Навчальна програма icon

Навчальна програма
Скачати 38.77 Kb.
НазваНавчальна програма
Дата01.08.2012
Розмір38.77 Kb.
ТипДокументи
1. /Документознавство в арх_вн_й справ_/Навчальна програма.doc
2. /Документознавство в арх_вн_й справ_/питання до екзамену.doc
3. /Документознавство в арх_вн_й справ_/темы практич занятий.doc
4. /Документознавство в арх_вн_й справ_/темы_контрол работ.doc
Навчальна програма
Питання до іспиту з дисципліни «документознавство в архівній справі»
Семінарські заняття
Варіанти контрольних робіт з дисципліни «документознавство в архівній справі» для студентів заочного відділення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни “Документознавство в архівній справі”
Напрям підготовки Культура

Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність”
(Розроблено кафедрою філософії культури та культурології)


Програму склав ст. викладач С.Г. Шапошнікова


Програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри філософії культури та культурології, протокол №___ від “____”____________ 200_ р.


Зав. кафедри проф. О.П.Воєводін
Програму розглянуто на засіданні Ради факультету, протокол №____

від “___”__________ 200_ р.


Голова Ради проф. В.К.Суханцева

1. Мета та завдання вивчення дисципліни


1.1. Мета викладання дисципліни:

Дати студентам системне уявлення про те, як здійснюється взаємодія державних і відомчих архівів у вирішенні завдань концентрації, збереженості і використанні Національного архівного фонду України – важливішої складової культурного надбання народів України, про діяльність Державної архівної служби України, її завдання, функції на сучасному етапі, а також її впливу на організацію документаційного забезпечення управління і роботу архівів відомств.


1.2. Завдання вивчення дисципліни:

Вивчивши дисципліну студент повинен:

1.2.1. Знати:

 • історичні особливості, процес створення, еволюцію і сучасний стан вітчизняних систем державного і відомчого зберігання;

 • призначення і роль державних і відомчих архівів;

 • правові і організаційні основи, принципи діяльності державних і відомчих архівів, їх типологію;

 • основні поняття і термінологію документування в архівній справі;

 • порядок і типологію здійснення взаємозв’язку і правонаступності в роботі з документами;

 • теоретичні і науково-методичні основи класифікації документів і документованої інформаційної діяльності архівних установ.

1.2.2. Вміти:

 • проводити експертизу цінності документів, користуватися Переліками документів, оформляти результати експертизи цінності;

 • здійснювати архівне описування документів, складати облікові документи;

 • складати НДА до документів і користуватися ним;

 • використовувати документи з метою забезпечення споживачів ретроспективною інформацією.

1.2.3. Мати уявлення:

 • про предмет;

 • про розвиток архівів в Україні;

 • про організацію архівних документів;

 • про комплектування архівів, описування, облік, зберігання і використання документів.


2. Лекційні заняття

Зміст лекційних занять


Предмет, зміст, завдання та методи архівознавства, становлення і розвиток архівів в Україні. Архівна система, система архівних установ. Вивчення складу, структури, правових засад формування Національного архівного фонду, організації архівних документів. Вивчення завдань, принципів, критеріїв експертизи цінності документів, архівного описування, обліку документів. Вивчення НДА до документів. Технології зберігання і форми використання документів. Впровадження інформаційних технологій в роботу архівних установ.


3. Практичні (семінарські) заняття

Зміст практичних (семінарських) занятьДжерельна база та історіографія архівознавства. Національний архівний фонд України: склад, структура, правові засади. Державні архіви: статус, структура, організація роботи. Комплектування державного архіву. Довідковий апарат до документів НАФ. Поняття, мета і завдання інформатизації архівної справи. Забезпечення збереженості документів. Архівна евристика. Архівний маркетинг. Інформатизація архівної справи.


4. Контроль навчальної роботи студентів


Поточний контроль проводиться під час семінарських занять, письмових відповідей на контрольні питання, перевірки конспектів.

Контроль самостійної роботи проводиться у формі виконання рефератів, перевірки конспектів, письмових відповідей на контрольні питання.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.


5. Рекомендована література


 1. Архівознавство: Підручник/ Заг. ред.. Я.С. Калакури та І.В. Матяш. – К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2002. – 356 с.

 2. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 13 грудня 2001 р. / Відомості ВР України. – 2002. - №11. – С. 81.

 3. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. – К., 1994. – 33 с.

 4. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. / Держкомархів України. – К., 2001. – 111 с.

 5. Теория и практика архивного дела в СССР: Учебник / Под ред. Ф.И. Долгих и К.И. Рудельсон. – М.: Высш. шк., 1980. – 343 с.

 6. Рудельсон К.И. Современные документальные классификации. – М.: Наука, 1973. – 267 с.

 7. Нариси з історії архівної справи в Україні / За ред.. І.Б. Матяш та К.І. Климової. - К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2002. – 612 с.

 8. Мітюков О.Г. Радянське архівне будівництво на Україні 1917-1973 /ГАУ при РМ УРСР. - К.: Наукова думка, 1975. – 270 с.

Схожі:

Навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи