Податкова політика та механізм оподаткування icon

Податкова політика та механізм оподаткування
Скачати 433.06 Kb.
НазваПодаткова політика та механізм оподаткування
Сторінка1/3
Дата25.10.2012
Розмір433.06 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/2_і.doc
3. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/3_і.doc
4. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/4_і .doc
5. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/5_і.doc
6. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/6_T.doc
7. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/7_T.doc
8. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat.doc
9. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat_2-4.doc
10. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Zmist.doc
11. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/tityl.doc
1. Типова програма дисципліни
Закон про Державний бюджет є другим після Конституції України. У свою чергу, бюджетна політика теж має власні стратегію І тактику, що розробляються в рамках бюджетного законодавства. Засвоївши тему, студенти повинні мати уявлення про те
Бюджетний механізм
Податкова політика та механізм оподаткування
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави
Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн
3. Плани семінарських занять
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
Додаток 2
1. Типова програма дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Київ 2002

Тема 4. Податкова політика
та механізм оподаткування


...Надмірний податок служить великою спокусою до обману.

...З досвіду всіх народів ніщо не приносить такого великого зла, як найнезначніша невизначеність у податку.

Адам Сміт

Основна проблематика

Цілі


 • Податкова політика: сутність, характер і функціональна спрямованість

 • Податковий механізм: елементи та чинники

 • Податковий тягар: поняття, показники і методи вимірювання

 • Розподіл податкового навантаження: показники, підходи та мо­делі

 • Проблема оптимізації податкового навантаження та можливості її вирішення

 • Оподаткування та нерівність у розподілі доходів

 • Методи врахування економічної справедли­вості при оподаткуванні

 • Основні тенденції по­даткового реформуван­ня в Україні

 • Рекомендації МВФ щодо здійснення подат­кової політики в умовах трансформаційної економіки

Податковий механізм використовується державою як інструментарій податкової політики для економічного впливу на суспільне виробництво, його структуру та динаміку, на стан науково-технічного прогресу.

Здійснюючи регулювання економіки через податки, держава шляхом зменшення (збільшення) маси податкових надходжень, зміни ставок податків і форм оподаткування, надання подат­кових пільг може сприяти створенню умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, сти­мулювати інвестиційну, інноваційну і підприємницьку активність.

Тому при вивченні даної теми студенти мають:

 • засвоїти функції та принципи, що зумовлюють податкову політику і практику;

 • вивчити елементи податкового механізму та їх роль у реалізації податкової політики держави;

 • з’ясувати зв’язок між оподаткуванням та ефективністю господарювання, між оподаткуванням та економічною нерівністю у розподілі доходів;

 • опанувати методи вимірювання податкового тягаря;

 • засвоїти методи врахування економічної справедливості при оподаткуванні;

 • ознайомитися з проблемою розподілу податкового тягаря та його оптимізації;

 • з’ясувати особливості нинішнього стану оподаткування в Україні та можливості його реформування на основі рекомендацій МВФ

Методичні поради до вивчення теми


Податкова політика — невід’ємна складова загальної економічної політики держави. Оскільки її реалізація насамперед пов’я­зана з наповненням дохідної частини Державного бюджету, тому її вважають складовою бюджетно-податкової політики держави.

Податкова політика — це політика держави у сфері оподаткування, яка передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей (поповнення доходів бюджету, збільшення обсягів виробництва, зайнятості, зниження рівня інфляції тощо). Податкова політика визначається рівнем державного втручання в економічний розвиток. Відповідно до цього вона за своїм характером може бути активною, нейтральною та пасивною. Здійснюється податкова політика через існуючий механізм оподаткування — сукупність правових та організаційних форм, способів, методів, інструментів, що регулюють податкові відносини між економічними суб’єктами.

Податкова політика і податковий механізм визначають роль податків у суспільстві, що тісно пов’язана з виконанням державою її функцій. Розмежування податкової політики та механізму оподаткування, що реально діє в країні, дає змогу зрозуміти об’єктивність податків та суб’єктивну діяльність держави щодо цього. Слід зазначити, що цільову спрямованість податкового механізму визначає податкова політика держави. Вона має бути сформована таким чином, щоб, з одного боку, забезпечити виконання базової функції податків — фіскальної, а з іншого — сприяти реалізації регулюючої функції податків з метою посилення впливу податкового механізму на процеси відтворення.


Фіскальна означає наповнення державного та місцевого бюджетів
фінансовими ресурсами, необхідними для виконання
державою її функційАктивне використання податків з метою економічного регулювання процесів відтворення в країні

Регулююча

Рис. 10. Основні функції податків

Досягнення соціально-економічних цілей одночасно практично неможливе. Тому головною метою податкової політики держави є віднайти балансове співвідношення між можливостями держави з погляду забезпечення її фінансовими ресурсами через податковий механізм та досягненням пріоритетних соціально-економічних цілей за певних умов розвитку країни.

Принципи формування податкової політики виступають основ­ними критеріями оцінки якості податкового механізму.


1. Принципи бюджетного забезпечення

Принцип достатності — обумовлює забезпечення достатніх доходів усіх бюджетів (державного та місцевого) для фінансування їх видатків2. Принципи етико-правового спрямування

Принцип податкоспроможності — означає, що тягар оподаткування має бути поставлений у залежність безпосередньо від конкретного доходу та рівня добробуту

Принцип рівнонапруженості — передбачає, що зобов’язання перед бюджетом щодо сплати податків встановлюється для всіх платників від­повідно до їх можливостей і результатів діяльності шляхом єдиних або диференційованих ставок

3. Принципи загальноекономічного спрямування

Принцип системності та внутрішньої цілісності оподаткуваннявідображається у взаємопов’язаності, узгодженості змін основних податкових показників при зміні ключових параметрів (ВВП та його структури), спрацьовує на єдність еконо­мічного простору країни

Принцип стабільності в оподаткуванні — означає, що податкова си-
стема має залишатись сталою протягом кількох років, що забезпечить інтереси не тільки платників податків, але й держави; зміна механізму має відбуватись еволюційним шляхом

Принцип гнучкості (еластичності) оподаткуванняозначає, що подат­ковий механізм може оперативно змінюватись у бік зменшення або збільшення податкового тягаря згідно з об’єктивними потребами і можливостями держави

Принцип ефективності оподаткування — означає наявність інструментів у податковому механізмі, що стимулюють економічне зростання, господарську діяльність підприємств і підприємців
  1   2   3

Схожі:

Податкова політика та механізм оподаткування iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Податкова політика та механізм оподаткування icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова політика та механізм оподаткування icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова політика та механізм оподаткування iconНауково-практичну інтернет-конференцію „Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні” Напрями роботи інтернет-конференції: Секція 1
Науково-дослідним інститутом фінансового права спільно з Науково-дослідним центром з проблем оподаткування І кафедрою податків та...
Податкова політика та механізм оподаткування iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Податкова політика та механізм оподаткування iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Податкова політика та механізм оподаткування iconЛекція фінансова політика й фінансовий механізм
Фінансова політика має самостійне значення І водночас є важливим засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері суспільної...
Податкова політика та механізм оподаткування iconЛекція 6 Принципи оподаткування та податкові
Основні питання: 1 Принципи оподаткування інструмент обмеження економічної експансії. Принцип платоспроможності за умов горизонтальної...
Податкова політика та механізм оподаткування iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
В загальній стратегії економічних реформ, що проводяться в Україні, особлива роль відводиться системі оподаткування. В зв'язку з...
Податкова політика та механізм оподаткування iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни оголошує прийом студентів
Економіка та підприємництво: економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси і кредит (оподаткування,...
Податкова політика та механізм оподаткування iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни оголошує прийом студентів
Економіка та підприємництво: економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси і кредит (оподаткування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи