Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи icon

Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи
Скачати 105.01 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи
Дата25.12.2012
Розмір105.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Парадигми програмування


Лабораторна робота № 7


Анонімні методи і лямбда-вирази в C#

Мета роботи:

  1. Створення анонімних методів. Перетворення делегатів в анонімні методи

  2. Створення анонімних методів та перетворення їх в лямбда-вирази

  3. Створення одиничних і блокових лямбда-виразів.


Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи

1. Прочитайте лекцію 12.

Порядок виконання роботи

1. Створити директорію Lab7, в якій будуть розміщуватися проекти цієї лабораторної роботи.

2. Виконати завдання свого варіанту у вигляді одного рішення з кількох проектів.

^ Варіанти завдань для Лабораторної роботи № 7

Номер варіанта відповідає номеру прізвища студента у списку групи

варіан-ту

Зміст завдання

1

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = 4x-1, x<0

F(x)= 25x+10, x>0

F(x)=0, x=0

Кожна функція реалізується анонімним методом. Методи викликаються в залежності від значення x


2^ . Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати анонімний метод, який повертає задане число Фібоначчі. Номер числа вказується як аргумент. Перетворити цей анонімний метод в лямбда-вираз.


^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати одиничний лямбда-вираз обчислення значення функції y=ax^2 +bx+c в діапазоні x=[0,10] з кроком 1. Результати вивести на консоль.

^ 4. Блокові лямбда-вирази

Написати блоковий лямбда-вираз без параметрів, який виводить на консоль всі піддиректорії вказаного каталогу на ПК.

Підказка: оператори роботи з каталогами.

DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo("D:\\");

foreach (DirectoryInfo d in dir.GetDirectories())

Console.WriteLine(d.Name);


2

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = x2 +4 , x>0,

F(x)=0, x<=0

Функція реалізується одним анонімним методом.

Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімний метод не викликати!)


^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати анонімний метод, який обчислює суму чисел від 1 до n, де n передається як аргумент. Перетворити анонімний метод у лямбда-вираз.

^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати одиничний лямбда-вираз знаходження суми парних цілих чисел (які діляться на 2) від 2 до n. Номер числа вказується як аргумент.

^ 4. Блокові лямбда-вирази

Написати блоковий лямбда-вираз без параметрів, який виводить на консоль всі піддиректорії вказаного каталогу на ПК.

Підказка: оператори роботи з каталогами.

DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo("D:\\");

foreach (DirectoryInfo d in dir.GetDirectories())

Console.WriteLine(d.Name);


3

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = sin^2*x , x>0

F(x) = 1+2*sin^2x, x<=0

Функції реалізуються окремими анонімними методами.

Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімні методи не викликати!)

^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати анонімний метод обчислення n!/x, де x,n – вказуються як аргументи при виклику метода. Перетворити анонімний метод у лямбда-вираз.

^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбда-вираз обчислення суми квадратів двох цілих чисел. Написати лямбда-вираз обчислення .

4. Блокові лямбда-вирази

Написати лямбда-вираз генерації масиву випадкових чисел у вказаному діапазоні та його сортування. Границі діапазону передаються як аргументи.

4

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = sin^2*x , x>0

F(x) = 1-2*sin^2x, x<=0

Кожна функція реалізується окремим анонімним методом. Вибір методу виконується при виконанні. Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімні методи не викликати!)

^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати анонімний метод, який обчислює суму чисел від 1 до n, де n передається як аргумент. Перетворити анонімний метод у лямбда-вираз.

^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбда-вираз обчислення y=sinx/x для вказаного x.

4. Блокові лямбда-вирази

Написати лямбда вираз, в якому створюється масив. Розмірність масиву задається як аргумент при виклику. Масив заповнюється випадковими цілими числами. Потім обчислюється середнє значення елементів. Результат вивести на консоль поза тілом лямбда виразу.


5

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = sin^2*x+1 , x>0

F(x) = 1-2*sinx, x<=0

Кожна функція реалізується окремим анонімним методом. Вибір методу виконується при виконанні. Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімні методи не викликати!)

^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати анонімний метод, який виконує пошук вказаного елементу в масиві. Перетворити анонімний метод у лямбда-вираз.

^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбла вираз, який перевіряє, чи вхідний параметр числом і повертає true, якщо число, false – якщо не число.

4. Блокові лямбда-вирази

Написати блоковий лямбда-вираз без параметрів, який виводить на консоль всі піддиректорії вказаного каталогу на ПК.

Підказка: оператори роботи з каталогами.

DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo("D:\\");

foreach (DirectoryInfo d in dir.GetDirectories())

Console.WriteLine(d.Name);


6

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = cos(x+1) , x>0

F(x) = 1-2*sinx, x<=0

Кожна функція реалізується окремим анонімним методом. Вибір методу виконується при виконанні. Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімні методи не викликати!)


^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати анонімний метод, який виконує пошук вказаного елементу в масиві. Перетворити анонімний метод у лямбда-вираз.

^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбда вираз, який повертає суму двох дійсних чисел, які передаються як аргументи.


4. Блокові лямбда-вирази

Написати лямбда вираз, в якому створюється масив слів і виконується пошук слова, заданого вхідним аргументом при виклику.


7

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = 1/x , x>0

F(x) = x^2+2*x+4, x<0

F(x)=4, x=0

Кожна функція реалізується окремим анонімним методом. Вибір методу виконується при виконанні. Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімні методи не викликати!)


^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати аномімний метод, що обчислює площу кола за радіусом. Перетворити його в одиничний лямбда-вираз.

^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбда вираз, який повертає квадрат добутку двох цілих чисел.

4. Блокові лямбда-вирази

Створити в блоці масив з 10 додатніх і від’ємних чисел. Відібрати всі від’ємні числа та знайти їх кількість.

8

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = sinx/x , x>0

F(x) = x^3+2*x^2+4, x<0

F(x)=0, x=0

Кожна функція реалізується окремим анонімним методом. Вибір методу виконується при виконанні. Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімні методи не викликати!)


^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати аномімний метод, що обчислює площу квадрату за заданою стороною. Перетворити його в одиничний лямбда-вираз.

^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбда вираз, який обчислює периметр прямокутного трикутника за заданими катетами.

4. Блокові лямбда-вирази

Створити в блоці масив з 10 додатніх і від’ємних чисел. Відібрати всі додатні числа та знайти їх суму.

9

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = 2x +10, x<0

F(x)= 5x^2+10, x>0

F(x)=1, x=0

Кожна функція реалізується окремим анонімним методом. Вибір методу виконується при виконанні. Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімні методи не викликати!)


^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати аномімний метод, що обчислює щільність населення для вказаної площі території і кількості жителів країни. Вхідні дані передаються як аргументи в анонімний метод. Перетворити його в одиничний лямбда-вираз.

^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбда вираз, який обчислює площу прямокутного трикутника за заданими катетами.

4. Блокові лямбда-вирази

Створити в коді масив імен файлів (10 елементів)

string[] filenames ={“f1.txt”,.”f2.docx”, “f3.png” …..}. Відібрати тільки текстові файли.


10

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Дано радіус кола і сторона квадрату. Написати обчислення площі цих фігур у вигляді окремих анонімних методів. Для їх виклику застосувати делегат. Визначити у якої фігури більша площа.


^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати аномімний метод, що обчислює площу кільця по заданих зовнішньому і внутрішньому радіусах. Перетворити його в одиничний лямбда-вираз


^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбда вираз, який обчислює площу прямокутника за заданими сторонами.


4. Блокові лямбда-вирази

Створити масив доменних імен.

string[] domens = {"www.google.com","www.cia.gov","www.un.org","www.mail.ru","www.yandex.ru", "www.fbi.gov","www.microsoft.com","www.ibm.com"};

Відібрати російські сайти.

11

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = 4x-1, x<0

F(x)= 25x+10, x>0

F(x)=0, x=0

Кожна функція реалізується окремим анонімним методом. Вибір методу виконується при виконанні. Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімні методи не викликати!)


^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати аномімний метод, що обчислює середнє арифметичне трьох дійсних чисел, які вказуються як параметри. Перетворити його в одиничний лямбда-вираз


^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбда вираз, який обчислює суму трьох цілих чисел

4. Блокові лямбда-вирази

Створити в коді масив імен файлів (10 елементів)

string[] filenames ={“f1.txt”,.”f2.docx”, “f3.png”, ”, “f4.gif”, …..}. Відібрати всі графічні файли.


12

^ 1. Анонімні методи (перетворення делегату в анонімний метод)

Написати програму обчислення значень функції у заданій точці x. Значення x вводиться з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = x2 +4 , x>0,

F(x)=0, x<=0

Кожна функція реалізується окремим анонімним методом. Вибір методу виконується при виконанні. Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число” і завершити роботу (в цьому разі анонімні методи не викликати!)


^ 2. Перетворення анонімного методу в лямбда-вираз

Написати аномімний метод, що обчислює максимальне і мінімальне з трьох дійсних чисел, які вказуються як параметри. Перетворити його в одиничний лямбда-вираз

^ 3. Одиничні лямбда-вирази

Написати лямбда вираз, який обчислює довжину гіпотенузи прямокутного трикутника по заданих катетах (теорем Піфагора).

4. Блокові лямбда-вирази

Написати лямбда-вираз генерації масиву випадкових чисел у вказаному діапазоні та його сортування. Границі діапазону передаються як аргументи.
Література

1. Лекція 12

2. C# 2005 и платформа .Net 3.0 для профессионалов. Нейгел К., Ивьен Б. и др. –М.: ООО “И.Д. Вильямс", 2008. –1376 с.

3. Г. Шилдт. С# 4.0: полное руководство. Пер. с англ. — М. : ООО "И.Д. Вильяме", 2011. — 1056 с.

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 13. Порядок виконання роботи
Створити директорію Lab8, в якій будуть розміщуватися проекти цієї лабораторної роботи
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 11. Спробуйте відповісти на наведені в кінці лекції запитання
Створити директорію Lab6, в якій будуть розміщуватися проекти цієї лабораторної роботи
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconЛабораторна робота 19 Спектральна густина випромінювальної здатності чорного тіла 1 Порядок виконання лабораторної роботи
Після виконання лабораторної роботи, потрібно виконати теоретичне завдання з теми роботи
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Оцінка анормальності результатів вимірювань при контролі потужності приводу...
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Розрахунок параметрів фактичного розподілу і оцінка достовірності впливу ремонту...
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення оцінок І довірчих меж для параметрів нормального розподілу при вимірюванні...
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Оптимізація засобів технологічного оснащення металорізальних верстатів методами...
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему "ливарне виробництво"
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему "Ливарне виробництво" з курсу "Технологія конструкційних матеріалів і...
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " " визначення роботи виходу електрона"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Визначення роботи виходу електрона” ( розділ...
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу «Фізика»
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу «Фізика» на тему «Вимірювання кутів і пірамідальності призм»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи