Київський національний економічний університет icon

Київський національний економічний університет
Скачати 26.29 Kb.
НазваКиївський національний економічний університет
Дата25.10.2012
Розмір26.29 Kb.
ТипДокументи
1. /2639/2st_18_02_04.doc
2. /2639/Tema-1.doc
3. /2639/Tema-10.doc
4. /2639/Tema-2.doc
5. /2639/Tema-3.doc
6. /2639/Tema-4.doc
7. /2639/Tema-5.doc
8. /2639/Tema-6.doc
9. /2639/Tema-7.doc
10. /2639/Tema-8.doc
11. /2639/Tema-9.doc
12. /2639/Titul.doc
13. /2639/Vstup.doc
14. /2639/Zmist.doc
15. /2639/gJ.doc
Київський національний економічний університет
Тема портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
Тема 10. Похідні інструменти (деривативи) в процесі портфельного інвестування
Цінні папери як об’єкти портфельного інвестування
Правове регулювання процесу портфельного
Тема організація й функціонування ринку цінних паперів
Тема суб’єкти портфельного інвестування
Тема система оформлення прав власності на цінні папери
Тема засадові теорії портфельного інвестування
Тема аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
Тема стратегія портфельного інвестування
Київський національний економічний університет
Портфельне інвестування одна з провідних навчальних дис­циплін з підготовки магістрів за спеціальністю «Банківська справа» та за програмою «Фінансування та кредитування інвестицій»
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
Прямі інвестиції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчальний посібник


Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.261

П 60

Рецензенти:

Д. А. Леонов, канд. екон. наук
(Український інститут розвитку фондового ринку)

О. М. Мозговий, д-р екон. наук, проф.
(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1343 від 16.16.04


Відповідальний за випуск завідувач кафедри банківських інвестицій,
доктор економічних наук, професор А. А. Пересада

Портфельне інвестування: Навч. посібник / А. А. Пере-

П 60 сада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. — К.: КНЕУ, 2004. — 408 с.

ISBN 966–574–604–9

Навчальний посібник присвячено науково-практичним питанням організації процесу портфельного інвестування.

Читачі зможуть ознайомитися з теоретичними аспектами організації ринку цінних паперів, методами оцінки вартості цінних паперів, стратегіями управління портфелем цінних паперів, набути уявлення про вітчизняний і зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення процесу портфельного інвестування. Посібник містить детальний аналіз фінансових інструментів, у ньому висвітлено діяльність професійних суб’єктів ринку цінних паперів та інституційних інвесторів.

Рекомендовано для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів економічних вузів, наукових працівників, широкого кола фахівців фінансово-кредитних установ та економістів підприємств.

ББК 65.261

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


© А. А. Пересада, О. Г. Шевченко,
Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева, 2004

ISBN 966-574-604-9 © КНЕУ, 2004

Навчальне видання


ПЕРЕСАДА Анатолій Анатолійович
ШЕВЧЕНКО Ольга Георгіївна
КОВАЛЕНКО Юлія Михайлівна
УРВАНЦЕВА Світлана Володимирівна


ПоРТФЕЛЬНЕ
ІНВЕСТУВАННЯ

Навчальний посібникРедактор В. Гломозда

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Верстка І. Андрієнко

Підписано до друку 15.07.04. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 23,71.
Обл.-вид. арк. 26,78. Наклад 1000 прим. Зам. № 03-2639.


Київський національний економічний університет
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс: (044) 458-00-66; 456-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Друк ПП «Гарант Сервіс»

03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 46

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №1256 від 10.02.2003)

Тел./факс: (044) 206–20–75; 206–20–76

Схожі:

Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)
Київський національний економічний університет iconКиївський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі менеджменту у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі маркетингу двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ( далі -університет)
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ( далі -університет)
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Радько Вікторія Миколаївна
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Корнилюк Роман Васильович
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи