Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона icon

Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона
НазваДистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона
Дата22.10.2012
Розмір170 Kb.
ТипКонцепція

Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www.moodle.org)

Концепція платформи ДН м. Херсона

(www.ucheba.ks.ua)


Moodle – це назва платформи, що дозволяє будь-кому дистанційно, за допомогою Інтернету, оволодіти навчальним матеріалом та самому створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстань. Ця платформа забезпечує студентам доступ до численних навчальних ресурсів. Використовуючи Moodle, Ви можете надсилати нові повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали оцінок та присутності, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д.


MOODLE (www.moodle.org) є платформою, дистрибютив якої розповсюджується безкоштовно за принципами ліцензії Open Source.

Кожний користувач має доступ до джерела-коду платформи і може його змінювати залежно від своїх цілей та бажань.


Платформу MOODLE використовують близько 7000 установ (у тому числі учбових закладів і фірм) в 142 країнах, число зареєстрованих користувачів складає ок. 1,6 млн. беруть участь в ок. 160 тис. курсах.

Автор концепції платформи ^ MOODLE австралієць - Martin Dougiamas. Головною його метою було створення платформи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, яка враховувала б педагогічні аспекти, що базуються на основах пізнавальної психології, а особливо одній з її течій, яка іменується конструктивізмом.

Конструктивізм припускає, що учень (курсант) - активний суб'єкт, який самостійно створює свою власну систему знань, користуючись при цьому доступними йому джерелами знань. Роль вчителя (тут тьютора), в мотивуванні і підтримці своїх підопічних, полягає головним чином в задаванні завдань і формулюванні питань, що становлять для учнів дилеми в рішенні. Результатом роботи є – рішення цих дилем, що сприяє виникненню в розумовому потенціалі вчиться нових знань. Відповідно до основ суспільного конструктивізму, конструйоване знання найбільш ефективне, коли ми навчаємося в співпраці. Це можливе тоді, коли учень працює в групі, ділячись своїм власним досвідом і думками, і будучи відкритим для досвіду і думки інших.

Достоїнством платформи e-learning MOODLE є той факт, що почавши від її появи, тобто 1999 року, вона була модифікована і доповнена в нові рішення і інструменти. Програмне забезпечення платформи написано в мові PHP і робить можливим використовування безкоштовних, загальнодоступних баз даних (MySQL, PostgreSQL, і т.п.). Платформу MOODLE можна заінсталювати в довільному операційному середовищі (MS Windows, Unix, Linux).

Відповідно до цих основ платформа MOODLE була оснащена в ряд інструментів, які дають можливість співпрацювати на рівнях учень - учень і учень - вчитель. До цих інструментів належать:

- Голосування (опитування)

- Анкети

- Чати

- Опитувальники

- Форуми

- Уроки

- Журнали

- Тести

- Тести HOT POTATOES QUIZ

- Пакети SCORM

- Словники

- Семінари

- Вікі

- Завдання і т.д. (всього 35 модулів)


Дані матеріали допоможуть Вам познайомитися з особливостями цієї платформи і використувати її до своєї самоосвіті та при проектуванні власних курсів, чи застосувати деякі модулі платформи (форум, чат, словник, ресурси та інші).


Вступ
^

Посібник користувача


В даних матеріалах містяться відомості, необхідні для роботи з проектом "Платформа ДН м. Херсона". Описані концепція і можливості, закладені в основу проекта. Детально розглянуті інтерфейс платформи і всі необхідні операції, передбачені при роботі з нею.
^

Як працювати з посібником


Дані матеріали включають наступні розділи:

Про проект "Платформа ДН м. Херсона" - загальні відомості про проект "Платформа ДН м. Херсона", терміни, електронні адреси адміністраторів та осіб, що відповідають за методичну підтримку проекту.

^ Реєстрація і вхід в систему - опис процедури реєстрації користувача в системі і отримання доступу до матеріалів проекту. Опис входу в систему і виходу з неї.

Інтерфейс проекту "Платформа ДН м. Херсона" на Moodle - опис основних елементів управління і типів сторінок, які зустрічаються користувачу в процесі роботи, і способів роботи з ними.

^ Робота з проектом - огляд можливостей в процесі аналізу науково-методичного змісту курсів і уроків і опрацювання рекомендацій по створенню курсів і уроків методистами-тьюторами. Спілкування в процесі роботи з проектом.

Дані матеріали можуть використовуватися як:

 • ^ Посібник користувача - матеріал переказується послідовно, що дозволяє поступово освоїти всі операції, необхідні для роботи з проектом "Платформа ДН м. Херсона".

 • Довідник - опис всіх основних операцій є самостійними розділами документації, що дозволяє при необхідності звертатися ДН них в процесі роботи з проектом "Платформа ДН м. Херсона".

Зміст:

Початок роботи

Місце для занять

Блок “Люди”

Учасники

Групи

Редагування даних

Блок із завданнями

Блок із календарем

Блок подій, що незабаром мають відбутися

Пошуковий блок

Керування Вашими курсами

Налаштування

Викладачі

Студенти

Архіви

Відновлення

Шкали

Оцінки

Логи

Файли

Допомога

Форум викладачів

Блоки (зміни у курсах)

Додавання блоків

Редагування курсу

Додавання інформації

Додаткове меню

Завдання

Чат

Вибір

Форум

Глосарій

Журнал

Ярлик

Урок

Тест

Множинний вибір

Альтернатива

Коротка відповідь

Числове питання

Співставлення

Опис

Випадкове питання

Випадкове питання на відповідність, що потребує короткої відповіді

Заповнення прогалин у тексті (Закрита відповідь)

Ресурс

Огляд

Семінар

Aкумулятивна стратегія оцінювання

Стратегія “Жодних оцінок”

Табличні оцінки

Cтратегія оцінювання за критерієм

Стратегія оцінювання по рубриках

Форум новин

Останнє завдання


Додаток 1: Відео та аудіо забезпечення курсу

Дод. 1.1 Аудіо

Дод. 1.1.1 Додавання аудіо ресурсу

Дод. 1.1.2 Додавання вбудованого звуку

Дод. 1.2 Відео

Дод. 1.2.1 Додавання відео ресурсу

Дод. 1.2.2 Додавання вбудованого відео
^

Умовні позначення


В даному посібнику використовуються умовні позначення, приведені в табл. 1.

Таблица 1. Умовні позначення

Позначки

Значення

Курс

Термін в контексті тематичного завершеного учбового модуля, на який можна записатися і закінчити

Форум
Чат
^ Глосарій (Словник)
Опитування (Голосування)
^ Панель редаговання ресурсу
Ресурс (файл, веб-сторінка, текстовий документ, і т.д.)
Завдання
Урок
^ Тест Hot Potatoes Quiz
Опитувальник (Questionnarione)


Панель модулів, що доступні адміністраторові


^

Про проект "Платформа ДН м. Херсона"

Загальні відомості


Проект «Платформа ДН м. Херсона», є системою дистанційного навчання.

Дистанційне навчання, визнане одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи, сприяє створенню умов, необхідних для досягнення нової сучасної якості загальної освіти, а також отримання можливості безперервного підвищення кваліфікації та своїх професійних компетентностей освітянами.

Проект "Платформа ДН м. Херсона" дозволяє:

 • Вчителям різних дисциплін різних рівнів навчальних закладів (I-IV) підвищувати свій рівень професійних компетентностей а також в області ІКТ через доступ до відповідних ресурсів, інтерактивних сервісів (синхронних та асинхронних) (форуми, чати, ресурси, посилання, словники тощо) і тематичних курсів.

 • ^ Учням, студентам - одержувати необхідні знання з усіх предметів, представлених в державному базисному учбовому плані школи або вузу (автономні курси он-лайн) або факультатівні (елективні) курси, курси до підготовки до вступу у ВНЗ, корекційні, і т.д ;

 • здійснювати методичний супровід онлайна учбового процесу (так звана система «тьюторства»);

 • контролювати отримані знання (різного типу інтерактивні тести, тренажери і лабораторні практикуми, домашні завдання і т.п.);

 • спілкуватися з педагогами, тьюторами, психологами, батьками і учнями (за допомогою форумів, чатів або електронної пошти).

Проект, з одного боку, дозволяє вчителям, студентам, учням незалежно від їх місцезнаходження (особливо вчителям, студентам, учням з сільських шкіл і труднодоступних регіонів) мати доступ до якісної освіти, підготуватися до здачі іспиту (підсумкова атестація), а також до вступу до ВНЗ. З другого боку, матеріали курсів дозволяють вчителям і методистам познайомитися з досвідом кращих педагогів, побачити, як в повсякденній практиці можна використовувати сучасні педагогічні та інформаційні технології.

В процесі роботи з нашим проектом ви зможете:

 • використовувати для формування курсів і уроків всі можливості навчання он-лайн: мультимедійні матеріали (відео- і аудіозаписи, графічні зображення і т.д.), гіпертекстові посилання на додаткові статті і довідники, матеріали словників і енциклопедій, тести он-лайн, а також різні варіанти текстових документів, взяти участь в створенні тематичної енциклопедії або створити власну wikipedia;

 • поділитися накопиченим досвідом з колегами (вчителями, студентами, учнями) з Херсона і Херсонської області, а також з багатьох регіонів нашої країни та з-за кордону;

 • обговорити проблеми розробки курсів і їх складових модулів (уроків, завдань, тестів, опитувальників і т.д.) а також їх викладання, що цікавлять користувачів, на форумах.Щоб почати працю з Проектом «Портал ДН м. Херсона» необхідно:

 • пройти реєстрацію (далі) і одержати право доступ до матеріалів проекту.

Кожному методисту-викладачу (вчителю, тьютору) приписуються логін і пароль (він має право вибрати їх сам), які забезпечують його ідентифікацію в системі.
^

Основні терміни


В описі системи використовуються наступні основні терміни

Група - «Платформи ДН м. Херсона», прикріплені до одного тьютора або учні, що записалися на один курс.

Завдання - додаткове творче завдання по уроку. Файл з виконаним завданням учень повинен вислати на сервер платформи через відповідний інтерфейс. Оцінка за домашнє завдання вноситься вчителем в систему і впливає на підсумкову оцінку за урок.

Курс - тема, предмет або частина предмету, що вивчається в якому-небудь класі або факультеті або на курсах підвищення кваліфікації. Наприклад: Нові методи навчання, Курс геометрії за 10 клас. Курс роздільний на частини - уроки.

^ Тест, тест Hot Potatoes - тест, який курсантам (студентам, учням, вчителям і ін.) пропонується виконати в процесі вивчення матеріалів уроку, але не впливаючий на підсумкову оцінку за урок.

^ Урок - сукупність матеріалів, що розкривають певну тему, складова частина курсу.

Вчитель - викладач, що займається процесом вивчення що вчаться якого-небудь курсу.

Форум - інтерфейс для спілкування курсантів і співробітників проекту "Платформа ДН м. Херсона". Форуми розрізняються по типу, складу і кількості учасників (від індивідуальних до загальних).

Екстерн - особа, самостійне освоююче загальноосвітні програми, якому надана можливість проходження проміжної і державної (підсумкової) атестації в загальноосвітній установі, що має державну акредитацію.
^

Технічна підтримка


Всі питання, пов'язані з роботою проекту, ви можете задати, звернувшися до адміністратора через Внутрішню систему повідомлень платформи (www.ucheba.ks.ua) або написавши лист за адресою: admin@norma4.ks.ua або eugenia.smyrnova@mail.ru
^

Вимоги до кваліфікації користувача


Користувачі проекту "Платформа ДН м. Херсона" повинні володіти наступними мінімальними навичками:

 • володіння персональним комп'ютером на рівні початківця користувача (включення/виключення комп'ютера, підключення до мережі Інтернет, створення/збереження файлів, робота в текстовому редакторі);

 • базові навики використовування MS Internet Explorer, електронної пошти, сервісу WWW, форуму, чату;

 • уміння створювати архивальні копії файлів, папок;

 • початковий рівень знань по темі вибраного для проходження курсу

 • бажання і навики самостійного навчанняЩо до компетентностей методиста-тьютора, вони більш детальніше представлені в курсі Інтернет-технології та основи дистанційного навчання (укр, рус). Запрошуємо всіх записатися на цей курс, а також курс Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle, доступні на платформі (www.ucheba.ks.ua)
^

Вимоги до програмного забезпечення


Для роботи з проектом "Платформа ДН м. Херсона" на персональному комп'ютері повинен бути встановлений

- браузер MS Internet Explorer версії 5.5 або вище.

- ^ Бажано офісний пакет MS Office, OpenOffice, або StarOffice

- Бажано програма-архіватор WinRar або WinZip

 • Бажано програма для проглядання файлів у форматі PDF : Acrobat Reader або Abbyy Fine Reader^ Початок роботи


Вам потрібно, щоб адміністратор Moodle налаштував Ваш профіль, що належить автору курсу та викладачу. Щойно він це зробить, зайдіть на сайт Moodle (www.ucheba.ks.ua ), і Ви побачите список курсів:Рис. Список категорій курсів


Щоб увійти, натисніть на “Вхід” у правому верхньому куті чи на назві Вашого курсу. Ви переміститесь на сторінку реєстрації. Натисните на текст Новая учётная запись.
Рис.Екран Вход на сайт

Чи ^ Создать учётную запись обучаемогоРис. Початок реєстрації через вибір Создать учётную запись обучаемого

Після цього на екрані відобразиться сторінка реєстрації. На цій сторінці необхідно заповнити поля з даними про себе. При цьому обов'язковими для заповнення є наступні поля (вони відзначені знаком «*» (зірочка)):

 • Логін

 • Пароль

 • Електронна адреса.

 • Електронна адреса (ще раз).

 • Ім'я (По Батькові).

 • Прізвище.

 • Місто.

 • Країна.2. Для збереження введених даних в системі необхідно натиснути на кнопку Реєструватися, розташовану в нижній частині сторінки.

Після реєстрації Ваші дані будуть перевірені адміністратором і по електронній пошті буде вислано повідомлення, на яке належить відповісти, вказуючи на прислану Інтернет-адресу. Доступ до навчальних матеріалів «Платформи ДН м. Херсона» Ви отримаєте практично відразу після своєї відповіді на повідомлення .
Рис. Сорінка реєстрації


Заповніть поля “Логін”, “Пароль” та натисніть на “Вхід”. Так Ви увійдете на потрібний Вам курс.Рис. Вхід в систему
^

Визначення списку курсів


Список курсів, які будуть доступні в процесі роботи з проектом "Платформа ДН м. Херсона", визначається Вашим бажанням і приписуванням Вас до створення, проведення (або і створення і проведення) курсу адміністратором
^

Вхід в систему і завершення сеансу роботи


Входити в систему можна буде скориставшися логіном і паролем, які були вказані в заповненій користувачем формі.

Використовування однієї і тієї ж електронної адреси більш ніж одним користувачем неприпустимо.

^ Для того, щоб приступити до роботи з проектом "Платформа ДН м. Херсона"

1. В полях, розташованих в правій верхній частині головної сторінки, введіть свій логін і пароль.

2. Натисните на кнопку Вхід.

Після цього на екрані відобразиться призначена для користувача сторінка.

Щоб завершити сеанс роботи з системою, необхідно натискувати на кнопку Вихід, розташовану у верхній правій частині кожної сторінки.

Інтерфейс проекту "Платформа ДН м. Херсона" (www.ucheba.ks.ua)
^

Загальні відомості


Проект "Платформа ДН м. Херсона" реалізований в звичному для всіх користувачів персональних комп'ютерів з операційною системою MS Windows веб-інтерфейсі. Заснований на використовуванні відомої платформи ДН Moodle (http://moodle.org), поширюваної на підставі принципів GNU Open Source

Для роботи з проектом використовується браузер MS Internet Explorer, що дозволяє проводити індивідуальну настройку відображення деяких елементів інтерфейсу. Тому відображення сторінок проекту "Платформа ДН м. Херсона" на Вашому моніторі може трохи відрізнятися від приведених в даному посібнику (наприклад, залежить від розміру екрану, вибраної гамми кольорів, і т.д.).
^

Елементи управління


В цьому параграфі описуються основні типи елементів управління і типів сторінок, що використовуються в проекті "Платформа ДН м. Херсона", і принципи роботи з ними.
^

Поле введення (Text Entry, Fill-in-blank)


В полі введення дані вводяться безпосередньо з клавіатури.Рис. Поле введення
^

Поле вибору із списком


Вибір значення поля введення із списком проводиться шляхом вибору одного із значень передбачених для даного поля.Рис. Поле вибору із списком
^

Поля вибору - перемикачі (CheckBox)


Для зміни значень полів, які можуть приймати тільки значення «Так/Ні», в системі використовуються чекбоксы .

Для того, щоб змінити значення такого поля на протилежне

 • Необхідно вказати по цьому полю і натиснути на ліву клавішу миші.Рис. Перемикачі
^

Кнопки вибору


При необхідності вибрати одне значення з декількох можливих, в системі використовуються кнопки вибору.

Для того, щоб вибрати яке-небудь значення

 • Укажіть на кнопці вибору, розташованій зліва від потрібного значення та натисніть на ліву клавішу миші.Рис. Кнопки вибору

Кнопки


Для підтвердження виконання деяких операцій (наприклад, виконання тестів, відправка повідомлень на форуми і т.д.) використовуються кнопки.

 • Щоб виконати дію, позначену на кнопці, необхідно натиснути по ній правою клавішею миші.Рис. Кнопки
^

Навігація по курсу


 • Для переміщення між різними модулями проекту "Платформа ДН м. Херсона", необхідно вказати на піктограму або гіпертекстову назву піктограми даного модуля, що розташований справа.Рис. Гіпертекстові назви модулів курсу


Щоб користувачу (методисту, тьютору або курсанту) було простіше орієнтуватися в проекті, у верхній частині кожної сторінки розташований рядок (панель) навігації, в якому відображається повний шлях від головної сторінки платформи до поточної.

^ Для того, щоб перейти до однієї з попередніх сторінок

 • вкажіть її назву і натисните на ліву кнопку мишки.Рис. Рядок навігації


^ Місце для занять


Якщо ви увійшли на вже запректований та розроблений курс (наприклад Курс Інтерент-технології та основи дистанційного навчання) як ведучий (учитель) ви можете побачити наступний інтерфейс:
Якщо Ви заходите (як автор курсу) на сторінку курсу уперше, то, ймовірніше за усе, вона буде порожньою:

Розташуйте блоки (секції, на які розбиті інтерфейс веб-сторінки) так, як Вам зручно (або так, як, на Вашу думку, буде зручно Вашим студентам).

У цьому посібнику посилатимося на стандартне розташування блоків на сторінці курсу. Пізніше у посібнику буде описано і показано, як переміщувати блоки інтерфейсу.


^ Блок “Люди”


У верхньому лівому куті є блок “Люди”:
В різних версіях Moodle він виглядає по-різному


Учасники


Учасники” - це усі, хто записався на Ваш курс. Якщо Ви натисните тут, Ви побачите подібний екран:
Натиснувши на Ім’я та прізвище курсанта (наприклад Дмитрий Барцев) можна зобачити його профіль:
Щоб побачити активність даного курсанта, необхідно натиснути на посилання закладки^ Активність (Aktivity reports)
Щоб подивитися, що даний курсант зробив на Вашому курсі, натисніть на “Отчёт о деятельности.” Перед Вами з’явиться такий екран:
Чи «Повні дані»
Щоб відредагувати свої дані, натисніть на “Редагувати дані.” Детальний опис цієї операції дивіться нижче.

Можна гнучко налагодити доступ до Вашої електронної адреси та обмежити її відкритість тільки для викладача чи для викладача та курсантів Вашої групи.

Щоб призначити на курс студентів необхідно вибрати Студенти - піктограму ліворуч, та з групи потенційних студентів, послідовно натискуючи на прізвища курсантів, записати їх на курс за допомогою стрілки:

Групи


Якщо Ви повернетесь до сторінки Вашого курсу, (натисніть на назві курсу у верхньому лівому куті, наприклад, HP) одною з опцій ліворуч будуть “Групи.” (Groups). “Групи” дозволять Вам визначити групи студентів на Вашому занятті (можуть бути визначені на підставі будь-якого критерія: вік, рівень підготовки, психологічні показники чи бажання навчання і праці в групі чи індивідуально, таке інше).
Якщо Ви натисните на “^ Групи” («Groups») перед Вами з’явиться такий екран як нижче.

Щоб змінити групи, натисніть на “Увімкнути редагування.”Edit group setting»):
Якщо на Вашому занятті ще немає студентів, Ви побачите лише власне ім’я. Наприклад, у мене є два студента, але ще немає груп. Щоб додати групу, введіть назву групи у полі ліворуч кнопки “Додати нову групу,” а потім натисніть на “Додати нову групу.” У нашому прикладі ми додали групу під назвою “Група HP”.
Тепер до групи можна додавати студентів. Щоб додати студента, необхідно всказати на імені студента та на “^ Додати обраних ДН групи.” Щоб додати до групи одночасно декількох студентів, утримуйте “Shift” на клавіатурі, коли вказуєте на кожному імені. За бажанням Ви можете додати усіх студентів до групи, використовуючи позначку “Записати усіх до групи”. Після того, як ми додали студентів до Групи HP (Чи інший приклад групи курсу MSWWRUGroup MSWWRU), перед нами має з’явитися такий екран:

Групи будуть обговорюватися нижче, коли ми будемо вивчати додавання ресурсів та елементів курсу (кімнат чатів, форумів, завдань та ін.) у цьому посібнику.


^ Редагування даних


На сторінці курсу, яку Ви відкривали раніше, під секцією “Люди”, є панель управління «Керування» та Піктограма «Про мене».Ця категорія дозволяє Вам змінювати інформацію про себе. Якщо Ви натисните тут, Ви побачите щось на зразок цього:
Більшість із полів є опціональними, але деякі потребують особливої уваги:

^ Показувати е-мейл – дозволяє Вам показувати чи приховувати Ваш е-мейл у курсі. Ви можете налаштувати його так, що усі користувачі (гості включно) зможуть побачити Вашу електронну адресу, або так, що лише деякі студенти зможуть бачити Вашу електронну адресу, чи так, щоб ніхто не зміг її побачити.

^ Автопідписка на форум. Це налаштування надає Вам можливість вказати програмі чи хочете Ви отримувати копії повідомлень, які з’являються у форумі, поштою (дошки оголошень). Якщо Ви підписалися на форум, система буде надсилати Вам нові повідомлення.

“Використати HTML-редактор.” Ця опція робить доступними операції багатофункціонального форматування тексту, але потребує сучасних версій броузерів. Якщо Ваш броузер не дозволяє Вам відредагувати текст, вибирите опцію “Використати стандартні веб-форми.”

Опис. Це може бути будь-що, що описує Вашу особу у довільній формі – “Викладач,” “Тьютор”, «Вчитель» чи інший текст.

^ Новий рисунок. За бажанням Ви можете завантажити рисунок або фотографію, яка буде репрезентувати Вас. Щоб це зробити, натисніть на “Переглянути” і знайдіть у Вашому комп’ютері рисунок, який Вам хотілося б завантажити, та натисніть на “Відкрити” у вікні вибору файлу.

Коли Ви закінчите налаштовувати свій профіль, натисніть на “Оновити дані.” Згодом Ви побачите оновлені дані.

Щоб повернутися до курсу, натисніть на його короткій назві на навігаційній панелі, що розташована у верхньому лівому куті (у даному випадку – HP).

Це поверне Вас на головну сторінку Вашого курсу.
Є.М.Смирнова-Трибульска

Схожі:

Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона icon25 травня 2010 г завершила навчання група рдк 10/3 на постійно діючих курсах "Розробка дистанційних курсів на базі платформи moodle"
Рдк 10/3 на постійно діючих курсах “Розробка дистанційних курсів на базі платформи moodle”. Ці курси для викладачів проводить центр...
Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона iconНа фотографії випускники групи рдк 11/8
Центр дистанційного навчання І центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 22 червня 2011р провів залікове заняття на курсах...
Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона iconНа фотографії випускники групи рдк 11/7
Центр дистанційного навчання І центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 2 червня 2011р провів залікове заняття на курсах підвищення...
Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона iconРішення Вченої ради Доннту про розвиток дистанціного навчання на заочному факультеті
Центр дистанційного навчання І центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту спільно з Методичним центром університету 2 червня...
Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона iconЦентр дистанційного навчання І Центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 23 грудня 2010р
Центр дистанційного навчання І центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 23 грудня 2010р провели залікове заняття на курсах...
Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона iconЦентр дистанційного навчання І Центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 23 грудня 2010р
Центр дистанційного навчання І центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 23 грудня 2010р провели залікове заняття на курсах...
Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона iconА. М. Анисимов работа в системе дистанционного обучения moodle учебное пособие
Данное пособие адресовано преподавателям, которые внедряют информационные технологии в учебный процесс, а в качестве инструмента...
Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона iconЦентр дистанційного навчання І Центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту спільно з Центром підвищення кваліфікації и перепідготовки кадрів Красноармійського індустріального інституту 14 грудня 2010р
По доннту спільно з Центром підвищення кваліфікації и перепідготовки кадрів Красноармійського індустріального інституту 14 грудня...
Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую
Основні характеристики та особливості реалізації платформи та мережі систем доступу: глобальна інформаційна мережа, топологія і архітектура...
Дистанційне навчання з використанням платформи Moodle (www moodle org) Концепція платформи дн м. Херсона iconДокументи
1. /Створення глосар_ю в LMS Moodle (MS Word_2007).doc
2. /Створення...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи