Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг icon

Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг
Скачати 38.97 Kb.
НазваПрограма З дисципліни Інформаційний моніторинг
Дата01.08.2012
Розмір38.97 Kb.
ТипПрограма
1. /monitoring/_нф_мон_тор-Сем_роб_план_2009.doc
2. /monitoring/ИМОН_Бил_05.doc
3. /monitoring/ИМОН_Вопр_экз_05.doc
4. /monitoring/ИМОН_НП_05.doc
5. /monitoring/ИМОН_Общий_план_05.doc
6. /monitoring/ИМОН_СРП_05.doc
7. /monitoring/ИМОН_Темы_контр_заочн.doc
8. /monitoring/ИМОН_Темы_курс_05.doc
9. /monitoring/ИМОН_Темы_курс_05.txt
10. /monitoring/контрольн_раб по дисциплине Информационный мониторинг.doc
Затверджую
Восточноукраинский национальный университет
«Документоведение и информационная деятельность»
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг
Информационный мониторинг
"затверджую"
Восточноукраинский национальный университет
Восточноукраинский национальный университет
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАЗ дисципліни “Інформаційний моніторинг


Напрям підготовки: Культура

Спеціальність: Документознавство та інформаційна діяльність


(Розроблена кафедрою філософії культури і культурології)


Програму склав доц. Чурсін М.М.


Програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри філософії культури і культурології від ___________________200 _ р., пр. №_____


Зав.кафедрою проф.О.П.Воєводін
Програму розглянуто на засіданні Ради факультету від____________________200_ __р., пр. №_____


Голова Ради _________________________________ проф.В.К.Суханцева

1. Цілі і завдання вивчення дисципліни1.1. Мета викладання дисципліни:

Дати студентам теоретичні знання про інформаційний моніторинг, його функції у сучасному суспільстві, технологію і організацію

1.2. 3авдання вивчення дисципліни

Вивчивши дисципліну, студент повинен:

1.1.1. Знати:

 • загальне поняття, цілі та область застосування інформаційного моніторингу;

 • історичні та методичні аспекти використання інформаційного моніторингу;

 • теоретично-інформаційні засади змістовності поняття інформаційного моніторингу;

 • принципи та умови здійснення інформаційного моніторингу;

 • технологічні та інтелектуальні складові інформаційного моніторингу;

 • технологічні засоби реалізації інформаційного моніторингу;

 • роль інформаційного моніторингу у виробництві, науці та управлінні.

1.2.2. Уміти:

 • ідентифікувати об’єкт інформаційного моніторингу відповідно до задач професійної діяльності;

 • визначити ті параметри чи характеристики досліджуваного об’єкту, що підлягають дослідженню;

 • застосувати наявний теоретичний апарат та програмні засоби моніторингу;

 • аналізувати та узагальнювати результати інформаційного моніторингу;

 • робити змістовні висновки з результатів моніторингу

1.2.3. Мати уявлення:

 • про місце предмета, що викладається, серед інших дисциплін інформаційно-теоретичного та інформаційно-прикладного циклу;

 • про місце інформаційного моніторингу у структурі інформаційної діяльності

 • про сучасну практику інформаційного моніторингу та перспективи його застосування у виробничій, науковій або управлінській практиці
2. Зміст лекційних занятьПоняття моніторингу. Історичні передумови появи моніторингу як методу дослідження систем у виробництві, науці й управлінні. Фактор часу в ідеї моніторингу. Прискорення як соціальний фактор сучасності і його роль у становленні моніторингу. Поняття управління у реальному часі. Класифікація видів моніторингу. Інформаційний моніторинг. Документальні інформаційні потоки як об'єкт моніторингу. Системно-структурні дослідження ДІП та інформаційний моніторинг. Концептуальні основи й технологічні передумови здійснення інформаційного моніторингу. Раннє розпізнавання тенденцій розвитку наукової дисципліни за допомогою інформаційного моніторингу. Інформаційний моніторинг в управлінській діяльності. Інформаційно-аналітична діяльність.

3.Приблизний перелік практичних занять


3.1. Засвоєння поняття моніторингу, історичних передумов появи моніторингу як методу дослідження систем у виробництві, науці й управлінні.

3.2. Засвоєння ролі фактору часу в ідеї моніторингу, понять прискорення (як соціального фактору) та „управління у реальному часі”.

3.3. Вивчення класифікації видів моніторингу. Вивчення змісту поняття інформаційного моніторингу.

3.4. Засвоєння сутності системно-структурних досліджень документальних інформаційних потоків та масивів у інформаційному моніторингу.

3.5. Засвоєння концептуальних основ та технологічних передумов здійснення інформаційного моніторингу інформаційних потоків чи масивів.

3.6. Вивчення методу раннього розпізнавання тенденцій розвитку наукової дисципліни за допомогою інформаційного моніторингу.

3.7. Засвоєння основних положень застосування інформаційного моніторингу в управлінській діяльності, сутності інформаційно-аналітичної діяльності.

4. Індивідуальні завдання


Індивідуальне завдання може складатися з різних форм навчальної діяльності студента: реферати, практичні вправи на конкретних текстових масивах тощо.


5. Рекомендована література1. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 128 с.

2. Горькова В.И. Системное исследование документального информационного потока // Системные исследования. Методологические проблемы. - М., 1979. - С.240-266.

3. Горькова В.И., Гусева Т.И. Анализ документальных информационных потоков и изучение запросов потребителей информации: Лекции. - М.: МЦНТИ, 1977. - 60 с.

4. Скороходько Э.Ф. Информационная ценность термина в научном тексте (индикативные и информативные маркеры) //НТИ. Сер.2. Информ. процессы и системы. - 1998. - №9. - С.13-22.

5. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: Навчальний посібник.- Х.: ХДАК, 2000.- 117 с.

6. Павловска Елена. Раннее распознавание тенденции развития научных направлений//Международный форум по информации и документации, 1991. - Т.16, №1. - С.26-31.

7. Чурсин Н.Н. Энтропия в семантической модели коммуникации //НТИ.- Сер.2. Информ. процессы и системы, 1997. - № 8. - С.26-30.

8. Сладкова О.Б. Информационный мониторинг: теоретико-методологические основы: Учеб. пособие. - М.: МГУКИ, 2001. – 65 с.Схожі:

Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Міський моніторинг»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Міський моніторинг» (для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 1201....
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconДисципліни «архітектурний моніторинг міського середовища»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурний моніторинг міського середовища» (для студентів 6 курсу...
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «моніторинг довкілля» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» / Уклад. В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Г. В. Горячев,...
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconЄ. Ю. Гайко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «міський моніторинг»
«Архітектура» спеціальності 120102 06010202 / 120102 06010202 «Містобудування»
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconКонспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи»
Конспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання...
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми...
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм...
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Моніторинг навколишнього середовища" за напрямом підготовки 0708 "Екологія" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища” / Укладач О. О. Рибалов. – Суми:...
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «міський моніторинг» для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки
«Архітектура» спеціальності 120102 06010202 / 120102 06010202 «Містобудування»
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища” за напрямом підготовки 0708 “Екологія”
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища” / Укладач О. О. Рибалов. – Суми:...
Програма З дисципліни Інформаційний моніторинг iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи