2. Вимоги до рівня освіти вступників icon

2. Вимоги до рівня освіти вступників
Назва2. Вимоги до рівня освіти вступників
Сторінка1/5
Дата14.04.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
2. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
  1. Державна академія житлово-комунального господарства приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).
  1. Державна академія житлово-комунального господарства здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ 3. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у Державній академії житлово-комунального господарства здійснюється:


- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 р.

15 липня 2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ДАЖКГ

22 липня 2010 р.

14 серпня 2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2010 р.

14 серпня 2010 р.

Строки проведення ДАЖКГ вступних екзаменів

23–31 липня 2010 р.

15-25 серпня 2010 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2010 року

не пізніше

26 серпня 2010 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 25 серпня

не пізніше

29 серпня 2010 р.
4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, що проводить Державна академія житлово-комунального господарства, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводяться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ДАЖКГ

5 серпня 2010 р.

Строки проведення ДАЖКГ вступних екзаменів

6-14 серпня 2010 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

16 серпня 2010 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше

20 серпня 2010 р.
4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Державна академія житлово-комунального господарства, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра проводяться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2010 р.

25 січня 2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів

1 серпня 2010 р.

8 лютого 2010 р.

Строки проведення ДАЖКГ вступних екзаменів

2-10 серпня 2010р.

09-16 лютого

2010 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

15 серпня 2010 р.

не пізніше

17 лютого 2010 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше

20 серпня 2010 р.

не пізніше

20 лютого 2010 р.4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Донецький інститут міського господарства Державної академії житлово-комунального господарства, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти, отриманої за скороченим терміном навчання, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводяться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

-

24 квітня 2010 р.

Закінчення прийому заяв та документів

-

30 квітня 2010р.

Строки проведення ДАЖКГ вступних екзаменів

-

04 -10 травня 2010р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

-

не пізніше 12 травня 2010р.

Терміни зарахування вступників

-

не пізніше 15 травня 2010р.


^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до вищого навчального закладу


5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Державної академії житлово-комунального господарства, в якій вказують напрям підготовки у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, форму навчання і фінансування (оплати за нього).


5.2. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

копію паспорта або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

копію посвідчення про приписку до призивної дільниці (для хлопців).

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.


5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до Державної академії житлово-комунального господарства для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів, нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів (124б), до участі у конкурсному відборі не допускаються.


5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Державну академію житлово-комунального господарства.


5.5. Особи, які не брали участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів до Державної академії житлово-комунального господарства:

військовослужбовці Збройних сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.


5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.


5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.


5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.


5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.


5.10. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I–II рівнів акредитації — відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з Державною академією житлово-комунального господарства відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».


5.11. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


5.12. Усі копії документів завіряються за оригіналами Державною академією житлово-комунального господарства або в установленому законодавством порядку.


5.13. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.


^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Державної академії житлово-комунального господарства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 3), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше ніж 124.


6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12» (При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія).


6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів, визначених правилами прийому до Державної академії житлово-комунального господарства, предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.


6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр і спеціаліст використовуються:

- середній бал додатку до диплома бакалавра;

- результати вступних іспитів з фаху за відповідними спеціальностями: «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Екологія і охорона навколишнього середовища»;

- результати вступних іспитів з іноземної мови;

- наявність опублікованих статей, доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях за обраною спеціальністю;

- наявність диплома переможця міжнародних та національних фахових олімпіад та конкурсів наукових робіт, олімпіади бакалаврів ДАЖКГ;

- рекомендація Вченої ради Академії або Вченої ради факультету(за наявності).

В зв'язку з цим, до Приймальної комісії вступник подає такі документи:

 • заява на ім’я ректора ДАЖКГ;

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії);

 • медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);

 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.

 • копії дипломів переможців та призерів студентських олімпіад; копії наукових публікацій (за наявності);

 • рекомендацію Вченої ради Академії (факультету).

Програми вступних іспитів з кожної спеціальності затверджуються головою Приймальної комісії. Вступні іспити оцінюються від 0 до 100 балів. До бала, отриманого за результатом вступних іспитів, додаються:

 • середній бал додатка до диплома про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (у перерахунку на 100-бальну шкалу оцінювання: «відмінно» - 100 балів; «добре» - 85 балів; «задовільно» - 70 балів);

 • наявність опублікованих статей за обраною спеціальністю у наукових журналах (1 стаття – 10 балів);

 • наявність доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях за обраною спеціальністю (1 доповідь - 4 бала);

 • наявність диплома переможця міжнародних та національних фахових олімпіад та конкурсів наукових робіт, олімпіади бакалаврів ДАЖКГ (до 5 балів);

 • наявність рекомендації Вченої ради Академії (факультету) (до 25 балів)


Сума всіх балів складає рейтингову оцінку, мінімальна межа якої встановлюється Вченою радою Академії (факультету). Зарахування до ДАЖКГ здійснюється на підставі отриманої рейтингової оцінки.

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" за відповідним напрямом підготовки у ДАЖКГ у поточному році, як вступний іспит зі спеціальності зараховується середній бал державної атестації бакалаврів.

Термін навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" і "магістр" всіх спеціальностей складає 1 рік для денної форми навчання та 1,5 роки – для заочної форми навчання.

Термін навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" зі скороченим терміном підготовки (очно-заочна форма навчання) складає 1 рік в Донецькому інституті міського господарства Державної академії житлово-комунального господарства.

6.5. Для конкурсного відбору осіб ОКР "молодший спеціаліст" в Донецькому інституті міського господарства Державної академії житлово-комунального господарства при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовуються:

- результати вступних випробувань з фаху за відповідними спеціальностями: «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент організацій».

Вступні випробування оцінюються за 100-бальною шкалою.


Програми вступних випробувань з фаху з кожної спеціальності затверджуються головою Приймальної комісії.

Термін навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра всіх спеціальностей зі скороченим терміном підготовки (очно-заочна форма навчання) складає 2,8 роки.


6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.


6.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Державної академії житлово-комунального господарства. Заяви щодо апеляцій на результати вступних випробувань, що проводяться ДАЖКГ, приймаються від вступників не пізніше ніж наступного дня після оголошення результатів. Апеляцію розглядають, як правило, в присутності вступника і доводять до його відома висновок апеляційної комісії, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора ДАЖКГ. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.


^ 7. Цільовий прийом до Державної академії житлово-комунального господарства


7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості». На умовах цільового прийому згідно з цими Правилами і встановленими квотами (визначеними Міністерством з питань житлово-комунального господарства України з кожного напряму підготовки) зараховуються особи, які разом з документами подали цільове скерування – від відповідного органу управління обласних державних адміністрацій після укладання тристоронньої угоди;

відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижчою від встановленого цими Правилами рівня;


7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки.


7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.


7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 8. Зарахування за співбесідою


8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Державної академії житлово-комунального господарства особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.


8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.


8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не меншою від встановлених Приймальною комісією з конкурсних предметів.


^ 9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


9.1. Зараховуються до Державної академії житлово-комунального господарства за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижчою від мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I — III ступенів), ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, які визначені профільними для вступу на відповідні напрями підготовки (спеціальності), у тому числі:


основи економіки — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Економіка та підприємництво»;


історія — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України»;


біологія з екологією — при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «Біологія», «Хімія».


9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.


^ 10. Зарахування поза конкурсом


10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.


10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить вищий навчальний заклад) не нижчої від встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів (при поданні заяви та документів на вступ), що засвідчують право на прийом поза конкурсом.


^ 11. Право на першочергове зарахування


11.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу мають (зазначається назва вищого навчального закладу):

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.


11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


^ 12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням Приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.


12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;

особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;

особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.


12.3. У межах кожної, зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.


12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;

наявність права на першочергове зарахування.


12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Державної академії житлово-комунального господарства із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються Приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.
  1   2   3   4   5

Схожі:

2. Вимоги до рівня освіти вступників iconІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
Провадження освітньої діяльності у кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconII. Вимоги до рівня освіти вступників
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
2. Вимоги до рівня освіти вступників icon2. Вимоги до рівня освіти вступників
Криворізькому коледжі економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет...
2. Вимоги до рівня освіти вступників icon2. Вимоги до рівня освіти вступників
Сімферопольському коледжі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Творчий конкурс проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в рдгу досягти відповідного професійного рівня...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 04030201 «Інформатика»* на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи