Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист icon

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист
Скачати 95.42 Kb.
НазваПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист
Дата11.10.2014
Розмір95.42 Kb.
ТипДокументи

Ректору вищого навчального закладу

ІІІ-ІV рівнів акредитації
Про проведення ІІ етапу

Всеукраїнської студентської олімпіади

2012-2013 навчального року

з дисципліни «Політологія»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 46 від 23.01.2013 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році» Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія» для студентів вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю, яка відбудеться 17-19 квітня 2013 року.

Для участі в олімпіаді запрошуємо не більше 2-х переможців І (вузівського) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

Умовами олімпіади передбачено проведення двох турів:

І тур (теоретичний) — виконання тестових завдань і завдань проблемного та творчого характеру з історії і теорії політичної науки;

ІІ тур (дослідницький) — попередній розгляд та оцінювання наукової роботи, її публічний захист.

^ Теми наукових робіт:

Проблеми демократії в сучасному українському суспільстві.

Державотворення, націєтворення та етнополітика.

Права людини та гуманітарна політика.

Рівність і соціальна справедливість.

Конституціалізм та верховенство права.

Політичні партії та вибори.

Громадянське суспільство: ідеологія та інститути.

Освіта і демократія. Громадянська освіта.

Сучасні виклики української демократії.

Для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади необхідно до 1 березня 2013 року надіслати на адресу оргкомітету (обов’язково Укрпоштою та на електронну адресу lab-406@mail.ru):

1. Анкети учасників, оформлені згідно з додатком № 1.

2. Фотокартку учасника в електронному вигляді на дисках CD-RW (текстові файли у форматі WORD; файли зображень JPEG) для створення електронного журналу олімпіади (додаток № 4).

До ^ 15 березня 2013 року надіслати оргкомітету текст наукової роботи (вимоги до оформлення роботи див. у додатку № 2), відомості про автора та наукового керівника (додаток № 3).

Реєстрація учасників відбудеться 17 квітня 2013 року (з 8.00 до 11.00 год.) за адресою: м. Умань, вул. Садова, 28, вестибюль навчального корпусу № 3. Учасникам олімпіади необхідно мати при собі паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження.

Проїзд від залізничного вокзалу маршрутними автобусами № 5, 6, 11; від автовокзалу маршрутним автобусом № 23 до зупинки «Новий корпус педуніверситету».

^ Урочисте відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія» відбудеться 17 квітня 2013 року о 12.00 год.

Проживання учасників олімпіади та викладачів, які їх супроводжують, у готелі за власний рахунок. Від’їзд учасників 19 квітня 2013 року після 12.00 год.

^ Контактні телефони: (04744)5-20-92 – науковий відділ, 096-303-72-02 – відповідальний секретар оргкомітету доц. Голобородько Валентина Михайлівна.

Е-mail: lab-406@mail.ru

Більш детальну інформацію про Олімпіаду можна отримати на сайті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у розділі «Конференції».

^ Адреса оргкомітету: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

кафедра філософії та суспільствознавства,

вул. Садова, 28 м. Умані Черкаської області, 20300
Голова оргкомітету Олімпіади Н. С. Побірченко,

ректор Уманського державного

педагогічного університету

імені Павла Тичини, доктор

педагогічних наук, професор

Додаток 1

АНКЕТА

учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)_____________________________________________

Дата народження_______________________________________________________________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса)___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Факультет, курс, напрям підготовки_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Домашня адреса, тел., e-mail, контактний телефон___________________________________

_____________________________________________________________________________

Рішенням оргкомітету _________________________________________

_____________________________________________________________________________

(Назва вищого навчального закладу)
студент(ка) ____________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали)
який (яка) у І етапі олімпіади _______________________________________

__________________________________________________________________________

(Назва олімпіади з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму)
посів(ла) _________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Голова оргкомітету

вищого навчального закладу ________ ______________________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)
м. п.

Підпис учасника олімпіади

Дата заповнення

Додаток 2

Вимоги до наукової роботи

Учасникам олімпіади необхідно надіслати до оргкомітету не пізніше
^ 15 березня 2013 року (за поштовим штемпелем) наукову роботу у друкованому
та електронному варіантах.

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в науковій роботі замінюються відповідним девізом (девіз –не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим девізом подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 3).

У структурі наукової роботи необхідно відобразити такі компоненти: актуальність і ступінь дослідженості проблеми, мету, завдання, об'єкт, предмет
та методи дослідження, виклад основного матеріалу теоретичного дослідження
з обґрунтуванням наукових результатів, висновки, додатки, список використаних джерел.

Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати
15 сторінок без урахування додатків (текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, поля: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє, праве – 20 мм).
^ Надіслані після 15 березня 2013 року (за поштовим штемпелем)

роботи розглядатися і зараховуватися журі не будуть.

Додаток 3

ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника конкурсної роботи під девізом

«___________________________________________________________________»
^ АВТОР НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

 1. Прізвище 1. Прізвище

 2. Ім'я (повністю) 2. Ім'я (повністю)

 3. По батькові (повністю) 3. По батькові (повністю)

 4. Повна назва та адреса вищого навчального 4. Місце роботи, тел.

закладу, у якому навчається автор

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 1. Факультет 5. Посада

 2. Курс (рік навчання) 6. Науковий ступінь

 3. Результати роботи опубліковано 7. Вчене звання

__________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(рік, місце, назва видання)
8. Результати роботи впроваджено 8. Домашня адреса, тел.

__________________________________ ________________________________

___________________________________________ _________________________________________

___________________________________________ _________________________________________

(рік, місце, форма впровадження)

9. Домашня адреса, тел., e-mail

________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Науковий керівник _________________________________

Автор роботи ________________________________

Додаток 4

Для створення електронного журналу учасників олімпіади необхідно надати фотокартку учасника олімпіади (фото та заповнену анкету учасника, що додається) у електронному вигляді на дисках CD-RW (текстові файли у форматі WORD; файли зображень JPEG),
що надсилаються на адресу оргкомітету до 1 березня 2013 року.
АНКЕТА

 1. Прізвище, ім'я, по батькові учасника олімпіади.

 2. Назва вищого навчального закладу.

 3. Факультет, курс, галузь знань та напрям підготовки учасника
  у навчальному закладі.

 4. Коротка біографічна довідка (дата і місце народження, яку школу
  і коли закінчив, участь у МАН, учнівських конкурсах та олімпіадах тощо).

 5. Які предмети були улюбленими у школі? Що вплинуло на вибір професії?

 6. Успіхи у навчальній діяльності у ВНЗ, участь у громадському житті закладу та здобутки у науково-дослідній роботі.

7. Хобі.

8. Життєве кредо, девіз.

Обсяг тексту анкети — 1 сторінка формату А4.

До анкети додати 2 якісні цифрові фото (портрет та ситуативне).

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

^ Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні громадянської

компетентності майбутнього фахівця»,

що відбудеться у рамках II етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія» на базі кафедри філософії та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Напрями роботи семінару:

 1. Здобутки та перспективи діяльності кафедр суспільних дисциплін
  у сучасних умовах.

 2. Компетентнісний підхід у викладанні суспільно-політичних дисциплін.

 3. Сучасні освітні технології та їх використання у підготовці майбутнього фахівця.

 4. Модель демократичного громадянина і культура громадянськості.

 5. Формування активної громадянської позиції і громадянської участі
  у майбутнього фахівця.

 6. Вплив освітніх систем на рівень політичної і громадянської компетентності молоді.

Робочі мови семінару: українська, російська.
Умови участі у семінарі:

1. Для участі у семінарі необхідно до 15 березня 2013 року подати
до оргкомітету такі матеріали:

 • заявку (зразок додається);

 • текст доповіді у паперовому та в електронному варіанті на CD;

 • копію квитанції про оплату друку матеріалів.
 1. За матеріалами семінару планується підготовка та видання матеріалів (статей) науково-методичного зібрання. Вартість однієї сторінки – 20 грн.

 2. За участь в науково-методичному семінарі учасники отримають сертифікат.


^ Вимоги до оформлення публікацій:

Матеріали тез подаються у вигляді комп'ютерного файлу на CD
і 1 примірник у роздрукованому вигляді в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль –14); обсяг статей
до 10 сторінок друкованого тексту, тез – до 4 сторінок, без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє, праве – 20 MM.

Порядок розміщення матеріалу:

 1. У правому кутку напівжирним шрифтом друкуються ініціали
  і прізвища автора, науковий ступінь, вчене звання та посада, місце роботи автора.
 1. Посередині великими літерами, напівжирним шрифтом друкується назва публікації.

 2. З абзацу друкується основний текст.

5. Перелік використаних джерел, на які посилається автор, набирається у кінці основного тексту і складається відповідно до вимог ВАК. Бібліографічні джерела наводяться у порядку цитування.

^ Заявка учасника

Прізвище, ім'я, по батькові доповідача

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи, посада

Назва матеріалів доповіді

Напрям роботи семінару

Форма участі у семінару (вказати необхідне):

виступити з доповіддю,
взяти участь як слухач, публікація матеріалів


Адреса

Телефон, e-mail

Матеріали та грошові перекази просимо надсилати за адресою:

Возна Зоя Олександрівна,

кафедра філософії та суспільствознавства

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,

вул. Садова, 28

м. Умані

Черкаської області,

20300

Схожі:

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист iconІнформаційний лист Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 н р.»
Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» затверджено базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської...
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист iconІнформаційний лист – запрошення відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 років»
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» обрано базовим вищим навчальним закладом для проведення...
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист iconІнформаційний лист – запрошення відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році»
Харківський національний економічний університет обрано базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012-2013 навчальному році з галузі знань...
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист iconПро проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012- 2013 н р. зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
України №46 від 23. 01. 2013 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012-2013 н р.» Донецькому національному...
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист iconПроректору з наукової роботи інформаційний лист
Відповідно до наказу №1052 від 20. 11. 2009р. Міносвіти України “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2009/2010 навчального...
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист iconПро проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Харчові технології та інженерія»
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012 – 2013 навчальному році» Національний університет харчових технологій...
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист iconПро проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностями напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» окр «бакалавр»
«Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 навчального року» Харківський державний університет харчування та...
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист icon4-6 квітня 2012 року. Програма Олімпіади
Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році” Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський...
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист iconЗапрошенн я та умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2010 – 2011 навчальному році за спеціальністю
Р. №1190 „Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 навчального року” дз „лну імені Тараса Шевченка” запрошує...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи