1. Лектор icon

1. Лектор
Скачати 115.55 Kb.
Назва1. Лектор
Дата01.08.2012
Розмір115.55 Kb.
ТипДокументи
1. /Информпакет_дисциплины Технолог_х баз даних.doc1. Лектор

Дисципліна: Технології баз даних

1. Лектор


Старший викладач Махортова Надія Василівна

Факультет Філософський

Загальна кількість годин,

у тому числі:

126

Спеціальність 6.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність

Лекції

14

Кафедра філософії культури і культурології

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр – 5

Самостійна робота (загальний обсяг),

у тому числі:

98

Дисципліна обов’язкова

Курсова робота (проект)

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 3,5 кредитів

Підсумковий контроль знань 3 сем


екзамен

2. Філософський факультет:

Україна, 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра філософії культури і культурології, кoрпус 2, кімната 113, телефон (0642) 41-84-06.

3. Статус курсу в навчальній програмі:

Обов’язковий курс з циклу професійної підготовки у програмі навчання в галузі “Культура” за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”.

4. Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання з теоретичних основ і практичних методів роботи на персональному комп’ютері з системи управління базами даних, зокрема вільно користуватися готовими базами даних, вміти адаптувати їх для конкретних випадків та створити нові в середовищі СУБД ACCESS.

5. Програма:

Загальні концепції СУБД. Поняття СУБД ACCESS, етапи розробки. БД в культурних комунікаціях. Визначення і терміни БД. Основні етапи розробки БД. Об’єкти культури, як об’єкти БД. Інформаційно - логічна модель предметної області. Реляцiйна модель бази даних Access.

Забезпечення цілісності БД. Побудова БД. Основні етапи розробки, аналіз даних, вибір об’єктів БД, встановлення співвідношення між об’єктами і таблицями БД. Створення таблиць БД. Визначення первісного ключа. Зв’язки між таблицями, цілісність даних.

Поняття запитів, робота з ними. Класифікація запитів. Мова запитів за зразком QBE. Застосування операторів, функцій, виражень

Мова запитів по зразку QBE. Застосування операторів, функцій, виражень Access. Створення складних запитів. Зв’язки та об’єднання в запитах.

Робота з формами. Створення форм. Вікно конструктора форм. Підлеглі форми: поняття , створення підлеглих форм.

Складні запити. Створення складних запитів. Зв’язки та об’єднання в запитах Створення перехресних запитів. Створення в запиті нового обчислюваного поля. введення умов відбору.

Системи безпеки СУБД Access. Фільтрація та сортування. Види фільтрів, створення фільтрів. Огляд сучасних СУБД. Розробка системи безпеки СУБД Access.


6. Бібліографія:

 1. 3арецкая И.Т. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебник / И.Т. 3арецкая, Б. Г. Колодяжный; под ред. С. В. Симоновича. – Спб. : Питер, 2005. – 490 с.

 2. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access [Текст] / Д. Вейскас. – Спб. : Питер, 2000. – 972 с.

 3. Глушаков С. В. Microsoft Office 2000 [Текст] : учебный курс / С. В. Глушаков, А. С. Сурядный. - Харьков : Фолио, 2007. – 560 с.

 4. Острейковский В. А. Інформатика [Текст] : учеб. для вузов / В. А. Острейковский. – М. : Высш. шк., 2004. – 250 с.

 5. Симонович В. С. Windows: лаборатория мастера [Текст] / В. С. Симонович – М. : АСТ - пресс. - 2002. – 730 с.

 6. Керри Н. Праг. Библия пользователя Access [Текст] / Н. Праг Керри, Р. Ирвин Мишель. – К. : Диалектика, 2006. – 890 с.

 7. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000 [Текст] / Ю. Стоцкий – Спб. : Питер, 2007. – 635 с.

 8. Костоглод К. Д. Основи інформатики та комп’ютерної техніки [Текст] : Підручник / К. Д. Костоглод, А. П. Злосчастьев, А. В. Калшченко. – Харьков : Фолио, 2006. – 987 с.

 9. Богумирский Б. Эффективная работа на IBM PC в среде WINDOWS XP. [Текст] / Б. Богумирский. – Спб. : Питер, 2005. – 620 с.

7. Метод навчання:

Проведення лекцій із застосуванням роздавального матеріалу і комп’ютера, практичних занять - у комп’ютерному класі.

8. Передумова:

Необхідні загальні знання з курсу основ інформаційних технологій , автоматизовані інформаційні технології.

9. Методичне забезпечення:

Конспекти лекцій, методичні вказівки з виконання контрольних робіт і практичних завдань, розробки для самостійної роботи.

10. Реєстрація на курс:

Немає.

11. Екзаменаційна методика:

Тестування.

12. Реєстрація на залік, екзамен:

За розкладом.

13. Мова:

Вивчення усіх розділів програми навчання українською мовою, можливо російською мовою.


Дисципліна: Прикладні комп’ютерні технології

1. Лектор


Старший викладач Махортова Надія Василівна

Факультет Філософський

Загальна кількість годин,

у тому числі:

108

Спеціальність 020105 – Документознавство та інформаційна діяльність

Лекції
Кафедра філософії культури і культурології

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр – 3

Самостійна робота (загальний обсяг),

у тому числі:

80

Дисципліна обов’язкова

Курсова робота (проект)

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 3,0 кредити

Підсумковий контроль знань

залік

2. Філософський факультет:

Україна, 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра філософії культури і культурології, кoрпус 2, кімната 113, телефон (0642) 41-84-06.

3. Статус курсу в навчальній програмі:

Вибірковий курс циклу дисциплін вільного вибору студентом у програмі навчання в галузі “Культура” за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”.

4. Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних основ і практичних методів роботи на персональному комп’ютері з програмою по створенню презентацій PowerPoint, можливостей комп’ютерної техніки з метою її подальшого використання у своїй професійній діяльності.

Вона/він повинні підготувати комп’ютер до роботи, впевнено працювати на персональному комп'ютері в якості користувача, виконувати маніпуляції з файлами і папками, запускати необхідну програму, вільно користуватися програмою PowerPoint.

5. Програма:

Додаток PowerPoint. Загальні концепції програми для створення презентацій PowerPoint. Запуск PowerPoint. Вікно PowerPoint. Створення нової презентації. Способи створення нової презентації. Майстер автозмісту, шаблон оформлення й презентація із чистого аркуша. Збереження, відкриття й закриття презентації. Знайомство з панелями задач.

Інтерфейс PowerPoint. Збереження, відкриття й закриття презентації. Знайомство з панелями задач. Режими перегляду.

Подання інформації на екрані. Режими відображення: звичайний, сортувальник слайдів, показ слайдів. Подання презентації: показ слайдів на екрані, кольорові й чорно-білі прозрачки, видачі, замітки доповідача, публікація в Інтернеті.

Подання інформації на екрані. Перегляд слайдів і проведення презентації. Розділ Показ слайдів. Робота з колонками, таблицями й графікою. Створення діаграм. Організаційна діаграма. Робота з об'єктами PowerPoint Робота зі зразками.

Подання інформації на екрані. Робота зі слайдами.

Створення презентацій з використанням аудіо та анімаційних можливостей PowerPoint. Робота зі зразками.

Уведення й оформлення тексту. Художнє оформлення презентації. Малювання графічних об'єктів.

Вставка нового слайда, створення слайда, копіювання й видалення слайдів. Перегляд слайдів і проведення презентації.

Робота з колонками, таблицями й графікою. Створення діаграм. Організаційна діаграма. Робота з об'єктами PowerPoint.

Редагування слайда Додавання на слайд звуків і відеокліпів. Печатка презентації. Додавання й зміна тексту слайда. Створення текстового поля. Зміна параметрів шрифту. Додавання об'єкта WordArt. Створення стовпчиків, таблиць і списків.

Приєднання звуку й кліпу до об'єкта. Анімація об'єктів. Меню Настроювання анімації. Структура панелі. Настроювання тимчасових параметрів. Друк презентації, заміток і роздавального матеріалу. Швидка печатка без зміни параметрів

Порядок анімації. Показ слайдової презентацією на екрані Презентація для Інтернет. Запуск анімації. Попередній перегляд. Зміна швидкості або тривалості відтворення анімації. Ефекти анімації. Настроювання анімації тексту, малюнків, діаграм. Способи застосування й створення шляхів переміщення. Настроювання часу показу презентації.

Використання інструментів показу презентації. Складання заміток за допомогою записної книжки. Зміна слайдів. Додавання командних кнопок до інтерактивної презентації.

Установка параметрів показу презентації.. HTML - презентація, PowerPoint - презентація, Flash-Презентація, презентації змішаного типу. Використання нових технологій при розробці й створенні презентацій.


6. Бібліографія:

 1. 3арецкая И.Т. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебник / И.Т. 3арецкая, Б. Г. Колодяжный; под ред. С. В. Симоновича. – Спб. : Питер, 2005. – 490 с.

 2. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access [Текст] / Д. Вейскас. – Спб. : Питер, 2000. – 972 с.

 3. Глушаков С. В. Microsoft Office 2000 [Текст] : учебный курс / С. В. Глушаков, А. С. Сурядный. - Харьков : Фолио, 2007. – 560 с.

 4. Острейковский В. А. Інформатика [Текст] : учеб. для вузов / В. А. Острейковский. – М. : Высш. шк., 2004. – 250 с.

 5. Симонович В. С. Windows: лаборатория мастера [Текст] / В. С. Симонович – М. : АСТ - пресс. - 2002. – 730 с.

 6. Керри Н. Праг. Библия пользователя Access [Текст] / Н. Праг Керри, Р. Ирвин Мишель. – К. : Диалектика, 2006. – 890 с.

 7. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000 [Текст] / Ю. Стоцкий – Спб. : Питер, 2007. – 635 с.

 8. Костоглод К. Д. Основи інформатики та комп’ютерної техніки [Текст] : Підручник / К. Д. Костоглод, А. П. Злосчастьев, А. В. Калшченко. – Харьков : Фолио, 2006. – 987 с.

 9. Богумирский Б. Эффективная работа на IBM PC в среде WINDOWS XP. [Текст] / Б. Богумирский. – Спб. : Питер, 2005. – 620 с.


7. Метод навчання:

Проведення лекцій із застосуванням роздавального матеріла і комп’ютера, практичних занять - у комп’ютерному класі.

8. Передумова:

Необхідні загальні знання з шкільного курсу основ інформатики.

9. Методичне забезпечення:

Конспекти лекцій, методичні вказівки з виконання контрольних робіт і практичних завдань, розробки для самостійної роботи.

10. Реєстрація на курс:

Немає.

11. Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на залік:

За розкладом.

13. Мова:

Вивчення усіх розділів програми навчання українською мовою, можливо російською мовою.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій

1. Лектор


Старший викладач Махортова Надія Василівна

Факультет Філософський

Загальна кількість годин,

у тому числі:

306

Спеціальність 020105 – Документознавство та інформаційна діяльність

Лекції

56

Кафедра філософії культури і культурології

Практичні (семінарські) заняття

56

Семестр – 1,2

Самостійна робота (загальний обсяг),

у тому числі:

194

Дисципліна обов’язкова

Курсова робота (проект)

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 11 кредитів

Підсумковий контроль знань 1 сем

2 сем

екзамен екзамен

2. Філософський факультет:

Україна, 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра філософії культури і культурології, кoрпус 2, кімната 113, телефон (0642) 41-84-06.

3. Статус курсу в навчальній програмі:

Обов’язковий курс циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін у програмі навчання в галузі “Культура” за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність ”.

4. Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних основ і практичних методів роботи на персональному комп’ютері з базовим програмним забезпеченням, працюючим в операційних системах Microsoft WINDOWS 98/2000/XP та текстовим редактором WORD.

5. Програма:

Вступна лекція. Інформатика - предмет і завдання. Мета і завдання курсу, зв'язок його з іншими дисциплінами. Інформаційні ресурси. Інформаційні продукти й послуги. Вимір і надання інформації.

Властивості інформації, її класифікація та вимір. Інформація і її властивості. Міри інформації. Класифікація інформації за різними ознаками і її кодування. Система класифікації і кодування.

Логічний і технічний пристрій ЕОМ. Архітектура персонального комп'ютера. Подання інформації в ЕОМ. Логічні основи побудови ПК.

Операційні системи і Wіndows. ОС DOS. Загальні уявлення, базова архітектура системи. Основні команди.

ОС Windows. Загальні уявлення, архітектура системи. Структура інтерфейсу користувача.

Стандартні програми Wіndows. Програма швидкого перегляду. Блокнот. Калькулятор. Запис виражень, основні чисельні перетворення і статистичні функції інженерного калькулятора.

Файлові менеджери. .Види менеджерів, основні поняття, принцип роботи.

Архіватори. Види архіваторів, основні поняття, принцип роботи. Архіватори Pkunzip, RAR.

Віруси, поняття методи захисту від комп’ютерних вірусів.

Текстові процесори. Порівняльні характеристики текстових процесорів.

Текстовий редактор Microsoft Word. Інтерфейс користувача. Основне меню, контекстне меню.

Об’єкти текстового процесора: текст, малюнок, таблиця, діаграма, фігурний текст. Об’єкти тексту: символ, абзац, розділ. Культура введення тексту.

Довідкова інформація MS Word. Створення, редагування і збереження текстових документів. Скасування команд

Буфер обміну. Орфографія, граматика, тезаурус. Розміщення переносів. М'які переноси. Нерозривний дефіс.

Створення документу. Форматування символів і абзаців. Нумеровані, маркіровані, багаторівневі списки.

Створення документу. Операції з фрагментами тексту – виділення, переміщення, копіювання, видалення, пошук і заміна. Обмін абзаців через буфер обміну.

Текстовий редактор Microsoft Word. Робота з таблицями. Створення таблиці. Операції з таблицями. Робота з таблицями.

Таблиці. Обчислення в таблицях. Вирівнювання таблиці. Назви. Обчислення в таблицях.

Оформлення сторінок документу. Структура сторінки. Оформлення сторінки документа: розмітка сторінки, вставка номерів сторінок, верхній і нижній колонтитули, вставка виносок, розрив сторінки. Перегляд і друкування документів

Шаблони. Використання стандартних примірників документів. Створення шаблону, використання. Форматування розділів і сторінок. Нумерації. Стовпчики.

Граматика в процесорі WORD: перевірка правопису, словник синонімів, перенос слів.

Графічні засоби WORD. Типи графічних файлів, підтримуваних WORD. WordArt. Робота з графічними об'єктами.


6. Бібліографія:

 1. 3арецкая И.Т. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебник / И.Т. 3арецкая, Б. Г. Колодяжный; под ред. С. В. Симоновича. – Спб. : Питер, 2005. – 490 с.

 2. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access [Текст] / Д. Вейскас. – Спб. : Питер, 2000. – 972 с.

 3. Глушаков С. В. Microsoft Office 2000 [Текст] : учебный курс / С. В. Глушаков, А. С. Сурядный. - Харьков : Фолио, 2007. – 560 с.

 4. Острейковский В. А. Інформатика [Текст] : учеб. для вузов / В. А. Острейковский. – М. : Высш. шк., 2004. – 250 с.

 5. Симонович В. С. Windows: лаборатория мастера [Текст] / В. С. Симонович – М. : АСТ - пресс. - 2002. – 730 с.

 6. Керри Н. Праг. Библия пользователя Access [Текст] / Н. Праг Керри, Р. Ирвин Мишель. – К. : Диалектика, 2006. – 890 с.

 7. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000 [Текст] / Ю. Стоцкий – Спб. : Питер, 2007. – 635 с.

 8. Костоглод К. Д. Основи інформатики та комп’ютерної техніки [Текст] : Підручник / К. Д. Костоглод, А. П. Злосчастьев, А. В. Калшченко. – Харьков : Фолио, 2006. – 987 с.

 9. Богумирский Б. Эффективная работа на IBM PC в среде WINDOWS XP. [Текст] / Б. Богумирский. – Спб. : Питер, 2005. – 620 с.


7. Метод навчання:

Проведення лекцій із застосуванням роздавального матеріалу і комп’ютера, практичних занять - у комп’ютерному класі.

8. Передумова:

Необхідні загальні знання з шкільного курсу основ інформатики.

9. Методичне забезпечення:

Конспекти лекцій, методичні вказівки з виконання контрольних робіт і практичних завдань, розробки для самостійної роботи.

10. Реєстрація на курс:

Немає.

11. Екзаменаційна методика:

Тестування.

12. Реєстрація на залік, екзамен:

За розкладом.

13. Мова:

Вивчення усіх розділів програми навчання українською мовою, можливо російською мовою.

Схожі:

1. Лектор iconЛектор /лектор дублер
Причини гострої та хронічної ниркової недостатності у дітей. Критерії клініко-лабораторної діагностики та лікування
1. Лектор iconЛектор

1. Лектор iconЛектор Лях М. С

1. Лектор iconЛекция на тему: "Идиопатические заболевания с прогрессирующим лизисом тканей пародонта. Клиника, диагностика, лечение" Лектор професор Каськова Л. Ф. Полтава 2009
Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» Кафедра детской терапевтической стоматологии с профилактикой стоматологических...
1. Лектор iconПротокол контрольного відвідування лекційного заняття
Лектор
1. Лектор iconЛектор
Тематичний план лекцій за змістовними модулями 6 (лікувальна справа, педіатрія)
1. Лектор iconЛектор
Топографія передньо-бокової стінки живота. Грижі, грижепластика проф. В.І. Півторак
1. Лектор iconВівторок об 11. 00 год. Науково-методичний семінар на тему: «Біологічні аспекти розвитку фізичних якостей» Лектор: Микіч М. С

1. Лектор iconЛектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна
Рівняння Максвелла. Хвильове рівняння. Шкала електромагнітних хвиль. Плоска електромагнітна хвиля. Вектор Пойнтінга
1. Лектор iconЛектор Ігнатенко Вікторія Михайлівна
Рівняння Максвелла. Хвильове рівняння. Шкала електромагнітних хвиль. Плоска електромагнітна хвиля. Вектор Пойнтінга
1. Лектор iconКонкурс «Лектор року Доннту»
Організація Конкурсу покладається на відділ навчально-методичної роботи І секцію теоретичної підготовки І якості навчального процесу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи