Лекція sadt. Процес моделювання icon

Лекція sadt. Процес моделювання
Скачати 141.95 Kb.
НазваЛекція sadt. Процес моделювання
Дата26.10.2012
Розмір141.95 Kb.
ТипЛекція

Лекція 3. SADT. Процес моделювання

Значною мірою успіх методології SADT пояснюється її графічною мовою, хоча не менш коштовним є сам процес моделювання. Процес моделювання в SADT включає збір інформації про досліджувану область, документування отриманої інформації, представлення її у вигляді моделі й уточнення моделі за допомогою ітеративного рецензування. Крім того, цей процес підказує цілком певний шлях виконання погодженої й достовірної структурної декомпозиції, що є ключовим моментом у кваліфікованому аналізі системи. SADT унікальна у своїй здатності забезпечити як графічну мову, так і процес створення несуперечливої й корисної системи описів.

SADT є методологією в повному значенні, тому що вона поєднує ітеративний процес створення моделі, нотації, що управляють конфігурацією моделі, мову посилань для діаграм, мову функцій моделей із графічною мовою опису системи, а також рекомендації з реалізації аналітичних проектів. Нотації, що управляють конфігурацією, гарантують, що нові діаграми будуть коректно вбудовані в ієрархічну структуру моделі. Мова посилань в SADT, правила скорочень для посилань, адресованих до окремих частин діаграми, полегшують оформлення зауважень при рецензуванні моделі. Мова функцій дозволяє декларативно визначати правила роботи системи, що часто є особливо важливим завершальним кроком в описі системи.

На рис. 3.1. зображений процес моделювання в SADT, описаний за допомогою SADT-діаграми. Діаграма відображає той факт, що процес моделювання в SADT є ітеративною послідовністю кроків, що приводять до точного опису системи. Висока ефективність цього процесу обумовлена його організацією, в основі якої лежить розподіл функцій, що виконують учасники створення SADT-проектів: експерти є джерелами інформації, автори створюють діаграми й моделі, бібліотекар координує обмін письмовою інформацією, читачі рецензують і затверджують моделі, а Комітет технічного контролю ухвалює й затверджує модель. Розглянемо загальний огляд процесу моделювання.

Одержання знань у процесі опитування

У процесі моделювання відомості про досліджувану систему одержують за допомогою випробуваної методики збору інформації - опитувань або інтерв'ю. Для одержання найбільш повної інформації SADT пропонує використовувати різні її джерела (наприклад, читати документи, опитувати людей, спостерігати за роботою системи). Незалежно від конкретного джерела інформації методологія SADT рекомендує керуватися певною метою при його використанні. Це означає, що ви повинні визначити свої потреби в інформації перш, ніж вибрати чергове джерело. Під час опитування графічна мова SADT використовується як засіб для заміток, які є основою для побудови діаграм.


Документування отриманих знань

Створення моделі (блок 2 на рис. 3.1.) - це другий важливий етап у процесі моделювання, на якому аналітик документує отримані їм знання про дану проблемну область, представляючи їх у вигляді однієї або декількох SADT-діаграм. Процес створення моделі здійснюється за допомогою спеціального методу деталізації обмеженого суб'єкта.Рис. 3.1. Процес створення SADT-моделі


Коротко кажучи, в SADT автор спочатку аналізує об'єкти, що входять у систему, а потім використовує отримані знання для аналізу функцій системи. На основі цього аналізу створюється діаграма, у якій поєднуються подібні об'єкти й функції. Цей конкретний шлях проведення аналізу системи й документування його результатів є унікальною особливістю методології SADT.

Коректність моделі перевіряється в процесі ітеративного рецензування

Моделювання в SADT - інженерна дисципліна. Це означає, що моделі створюються виходячи з дійсної ситуації й що ці моделі проходять через серію послідовних поліпшень доти, поки вони в точності не будуть представляти реальний світ. Однієї з основних компонентів методології SADT є ітеративне рецензування, у процесі якого автор і експерт багаторазово радяться (усно й письмово) щодо вірогідності створюваної моделі. Ітеративне рецензування називається циклом автор/читач.

Цикл автор/читач починається в той момент, коли автор ухвалює рішення розповсюдити інформацію про яку-небудь частину своєї роботи з метою одержання відгуку про неї. Матеріал для розповсюдження оформляється у вигляді "папок" - невеликих пакетів з результатами роботи, які критично обговорюються іншими фахівцями протягом певного часу. Зроблені письмові зауваження також поміщаються в папку у вигляді нумерованих коментарів. Папки із зауваженнями є, таким чином, зворотним зв'язком, який автори одержують на свою роботу. Читачі - це ті, хто читає й критикує створювану модель (див. блок 4 на мал. 3.1.), а потім поміщають зауваження в папки. Їхня робота можлива завдяки тому, що графічна мова SADT-діаграм дозволяє створювати діаграми й моделі, які можна легко й швидко читати. (Простота графічної мови тому не випадкова. Вона дозволяє одержати представлення про систему, на основі якого можна дати обґрунтований висновок про вірогідність моделі.)

Звичайно окрема папка рецензується одночасно декількома читачами, і всі їх зауваження надходять у визначений термін до автора. Потім автор відповідає на кожне зауваження й узагальнює критику, що міститься в зауваженнях. За допомогою таких обговорень можна досить швидко обмінюватися ідеями. Таким чином, методологія SADT підтримує як паралельний, так і асинхронний перегляд моделі, що є найбільш ефективним способом розподілу роботи в колективі. Це показує, що моделювання в SADT є інженерною дисципліною, тому що ітеративна колективна діяльність - ознака інженерної діяльності. Це пов'язане з тим, що модель в SADT дуже рідко створюється одним автором. На практиці над різними частинами моделі можуть спільно працювати множина авторів, тому що кожний функціональний блок моделі представляє окремий суб'єкт, який може бути незалежно проаналізований і декомпозований. Таким чином, модель сама координує роботу колективу авторів, у той час як процес моделювання SADT координує спільне рецензування виникаючих ідей.

Координація процесу рецензування

Організація своєчасного зворотного зв'язку має найважливіше значення для ефективного моделювання, тому що застаріла інформація потенційно здатна звести нанівець усі зусилля по розробці системи. От чому SADT виділяє спеціальну роль спостерігача за процесом рецензування. На рис. 3.1. показане, що цю роль виконує бібліотекар, який є головним координатором процесу моделювання в SADT, забезпечуючи своєчасне й погоджене поширення робочих матеріалів. Бібліотекар поширює отримані від авторів папки, контролює їхній рух, розсилає нагадування про своєчасне повернення авторам папок із зауваженнями й про строки відповідей авторів на пропозиції читачів. Крім того, бібліотекар друкує закінчені моделі після того, як вони схвалені й прийняті до використання.

Моделі використовуються після їхнього схвалення

Нагадаємо, що SADT-моделі створюються з конкретною метою, і ця мета записана на діаграмі А-0 моделі. У якомусь смислі ця мета визначає, як буде використовуватися модель. Таким чином, як тільки завершене створення моделі з необхідним рівнем деталізації й модель перевірена, вона може застосовуватися для досягнення поставленої мети. Наприклад, модель експериментального механічного цеху створена для опису діяльності різних працівників механічного цеху, хоча результуюча модель завжди призначалась як основа навчального посібника для нового персоналу.

У процесі SADT-моделювання рекомендується виділити спеціальну групу людей, відповідальних за те, що створювана в процесі аналізу модель буде точна й використовувана надалі. Ця група, називана Комітетом технічного контролю (див. блок 5 на рис. 3.1.), відповідає за контроль якості моделей, створюваних авторами SADT-проекту. Комітет стежить за виконуваною роботою і її відповідністю кінцевим цілям усього проекту. Члени Комітету обговорюють модель і оцінюють, наскільки вона може бути використана й буде використана відповідним чином у ході виконання проекту для досягнення його глобальних цілей.

Таким чином, Комітет технічного контролю перебуває в найбільш вигіднім положенні при визначенні поточного напрямку розвитку проекту й виробленню пропозицій по його коректуванню. Комітет реалізує це за допомогою рецензій. Моделі, які досяглися бажаного рівня деталізації й точності з погляду технічних вимог, направляються членам Комітету технічного контролю для обговорення й затвердження. Комітет оцінює, наскільки застосовна дана модель. Якщо модель визнана Комітетом придатною, вона публікується. А якщо ні, то авторам направляються зауваження для необхідної доробки.

^ SADT-технологія збору інформації

Розглянемо методи, які використовує кваліфікований SADT-аналітик для вивчення предметної області й технології одержання від експертів відомостей про систему, що підлягає опису. Практики SADT називають цю технологію збором даних, а в інформатиці вона більше відома як опитування (інтерв'ювання) або добування знань. Але як би вона не називалася, здатність зібрати необхідну інформацію, засновану на знаннях експертів, досить істотна для побудови точної й корисної моделі. Тому технологія збору інформації становить важливу частину методології SADT.

Опитування - це збір відомостей. Перше опитування служить точкою відліку в процесі моделювання. Щоб провести опитування, аналітик спочатку вибирає найкраще джерело інформації (документ або конкретну людину), а потім організує його "опитування". Ціль опитування - одержання порції інформації, необхідної для початку або для продовження побудови певної частини моделі. Після першого опитування SADT - модель використовується для визначення тієї інформації, яку необхідно одержати в ході наступного опитування. Відповідно до ієрархії моделі може бути проведена послідовність опитувань для з'ясування усе більш конкретних деталей розглянутої області.

SADT-аналітики використовують свої моделі для більш точного опитування й оптимізації витрат часу на роботу із джерелами інформації. Це підвищує ефективність роботи, скорочує час на повторний розгляд неясних або забутих деталей і зменшує ймовірність повторно ставити запитання тому самому експертові. За таких умов експерти більш охоче відповідають на запитання аналітиків і тим самим рятують аналітичні проекти від одного з "убивць" - припинення потоку інформації.


^ Джерела інформації

Звичайно джерелами інформації служать експерти. Часто саме вони є найкращими джерелами, тому що їм знайомі поточні нюанси й недокументовані аспекти системи. Найважливіше - це те, що експертам відомі факти, які не відбиті в документах або які важко пояснити Їх можна одержати тільки шляхом опитування експертів. Щоб підготуватися до такого опитування, необхідно досліджувати інші джерела інформації, наприклад документи. Існує безліч різних стратегій для добування інформації із цих джерел. От ті, які звичайно використовують:

 • читання документів;

 • спостереження за виконуваними операціями;

 • анкетування;

 • використання власних знань;

 • складання опису.

Документи - гарне джерело інформації, тому що вони найчастіше доступні і їх можна "опитувати" у зручному для себе темпі. Читання документів - прекрасний спосіб одержати початкове представлення про систему й сформулювати питання до експертів. Необхідно в ході аналітичного проекту, по можливості, формувати й підтримувати бібліотеку документів. Для SADT-проектів такі документи можуть зберігатися в бібліотеці проекту.

Спостереження за роботою моделюємої системи - гарна стратегія одержання інформації. Воно повинне проводитися завжди, коли є така можливість. Через спостереження, а можливо, і участь аналітики одержують інформацію про операції, що відбуваються день за днем, з перших рук. Під час спостереження за роботою системи часто виникають питання, які ніколи б не з'явилися, якби аналітик тільки читав документи або розмовляв з експертами. Стратегією спостереження занадто часто зневажають, а тому ми призиваємо аналітиків користуватися нею частіше. Однак слід дотримуватися обережності. Занадто довгі спостереження можуть привести до надлишкового звикання до поточного стану справ. Через втрату об'єктивності можна не побачити альтернативні шляхи опису функцій системи.

Анкетування проводиться для того, щоб опитати великі групи експертів у стислий термін. Його можна використовувати, наприклад, коли необхідно швидко одержати відомості про роботу якої-небудь певної частини системи з різних позицій. Анкетування при опитуванні експертів дозволяє виявити, які частини системи найбільше потребують поліпшення. На практиці, однак, інформація, отримана від експертів за допомогою анкет, виявляється маловірогідною. Необхідно використовувати анкети тільки після достатнього знайомства із системою, коли ви зможете задавати конкретні, чітко сформульовані питання. Тоді у вас більше ймовірності бути правильно понятими й одержати точні відповіді.

Іноді досвідчені аналітики досліджують велику кількість систем певного типу (наприклад, виробництво, телефонна мережа, бухгалтерія). У ході багатьох проектів вони здобувають фундаментальні знання у відповідній предметній області, щодо певного класу систем. Такі знання дуже корисні, оскільки для багатьох різних систем існують загальні поняття. Ці поняття можуть мати широке застосування. Якщо ви добре знаєте предметну область, то можете стати самі джерелом інформації. Необхідно проводити самоопитування для того, щоб одержати максимальну користь від своїх знань. У той же час при цьому слід проявляти обережність у використанні такої стратегії, тому що у вас може не вистачати знань, специфічних для розглянутої системи. Коли вам потрібна специфіка, не покладайтеся на себе, краще опитайте експертів.

Ще одна корисна стратегія - придумати опис і дати його експертам для коректування. Придумані описи можуть дати альтернативні схеми функціонування системи - схеми, про які експерти ніколи не думали. Однак для реалізації таких схем потрібна підтримка. Ми радимо авторові попередньо вивчити предметну область і знайти хоча б одну доброзичливо настроєну групу експертів, перш ніж намагатися придумати опис. У цьому випадку опис буде мати шанси відбити реальність. Придумані описи можуть, однак, зазнати невдачі, якщо експерти не готові сприймати нові можливості. В ідеалі, перш ніж удаватися до цієї стратегії, автор повинен установити надійні контакти з декількома експертами.

^ Типи опитування

У процесі аналізу, незалежно від джерел інформації, проводяться опитування декількох типів. Вибір того або іншого типу залежить від виду необхідної інформації й поставленої мети. Найпоширеніші наступні типи опитувань:

 • опитування для збору фактів;

 • опитування для визначення проблем;

 • наради для прийняття рішень;

 • діалоги автор/читач.

Опитування для збору фактів проводяться, коли намагаються визначити, як функціонує система в цей час. Опитування для визначення проблем корисні, коли ви прагнете з'ясувати, що в системі не в порядку. Наради для прийняття рішень проводяться, коли потрібно одержати представлення про те, як повинна функціонувати майбутня система, щоб усунути недоліки в даній. Діалоги автор/читач - це неформальні обговорення при розбіжностях між автором і експертом.

Класифікація опитувань наведена тут із двох причин. По-перше, дуже важливо усвідомлювати основне завдання опитування. Ясно зрозуміла мета дозволяє направляти бесіду в потрібне русло. По-друге, аналітик одержує можливість сортувати різну інформацію, зібрану при опитуванні експерта. Звичайно експерт розповідає про те, як іде справа в цей час, що не в порядку й з чого слід почати. Класифікація опитувань дозволяє розставити по своїх місцях усі типи фактів.


^ Процес опитування

Ми радимо опитування проводити стандартним образом для всіх типів джерел інформації. Наша мета - формалізувати цей процес так, щоб максимізувати потік інформації й попередити виникнення ситуацій, що заважають досягтися мети опитування. Для цього ми рекомендуємо підхід, що припускає три етапи: підготовку, проведення опитування й завершення.

Підготовка

Підготовка до опитування набуває вирішального значення, якщо у вас є тільки єдина можливість поговорити з експертом (наприклад, із президентом компанії або генералом). Крім того, вона допоможе вам оптимізувати час, який ви проведете із джерелом інформації, і одержати надійний потік інформації.

Ми рекомендуємо наступні кроки:

 • виберіть потрібного співрозмовника;

 • домовтеся про зустріч;

 • установіть попередню програму зустрічі;

 • вивчите супутню інформацію;

 • погодьте свої дії із групою проектування.

Вибір співрозмовника є першим і найважливішим кроком. Занадто часто автор не одержує необхідної інформації при неправильному виборі джерела. Подбайте про вибір представників відповідного ієрархічного рівня організації, правильних типів документів, кращої позиції для огляду, а також про вибір експерта, що володіє потрібними знаннями. Погодьте свій вибір з іншими членами групи.

Після вибору співрозмовника домовитеся з ним про швидку, наскільки це можливо, зустрічі. Установіть мету зустрічі й обмежте бесіду в межах години або менше. Інформаційний потік, як правило, висихає через годину, тому не розраховуйте обговорити більше чим можливо за цей час. Якщо тематика велика, знайдіть спосіб розбити бесіду на кілька годинних зустрічей.

Установіть програму бесіди відразу ж, як домовитеся про зустріч. Визначте коло обговорюваних проблем і запишіть конкретні питання, особливо ті, на які необхідно одержати відповіді для продовження роботи. У ході формування програми вивчите доступну вихідну інформацію. Зверніться до відповідних документів і термінологічних довідників і використовуйте SADT-модель, щоб простіше виділити коло ваших питань. Нарешті, не забудьте погодити ваші приготування з усією групою проектування. Останнє, що вам може знадобитися - це бесіда з тим, хто тільки вчора розмовляв з вашим колегою саме на ту тему, яку ви прагнете обговорити. Правильна координація дозволяє зберегти час експерта й мінімізує дублювання дій авторами моделі.

Проведення опитування

У проведенні опитування найважливіше правильно організувати й підтримувати потік інформації від експерта до вас. Ми радимо витратити час на обмірковування вірного початку опитування, при зборі інформації з можливостю використовувати записи, закінчувати розмову плавно. Обговоримо докладніше кожний із цих пунктів.

Починаючи розмову, не забудьте представитися й сформулювати мета зустрічі. Це допоможе уникнути непорозумінь і дасть бесіді правильний напрямок. Крім того, обговоріть можливість ведення записів. Завірте експерта в конфіденційності бесіди й у тому, що згодом йому буде надана можливість внести поправки у ваші записи. Потім сформулюйте перше питання. Помніть, що перше питання часто задає тон усій розмові, тому добре продумайте його.

Збирайте інформацію, роблячи записи про все ( про спеціальні терміни, взаємозв'язки між частинами системи й т.п.) і обмежуючи час бесіди. Запишіть SADT-функції й дані, спробуйте накидати діаграму. Підтримуйте потік інформації, задаючи запитання, які уточнюють і підтверджують відповіді. Запитання, які можуть допомогти уточнити або підтвердити отриману інформацію, повинні бути сформульовані в такий спосіб:

 • Можна навести приклад

 • Коли це відбулося?

 • Чи є в цього правила виключення?

Насамперед не заперечуйте. Ніколи не задавайте навідних запитань або питань із короткими відповідями "так" або "ні". Замість цього записуйте те, що вам говорять, і просіть підбити підсумок або дати пояснення. Ви одержите від опитування більше, якщо ви дасте експертові можливість говорити те, що він прагне сказати, а не те, що ви прагнете почути. Стежте за виникненням наступних ситуацій:

 • ви вже одержали досить інформації;

 • ви одержуєте великий обсяг невідповідної інформації;

 • велика кількість інформації вас пригнічує;

 • експерт починає утомлюватися;

 • у вас із експертом часто виникають конфлікти.

Кожна із цих причин - достатня підстава для завершення бесіди.

Коли ви вважаєте потрібним закінчити опитування, завершуйте бесіду плавно. Коротко підсумуйте основні пункти й зробіть огляд отриманих відомостей, які можуть бути опущені або неправильно витлумачені. Домовтеся про час наступної зустрічі, якщо вона потрібна, і одержіть рекомендації для найближчих опитувань

Завершення

Завжди оформляйте матеріали опитування відразу ж після зустрічі з експертом. У цьому випадку негайно виникає зворотний зв'язок, і ви мінімізуєте можливість втрати важливої інформації. Перегляньте й закінчіть ваші замітки, а потім складіть SADT-глосарій як засіб визначення нових понять і термінології. Потім накидайте діаграму, визначаючи, які ще слід задати питання і які області досліджувати. Якомога швидше зробіть гарні копії цих діаграм і глосаріїв, сформуйте з них невеликий пакет матеріалів для рецензування (папку) і відправте її експертові,


Резюме

SADT - це методологія, тому що вона інтегрує процес моделювання, керування конфігурацією проекту, використання додаткових язикових засобів і керівництво проектом зі своєю графічною мовою. Процес моделювання може бути розділений на кілька етапів: опитування експертів, створення діаграм і моделей, поширення документації, оцінка адекватності моделей і прийняття їх для подальшого використання. Цей процес добре налагоджений, тому що при розробці проекту фахівці виконують конкретні обов'язки, а бібліотекар забезпечує своєчасний обмін інформацією. Успіх SADT-проектів пояснюється також і тим, що Комітет технічного контролю оцінює моделі з погляду їх реального використання.

Важливим етапом моделювання є опитування. Опитування - це спосіб одержання аналітиками знань про предметну область. Звичайними джерелами інформації є експерти, хоча документи, спостереження й анкетування теж зручні. Перш ніж провести опитування інформаційного джерела, аналітик визначає, який тип опитування самий придатний - опитування для збору фактів або визначення проблеми, нарада для прийняття рішень або діалог автор/читач. Перед початком опитування аналітик повинен провести підготовку, підібравши потрібних співрозмовників, домовившись про зустріч, затвердивши порядок денний і вивчивши супутню інформацію. Першорядне значення для опитування мають правильний початок, підтримка потоку інформації й правильне завершення. Добре, якщо ви переглянете свої записи відразу після опитування, щоб переконатися, що в них зафіксовані всі важливі моменти.

Питання для самоперевірки

 1. Наведіть етапи створення SADT-моделі

 2. Як одержувати знання у процесі опитування?

 3. Наведіть типи опитування

 4. Наведіть стратегії для добування інформації із джерел

 5. Як виконується документування отриманих знань?

 6. Як перевіряється коректність моделі SADT?

 7. Які методи використовує SADT-аналітик для вивчення предметної області?

Схожі:

Лекція sadt. Процес моделювання iconЛекція sadt. Завершення моделювання у цій лекції обговорюються методи, що дозволяють визначити, коли слід закінчити моделювання. Ця тема завершує виклад процесу побудови функціональних sadt-моделей
Проектів, коли ж слід завершити побудову конкретної моделі? На це питання не завжди легко відповісти, хоча існують деякі евристики...
Лекція sadt. Процес моделювання iconЛекція sadt. Початок моделювання Початок моделювання в sadt означає створення діаграм ао І а-0, які потім можуть бути
Декомпозиція (діаграма ао) висвітлює найбільш важливі функції й об'єкти системи. Об'єднання (діаграма а-0) трактує систему як "чорний...
Лекція sadt. Процес моделювання iconЛекція sadt. Керування проектом Керування проектом у методології sadt не зводиться просто до створення набору діаграм. Досвід показує, що ефективне проектування в sadt для одержання результатів у
У цій лекції обговорюється досвід проектування в sadt. Особлива увага приділяється керуванню проектами й координації робіт у методології...
Лекція sadt. Процес моделювання iconЛекція 17. Cadm. Моделювання ділових процесів Моделювання ділових процесів може знадобитися Вам для того щоб: зрозуміти сутність процесу
Використовуючи Designer/2000, Ви моделюєте діловий процес за допомогою діаграми процесу. Діаграма показує послідовність кроків процесу,...
Лекція sadt. Процес моделювання iconЛекція 20. Cadm. Моделювання функціональної ієрархії Функціональна ієрархія
Функціональна ієрархія відображає дії, що виконуються в бізнесі. Аналітик бере існуючий високорівневий опис ділової функції вашої...
Лекція sadt. Процес моделювання iconЛекція Класифікація об'єктів моделювання
Вступ
Лекція sadt. Процес моделювання iconЛекція як основна форма організації навчального процесу у вищому навчальному закладі: методика підготовки та проведення
Флоренський Павло Олександрович відомий фізик, математик, богослов, філософ, професор дає таке визначення лекції: Суть лекції наукове...
Лекція sadt. Процес моделювання iconФілософський факультет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Лекція sadt. Процес моделювання iconФілософський факультет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Лекція sadt. Процес моделювання iconЗагальні питання моделювання
Моделювання асинхронного двигуна в осях основні розрахункові співвідношення для моделювання ад
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи