2. Вимоги до рівня освіти вступників icon

2. Вимоги до рівня освіти вступників
Назва2. Вимоги до рівня освіти вступників
Сторінка3/5
Дата14.04.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.


18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.


18.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.


18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.


18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до ДАЖКГ здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи «Конкурс».


^ Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість навчання (може бути змінена), грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0501

Економіка і підприємництво

8.050107

Економіка підприємства

25

-

25

1 рік

-

1,5 роки

13500

-

12000

8.050106

Облік і аудит

25

-

25

1 рік

-

1,5 роки

13500

-

12000

0502

Менеджмент

8.050201

Менеджмент організацій

25

-

25

1 рік

-

1,5 роки

13500

-

12000

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість навчання(може бути змінена), грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0501


Економіка і підприємництво

7.050107

Економіка підприємства

50

-

50

1 рік

-

1,5 роки

9500

-

9300

7.050106

Облік і аудит

50

-

50

1 рік

-

1,5 роки

9500

-

9000

0502

Менеджмент

7.050201

Менеджмент організацій


25

-

25

1 рік

-

1,5 роки

9500

-

9300

0708

Екологія

7.070800

Екологія і охорона навколишнього середовища

30

-

30

1 рік

-

1,5 роки

9500

-

9300

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість навчання(може бути змінена), грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0305


Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

65

-

65

4 роки

-

4,5 роки

9200

-

6200

6.030509

Облік і аудит

65

-

65

4 роки

-

4,5 роки

9200

-

5500

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

50

-

50

4 роки

-

4,5 роки

10200

-

6200

0401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона н/с

та збалансоване природокористування

30

-

30

4 роки

-

4,5 роки

12000

-

6200

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

50

-

50

4 роки

-

4,5 роки

8500

-

5500

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

^ Донецький інститут міського господарства

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання(може бути змінена), грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Очно-заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Очно-заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Очно-заочна форма навчання

0501


Економіка і підприємництво

7.050106

Облік і аудит

30

-

50

1 рік

-

1 рік

6600

-

5760

0502

Менеджмент

7.050201

Менеджмент організацій

30

-

50

1 рік

-

1 рік

6600

-

5760

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання(може бути змінена), грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0305


Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

30

-

60

4 роки

-

4,5 роки

6600

-

5760

6.030509

Облік і аудит

30

-

50

4 роки

-

4,5 роки

6600

-

5760

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

30

-

-

4 роки

-

4,5 роки

6600

-

5760


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

^ Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання(може бути змінена), грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Очно-заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Очно-заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Очно-заочна форма навчання

0305


Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

-

-

30

-

-

2,8 роки

-

-

5760

6.030509

Облік і аудит

-

-

30

-

-

2,8 роки

-

-

5760

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

-

-

50

-

-

2,8 роки

-

-

5760
1   2   3   4   5

Схожі:

2. Вимоги до рівня освіти вступників iconІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
Провадження освітньої діяльності у кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconII. Вимоги до рівня освіти вступників
Провадження освітньої діяльності у Міжнародному Соломоновому університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
2. Вимоги до рівня освіти вступників icon2. Вимоги до рівня освіти вступників
Криворізькому коледжі економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет...
2. Вимоги до рівня освіти вступників icon2. Вимоги до рівня освіти вступників
Сімферопольському коледжі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconПрограма творчого конкурсу для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Творчий конкурс проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в рдгу досягти відповідного професійного рівня...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 04030201 «Інформатика»* на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
2. Вимоги до рівня освіти вступників iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи