Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] icon

Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ]
НазваПоложення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ]
Сторінка1/4
Дата25.12.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4

Про затвердження Типового положення про ...| вiд 26.01.2005 № 15 (Повний текст)Документ

z0231-05, редакцiя вiд 26.01.2005, чинний (2 сторiнки)


Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 05.12.06 11:24 ]


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Н А К А З


26.01.2005 N 15


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2005 р.

за N 231/10511


Про затвердження Типового положення про порядок

проведення навчання і перевірки знань

з питань охорони праці та Переліку робіт

з підвищеною небезпекою


Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону

праці" ( 2694-12 ), Указу Президента України "Питання Державного

комітету України з нагляду за охороною праці" від 16.01.2003 N 29

( 29/2003 ), з метою встановлення вимог щодо організації навчання

і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших

працівників НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки

знань з питань охорони праці (далі - Типове положення);

Перелік робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ) (далі -

Перелік).


2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення

подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове

положення та Перелік ( z0232-05 ). Після державної реєстрації

Типового положення та Переліку розмістити їх на веб-сайті

Держнаглядохоронпраці України та внести відповідні зміни до

державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони

праці.


3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних

управлінь та інспекцій, експертно-технічних центрів, державним

інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити

систематичний контроль за дотриманням вимог Типового положення.


4. Державному підприємству "Головний навчально-методичний

центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити:

дотримання вимог Типового положення під час організації та

проведення навчального процесу у Головному навчально-методичному

центрі Держнаглядохоронпраці;

вивчення Типового положення та Переліку ( z0232-05 ) під час

чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці

посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці України;

видання і розповсюдження Типового положення та Переліку.


5. Відділу документального забезпечення та контролю

(Деньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації

Міністерством юстиції України довести наказ до відома центральних

і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та

експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.


6. Редакції журналу "Технополіс" (Спіріну В.Ф.) опублікувати

наказ у черговому номері журналу.


7. Визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 )

"Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони

праці", зареєстрований Міністерством юстиції України 21.04.99 за

N 248/3541;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 N 94

( z0154-93 ) "Про Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці",

зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.93 за N 154;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123

( z0196-93 ) "Про перелік робіт з підвищеною небезпекою",

зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 за N 196.


8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Голови Комітету Семка О.П.


Голова Комітету С.Сторчак


ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра праці

та соціальної політики України В.І.Тьоткін


Заступник Міністра з питань

надзвичайних ситуацій П.Борисов


Перший заступник Міністра

внутрішніх справ України С.М.Гусаров


Заступник Голови Федерації

роботодавців України В.В.Піддубний


Головний державний санітарний

лікар України О.В.Лапушенко


Голова Держкомпідприємництва

України Ю.А.Авксентьєв


Заступник Міністра освіти

і науки України А.Г.Богомолов


Голова Держатомрегулювання

України В.В.Грищенко


Заступник Голови Федерації

профспілок України Г.В.Колосюк


В.о директора Фонду соціального

страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань України О.О.Постоюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України

з нагляду за охороною праці

26.01.2005 N 15


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2005 р.

за N 231/10511


^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення навчання

і перевірки знань з питань охорони праці

(НПАОП 0.00-4.12-05)


1. Загальні положення


1.1. Типове положення про порядок проведення навчання і

перевірки знань з питань охорони праці (далі - Типове положення)

встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони

праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової

діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів

навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.


1.2. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні

системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових

осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги

потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі

виникнення аварій.


1.3. Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання

усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами

місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами

господарської діяльності (далі - підприємства) незалежно від форми

власності та видів діяльності.


1.4. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір

проводити навчання з питань охорони праці працівників інших

суб'єктів господарської діяльності або професійну підготовку,

перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, повинен

одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його

територіального органу в порядку, визначеному постановою Кабінету

Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ) (із

змінами і доповненнями).


1.5. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення

здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а

контроль - служби охорони праці центральних і місцевих органів

виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.


1.6. Координацію і методичний супровід суб'єктів

господарської діяльності, які проводять навчання працівників з

питань охорони праці, здійснює Головний навчально-методичний центр

Держнаглядохоронпраці та навчальні підрозділи експертно-технічних

центрів Держнаглядохоронпраці.


1.7. Визначення понять і термінів

У цьому Типовому положенні наведені нижче терміни вживаються

у такому значенні:

навчання з питань охорони праці - це навчання працівників,

учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних

знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення

робіт;

робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу

шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є

потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням,

управлінням, застосуванням технічних засобів праці або

технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем

ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди

здоров'ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де

є потреба в професійному доборі, вимог відповідних

нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування - набуття особою практичного досвіду виконання

виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства

після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під

безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

дублювання - самостійне виконання працівником (дублером)

професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого

працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і

протипожежного тренувань.


2. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під

час професійного навчання працівників на підприємстві


2.1. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах, а

саме: предмета "охорона праці" (професійно-технічні навчальні

заклади), навчальних дисциплін "основи охорони праці" (вищі

навчальні заклади) та "охорона праці в галузі" (вищі навчальні

заклади), проводиться за типовими навчальними планами і програмами

з цього предмета і навчальних дисциплін, які затверджуються

спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі освіти і науки за погодженням із спеціально вповноваженим

центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Окремі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатися у

навчальних програмах загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.


2.2. Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх

вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу

Міністерства освіти України від 02.12.98 N 420 ( z0059-99 )

"Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки

життєдіяльності у вищих закладах освіти України", зареєстрованого

Міністерством юстиції України 03.02.99 за N 59/3352.


2.3. Зміст та обсяг предмета "охорона праці" для підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою,

визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною

програмою з предмета "охорона праці", що затверджуються спеціально

вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти

і науки та погоджуються спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

При цьому теоретична частина предмета "охорона праці"

вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та

підвищення кваліфікації - не менше 15 годин. Специфічні питання

охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах

спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання

технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі

навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні

питання безпеки праці.

Теоретична частина предмета "охорона праці" під час

професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не

належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в

обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення

кваліфікації - не менше 8 годин.

Обсяг годин предмета "охорона праці" не може зменшуватись під

час розробки робочих навчальних планів і програм.


2.4. При підготовці в професійно-технічних навчальних

закладах працівників за професіями, пов'язаними з роботами

підвищеної небезпеки, навчання проводиться з урахуванням вимог

Положення про порядок трудового і професійного навчання

неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та

важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки,

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94

N 130, зареєстрованого в Мін'юсті України 20.01.95 за N 14/550 (у

редакції наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 N 244

( z1257-03 ), зареєстрованого Міністерством юстиції України

30.12.2003 за N 1257/8578).


3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони

праці на підприємстві


3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі

роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час

трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за

рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з

питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від

нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення

аварії.


3.2. На підприємствах на основі Типового положення, з

урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових

актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні

положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також

формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з

питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.


3.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони

праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві

здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким

роботодавцем доручена організація цієї роботи.


3.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації

навчального процесу (формування навчальних груп, розробка

навчально-тематичних планів та програм, форм навчальної

документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно

до вимог законодавства та нормативно-правових актів у галузі

освіти.


3.5. Навчання з питань охорони праці може проводитись як

традиційними методами, так і з використанням сучасних видів

навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням

технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних

навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.


3.6. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною

пожежною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання

(пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з

підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять

перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки,

а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і

періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку

знань з питань пожежної безпеки.


3.7. Особи, які суміщують професії, проходять навчання,

інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх

основних професій, так і з професій за сумісництвом.


3.8. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на

підприємстві для працівників організується навчання: лекції,

семінари та консультації.


3.9. Перевірка знань працівників з питань охорони праці

проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці,

додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.


3.10. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на

підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань

охорони праці (далі - комісія) підприємства, склад якої

затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається

керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків

яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби

створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють

керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби

охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних

служб, представник профспілки або вповноважена найманими

працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії

підприємства можуть залучатися страхові експерти з охорони праці

відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України та викладачі охорони праці, які проводили

навчання.

Участь представника спеціально вповноваженого центрального

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його

територіального управління у складі комісії обов'язкова лише під

час первинної перевірки знань з питань охорони праці в

працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної

небезпеки.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не

менше трьох осіб.


3.11. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим

положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань

охорони праці.


3.12. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці

працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається

членами комісії та затверджується роботодавцем.


3.13. Формою перевірки знань з питань охорони праці

працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться

комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори,

модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними

білетами у вигляді усного або письмового опитування.


3.14. Результат перевірки знань з питань охорони праці з

робіт з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у

професійному доборі, до виконання яких допускається працівник,

оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з

питань охорони праці (додаток 1).

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили

задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з

питань охорони праці (додаток 2). При цьому в протоколі та

посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних

нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного

виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов

перевірку знань.


3.15. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з

питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є

обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.


3.16. При незадовільних результатах перевірки знань з питань

охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти

повторне навчання і повторну перевірку знань.


3.17. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі

посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку

знань з питань охорони праці.


3.18. Організаційне забезпечення роботи комісії (організація

проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення,

облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік

посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці)

покладається на суб'єкт господарської діяльності, яким проводилось

навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів

перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.


3.19. Відповідальність за організацію і здійснення

інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань

охорони праці покладається на роботодавця.


3.20. Представники профспілок, уповноважені найманими

працівниками особи як члени постійно діючих комісій з перевірки

знань з питань охорони праці, проходять навчання з питань охорони

праці відповідно до Типового положення, а перевірку знань у

порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями за

участю представника спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з нагляду за охороною праці.


3.21. Страхові експерти з охорони праці Фонду соціального

страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

України як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з

питань охорони праці проходять навчання з питань охорони праці

відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку,

визначеному правлінням Фонду, за участю представника спеціально

  1   2   3   4

Схожі:

Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] iconПрезидента україни
Постановою Верховної Ради України вiд 11 вересня 1998 року n 99-xiv, Голос України вiд 17. 09. 98 р
Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] icon40-15, остання редакцiя вiд 31. 03. 2005
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] iconЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Документ 1280-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07. 01. 2013, підстава 4910-17
Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] iconПро проведення Всеукраїнських студентських наукових заходів
України №716 вiд 13 грудня 2005 р. Донецький національний технiчний унiверситет призначений базовим вищим навчальним закладом для...
Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] iconПро проведення Всеукраїнських студентських наукових заходів
України №716 вiд 13 грудня 2005 р. Донецький національний технiчний унiверситет призначений базовим вищим навчальним закладом для...
Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] iconПоложення про соціально-реабілітаційний центр Дитяче Містечко : постанова Кабінету Міністрів України від 27 груд. 2005 р. №1291; Офіц вісн. України. 2005. №52. Ст. 3326
Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю :...
Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] iconПоложення про соціально-реабілітаційний центр Дитяче Містечко : постанова Кабінету Міністрів України від 27 груд. 2005 р. №1291; Офіц вісн. України. 2005. №52. Ст. 3326
Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю :...
Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] iconЗакон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є
Внести зміни до Закону України “Про фізичну культуру І спорт” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999р., N...
Положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка \"Законодавство України\" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ] iconЗакон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451)
«Положення» вводиться з метою створення в Донецькому державному університеті управління єдиної системи опрацювання та оформлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи