Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” icon

Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство”
Скачати 88.48 Kb.
НазваТематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство”
Дата01.08.2012
Розмір88.48 Kb.
ТипДокументи
1. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Вопросы к экзамену _Документоведение-Весна.2010.doc
2. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Вопросы к экзамену_Документоведение-Осень.doc
3. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Документовед_контр.раб_осень.doc
4. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Инфорпакет_Документоведен_09.doc
5. /Документоведение_2010_заочное_сайт/Силютина_МР_Контр.раб.Документоведение.doc
Питання до екзамену з дисципліни “Документознавство”
Питання до екзамену з дисципліни “Документознавство”
Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство”
Дисципліна: Документознавство
Міністерство освіти І науки україни

Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство”

для студентів заочної форми навчання

спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”

(осінній семестр)


Варіант 1

 1. Сутність поняття “документ”

 2. Співвідношення видової та типологічної класифікації документа

 3. Проаналізувати книгу, грамплатівку, плакат (за власним вибором) за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 2

 1. Погляди П.Отле на сутність поняття “документ”

 2. Загальна характеристика класифікації за інформаційної складової документа

 3. Проаналізувати журнал, CD-ROM, монографію за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 3

 1. Генезис і розвиток поняття “документ”

 2. Класифікація документів за змістом і за рівнем узагальнення інформації (наведіть приклади)

 3. Проаналізувати газету, автореферат дисертації, листівку за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 4

 1. Характеристика документа як системного об’єкта

 2. Класифікація документів за характером знакових засобів фіксації інформації(наведіть приклади)

 3. Побудуйте схему або таблицю тлумачень поняття „документ”, що міститься у переліку джерел, необхідних для виконання контрольної роботи, у порядку від більш широкого до більш вузького його значення.


Варіант 5

 1. Властивості й ознаки документа

 2. Класифікація документів за мірністю запису інформації, за призначенням для сприйняття інформації та за каналом сприйняття інформації

 3. Охарактеризувати склад зовнішніх структурних елементів такого документа, як Українська та зарубіжна культура : навч. посіб./ за ред. М.М.Заковича. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 622 с.


Варіант 6

 1. Функції документа

 2. Класифікація документів за ступенем їх розповсюдженості та за засобом документування

 3. Охарактеризувати основні реквізити такого видання, як Українська та зарубіжна культура : навч. посіб./ за ред. М.М.Заковича. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 622 с.


Варіант 7

 1. Інформаційна складова документа

 2. Класифікація документів за матеріальною складовою документа

 3. Охарактеризувати склад внутрішніх та зовнішніх структурних елементів такого документа : Зубков М.Г. Мова ділових паперів: комплексний довідник. – Харків: Фоліо; Майдан, 1999. – 288с.


Варіант 8

 1. Види соціальної комунікації

 2. Класифікація документів за обставинами їх існування у зовнішньому середовищі

 3. Побудуйте схему або таблицю тлумачень поняття „документ”, що міститься у переліку джерел, необхідних для виконання контрольної роботи, у порядку від більш широкого до більш вузького його значення.


Варіант 9

 1. Документна інформація

 2. Типологічна класифікація документів

 3. Проаналізувати книгу, грамплатівку, плакат (за власним вибором) за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 10

 1. Матеріальна основа документа

 2. Документна комунікація

 3. Здійснити класифікацію навчального посібника, кінофільму, перфокарти, використовуючи блок-фасетну схему класифікації


Варіант 11

 1. Форма матеріального носія інформації

 2. Документна діяльність

 3. Здійснити класифікацію монографії, заяви, діафільму, використовуючи блок-фасетну схему класифікації


Варіант 12

 1. Загальна характеристика структури документа

 2. Бібліотечний фонд як підсистема документного фонду

 3. Здійснити класифікацію підручника, автобіографії, дискети, використовуючи блок-фасетну схему класифікаціїВаріант 13

 1. Внутрішня структура документа

 2. Загальна характеристика документного фонду

 3. Проаналізувати книгу, грамплатівку, плакат (за власним вибором) за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 14

 1. Зовнішня структура документа

 2. Інформаційний фонд як підсистема документного фонду

 3. Проаналізувати журнал, CD-ROM, монографію за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа

Варіант 15

 1. Реквізити документа

 2. Архівний фонд як підсистема документного фонду

 3. Проаналізувати газету, автореферат дисертації, листівку за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 16

 1. Кодування інформації

 2. Музейний фонд як підсистема документного фонду

 3. Здійснити класифікацію навчального посібника, кінофільму, перфокарти, використовуючи блок-фасетну схему класифікації


Варіант 17

 1. Поняття про мови

 2. Основні етапи розвитку документознавства

 3. Здійснити класифікацію монографії, заяви, діафільму, використовуючи блок-фасетну схему класифікації


Варіант 18

 1. Поняття про знаки

 2. Об’єкт і предмет документознавства

 3. Здійснити класифікацію підручника, автобіографії, дискети, використовуючи блок-фасетну схему класифікації

Варіант 19

 1. Класифікація знаків

 2. Структура документознавства

 3. Охарактеризувати основні реквізити такого видання: Зубков М.Г. Мова ділових паперів : комплексний довідник. – Харків: Фоліо; Майдан, 1999. – 288с.


Варіант 20

 1. Знаки письма

 2. Взаємозв’язок документознавства з іншими науками

 3. Охарактеризувати склад внутрішніх та зовнішніх структурних елементів такого документа: Зубков М.Г. Мова ділових паперів : комплексний довідник. – Харків: Фоліо; Майдан, 1999. – 288с.


Варіант 21

 1. Документ як знакова система

 2. Типологічна класифікація документів

 3. Побудуйте схему або таблицю тлумачень поняття „документ”, що міститься у переліку джерел, необхідних для виконання контрольної роботи, у порядку від більш широкого до більш вузького його значення.


Варіант 22

 1. Способи і засоби запису інформації

 2. Документна комунікація

 3. Охарактеризувати склад внутрішніх структурних елементів такого документа, як Українська та зарубіжна культура : навч. посіб./ за ред. М.М.Заковича. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 622 с.Варіант 23

  1. Документна комунікація

  2. Нормативний документ зі стандартизації: стандарт, технічні умови

3. Здійснити класифікацію підручника, автобіографії, діафільму (вказати конкретні назви), використовуючи блок-фасетну схему класифікації


Варіант 24

  1. Типологічна класифікація документів

  2. Система стандартизації в Україні та за її межами

  3. Здійснити класифікацію навчального посібника, заяви, магнітної стрічки (вказати конкретні назви), використовуючи блок-фасетну схему класифікації


Варіант 25

   1. Взаємозв’язок документознавства з іншими науками

   2. Артефактний документ: поняття, основні види

   3. Проаналізувати газету, CD-ROM, підручник (вказати конкретні назви) за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 26

    1. Структура документознавства

    2. Неопублікований документ: поняття, види

    3. Проаналізувати журнал, дискету, навчальний посібник (вказати конкретні назви) за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 27

  1. Сутність поняття “документ”

  2. Способи документування інформації

  3. Проаналізувати книгу, грамплатівку, плакат (із зазначенням конкретних назв) за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 28

  1. Погляди П. Отле на сутність поняття “документ”

  2. Засоби документування інформації

  3. Проаналізувати журнал, жорсткий диск, монографію (вказати конкретні назви) за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 29

  1. Генезис і розвиток поняття “документ”

  2. Класифікація документів за змістом і за рівнем узагальнення інформації (наведіть приклади)

  3. Проаналізувати газету, автореферат дисертації, листівку (вказати конкретні назви) за наступними параметрами: загальні та специфічні функції документа, характер інформації, специфіка матеріальної основи документа


Варіант 30

  1. Характеристика документа як системного об’єкта

  2. Неопублікований документ: поняття, види

  3. Охарактеризувати склад внутрішніх структурних елементів наступного документа:

Українська та зарубіжна культура : навч. посіб./ за ред. М.М.Заковича. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 622 с.


Варіант 31

  1. Функції, властивості й ознаки документа

  2. Класифікація документів за мірністю запису інформації, за призначенням для сприйняття інформації та за каналом сприйняття інформації

  3. Охарактеризувати склад зовнішніх структурних елементів наступного документа:

Українська та зарубіжна культура : навч. посіб./ за ред. М.М.Заковича. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 622 с.


ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1. Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ / Г.Г. Воробьев. - М.: Наука, 1973 - 255 с.

 2. Документальные памятники: выявление, учет, использование : учеб. пособ. – М., 1998.

 3. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – С. 12.

 4. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – С.2 – 3.

 5. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 33 с.

 6. Дубровіна Л.А.Опис рукописних книг: бібліографія, археографія, кодикологія? /Л.А. Дубровіна // Бібл. вісник. – 1993. – № 1-2. – С.12 – 20.

 7. Жаворонкова Е.Ю.Слагаемые ценности книжного памятника / Е.Ю. Жаворонкова.// НТБ. – 1994. – № 5. – С.32 – 41.

 8. Козир Є. Нормативні документи: побудова, викладання, оформлювання, зміст / Є. Козир, Я. Юзьків //Стандартизація, сертифікація, якість. – 2003. - №5.

 9. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. / УДНДІАСД, ДАКККіМ. – К., 2000. – 161 с.

 10. Кулешов С.Г. Про значення поняття “документ” / С.Г. Кулешов //Бібл. вісник. – 1995. – № 1. – С.1– 4.

 11. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко - 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 460 с.

 12. Ларьков Н.С. Документоведение : учеб. пособ./ Н.С. Ларьков М.: АСТ:Восток-Запад,– 2006. – 427 с.

 13. Организация работы с документами : учебник / под ред. В.А.Кудряева. – М.: ИНФРА. - М., 1999. – 575 с.

 14. Основы интеллектуальной собственности. – К.: Изд-во «Iн Юре», 1999.

15. Плешкевич Е. А. О понятии «документ» в документоведении и других науках об информации / Е. А. Плешкевич. // НТИ. Сер. 1. – 2004. – № 4. – С.10 – 15.

 1. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства /М.С. Слободяник // Вісн. Кн.. палати. – 2003. – № 4. – С.18 – 21.

 2. Столяров Ю. Онтологический статус документа и его практическое значение для библиотек / Ю. Столяров.// Библиотековедение. – 1999. – № 4-6. – С.50 – 59.

 3. Столяров Ю. Н. Документ – понятие конвенциональное (в порядке дискуссии) / Ю. Н.  Столяров. // Делопроизводство. – 2005. – № 3. – С.11 – 18.

 4. Столяров Ю.Н. Документные ресурсы : учеб. пособ./ Ю.Н. Столяров – М.: Либерия, 2001.

 5. Столяров Ю.Н. Материальный носитель информации как составная часть документа / Ю.Н. Столяров. // Делопроизводство. – 2003. – № 3. – С. 33 – 35.

 6. Столяров Ю. Н. Классификация документа: решения и проблемы / Ю. Н. Столяров. // Книга: Исслед. и материалы. – М., 1995. – Вып. 70. – С. 24 – 40.

 7. Швецова-Водка Г. Визначення документа в архівознавстві / Г. Швецова-Водка //Студії з архівної справи та документознавства. – 1999. – Т.4. – С.99 – 102.

 8. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа : навч.посіб./ Г.М. Швецова-Водка – К.: Кн. Палата України, 1998. – 80 с.

 9. Швецова-Водка Г. М. Документальні чи документні? / Г. М. Швецова-Водка.  // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С.10 – 11.

 10. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка.  – К.: Знання, 2007. – 398 с.

Схожі:

Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» Тематика контрольних завдань з дисципліни «Макроекономіка»

Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005
Тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). Укл.: Радіонова Л. О.,...
Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconТематика контрольних робіт з курсу "Культура ділового спілкування"

Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconМетодичні вказівки та тематика контрольних робіт
В процесі вивчення дисципліни "Сертифікація" студенти-заочники кусу виконують одну контрольну роботу, яку представляють до інституту...
Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconТематика контрольних робіт для студентів заочного відділення (по останній цифрі залікової книжки)

Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconТематика контрольних робіт для студентів заочного відділення (по останній цифрі залікової книжки)

Тематика контрольних робіт з дисципліни “Документознавство” iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Тематика контрольних робіт відповідає навчальній програмі з дисципліни. Тема контрольної роботи вибирається студентом за таблицею...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи