Бюджетний механізм icon

Бюджетний механізм
НазваБюджетний механізм
Сторінка1/3
Дата25.10.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/2_і.doc
3. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/3_і.doc
4. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/4_і .doc
5. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/5_і.doc
6. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/6_T.doc
7. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/7_T.doc
8. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat.doc
9. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat_2-4.doc
10. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Zmist.doc
11. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/tityl.doc
1. Типова програма дисципліни
Закон про Державний бюджет є другим після Конституції України. У свою чергу, бюджетна політика теж має власні стратегію І тактику, що розробляються в рамках бюджетного законодавства. Засвоївши тему, студенти повинні мати уявлення про те
Бюджетний механізм
Податкова політика та механізм оподаткування
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави
Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн
3. Плани семінарських занять
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
Додаток 2
1. Типова програма дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Київ 2002

Тема 3. Бюджетний механізм

Економічна проблема: як у всіх відібрати, щоб кожному додати.

Хенрік Ягодзинський

Уряд не вирішує проблем, він фінансує їх подолання.

Рональд Рейган

Основна проблематика

Цілі


 • Бюджетний механізм: сут­ність і складові

 • Механізм формування бю­джетних ресурсів

 • Економічні важелі та методи

 • Механізм розподілу бюджетних ресурсів: форми та інструментарій

 • Бюджетне регулювання
  в системі міжбюджетного розподілу

 • Бюджетне фінансування як форма реалізації бюджетної політики

 • Механізм використання бюджетних ресурсів: складові та існуючі важелі

 • Бюджетний моніторинг: призначення та інструментарій

Перед будь-якою державою в сфері фінансової діяльності завжди стоїть два основних завдання. Перше з них полягає в тому, щоб у повній відповідності із затвердженим фінансовим планом — бюджетом — зібрати передбачені кошти та розподілити їх відповідно до суспільних потреб. Це завдання є досить складним, особливо за умов як політичної, так і економічної нестабільності. Саме це і спричиняє необхідність у вирішенні другого завдання: яким чином виконати пер­ше так, щоб через цей самий механізм формування бюджетних ресурсів та їх розподілу вплинути на перебіг подій в економічному розвитку країни.

Тому при вивченні даної теми студенти мають:

 • З’ясувати, як функціонує бюджетний механізм саме в Україні, дослідити специфіку його складових;

 • Ознайомитися з адміністративними та економічними важелями, формами, методами, інструментами, що застосовуються державою в рамках бюджетної політики;

 • Дослідити призначення бюджетного моніторингу та засвоїти його інструментарій;

 • Набути практичних навичок у межах даної теми шляхом розв’язання задач, виконання комплексних індивідуальних та групових завдань тощо

Методичні поради до вивчення теми


Розгляд та засвоєння основних положень даної теми має націлити студентів на вивчення бюджетного механізму як реального втілення бюджетної політики. Вивчаючи загальні тенденції розвитку економіки та проблеми реформування бюджетного механіз­му в Україні, доцільно детально розглянути його сучасну структуру та дійові важелі.

Бюджетний механізм — це сукупність способів і форм організації бюджетних відносин, що застосовуються суспільством з метою вирішення соціально-економічних проблем розвитку країни. Він передбачає застосування спеціальних методів, форм, способів, важелів мобілізації, розподілу та використання бюджетних коштів — інструментів державного регулювання економіки в сфері бюджетних відносин. Отже, бюджетний механізм є активним елементом державного управління економікою. Істотний вплив на нього мають завдання, що стоять перед суспільством на тому чи іншому етапі розвитку. Змінюються завдання — повинен змінитися і бюджетний механізм. Це означає, що на кожному етапі розвитку цивілізованої держави органи державної влади й управління повинні розробити такий бюджетний механізм, який би забезпечив втілення поставлених завдань.

За умов розбудови української держави реалізація специфічних планів вимагає нетрадиційних підходів до розробки бюджетного механізму. Зауважимо, що нині має місце трансформація існуючого бюджетного механізму на основі модифікованого бюджетного процесу, нової схеми міжбюджетних зв’язків між державним і місцевими бюджетами з урахуванням нової бюджет­ної та фінансової ролі уряду та органів місцевого самоврядування, визначених Бюджетним кодексом України [12].

Бюджетний механізм, як уже зазначалося, має низку важелів, за допомогою яких держава здійснює розподільчі та перерозпо-
дільчі функції, власне реалізує бюджетну політику. Ці важелі можуть бути умовно систематизовані як підсистеми бюджетного механізму. Кожній такій підсистемі притаманні свої функціональ­ні особливості, але, незважаючи на відносну самостійність, вони функціонують як одне ціле і характеризуються взаємопов’язаним комплексним використанням.

Вивчаючи наявний бюджетний механізм, слід підкреслити, що він розкриває та зумовлює рух бюджетних потоків у рамках бюджетної системи України, опосередковує взаємовідносини між її різними рівнями. Варто підкреслити, що необхідно розрізняти
зовнішні бюджетні потоки (вхідні та вихідні) та внутрішні бюджетні потоки, що відображають розподіл і перерозподіл доходів і видатків між бюджетами.

У рамках бюджетного механізму умовно можна виокремити кілька складових:

 1. механізм управління бюджетним процесом і бюджетними відносинами;

 2. механізм формування бюджетних ресурсів;

 3. механізм розподілу бюджетних ресурсів;

 4. механізм використання бюджетних ресурсів;

 5. механізм контролю та аналізу використання бюджетних ресурсів.

Вивчаючи підсистеми функціонуючого бюджетного механізму, слід звернути увагу на те, що перша підсистемамеханізм управління бюджетним процесом і бюджетними відно-
синами
та його складові частково були розглянуті в поперед-
ній темі.

Таблиця 10

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ
І БЮДЖЕТНИМИ ВІДНОСИНАМИ


Адміністративні важелі

Інструментарій

 • Нормативно-правове забезпечення бюджетної політики

 • Бюджетно-податкове законодавство

 • Організаційно-управлінське забезпечення бюджетної політики

 • Органи управління — загальнодержавні та оперативні

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення

 • Бюджетне прогнозування, моделювання та планування

 • Бюджетна звітність, статистика і моніторинг
  1   2   3

Схожі:

Бюджетний механізм iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний механізм iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний механізм iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Бюджетний механізм icon«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено»
Механізм проведення збудження по безмієліновим та мієліновим волокнам. іб. Класифікація нервових волокон А, В, С. П. Будова нервово-м'язового...
Бюджетний механізм iconБюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с
Бюджетний механізм iconСтратегії та методи виведення знань виведення – це процес одержання нових знань на основі раніше відомих даних (фактів). Механізм виведення
Механізм виведення – сукупність правил виведення та способів застосування цих правил
Бюджетний механізм iconІ. Д. Скляр Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика) Навчальний посібник
О. Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету
Бюджетний механізм iconЕкономічний механізм охорони навколишнього природного середовища
Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища містить цілий ряд інструментів впливу на матеріальні інтереси підприємств...
Бюджетний механізм iconБюджетний процес та його оптимізація в україні
Роботу виконано на кафедрі фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти...
Бюджетний механізм iconУкраїни
Бюджетне призначення, бюджетне асигнування, бюджетне зобов’язання, бюджетний розпис
Бюджетний механізм iconТема 1 Теоретичні аспекти бюджетного менеджменту
Бюджетний менеджмент – це сукупність взаємопов’язаних лій, заходів І засобів, що спрямовані на управління бюджетними ресурсами І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи