Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань icon

Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
Скачати 97.99 Kb.
НазваЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
Дата23.12.2012
Розмір97.99 Kb.
ТипПрограма

міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Затверджую

Ректор КНУТД

_______проф. Грищенко І.М.

“____”____________2011 р.
Програма фахових вступних випробувань


на скорочену форму навчання

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість»

напрям підготовки 6.051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів»РЕКОМЕНДОВАНО

вченою радою факультету

технологій легкої промисловості

(повна назва факультету)


від “21грудня 2011 р.

Протокол № _7_
^

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри технології трикотажного виробництва

(повна назва кафедри)

від “^ 19 грудн 2011 р.

Протокол №_7__Київ – 2011


Вступ

Процедурою зарахування абітурієнтів на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0516 «Текстильна та легка промисловість» за напрямом 6.051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових вступних випробувань серед абітурієнтів, які отримали диплом V освітньо-кваліфікаційного рівня у галузі знань «Текстильна та легка промисловість».

Програмою передбачено включення до орієнтовного переліку питань з дисциплін професійно-орієнтованого блоку, а саме: «Основи технології текстилю» та «Основи теорії в’язання».

Вступне випробування проводиться у письмовій формі. Білет складається з трьох теоретичних завдань. На надання письмової відповіді абітурієнту відводиться 2 години.

Зарахування на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за держзамовленням чи на контрактній основі здійснюється на підставі оцінки, одержаної на фахових вступних випробуваннях та диплому V освітньо-кваліфікаційного рівня у галузі знань «Текстильна та легка промисловість».

З метою підготовки до складання вступного випробування для зарахування на скорочену форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр абітурієнт повинен підготуватися за наступними двома розділами: «Основні терміни та поняття технології трикотажу та нетканих текстильних матеріалів» та «Технологічні процеси трикотажного виробництва та виробництва нетканих текстильних матеріалів».


^ Опис основних розділів та їх короткий зміст

До завдань з фахового вступного іспиту внесені питання з наступних профілюючих дисциплін: «Основи технології текстилю» та «Основи теорії в’язання». Перевірка рівня засвоєння знань із зазначених дисциплін дозволяє з’ясувати питання щодо можливості зарахування абітурієнта на скорочену форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Абітурієнт – фахівець у галузі знань «Текстильна та легка промисловість» повинен бути обізнаним зі станом та перспективами розвитку текстильної галузі в Україні, володіти основними поняттями та термінами трикотажного виробництва та виробництва нетканих текстильних матеріалів, мати уявлення про обладнання, способи виготовлення трикотажних виробів та нетканих текстильних матеріалів (НТМ), знати основи процесів петлетворення та етапи процесу утворення НТМ різних видів, будову і властивості трикотажу головних та похідних переплетень, мати практичні навички обслуговування в’язального обладнання та обладнання для вироблення НТМ.

Метою проведення іспиту являється виявлення рівня знань абітурієнтів зі спеціальних дисциплін «Основи технології текстилю» та «Основи теорії в'язання», ступінь володіння основними поняттями, термінами та процесами трикотажного виробництва та виробництва нетканих текстильних матеріалів.

Абітурієнт повинен знати історію виникнення трикотажу і розвитку трикотажного виробництва, типи в’язального обладнання та машин для вироблення нетканих текстильних матеріалів (НТМ), характеристику структури трикотажу і НТМ та їх властивості, суть процесу петлетворення, основні етапи утворення НТМ та вміти визначати параметри трикотажу, лінійну густину ниток та пряжі для заданого класу в’язальної машини, виробляти на машині трикотажні полотна головних переплетень, визначати спосіб вироблення НТМ та його сировинний склад.

^ Розділ 1. Основні терміни та поняття технології трикотажу

та нетканих текстильних матеріалів


Історія виникнення текстилю. Історія створення в’язальних машин. Характеристика текстильної галузі України.

Трикотажне полотно, його структура та фактура. Характеристики структури трикотажу. Властивості трикотажу.

Види трикотажних полотен. Кулірні і основов’язані переплетення. Побутовий трикотаж, трикотажне полотно спеціального призначення.

Особливості фактури трикотажного полотна та її вплив на дизайн трикотажу.

Елементи петельної структури (петля, протяжки, накид), будова петлі, лицьова та виворітна сторони трикотажу. Характеристика параметрів трикотажу: петельний крок А, висота петельного ряду В, довжина нитки в петлі Lп, щільність по горизонталі Nс, щільність по вертикалі Nр, поверхнева густина ms .

Асортимент трикотажних виробів. Білизняні трикотажні вироби, верхній трикотаж, панчішно-шкарпеткові та рукавичні вироби.

Сировина для виготовлення трикотажних виробів. Види, волокнистий склад, лінійна густина, діаметр ниток та пряжі.

Класифікація переплетень трикотажу: головні, похідні, візерунчасті, комбіновані. Трикотаж кулірних та основов’язаних переплетень, його властивості. Вплив переплетення на властивості трикотажу.

Властивості трикотажних полотен. Вплив переплетення на властивості трикотажу.

Нетканий текстильний матеріал (НТМ), його структура та фактура. Характеристики структури НТМ. Властивості НТМ.

Будова холстопрошивних, ниткопрошивних та тканинопрошивних нетканих текстильних матеріалів.

Асортимент НТМ та сфери використання. Види сировини, що використовують у виробництві НТМ.


^ Розділ 2. Технологічні процеси трикотажного виробництва

В’язальне обладнання. В’язальна машина, її устрій. Круглов’язальні та плосков’язальні машини.

Технічна характеристика в’язальних машин. Клас в’язальних машин. Машини низьких, середніх та високих класів.

Характеристика органів петлетворення в’язальних машин: голки, платини, нитководи, преси. Сутність процесу петлетворення.

Способи петлетворення: трикотажний, в’язальний, основов’язальний.

Характеристика замкових систем в’язальних машин.

Машини для в’язання полотна, купонів та суцільнов’язаних виробів.

Способи виготовлення трикотажних виробів. Профілі трикотажних підприємств.

Технологія верхніх трикотажних виробів.

Технологія білизняних трикотажних виробів.

Технологія панічно-шкарпеткових виробів.

Перспективи розвитку виробництва нетканих текстильних матеріалів.

Способи вироблення НТМ.

Основні етапи процесу вироблення НТМ.

Технологічні процеси підготовки сировини для вироблення НТМ.

Принцип роботи та призначення мотального та снувального обладнання.

Будова та робота агрегату АЧВ-180-Ш.

Будова та принцип роботи машини фірми «Karl Mayer» для вироблення НТМ.

^ Орієнтовний перелік питань, що виносяться

на фахове вступне випробування


Перелік питань до розділу 1

1. Коли були створені перші промислові трикотажні машини?

2. Кого вважають першим винахідником трикотажної машини?

3. Які існують профілі трикотажних підприємств?

4. Які ви знаєте сучасні потужні трикотажні підприємства в Україні?

5. Яка сировина використовується для виготовлення трикотажних виробів?

6. На яких підприємствах виготовляється сировина для трикотажних виробів?

7. Які характеристики структури трикотажного полотна Ви знаєте?

8. Що таке фактура трикотажного полотна?

9. Які види трикотажного полотна ви знаєте?

10.Чим відрізняється основов’язане полотно від кулірного?

11. Які види асортименту трикотажних виробів Вам відомі?

12. Що таке переплетення трикотажу ?

13. Які властивості мають трикотажні полотна переплетень гладь та ластик?

14. Які трикотажні полотна відносять до одинарних, а які до подвійних?

15. Які однофонтурні переплетення Вам відомі?

16. Які двофонтурні переплетення Вам відомі?

17. Як визначається щільність трикотажу?

18. Як визначається довжина нитки в петлі трикотажу?

19. Для чого необхідно визначати поверхневу густину трикотажного полотна (масу одного квадратного метра)?

20. Які властивості трикотажного полотна Вам відомі?

21. Які види нетканих текстильних матеріалів Вам відомі?

22. Склад та структура холстопрошивних текстильних матеріалів.

23. Склад та структура ниткопрошивних текстильних матеріалів.

24. Склад та структура тканинопрошивних текстильних матеріалів.

25. Сфери використання НТМ.

26. Які види сировини використовують у виробництві НТМ.

Перелік питань до розділу 2

1. У чому полягає сутність процесу петлетворення?

2. Які органи необхідні для утворення петлі на в’язальній машині?

3. Які види трикотажних голок Вам відомі?

4. Які в’язальні машини Вам відомі?

5. У чому полягає відмінність трикотажного способу петлетворення від в’язального?

6. У чому полягають особливості основов’язального способу петле творення?

7. Особливості петлетворення на двофонтурних машинах.

8. Які бувають профілі трикотажних підприємств?

9. З чого складається технологічний потік трикотажного виробництва?

10. З яких етапів складається технологічний потік виготовлення білизняних трикотажних виробів?

11. З яких етапів складається технологічний потік виготовлення верхніх трикотажних виробів?

12. З яких етапів складається технологічний потік виготовлення панчішно-шкарпеткових виробів?

13. Охарактеризувати штучні та синтетичні волокна

14. Які трикотажні вироби виготовляються розкрійним способом?

15. Які трикотажні вироби виготовляються регулярним способом?

16. Які трикотажні вироби виготовляються напіврегулярним способом?

17. Які трикотажні вироби виготовляються комбінованим способом?

18. Охарактеризуйте перспективи розвитку виробництва нетканих текстиль-них матеріалів.

19. Які способи вироблення НТМ Вам відомі?

20. Основні етапи процесу вироблення НТМ.

21. Технологічні процеси підготовки сировини для вироблення НТМ.

22. Принцип роботи та призначення мотального та снувального обладнання.

23. Будова та робота агрегату АЧВ-180-Ш.

24. Будова та принцип роботи машини фірми «Karl Mayer» для вироблення НТМ.

Критерії оцінювання відповідей

Оцінювання відповідей здійснюється за шкалою ECTS

^ Оцінка «А» (Відмінно) ставиться абітурієнту за відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок. У такому випадку письмова робота з фахового вступного випробування повинна містити вичерпні відповіді на всі теоретичні запитання з усіма необхідними рисунками чи кресленнями. Усі завдання білету повинні бути бездоганно та охайно виконані.

^ Оцінка «В» (Дуже добре) ставиться абітурієнту за виконання вище середнього рівня з кількома помилками. При цьому письмова робота повинна містити повні відповіді на всі теоретичні питання. Допускаються деякі неточності у виконанні рисунків.

^ Оцінка «С» (Добре) ставиться абітурієнту за у загальному вірне виконання з певною кількістю помилок. У такому разі можлива відсутність необхідних рисунків чи креслень при наданні повної відповіді на питання. Передбачається припущення абітурієнтом декількох несуттєвих помилок.

^ Оцінка «D» (Задовільно) ставиться абітурієнту за непогане виконання завдання, але зі значною кількістю помилок. У такому разі відповідь на питання не повні.

^ Оцінка «E» (Достатньо) ставиться абітурієнту за виконання завдання за мінімальним критерієм. У такому випадку можлива наявність відповіді на два питання з припущенням помилок та за відсутності необхідного графічного матеріалу чи креслень.

^ Оцінка «F» (Незадовільно) ставиться у випадку відсутності правильної відповіді на усі три питання білету. З такою оцінкою абітурієнт не може бути зарахованим на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Літературні джерела

1. Шалов И.И., Далидович А.С., Кудрявин Л.А. Технология трикотажного производства, М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 296с.

2. Кудрявін Л.А., Поспелов Е.И, Соловьев Н.А и др. Лабораторный практикум по технологии трикотажного производства, М.: Легкая индустрия, 1979. — 399с.

3. Гусева А.А. Общая технология трикотажного производства, М.: Легпромбытиздат, 1987. – 296с.

4. Галик І.С., Семак Б.Д. Товарознавство трикотажних товарів, К.:УКООПСПІЛКА, навчально-методичний центр «УКООПОСВІТА», 2001. – 296с.


Приклад білетів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

^ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра технології трикотажного виробництва


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

________________ Грищенко І.М.
„_____” ____________ 2011 р.

Завдання для фахового вступного випробування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за напрямом 6.051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів»

форма навчання скорочена, денна .^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_1_
1. Дати визначення терміну «трикотаж». Зарисувати будову петлі трикотажу та визначити її складові частини.


2. У чому полягають відмінності кулірного та основов’язаного трикотажу.


3. Перерахуйте операції петлетворення за трикотажним способом.Затверджено на засіданні кафедри технології трикотажного виробництва

протокол № 7 від « 19 » грудня 2011 року


Зав. кафедри ТТВ________________доц. Галавська Л.Є.

(підпис)

Схожі:

Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Мета вступного іспиту – є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних...
Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Окр молодшого спеціаліста проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у десяти...
Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
У ході проведення іспиту серед абітурієнтів, котрі отримали диплом бакалавра у галузі знань «Текстильна та легка промисловість» за...
Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
У ході проведення письмового іспиту серед абітурієнтів, котрі отримали диплом бакалавра у галузі знань «Текстильна та легка промисловість»...
Затверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи