Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, icon

Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
НазваДодаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
Сторінка1/15
Дата25.10.2012
Розмір1.56 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/2_і.doc
3. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/3_і.doc
4. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/4_і .doc
5. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/5_і.doc
6. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/6_T.doc
7. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/7_T.doc
8. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat.doc
9. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat_2-4.doc
10. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Zmist.doc
11. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/tityl.doc
1. Типова програма дисципліни
Закон про Державний бюджет є другим після Конституції України. У свою чергу, бюджетна політика теж має власні стратегію І тактику, що розробляються в рамках бюджетного законодавства. Засвоївши тему, студенти повинні мати уявлення про те
Бюджетний механізм
Податкова політика та механізм оподаткування
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави
Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн
3. Плани семінарських занять
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
Додаток 2
1. Типова програма дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Київ 2002

Додатки

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету
Міністрів України
від 29 грудня 2000 р.
№ 1932

ПОРЯДОК


розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються
до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань
від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік

Загальні положення


1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» з урахуванням окремих положень проекту Бюджетного Кодексу України, прийнятого Верховною Радою України 13 липня 2000 р. у другому читанні для визначення методики розрахунку трансфертів між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей та мм. Києва і Севастополя, а також між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, бюджетами районів окремо по загальному і спеціальному фондах.

2. Умовні позначення, що застосовуються у цьому Порядку:

бюджет адміністративно-територіальної одиниці — «i» (зведений бюджет Автономної Республіки Крим, бюджет області, мм. Києва і Севастополя, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, району).

В особливих випадках застосовуються такі позначення:

обласний бюджет — «оb»;

бюджет міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення — «m»;

бюджет району — «r»;

бюджет міста Києва — «kyiv»;

бюджет міста Севастополя — «sev»;

загальні показники по місцевих бюджетах України — «u».

3. Обсяг дотацій вирівнювання, що надаються з державного бюджету бюджетам областей та м. Севастополя, з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів — бюджетам міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетам районів, а також коштів, що передаються до бюджету вищого рівня (Ті), визначається за загальним фондом бюджету як різниця між розрахунковим обсягом видатків адміністративно-територіальної одиниці (Vі), прогнозним обсягом доходів, що акумулюються на її території (Di), за єдиним типом формули Ті = Vі D і.

4. Обсяг субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг визначається для адміністративно-територіальних одиниць, виходячи із загальних фінансових ресурсів, що є джерелом їх формування, та відповідних розрахункових видатків місцевих бюджетів на цю мету.

5. Обсяг субвенцій на інші цілі, передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2001 рік», визначається за окремими розрахунками.

6. Розрахункові обсяги доходів і видатків загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Розрахунок прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів областей
та бюджетів мм. Києва і Севастополя


7. Прогнозний обсяг дохідної частини зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та бюджетів мм. Києва і Севастополя формується з надходжень загальнодержавних податків та зборів (обов’язкових платежів), закріплених за місцевими бюджетами, та власних доходів, податку на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва і акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродук­тів), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим. Розрахунок здійснюється за такою формулою:

Di = Di zak + Di vl + Di reg,

де Di zak — розрахунковий обсяг закріплених доходів місцевих бюджетів на 2001 рік;

Di vl — розрахунковий обсяг власних доходів місцевих бюджетів на 2001 рік;

Di reg — розрахунковий обсяг надходжень податку на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва, і акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим на 2001 рік (крім акцизного збору з нафтопродуктів).

Розрахунок обсягу доходів, закріплених за зведеним бюджетом
Автономної Республіки Крим, бюджетами областей
та мм. Києва і Севастополя


8. Обсяг доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя
(Di zak), визначається за такою формулою:

Di zak = D i k zak + Disp+ Di pz ,

де D i k zak — розрахунковий обсяг кошика доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя, що обраховується за допомогою індексу відносної податкоспроможності згідно з додатком 2;

Disp — розрахунковий обсяг фіксованого сільськогосподарського податку у частині, що належить відповідному бюджету, обрахований за індивідуальним розрахунком (додаток 2);

Dipz — розрахунковий обсяг надходження від продажу земельних ділянок несільськогоcподарського призначення, крім державної власності, обрахований за індивідуальним розрахунком (додаток 2).

9. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя, визначається шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних даних за 1998—1999 роки та 10 місяців 2000 року про фактичні надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) (кошику доходів) до цих бюджетів. При цьому враховуються втрати закріплених доходів відповідних бюджетів унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями відповідних місцевих рад, приріст недоїмки (переплат) з цих податків, зборів і обов’язкових платежів та відповідні
суми відстрочених, розстрочених, реструктуризованих і списаних
податкових зобов’язань платників податків, нарахованих у 1998 та 1999 роках.

10. Прогнозний обсяг кошика доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя, що визначається шляхом застосування індексу від-
носної податкоспроможності, складається з таких загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів):

 1. прибутковий податок з громадян;

 2. плата за землю;

 3. державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

 4. плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;

 5. плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

 6. плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяль-
  ності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунк­тами));

 7. надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України);

 8. фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами (обов’язковими платежами), що зараховуються до відповідних бюджетів;

 9. єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва в частині, що належить відповідним бюджетам.

11. Розрахунок обсягу кошика доходів, закріплених за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами областей та мм. Києва і Севастополя, здійснюється на підставі прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2001 рік, а також шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці , за такою формулою:

D i k zak = Du4 / (Nu1 + Nu2 + Nu3)  · (Ni1 + Ni2 + Ni3),

де— індекс відносної податкоспроможності адміністративно-тери­торіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми);

Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 — кошик доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними про фактичні надходження відповідно у 1998, 1999 роках та за 10 місяців 2000 року;

Хu1, Хu2, Хi1, Хi2 — приріст () недоплати (недоїмки) податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та 1999 роки;

Pu1, Pu2, Pi1, Pi2 — приріст () переплат податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та місцевим бюджетом адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та 1999 роки;

Lu1, Lu2 , Li1, Li2 — сума пільг, наданих місцевими органами влади з податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці відповідно за 1998 та 1999 роки;

Тu1, Тu2і1, Ті2 — сума списаної на 1 січня 2000 р. заборгованості зі сплати податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-терито­ріальної одиниці, нарахованих відповідно за 1998 та 1999 роки;

Ru1, Ru2, Ri1, Ri2, — сума реструктуризованої на 1 січня 2000 р. заборгованості зі сплати податків і зборів, що включені до кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, нарахованих відповідно за 1998 та 1999 роки;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 , Ni3 — чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці відповідно на 1 січня 1998, 1999 та 2000 років;

Du4 прогнозний обсяг кошику доходів, закріплених за усіма місцевими бюджетами, на 2001 рік.

Du1  Хu1  Pu1  Lu1 + Тu1 + Ru1 = 5 640 687 тис. гривень, Du2  Хu2
 Pu2 + Lu2 + Тu2 + Ru2 = 6 168 934 тис. гривень, Du3 = 6 926 847 тис. гривень, Du4 = 9 014 600 тис. гривень.

Розрахунок обсягу власних доходів зведеного бюджету
Автономної Республіки Крим, бюджетів областей
та мм. Києва і Севастополя


12. Обсяг власних доходів зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей та бюджетів мм. Києва і Севастополя (Divl) визначається за такою формулою:

Di vl = Di kvl + Di d0 ,

де Di kvl — розрахунковий обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік (додаток 4);

Di d0 розрахунковий обсяг надходження плати за утримання дітей у школах-інтернатах на 2001 рік, визначений за індивідуальним розрахунком (додаток 4).

13. Розрахунок обсягу кошика власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік здійснюється на основі планових обсягів цих дохідних джерел, урахованих місцевими радами при затвердженні місцевих бюджетів на 2000 рік, за формулою:

Di kvl = D*i kvl · K vl ,

де D*i kvl обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці, затверджених відповідною місцевою радою на 2000 рік;

Kvl коефіцієнт співвідношення розрахункового обсягу кошика власних доходів місцевих бюджетів на 2001 рік до обсягу кошика власних доходів, затверджених місцевими радами на 2000 рік (по усіх місцевих бюджетах), K vl = 0,75.

14. До складу кошика власних доходів місцевих бюджетів включаються такі надходження:

 1. місцеві податки і збори;

 1. надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами відповідних бюджетів;

 2. податок на промисел;

 3. надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб’єктів підприємницької діяльності;

 4. кошти від приватизації майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності;

 5. плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради;

 6. надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

 7. платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення ;

 8. плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;

 9. інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтями 3, 31 і 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік».

15. Прогнозний обсяг доходів, що передаються до місцевих бюджетів у відрахуваннях, визначається за такою формулою:

Di reg = Di ak + Di pr,

де Di ak — прогнозний обсяг акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, визначений за індивідуальним розрахунком і становить 119 830 тис. гривень;

Di pr — прогнозний обсяг надходження податку на прибуток підприємств до бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Києва, визначений за індивідуальним розрахунком і становить відповідно 229 771 тис. та 1 661 862 тис. гривень.

Розрахунок прогнозного обсягу доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст
республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного
значення та бюджетів районів і нормативів відрахувань
від загальнодержавних податків і зборів


16. Розрахунок планових обсягів надходжень визначених у пункті 10 цього Порядку дохідних джерел, а також місцевих податків і зборів проводиться для бюджетів міст республіканського (Автономної Респуб­ліки Крим) і обласного значення та бюджетів районів згідно з вимогами пункту 11 цього Порядку на підставі індексів відносної податкоспроможності. У формулах, що визначають D i k zak та з цією метою в умовних позначеннях з символом «u» приймаються відповідні показники Автономної Республіки Крим та областей.

Обов’язковим є застосування індивідуальних індексів відносної податкоспроможності для обрахунку планових обсягів надходження на 2001 рік прибуткового податку з громадян та місцевих податків і зборів.

Прогнозний обсяг надходження прибуткового податку з громадян для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, що підлягає розподілу між бюджетами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів, визначається за допомогою формули згідно із додатком 3. Визначений таким чином прогнозний обсяг надходжень прибуткового податку з громадян зменшується на суму прогнозних обсягів фіксованого податку на доходи фізичних осіб підприємницької діяльності, що обраховуються Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим та фінансовими органами обласних державних адміністрацій.

Прогнозні обсяги надходження місцевих податків і зборів на 2001 рік для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей визначаються відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Розрахунок прогнозних надходжень закріплених за місцевими бюджетами доходів (крім прибуткового податку з громадян) з урахуванням надходжень фіксованого податку на доходи фізичних осіб підприємницької діяльності може обраховуватися комплексно на основі єдиного індексу відносної податкоспроможності.

17. У разі необхідності розподіл частини обсягу кошика закріплених доходів, визначеного для зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей у додатку 2 до цього Порядку, по дохідних джерелах, які його формують (за винятком прогнозних надходжень прибуткового податку з громадян), здійснюється пропорційно до питомої ваги обсягів цих дохідних джерел у їх надходженнях до зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей за 1998, 1999 роки та 10 місяців 2000 року.

18. Розрахунок дохідних джерел, які формують кошик власних доходів (крім місцевих податків та зборів), надходжень від утримання дітей у школах-інтернатах, фіксованого сільськогосподарського по-
датку, надходжень від продажу землі несільськогосподарського призначення комунальної власності до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та бюджетів районів здійснюється за індивідуальними розрахунками.

19. Забороняється збільшення загального обсягу закріплених за місцевими бюджетами та власних податків і зборів (обов’язкових платежів) понад обсяг, визначений у додатку 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» для бюджету відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

20. Зарахування до бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених статтею 37 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік», здійснюється відповідно до чинного податкового та бюджетного законодавства (крім прибуткового податку з громадян).

21. Нормативи відрахувань від надходження прибуткового податку з громадян до бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами під час затвердження відповідних бюджетів у диференційованих розмірах (відсотках до загальної суми), що забезпечують збалансованість цих бюджетів. Зазначені нормативи не можуть переглядатися впродовж бюджетного року, крім випадку, визначеного у пункті 23 цього Порядку.

22. Річні прогнозні контингенти надходжень прибуткового по-
датку з громадян затверджуються у додатку до постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішень обласних рад про відпо-
відні бюджети на 2001 рік у розрізі бюджетів міст республікансько-
го (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів
районів.

23. У випадку перевиконання річних прогнозних контингентів над­ходжень прибуткового податку з громадян, визначених для бюдже-
тів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів районів згідно з рішеннями Верховної Ради
Автономної Республіки Крим і обласних рад, надходження прибуткового податку з громадян зараховується з наступного дня після виконання зазначеного прогнозного контингенту відповідними банківськими установами та органами Державного казначейства до цих бюджетів у розмірі 75 відсотків від загальної суми. Решта (25 відсотків) зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

24. У разі, якщо норматив відрахувань від надходжень прибуткового податку з громадян для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення і бюджетів районів при затвердженні бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних обласних бюджетів визначено у розмірі більше, ніж 75 відсотків, дія норми, визначеної у пункті 23 цього Порядку, на них не розповсюджується.

25. Нормативи відрахувань від надходження податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів) до бюджетів міст республіканського значення та бюджетів районів в Автономній Республіці Крим визначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Розрахунок обсягу видатків загального фонду
зведеного бюджету Автономної Республіки Крим,
бюджетів областей та мм. Києва і Севастополя


26. Розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних ресурсів зведеного і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних виплат. Загальний обсяг місцевого бюджету формується з видатків на утримання органів управління, закладів освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, соціальний захист та соціальне забезпечення, фізкультуру і спорт тощо.

27. Визначення розрахункового обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та районів здійснюється на основі єдиних нормативів видатків у розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров’я, культура і мистецтво, засоби масової інформації, фізична культура і спорт, соціаль­ні програми стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей), на учня — освіта, отримувача соціальних послуг — соціальний захист та соціальне за-
безпечення, на площу житлового фонду та вулиць і доріг з капітальним та полегшеним типом покриття — житлово-комунальне господарство тощо.

28. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (код економічної класифікації видатків 1160), що споживаються бюджетними установами, затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними місцевими радами у рішенні про бюджет на 2001 рік окремо, у розрізі головних розпорядників коштів відповідного бюджету в обсягах, визначених за методикою, що враховує повну потребу у їх споживанні в 2001 році.

При цьому зазначені обсяги видатків не можуть бути меншими обсягів фактично спожитих (або їх очікуваного споживання) послуг у 2000 році з урахуванням індексів зміни цін на комунальні послуги та енергоносії і специфіки діяльності відповідних бюджетних установ.

29. Розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік».

30. Розрахунковий обсяг видатків загального фонду бюджету адміністративно-територіальної одиниці (Vi), що враховується для визначення трансфертів, береться як сума розрахункових показників за основними функціями цих бюджетів:

Vi = V+ V+ Voi + Vsi + Vki + Vpri +Vfi+ Vbi+
+ Vwi + Vpi + Vkvi + Vrvi + Vdi + Vzabi + Vhi ,

де V розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;

V розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я;

Voi розрахунковий обсяг видатків на освіту;

Vsi розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соці-
альне забезпечення;

Vki — розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

Vpri розрахунковий обсяг видатків на утримання засобів масової інформації;

Vfi розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

Vbi розрахунковий обсяг видатків на капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій;

Vwi розрахунковий обсяг видатків на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності;

Vpi розрахунковий обсяг видатків на правоохоронну діяльність;

Vkvi — розрахунковий обсяг видатків на капітальні вкладення;

Vrvi розрахунковий обсяг видатків на організацію рятування на водах;

Vdi розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

Vzabi розрахунковий обсяг видатків на погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат;

Vhi розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів.

31. Дозволяється застосування додаткових коригуючих коефіцієнтів у формулах розрахунку обсягу видатків бюджету на відповід-
ну функцію обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та бюджетів
районів з можливим відхиленням визначених таким чином обсягів видатків від розрахованих без застосування цих коефіцієнтів у межах  10 відсотків.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconПостанова від 14 грудня 2011 р. N 1283 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1283 порядок
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01. 98 №65) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 Загальні положення
...
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconКабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 16 травня 2011 р. N 546 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. N 546 порядок використання коштів, передбачених
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20 порядок
Цей Порядок визначає механізм укладення студентами вищих та учнями професійно-технічних навчальних закладів з підприємствами, установами...
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconНаказ №29 Про розгляд атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1791 від 31. 12. 04 p
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 p. №1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого...
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254 ( 254-2010-п ) від 02. 03. 2010
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconДодаток 8 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Дніпропетровського національного університету
Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconДодаток 7 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до пвнз луцький гуманітарний університет I
Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, iconПро затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 порядок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи