Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави icon

Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави
НазваБюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави
Сторінка3/3
Дата25.10.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
1. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/1_щ-LTї.doc
2. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/2_і.doc
3. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/3_і.doc
4. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/4_і .doc
5. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/5_і.doc
6. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/6_T.doc
7. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/7_T.doc
8. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat.doc
9. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Dodat_2-4.doc
10. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/Zmist.doc
11. /Куценко_Бюджетно-податкова пол_тика КНЕУ/tityl.doc
1. Типова програма дисципліни
Закон про Державний бюджет є другим після Конституції України. У свою чергу, бюджетна політика теж має власні стратегію І тактику, що розробляються в рамках бюджетного законодавства. Засвоївши тему, студенти повинні мати уявлення про те
Бюджетний механізм
Податкова політика та механізм оподаткування
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави
Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн
3. Плани семінарських занять
Додаток 1 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. №1932 порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання,
Додаток 2
1. Типова програма дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Київ 2002
Задачі

1. Розрахуйте циклічне бюджетне сальдо (дефіцит чи надлишок) за умов, якщо ВВП у стані повної зайнятості становить 1000 млрд грн.,
агрегована податкова ставка — 40 %, державні видатки — 180 млрд грн. У результаті проведення бюджетно-податкової політики ВВП досяг 800 млн грн., державні видатки — 280 млн грн. при незмінних по-
даткових ставках.


2. Розрахувати обсяг бюджетного дефіциту, який може допустити держава, здійснюючи дискреційну бюджетно-податкову політику, якщо гранична схильність до споживання — 75 %, ВВП в умовах повної зайнятості — 1800 млрд грн., ВВП у поточному періоді — 800 млрд грн.


3. Розрахуйте прихований бюджетний надлишок, що виникає внаслідок відносно надлишкового оподаткування за умови зростання безробіття, якщо дефіцит бюджету в поточному році становив 1933,5 млн грн., податкові надходження до бюджету — 850,3 млн грн., кількість зайнятих у базовому році дорівнювала 13 797 тис. осіб, а у поточному скоротилась до 11 683 тис. осіб.


4. Розрахуйте інфляційний податок, що одержить уряд за умови, якщо індекс цін поточного року становитиме 170 %, індекс цін попереднього року — 120 %, обсяг реальних грошових залишків у поточному році — 25 млрд грн.


5. Розрахуйте сеньйораж, якщо пропозиція грошей за рахунок їх емісії зросла з 2163 млн грн. в 1994 р. до 5269 млн грн. у 1995 р., а темп інфляції становив 90 %.


6. Розрахуйте обсяг внутрішніх запозичень, що має здійснити держава з метою зменшення бюджетного дефіциту за відносно стабільних цін, якщо грошова база становить 277,5 млн грн., зовнішні запозичення в іноземній валюті — 266,68 млн дол., валютний курс — 5,5 грн. за $1, дефіцит бюджету — 3964,1 млн грн., що дорівнює 10 % ВВП. Плановий граничний розмір дефіциту бюджету — 3 % ВВП.


7. Розрахуйте темп інфляції, зумовлений емісійним фінансуванням бюджетного дефіциту, якщо в поточному періоді ВВП дорівнює 12 180 млн грн., грошовий агрегат М3 — 8500 млн грн., граничний розмір бюджетного дефіциту — 3 % ВВП, реальна відсоткова ставка — 10 %, темп економічного зростання за поточний період — 6 %, базовий дефіцит бюджету (без урахування відсоткових платежів) — 20 % до ВВП.


8. Розрахуйте темп інфляції, зумовлений емісійним фінансуванням бюджетного дефіциту, якщо обсяг дефіциту становить 5 млрд грн., що дорівнює 20 % ВВП, реальні грошові залишки — 25 млрд грн., плановий граничний розмір дефіциту бюджету — 3 % ВВП.


9. Розрахуйте фактичний рівень фінансування дефіциту бюджету на основі запозичень, якщо відомо, що плановий розмір дефіциту бюджету — 1240 млн грн., а фактичний його розмір склав на 120 % більше, зовнішніх запозичень, залучених від Світового банку, — 1591,4 млн грн., від країн ЄС — 264,8 млн грн., погашено за поточний період зовнішнього боргу — 1580,9 млн грн., здійснено внутрішніх запозичень — 3158,1 млн грн., сплачено по внутрішніх боргах — 1773,1 млн грн., зміна в обсягах готівкових залишків — –589,4 млн грн.


Задачі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відповіді

–180

–250

151,8

10,4

3982,1

1030,67

40 %

20 %

1070,9;72 %

Тестові завдання

1. Методом управління державним боргом є:

а) обмін облігацій за регресивним співвідношенням;

б) відстрочка погашення;

в) податкова координація та гармонізація;

г) проведення бюджетного санкціонування.

2. Способом управління державним боргом є:

а) конверсія;

б) консолідація;

в) уніфікація;

г) гармонізація.

3. Прихований дефіцит бюджету формується:

а) з урахуванням соціальних зобов’язань держави;

б) на основі емісійних джерел його покриття;

в) конверсією;

г) згладжуванням податків.

4. Монетизація бюджетного дефіциту створюється:

а) з урахуванням соціальних зобов’язань держави;

б) на основі емісійних джерел його покриття;

в) конверсією;

г) згладжуванням податків.

5. Індикатором бюджетної безпеки є:

а) перерозподіл ВВП через зведений бюджет (не повинен перевищувати 30 %);

б) допустимою величиною бюджетного дефіциту (3—4 % ВВП);

в) ступінь бюджетної безпеки (прямо пропорційний рівню обсягів бюджетного фінансування);

г) рівень бюджетної безпеки (обернено пропорційний рівню бюджетного дефіциту).

6. Усе вказане нижче може розглядатися як автоматичний стабілізатор, за винятком:

а) прибуткового податку;

б) інвестиційного податкового кредиту;

в) корпоративного податку;

г) податку на продаж.

7. Проведення політики бюджетної експансії потребує:

а) зниження державних видатків, збільшення податків або одночасного застосування цих заходів;

б) зниження державних видатків і скорочення податків;

в) скорочення державних видатків і підвищення податкових
ставок;

г) збільшення державних видатків, скорочення податків або одночасного застосування цих заходів.

8. Уряд може погіршити ситуацію з інфляцією в тому разі, коли буде:

а) підвищувати податки;

б) збільшувати державні витрати і фінансувати бюджетний дефіцит за рахунок позик на внутрішньому відкритому ринку;

в) продавати центральному банку державні цінні папери з метою фінансування власних витрат;

г) використовувати зовнішні позики для фінансування бюджетного дефіциту.

9. Циклічний бюджетний дефіцит — це:

а) перевищення фактичного дефіциту над структурним;

б) перевищення структурного дефіциту над фактичним;

в) складається в умовах повної зайнятості;

г) складається під впливом циклічних коливань.

10. Метою політики коригування державного бюджету є:

а) досягнення балансу між видатками та доходами бюджету;

б) подолання економічної кризи або інфляції;

в) забезпечення державних витрат;

г) зменшення бюджетного дефіциту.

11. Автоматична фіскальна політика при зростанні рівня без­робіття спричиняє:

а) зменшення бюджетного дефіциту;

б) збільшення бюджетного дефіциту;

в) скорочення податкових нарахувань;

г) скорочення державних видатків.

12. Політика запозичень здійснюється тоді, коли:

а) видатки перевищують доходи;

б) доходи перевищують видатки;

в) існує дефіцит бюджету;

г) є бюджетне витіснення.

13. При зростанні реального обсягу ВВП збільшення державних витрат здійснюється за рахунок:

а) зростання державних закупівель;

б) зростання соціальних трансфертів;

в) поліпшення державних послуг;

г) скорочення цін.

14. Закон Вагнера розкриває зв’язок таким чином:

а) при зростанні ВВП відбувається збільшення державних витрат;

б) при зростанні ВВП відбувається зменшення державних витрат;

в) при зменшенні ВВП відбувається зменшення державних витрат;

г) при зменшенні ВВП відбувається збільшення державних витрат за рахунок соціальних трансфертів.

15. Зростання дефіциту бюджету:

а) збільшує державний борг;

б) зменшує державний борг;

в) зумовлюється зростанням відсотків за боргом;

г) зумовлюється скороченням відсотків за боргом.

16. Інфляційним джерелом фінансування дефіциту бюджету є:

а) трансферти;

б) монетизація дефіциту;

в) купівля центральним банком державних цінних паперів;

г) продаж державних цінних паперів комерційним банкам.

17. Якщо скорочується курс національної валюти, то:

а) скорочуються надходження від оподаткування експорту;

б) сплата зовнішніх боргів вимагатиме більше витрат на його обслуговування у вітчизняній валюті;

в) зростає державний борг;

г) скорочується державний борг.

18. Дефіцит бюджету може фінансуватися через:

а) сеньйораж;

б) зовнішні позики;

в) внутрішні позики;

г) інфляційний податок.

19. Ефект Олівера-Танзі засвідчує:

а) фінансування бюджетного дефіциту неінфляційними джере-
лами;

б) вплив існування лагів у вилученні податків;

в) зменшення реальних податкових надходжень при зростанні цін і незмінних податкових ставках;

г) вплив інфляції на дефіцит бюджету.

20. Якщо темп скорочення грошових запасів у населення випереджає темп інфляції, то відбувається:

а) зменшення інфляційного податку;

б) зростання інфляційного податку;

в) скорочення дефіциту бюджету;

г) зростання дефіциту бюджету.

21. «Тягар боргу» означає:

а) короткострокові наслідки бюджетного дефіциту;

б) довгострокові наслідки бюджетного дефіциту;

в) квазіфіскальні витрати;

г) квазісубсидії центрального банку.

22. Борговий своп — це:

а) конверсія боргу;

б) зниження відсотків за обслуговування боргу;

в) реструктуризація боргу;

г) викуп боргу;

д) капіталізація боргу.

23. Капіталізація боргу — це:

а) можливість викупити власні боргові зобов’язання;

б) обмін зовнішнього боргу на акціонерний капітал зі знижкою;

в) заміна існуючих боргових зобов’язань новими;

г) стабілізація розмірів і зміна структури заборгованості.

24. Конверсія «борг—борг» — це:

а) можливість викупити власні боргові зобов’язання;

б) обмін зовнішнього боргу на акціонерний капітал зі знижкою;

в) заміна існуючих боргових зобов’язань новими;

г) стабілізація розмірів і зміна структури заборгованості.


Запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіанти відповідей

а, б

а, б, в

а

б

а, б, г

б

г

б

Запитання

9

10

11

12

13

14

15

16

Варіанти відповідей

а, г

а, г

б, в

а, в, г

а, в

а, в

а, в

б, в

Запитання

17

18

19

20

21

22

23

24

Варіанти відповідей

б, в

б, в, г

б, в, г

а, г

б

а, г, д

б

в
1   2   3

Схожі:

Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави iconЗовнішня політика держави: сутність, принципи реалізації. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики держави
Зовнішня політика – це частина міжнародних відносин, діяльність держави та інших політичних інститутів суспільства по здійсненню...
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави iconЧернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету
При виконанні бюджету відбувається постійно триваюче порівняння показників матеріальних бюджетно-правових норм з результатами бюджетної...
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави iconТема Години
Аналіз платоспроможності, кредитоспроможності та конкурентоспроможності аптек. Антикризова політика підприємства
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави iconПодаткова застава
Податкова застава спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави iconКичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин
Головною метою державного регулювання страхової діяльності є забезпечення формування страховиками достатнього обсягу коштів, за рахунок...
Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави iconНауково-практичну інтернет-конференцію „Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні” Напрями роботи інтернет-конференції: Секція 1
Науково-дослідним інститутом фінансового права спільно з Науково-дослідним центром з проблем оподаткування І кафедрою податків та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи