1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon

1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля
Скачати 23.91 Kb.
Назва1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля
Дата12.10.2014
Розмір23.91 Kb.
ТипДокументи

1. Назва модуля: Вища освіта України і Болонський процес

2. Код модуля: ІІКТ_8_2.2.2.21_1,5

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр:

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 8, практичних занять – 10)

6. Лектор: Стеценко Надія Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: сутність Європейської кредитно-трансферної системи як базового інструменту зарахування та накопичення кредитів навчальних дисциплін; основні документи Болонського процесу; основні завдання, принципи та етапи формування зони Європейської вищої освіти; методики формування змістового модуля дисципліни та залікового кредиту;

уміти: формувати інформаційний пакет ECTS; складати структурно-логічні схеми підготовки фахівців, індивідуальні навчальні плани студентів; розробляти шкалу оцінювання навчальної діяльності студента та моніторингу якості освіти; застосовувати набуті знання для підвищення свого освітнього і фахового рівнів.

^ 8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

Педагогіка вищої школи

Соціологія освіти

10. Зміст навчального модуля:

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Основні завдання, принципи та етапи формування європейського простору вищої освіти. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення - ECTS. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України.

^ 11. Рекомендована література:

1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384с.

2. Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) /упоряд.: Фініков Т.В. [та ін.]; за ред.. І.О.Вакарчука. – К.: Україна, 2009. – 160 с. – Укр., англ.

3. Нова динаміка вищої освіти і досліджень для соціальних змін та розвитку: Болонський процес 2020 – Єфропейський простір вищої освіти у новому десятиріччі /МОН України, Фонд «Європа ХХІ» /упоряд.: Т.В.Фініков [та ін.]; за ред. І.О.Вакарчука. – К.: «Агентство» «Україна», 2009. – 64 с. – Укр., англ.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (60%): письмові реферати, усне опитування

  • Підсумковий контроль (40%, диференційований залік), тестування, контрольна робота

14. Мова навчання: українська

Схожі:

1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 04 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекції – 10, практичні заняття – 8)
1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 9 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18(лекцій – 8, практичних занять – 10)
1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon2. Код модуля: іікт 8 01 1 9 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 16 (лекції – 8, практичні – 8)
1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon2. Код модуля: іікт 8 03 1 9 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 16 (лекції – 8, практичні – 8)
1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon2. Код модуля: іікт 08 8 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 16 (лекцій – 8, практичних занять – 8)
1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon2. Код модуля: іікт 8 02 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 8, практичних занять – 10)
1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon2. Код модуля: іікт 08 11 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 16 (лекцій – 8, практичних занять – 8)
1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon2. Код модуля: іікт 8 11 1,5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 8, практичних занять – 10)
1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon1. Назва модуля: Соціологія освіти Код модуля: фс 8 2 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів – 8)
1. Назва модуля: Вища освіта України І Болонський процес Код модуля: іікт 8 2 21 1,5 Тип модуля icon1. Назва модуля: Соціологія освіти Код модуля: фс 8 2 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів – 8)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи