлення заборгованос­ті по довгостроковому кредиту строковим зобов'язанням. Облік довгострокових кредитів, зобов'язань по них, простро­ченої заборгованості по дов­гострокових кредитах. Конт­роль за цільовим використан­ням кредиту.


^ 5.5. Організа­ція видачі споживчого кредиту.

Ознайомлення з порядок відкриття позичкового рахунку та нумерація його. Облік операції по видачі і погаше­нню короткострокових і довгострокових кредитів нарахування процентів за кредит.

Проведення оцінки платоспроможності фізичної особи. Визначення роз­міру кредиту, що видається в зв’язку з цільовим призначе­нням, рівнем доходу позичальника та іншими факторами. Оформлення документів для ви­дачі кредиту і укладення кре­дитного договору із довготермінового споживчого кредиту. Оформлення документів для ви­дачі кредиту і укладання кре­дитного договору із коротко­термінового споживчого креди­ту. Нарахування процентів за кредит, порядок повернення споживчого кредиту. Нарахува­ння процентів і їх утримання за кредит.

Схожі:

Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconПрограма для вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Київ: Вища школа, 1999. 15 с
Київ: Аграрна освіта, 2004. – 16 с.; Німецька мова: Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах...
Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconТехнічне завдання для впровадження І етапу ісуо для вищих навчальних закладів розробляється
Також було призначено координаторів від загальноосвітніх навчальних закладів для дошкільних навчальних закладів, де немає відповідних...
Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «цивільний захист» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів
Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18...
Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconРозпорядження №1726-р від 27 серпня 2010 року Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Рекомендувати органам місцевого самоврядування, власникам приватних вищих навчальних закладів вжити заходів до утворення підрозділів...
Програма для аграрних вищих навчальних закладів iconРозпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1726-р Київ Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Рекомендувати органам місцевого самоврядування, власникам приватних вищих навчальних закладів вжити заходів до утворення підрозділів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи