Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко icon

Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Скачати 220.91 Kb.
НазваКиївський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Дата23.12.2012
Розмір220.91 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор КНУТД

____________________І.М.Грищенко


«_____» ____________________2012р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ


ВИРОБУВАНЬ


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

з напряму 6.051601 – «Технологія та дизайн текстильних матеріалів»

(прядіння натуральних і хімічних волокон)РЕКОМЕНДОВАНО

вченою радою факультету

технології легкої промисловості

від «____» _________ 2012р.

протокол № ___

^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

матеріалознавства та технології

переробки текстильних волокон

від «____» ________ 2012 р.

протокол № ____Київ -2012


Вступ


Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів» та «Текстильного матеріалознавства».

В ході вивчення вказаних дисциплін студенти вивчають склад, будову та властивості текстильних матеріалів, вивчення асортименту та методів оцінки якості текстильних матеріалів. Студенти вивчають також технологічне устаткування та сутність процесів, що здійснюються на ньому, склад технологічних ланцюжків при виробництві пряжі за різними системами і способами прядіння, класифікацію різних видів натуральної і хімічної сировини.

Теоретичні знання закріплюються в ході практичних і лабораторних робіт, в яких студенти проводять необхідні розрахунки, навчаються проводити аналіз та оцінку їх результатів.

Розроблена програма відображає основні питання вивчених дисциплін і рекомендована для підготовки до вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму 051601 – «Технологія та дизайн текстильних матеріалів» спеціальності 05160103 ”Прядіння натуральних і хімічних волокон”.


^ Опис основних розділів та їх короткий зміст


Будова, властивості та первинна обробка волокон та елементарних ниток. Загальна класифікація текстильних матеріалів. Класифікація текстильних волокон та елементарних ниток.

Класифікація волокон та ниток по походженню. Натуральні та хімічні волокна з високомолекулярних та низькомолекулярних органічних та неорганічних сполук.

Найбільш розповсюджені види волокон та ниток, які використовуються у народному господарстві. Нові види волокон та ниток.

^ Загальні відомості про хімічний склад, будову та властивості речовин, які складають волокна та елементарні нитки.

Основні узагальнені властивості високомолекулярних сполук, їх будова. Волокна та елементарні нитки як полімерні матеріали. Хімічний склад, будова та властивості целюлози, кератину, фіброїну та синтетичних речовин.

^ Структурний аналіз волокон та ниток. Методи структурного аналізу волокон. Світова мікроскопія при вивченні будови волокон. Мікроскопи просвічувального типу та інші прилади для вивчення будови волокон.

^ Будова, властивості та елементи первинної переробки натуральних волокон. Одержання волокон бавовни. Райони розповсюдження бавовника, основні види та різновиди бавовни. Відомості про розвиток бавовни. Збирання бавовни-сирцю та стислі відомості про первинну переробку та галузі використання бавовни. Основні механічні, фізичні та хімічні властивості бавовни. Будова бавовняних волокон.

Одержання луб'яних волокон. Волокна, які одержують із стебла та листя рослин. Льон та його види. Райони розповсюдження льону. Збирання льону та стислі відомості про його первинку переробку. Галузі використання луб'яних волокон. Основні механічні, фізичні та хімічні властивості льону. Будова стебла льону та лляного волокна.

Одержання вовняних волокон, види вовняних волокон. Основні породи овець та види вовни, яку з них одержують. Стислі відомості про первинну переробку вовни. Вовна інших видів тварин та галузі її використання. Будова та основні властивості вовняних волокон.

Особливості одержання шовку. Стадії розвитку тутового шовкопряду. Стислі відомості про первинну переробку коконів шовкопряду. Коконна нитка, шовк-сирець. Інші види шовкопрядів. Області застосування шовку. Основні властивості шовку та його будова.

Азбестові волокна. Види азбесту, властивості та область його застосування.

^ Будова, властивості та виробництво хімічних волокон та елементарних ниток. Загальні принципи виробництва хімічних волокон та ниток, основні етапи їх виробництва. Вимоги до волокноутворюючих полімерів. Області застосування та економічне значення хімічних волокон та ниток.

Штучні волокна та нитки. Особливості виготовлення віскозних, ацетатних та триацетатних волокон та ниток, особливості їх виготовлення. Будова та основні властивості штучних волокон та ниток, галузі їх застосування.

Синтетичні волокна та нитки. Особливості виготовлення гетероцепних поліамідних та поліефірних волокон та ниток. Будова та основні властивості гетероцепних волокон та ниток. Галузі їх застосування.

Особливості виробництва карбоцепних поліакрілонітрільних волокон та ниток. Інші види карбоцепних волокон та ниток. Будова та основні властивості карбоцепних волокон та ниток. Галузі їх застосування.

Способи модифікації волокон та елементарних ниток. Особливості будови та властивостей модифікованих волокон та ниток.

Нові види волокон та ниток: термостійкі, негорючі, високомодульні та інші.

^ Оцінка результатів вимірювань властивостей та правила відбору проб для випробувань. Визначення зведених характеристик одноступеневої, двоступеневої вибірки та для всієї партії матеріалу.

Відбір проб для випробувань. Методи відбору проб. Особливості відбору проб волокон та ниток.

^ Будова, властивості, виробництво та оцінка якості ниток. Класифікація первинних та вторинних ниток. Класифікація первинних ниток, її особливості. Класифікація вторинних ниток, її особливості. Пряжа, нитки - однородні, неоднородні, змішані, комплексні, кручені, текстуровані, фасонні та інші.

^ Скрученість текстильних ниток. Скручування - найважливіший фактор утворення зв'язку між елементами структури нитки. Характеристики скрученності ниток. Вплив крутки на властивості ниток. Методи та прилади для визначення характеристик скрученності ниток.

^ Ворсистість, зав'ючення, дефекти та засміченість ниток. Характеристики ворсистості та зав'юченності ниток. Методи та прилади для їх визначення.

Дефекти та засміченість волокон та ниток. Чистота ниток. Методи та прилади для визначення чистоти ниток.

^ Властивості ниток.

Геометричні властивості ниток. Товщина (тонина) ниток. Лінійна густина та діаметр ниток, методи та прилади для їх визначення.

^ Механічні властивості ниток. Загальні відомості про механічні властивості. Основні положення теорії міцності та деформування текстильних матеріалів. Значення механічних властивостей та фактори, які на них впливають.

^ Розтягування ниток. Напівциклові розривні та нерозривні характеристики ниток при одноразовому розтягуванні. Методи їх визначення та прилади. Вплив різних факторів на напівциклові характеристики ниток.

Релаксаційні процеси, які виникають у нитках при їх деформуванні. Особливості зміни деформації та напруження на протязі часу. Одноциклові характеристики ниток при їх розтягуванні, методи та прилади для їх визначення. Вплив різних факторів на одноциклові характеристики ниток.

Особливості багаторазового розтягування ниток. Стомлення та його причини. Багатоциклові характеристики при розтягуванні, методи та прилади для їх визначення. Вплив різних факторів на багатоциклові характеристики ниток.

^ Стискання, скручення та згинання ниток. Особливості стискання ниток. Напів-, одно- та багатоциклові характеристики при стисканні ниток, методи та прилади для їх визначення.

Деформація скручення ниток. Напів- та одноциклові характеристики ниток при скрученні. Нерівноважність та жорсткість при скрученні ниток, методи та прилади для їх визначення. Вплив різних факторів на нерівноважність та жорсткість при скрученні ниток.

Особливості згинання ниток. Напів-, одно- та багатоциклові характеристики ниток при згинанні. Гнучкість ниток. Методи та прилади для визначення різних характеристик ниток при їх згинанні.

^ Фрикційні властивості, знос та зносостійкість ниток. Тертя та чіпкість. Фактори, які впливають на тертя та чіпкість ниток. Стирання ниток, методи та прилади для визначення стійкості до стирання різних ниток.

^ Фізичні властивості ниток. Гігроскопічні властивості волокон та ниток. Сорбція та десорбція водяних парів та води у рідкій фазі. Способи визначення вологості та інших характеристик гігроскопічних властивостей волокон та ниток, прилади для їх визначення. Форми зв'язку вологи з волокнами та нитками.

Кондиційна маса, її визначення. Норми вологості для різних видів волокон та ниток.

^ Асортимент та оцінка якості ниток по стандартам. Асортимент бавовняної, лляної, вовняної та шовкової пряжі. Основні характеристики властивостей пряжі. Оцінка якості пряжі по стандартам. Вимоги до трикотажної та ткацької пряжі, оцінка якості їх по стандартам.

Асортимент текстурованих, фасонних та швейних ниток. Основні характеристики властивостей цих ниток.

Асортимент термостійких, надміцних, високомодульних та інших спеціальних волокон та ниток. Асортимент паперових, плівкових, металевих, металізованих та інших ниток.

^ Будова, властивості та виробництво текстильних виробів.

Виробництво та будова тканин. Класифікація ткацьких переплетень. Рапорт переплетення. Правила побудови простих ткацьких переплетень. Особливості тканин простих, похідних від простих, комбінованих та великовізерункових переплетень.

Основні характеристики структури тканин. Способи їх визначення та прилади.

Фази будови та опорна поверхня тканин. Взаємозв'язок між фазою будови та опорною поверхнею тканини.

^ Виробництво та будова трикотажних полотен. Підготовка ниток до в'язання. Кулірний та основов'язаний трикотаж. Особливості петлеутворення на тачкових та язичкових голках. Різновиди трикотажних машин.

Класифікація трикотажних переплетень. Правила побудови головних трикотажних переплетень. Особливості трикотажних полотен головних, похідних, комбінованих та жакардових переплетень.

Основні характеристики структури трикотажу. Способи їх визначення та прилади.

В'язано-ткані та тканев'язані полотна. Особливості їх виробництва та будови.

^ Виробництво та будова нетканих полотен. Класифікація нетканих полотен по способу їх виробництва. Особливості виробництва в'язанопрошивних, голкопробивних, клейових та інших нетканих полотен.

Основні характеристики структури нетканих полотен.

^ Особливості відбору проб текстильних полотен до випробувань. Відбір проб від партії тканин, трикотажних та нетканих полотен. Схема розкрою та підготовка проб до випробувань.

^ Властивості текстильних виробів.

Геометричні властивості та матеріаломісткість. Довжина, ширина та товщина текстильних полотен, їх значення та визначення. Лінійна, поверхнева та об'ємна густина полотен, їх значення та визначення.

^ Механічні властивості текстильних виробів.

Розтягнення текстильних полотен. Особливості розтягнення текстильних полотен у світлі теорії міцності. Анізотропія властивостей матеріалів.

Характеристики механічних властивостей текстильних полотен та їх відповідність з класифікацією механічних властивостей текстильних матеріалів.

Одноосне, двоосне та просторове розтягування, їх особливості.

Напівциклові розривні та нерозривні характеристики матеріалів при одно-, двоосному та просторовому розтягуванні. Значення цих характеристик. Методи та прибори для їх визначення.

Розтягнення матеріалів при виготовленні та експлуатації швейних виробів. Одноциклові нерозривні характеристики. Релаксаційні процеси при одноосному розтягненні матеріалів. Значення одноциклових характеристик. Методи та прилади для їх визначення.

Багатоциклові розривні та нерозривні характеристики матеріалів при одноосному розтягуванні. Значення цих характеристик. Методи та прилади для їх визначення.

Залежність основних характеристик при розтягуванні від структури полотен, ниток та інших факторів.

^ Згинання текстильних полотен. Характеристики згинання полотен згідно з класифікацією механічних властивостей матеріалів.

Напівциклові нерозривні характеристики матеріалів. Жорсткість при згинанні, драпіруємість та закручуваність полотен. Значення цих характеристик. Методи та прилади їх визначення.

Одноцикдові характеристики матеріалів. Незминальність (зминальність) полотен, її значення. Методи та прилади для її визначення. Способи зменшення зминальності полотен.

Багатоциклові розривні та нерозривні характеристики. Значення цих характеристик. Методи та прилади для їх визначення.

Фактори, які впливають на механічні властивості матеріалів при їх згинанні.

^ Фрикційні властивості текстильних виробів. Тангенційний опір (тертя) матеріалів, Фактори, які впливають на тертя та чіпкість матеріалів. Методи та прилади для визначення фрикційних властивостей матеріалів.

Розсування та обсипання ниток у тканинах та у швах виробів. Значення цих характеристик, методи та прилади для їх визначення.

Розпускання трикотажу. Значення розпускання трикотажу при виготовленні та експлуатації виробів.

Прорубання тканин та трикотажу. Методи та прилади його визначення.

^ Фізичні властивості текстильних виробів.

Гігроскопічні властивості текстильних виробів. Поглинання текстильними матеріалами парів, рідин та твердих тіл, які знаходяться у дисперсному стані. Процес сорбції та вплив на нього різних факторів. Гістерезис сорбції. Теплота сорбції. Гігроскопічність, водопоглинання, вологовіддача, намокання та капілярність текстильних виробів. Значення цих властивостей, методи та прилади для їх визначення.

Фактична та кондиційна вологість матеріалів, їх значення та визначення.

Вплив хімічно, фізико-хімічно та фізико-механічно зв'язаної вологи на процеси волого-теплової переробки швейних виробів.

^ Проникність текстильних виробів. Пропускання текстильними виробами повітря, парів, рідин, газів, диму, пилу та радіоактивного випромінювання. Непроникність (стійкість) текстильних виробів. Залежність повітро-, водопроникності та водостійкості від структури полотен. Повітропроникність пакетів одягу. Значення цих властивостей, методи та прилади для їх визначення.

^ Теплофізичні властивості текстильних виробів. Теплозахист властивості текстильних виробів, їх значення. Теплопровідність, теплоємкість, температуропровідність методи та прилади для їх визначення. Тепло-, вогне- та морозостійкість, їх значення та показники.

^ Оптичні та електричні властивості текстильних виробів. Колір, блиск, прозорість та білість текстильних виробів, значення цих характеристик.

Електирзуємість текстильних полотен. Вплив електризуємості на процеси виготовлення та експлуатацію виробів.

^ Зміна розмірів, форми, будови та властивостей полотен та виробів у процесі переробки та використання. Зміна лінійних розмірів текстильних полотен. Зміна лінійних розмірів (збігання) текстильних матеріалів під впливом вологи та тепла. Причини виникнення. Методи та прилади для визначення збігання матеріалів. Способи зменшення збігання.

^ Стійкість фарбування текстильних полотен до різних взаємодій. Стійкість фарбування до різних фізико-хімічних та механічних взаємодій.

Методи та прилади для її визначення. Вимоги до стійкості фарбування текстильних полотен.

^ Зносостійкість текстильних полотен. Зношування. Основні фактори зносу та критерії зносостійкості текстильних полотен. Стомлення текстильних полотен.

Знос від стирання. Фактори, які впливають на стійкість текстильних полотен до стирання. Методи та прилади для визначення зносу від стирання.

Пілінгування текстильних полотен та причини її виникнення. Методи та прилади для визначення пілінгування.

Знос від фізико-хімічних факторів. Старіння текстильних полотен. Знос від світлопогоди, причини та фактори, які впливають на старіння текстильних полотен. Методи та прилади для визначення зносу від дії світлопогоди.

Знос від носіння, прання чи хімчистки. Причини та фактори, які впливають на знос від носіння, прання чи хімчистки. Методи та прилади для визначення зносу полотен від дії прання та хімчистки.

Знос текстильних полотен від біологічних факторів. Причини та фактори, які впливають па знос від біологічних факторів. Способи зменшення зносу текстильних полотен від біологічних факторів.

Комплексні методи оцінювання зносостійкості текстильних полотен. Лабораторне та дослідне носіння, їх сутність та значення для прогнозування зносостійкості текстильних полотен та трикотажних виробів.

^ Асортимент текстильних матеріалів.

Асортимент тканин та оцінка їх якості по стандартам. Асортимент бавовняних, лляних, вовняних та шовкових тканин. Класифікація тканин: стандартна, загальний класифікатор продукції (ОКП) та інші. Загальні вимоги до тканин побутового призначення.

^ Асортимент трикотажних полотен. Асортимент трикотажних полотен. Класифікація трикотажних полотен. Загальні вимоги до трикотажних полотен побутового призначення.

^ Асортимент нетканих полотен. Асортимент нетканих полотен. Класифікація нетканих полотен. Загальні вимоги до нетканих полотен побутового призначення.


^ Технологічні процеси у бавовнопрядильному виробництві


Технологічні процеси кардної системи прядіння. Сутність процесів розпушування, змішування, очищення та тіпання волокон. Призначення та особливості роботи машин РОА. Ефективність впровадження нових машин, що входять до складу розпушувально – очисних агрегатів: живильників-змішувачів з верхнім відбором волокна, очисників, змішувальних машин.

Сутність процесів, здійснюваних на кардочесальних машинах. Конструктивні особливості та особливості роботи машин, які використовуються в кільцевому та пневмомеханічному прядінні. Ефективність впровадження нового чесального устаткування.

Потокові лінії в бавовнопрядінні, перспективи їх подальшого розвитку.

Сутність процесів, здійснюваних на стрічкових машинах. Конструктивні особливості та особливості роботи машин, які використовуються в кільцевому та пневмомеханічному прядінні. Ефективність впровадження нового стрічкового устаткування.

Передпрядіння. Сутність технологічних процесів, здійснюваних на рівничних машинах. Особливості роботи рівничних машин. Вплив коефіцієнту крутіння рівниці на перебіг технологічних процесів та якість рівниці. Ефективність впровадження нового рівничного устаткування.

Прядіння. Сутність процесів, здійснюваних на пневмомеханічних прядильних машинах. Особливості роботи машин. Фактори, які впливають на перебіг технологічних процесів, обривність та якість пряжі. Ефективність впровадження пневмомеханічного способу прядіння.

Сутність процесів, здійснюваних на кільцевих прядильних машинах. Особливості роботи машин. Фактори, які впливають на перебіг технологічних процесів, обривність та якість пряжі. Шляхи зниження обривності. Переваги кільцевого способу прядіння.

Вихід пряжі, виготовленої кільцевим та пневмомеханічним способом. Вплив параметрів заправлення машин на вихід пряжі.

Сутність процесів при виготовленні крученої пряжі. Конструктивні особливості та особливості роботи крутильних машин. Фактори, які впливають на перебіг технологічних процесів, обривність та якість пряжі. Ефективність впровадження крутильних машин подвійного та потрійного крутіння.

^ Особливості технологічних процеси гребінної системи прядіння. Сутність процесів підготовки стрічки до гребенечесання. Особливості роботи стрічкоз’єднувальних машин. Конструктивні особливості стрічкових машинах різних переходів.

Сутність процесів, здійснюваних на гребенечесальних машинах. Особливості роботи гребенечесальних машин. Фактори, які впливають на перебіг технологічних процесів та якість гребінної стрічки.

Вихід кардної та гребінної пряжі. Фактори, які впливають на вихід пряжі.

Фактори, які впливають на продуктивність технологічного устаткування. Розрахунок продуктивності устаткування.

^ Сировинна база бавовнопрядіння. Бавовна, селекційні сорти бавовнику. Основні властивості бавовни: довжина, лінійна густина, розривне навантаження, розривне подовження, зрілість, кількість сміттєвих домішок та дефектів, гігроскопічність, електризуємість, вологість.

Нормативна документація на бавовну. Властивості бавовняного волокна різних сортів. Типи та класи бавовняного волокна. Розрахунок кондиційної та розрахункової маси волокна.

Хімічні волокна, які використовуються в бавовнопрядінні. Основні властивості хімічних волокон, що обумовлюють їх використання в бавовнопрядінні. Спеціальні властивості хімічних волокон. Переваги хімічних волокон, їх недоліки. Нормативна документація на хімічні волокна бавовняного типу.

^ Вплив основних властивостей волокна на властивості пряжі і процес прядіння. Основні фактори, що впливають на якість пряжі: сировина, устаткування, режим роботи устаткування, кліматичні умови в цеху, кваліфікація робітників, загальна культура роботи підприємства.

Вплив основних властивостей волокна на властивості пряжі і процес прядіння.

Довжина волокон. Вибір системи прядіння, конструкції та розмірів робочих органів технологічного устаткування в залежності від довжини волокна. Вплив довжини волокна на якісні показники пряжі.

Густина волокон (питома маса). Вплив густини на діаметр волокна, об”ємність виробів, масову частку компонентів при переробці сумішей.

Лінійна густина волокон. Вплив лінійної густини на властивості пряжі. Номінальна кількість волокон в поперечному розрізі пряжі. Нерівнота різних волокон за лінійною густиною.

Розривальне навантаження і розривальне подовження волокон, вплив розривального подовження волокон на розривальне навантаження пряжі.

Тертя волокон. Коефіцієнт тертя. Вплив коефіцієнта тертя волокон на технологічні процеси прядіння, обривність напівфабрикатів та пряжі. Волого-температурний режим в цехах.

Електризуємість волокон. Причини виникнення електростатичних зарядів на поверхні волокон. Заходи по зниженню електризуємості в цехах.

Сміттєві домішки та дефекти волокон, їх вплив на вихід пряжі та її якість.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


 1. Геометричні характеристики волокон та ниток. Товщина (тонина) та діаметр ниток, методи та прилади для їх визначення.

 2. Лінійна густина волокон та ниток, її різновиди.

 3. Методи та прилади визначення лінійної густини ниток.

 4. Загальна класифікація механічних характеристик властивостей текстильних матеріалів.

 5. Напівциклові розривні та нерозривні характеристики ниток при розтягуванні волокон та ниток.

 6. Методи та прилади визначення розривних напівциклових характеристик волокон та ниток при розтягуванні.

 7. Призначення та основні вузли розривної машини РМ-3, РМ-30 та РП-100.

 8. Релаксаційні процеси в нитках при розтягуванні. Одноциклові характеристики ниток при розтягуванні.

 9. Методи та прилади визначення одноциклових характеристик при розтягуванні.

 10. Вплив різних факторів на одноциклові характеристики ниток,

 11. Особливості багаторазового розтягування ниток. Багатоциклові характеристики при розтягуванні.

 12. Методи та прилади визначення багатоциклових характеристик ниток при розтягуванні.

 13. Вплив різних факторів на багатоциклові характеристики

 14. Нерівноважність та жорсткість ниток при крученні.

 15. Методи та прилади визначення напів- та одноциклових характеристик ниток при скручуванні.

 16. Гнучкість волокон та ниток, її визначення.

 17. Тертя та чіпкість волокон та ниток.

 18. Зносостійкість волокон та ниток, методи та прилади її визначення.

 19. Фізичні властивості волокон та ниток.

 20. Гігроскопічні властивості волокон. Сорбція та десорбція водяних парів.

 21. Методи та прилади визначення вологості волокон та ниток.

 22. Кондиційна маса волокон та ниток, її значення та визначення.

 23. Асортимент бавовняної, лляної, вовняної та шовкової пряжі.

 24. Особливості визначення сорту пряжі по стандартам.

 25. Вимоги до трикотажної та ткацької пряжі.

 26. Асортимент та основні властивості текстурованих, фасонних та швейних ниток.

 27. Які відмінності у виробництві пряжі по кільцевому і пневмомеханічному способах прядіння?

 28. Як впливає лінійна густина лляної пряжі на вибір технологічного ланцюжка?

 29. Що треба змінити на прядильній машині при виготовленні пряжі з підвищеною лінійною густиною?

 30. Як визначається якість прочосу на кардочесальних машинах?

 31. Як змінюється коефіцієнт варіації стрічки за лінійною густиною на коротких і довгих відрізках в залежності від зміни лінійної густини стрічки?

 32. Чим відрізняються показники якості пряжі кільцевого і пневмомеханічного способу прядіння?

 33. Які позитивні властивості мають хімічні волокна?

 34. Яке значення має коефіцієнт зрілості для бавовняного волокна?

 35. Чим обумовлено використання хімічних волокон в суміші з натуральними?

 36. Чим відрізняється технічне волокно льону від елементарного?

 37. Від чого залежить якість пряжі?

 38. Як впливає довжина волокна на величину крутіння пряжі?

 39. Як впливає звитість волокна на хід технологічного процесу?

 40. Що таке прядильна здатність?

 41. Що таке резерв прядильної здатності?

 42. Яке значення має розривне подовження волокон при складанні суміші?

 43. Що таке коефіцієнт використання міцності волокна в пряжі?

 44. Як впливають властивості волокна на властивості пряжі і процес прядіння?

 45. Як впливають технологічні фактори на інтенсивність і ефективність змішування, розпушування і очищення?

 46. Як оцінити процеси, що здійснюються на розпушувально-очисному агрегаті?

 47. Як оцінити процеси, що здійснюються в процесі чесання волокнистих матеріалів?

 48. Як змінюється волокнистий продукт в процесі витягування?

 49. Розкрийте значення процесу складення в прядильному виробництві.

 50. Як впливає величина крутіння на властивості продукту?

 51. Якими показниками оцінюється якість пряжі?

 52. Як впливає якість пряжі на обривність на прядильних машинах?

 53. Дайте оцінку технологічній і економічній ефективності впровадження пневмомеханічних прядильних машин.^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА


ДИЗАЙНУ


КАФЕДРА матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор КНУТД

____________________І.М.Грищенко

«_____» ____________________2011р.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

з напряму 6.051601 – «Технологія та дизайн текстильних матеріалів»

(прядіння натуральних і хімічних волокон)


Варіант 1 1. Загальна класифікація матеріалів для одягу.

 2. Характеристика будови і властивості бавовняних волокон.

 3. Загальна характеристика машин, що входять у склад РОА та РТА.Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон

Протокол № 4 від «31» січня 2011 р.


Зав. кафедри _______________________професор Н.П.Супрун

Підпис


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ


Оцінювання відповідей здійснюється за шкалою ECTS.

1.Оцінки „А”(відмінно) заслуговує робота, в якій завдання виконано у повному обсязі. При виконанні завдання не допущені помилки, які призводять до хибного результату. Робота містить вичерпну відповідь на теоретичне і практичне завдання фахового спрямування з усіма неохідними рисунками. Матеріал викладено логічно і послідовно. Робота охайно оформлена.

^ 2.Оцінки «В» (дуже добре) заслуговує робота, в якій завдання виконано у повному обсязі. При виконанні завдання не допущені суттєві помилки, які призводять до хибного результату. Робота містить повну відповідь на теоретичне і практичне завдання фахового спрямування. Допускаються деякі неточності у виконанні рисунків та практичного завдання. Матеріал викладено досить логічно і послідовно.

^ 3.Оцінки «С» (добре) заслуговує робота, в якій завдання виконано у повному обсязі. При виконанні завдання допускається певна кількість помилок. В роботі можлива відсутність необхідних рисунків при наданні повної відповіді на теоретичні питання. Матеріал викладено досить логічно і послідовно.


^ 4.Оцінки «D» (задовільно) заслуговує робота, в якій завдання виконано непогано, але зі значною кількістю помилок, які призводять до отримання не досить вірного результату. Відповіді на теоретичні і практичні завдання не повні, у неповній мірі розкрита сутність отриманого завдання. Матеріал викладено не досить логічно і послідовно.

^ 5.Оцінки «Е» (достатньо) заслуговує робота, в якій завдання виконано за мінімальним критерієм: можливе виконання лише частини завдання, або при наявності відповіді на всі питання з допущенням суттєвих помилок , які призводять до хибного результату. Матеріал викладено не досить логічно і послідовно.


^ 6.Оцінки «F» (незадовільно) заслуговує робота, в якій завдання виконано у неповному обсязі. Не розкрита головна сутність отриманого завдання. Відсутні правильні відповіді на всі завдання білету. З такою оцінкою абітурієнт не може бути зарахованим на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.


^ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА


 1. Основи технологій прядильних виробництв / А.М. Слізков та ін. – К.: КНУТД, 2007. – 423 с.

 2. Технический контроль в хлопкопрядении / С.С.Иванов, О.А.Филатова. – М.: Легкая индустрия, 1978. – 240 с.

 3. Справочник по хлопкопрядению / Широков В.П. и др. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая индустрия, 1980. - 494с.

 4. Класифікація сировини прядильних виробництв: Конспект лекцій з дисципліни „Основи проектування виробів” для студентів спец. 6.09118.03 „Прядіння натуральних і хімічних волокон” /Упор.: Якубовська Т.О., Слізков А.М., Крижанівська О.П. – К.:КНУТД, 2009. – 26с.

 5. Проектування властивостей пряжі, виготовленої на бавовнопрядильному устаткуванні: Конспект лекцій з дисципліни „Основи проектування виробів” для студентів спец. 6.09118.03 „Прядіння натуральних і хімічних волокон” /Упор.: Якубовська Т.О., Слізков А.М., Крижанівська О.П. – К.:КНУТД, 2009. – 56с.

 6. Проектування властивостей вовняної пряжі: Конспект лекцій з дисципліни „Основи проектування виробів” для студентів спец. 6.09118.03 „Прядіння натуральних і хімічних волокон”/Упор.: Якубовська Т.О., Слізков А.М., Крижанівська О.П. – К.:КНУТД, 2009. – 32с.

 7. Прядение хлопка и химических волокон (проектирование смесей, приготовление холстов, чесальной и гребенной ленты): Учебник для вузов / И.Г.Борзунов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.- 376с.

 8. Прядение шерсти и химических волокон (проектирование аппаратной ровницы и чесальной ленты): В.А.Протасова и др.– М.: Легпромбытиздат, 1987.- 296с.

 9. Прядение лубяных и химических волокон и производство крученых изделий: Учебник для вузов / В.Г.Комаров и др. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 494с.

 10. Проектирование свойств льняной пряжи / В.Г.Комаров. – М.: Легкая индустрия, 1979. – 60с.

 11. Бузов Б.А. и др. Материаловедение швейного производства. – М.: 1986г.

 12. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства : Учеб. пособие для вузов /Б.А. Бузов и др.– 4-е изд., перераб. и доп.– М.: Легпромбытиздат, 1991.– 432 с.

 13. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение: (исходные текстильные материалы); учебник для ВУЗов. 2-е изд.,-М.: Легпромбытиздат, 1985. -216С.

 14. Кукин Г.Н. й др. Текстильное материаловедение: (волокна й нити): учебник для ВУЗов. 2-е изд., -М.: Легпромбытиздат, 1989. -352 С.

 15. Кукин Г.Н. й др. Текстильное материаловедение: (текстильные изделия): учебник для ВУЗов. 2-е изд.,-М.: Легпромбьггиздат, 1993. -

 16. Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В. Материаловедение швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 215 с.

 17. Садыкова Ф.Х. и др. Текстильное материаловедение и основы текстильного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

Схожі:

Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну
Рекомендовано до затвердження Вченою Радою Київського національного університету технологій та дизайну
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconЗатверджую Ректор кнутд І
Київському національному університеті технологій та дизайну проводиться для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
До складу вступного іспиту входять питання з наступних дисциплін: "Загальна та неорганічна хімія", "Технологія і обладнання галузевого...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconКиївський національний університет технологій та дизайну затверджую
Впу чи іншому внз за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» для опанування нормативних І варіативних дисциплін за...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
До складу вступного іспиту входять питання з наступних дисциплін: "Технологія переробки полімерів", "Технологія і обладнання галузевого...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
До складу вступного іспиту входять питання з наступних дисциплін: "Технологія переробки полімерів", "Технологія і обладнання галузевого...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconПовідомлення міністерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни київський національний університет технологій та дизайну хмельницький національний університет
Запрошують Вас узяти участь у роботі Третьої Міжнародної науково-практичної конференції
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Нижче наведені вимоги до вступного іспиту з англійської/німецької мови в магістратуру для студентів фхт (та студентів, які вивчають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи