Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності icon

Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
НазваЗміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
Дата25.10.2012
Розмір39.9 Kb.
ТипДокументи
1. /2639/2st_18_02_04.doc
2. /2639/Tema-1.doc
3. /2639/Tema-10.doc
4. /2639/Tema-2.doc
5. /2639/Tema-3.doc
6. /2639/Tema-4.doc
7. /2639/Tema-5.doc
8. /2639/Tema-6.doc
9. /2639/Tema-7.doc
10. /2639/Tema-8.doc
11. /2639/Tema-9.doc
12. /2639/Titul.doc
13. /2639/Vstup.doc
14. /2639/Zmist.doc
15. /2639/gJ.doc
Київський національний економічний університет
Тема портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
Тема 10. Похідні інструменти (деривативи) в процесі портфельного інвестування
Цінні папери як об’єкти портфельного інвестування
Правове регулювання процесу портфельного
Тема організація й функціонування ринку цінних паперів
Тема суб’єкти портфельного інвестування
Тема система оформлення прав власності на цінні папери
Тема засадові теорії портфельного інвестування
Тема аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
Тема стратегія портфельного інвестування
Київський національний економічний університет
Портфельне інвестування одна з провідних навчальних дис­циплін з підготовки магістрів за спеціальністю «Банківська справа» та за програмою «Фінансування та кредитування інвестицій»
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
Прямі інвестиції

ЗМІСТ


Передмова 3

Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної
діяльності
5

1.1. Фінансові інвестиції та їх класифікація. Прямі і портфе-
льні інвестиції. Особливості обліку фінансових інвестицій 5

1.2. Поняття та сутність портфельного інвестування.
Інвестиційний портфель і портфель цінних паперів.
Види інвестиційних портфелів і портфелів цінних паперів 15

1.3. Процес формування портфеля цінних паперів.
Портфельний підхід. Принципи формування
портфеля цінних паперів 28

Тема 2. Цінні папери як об’єкти портфельного інвестування 36

2.1. Цінні папери: поняття та види. Класифікація цінних
паперів за різними ознаками. Інвестиційні якості цінних
паперів 36

2.2. Цінні папери іноземних емітентів.
Депозитарні розписки: види і мотивація придбання.
Ринок єврооблігацій і його інструменти 53

2.3. Види вартісної оцінки цінних паперів. Оцінювання якості
цінних паперів міжнародними рейтинговими агенціями.
Спліт і консолідація акцій як методи штучного регулювання
їхньої курсової ціни 65

Тема 3. Правове регулювання процесу портфельного
інвестування в Україні
75

3.1. Правове регулювання процесу портфельного інвесту-
вання: типи, цілі, форми та моделі 75

3.2. Система державного регулювання ринку цінних паперів. Державні органи регулювання і контролю, функції їх.
Державні нормативні акти з регулювання фондового ринку
і процесу портфельного інвестування в Україні 90

3.3. Саморегулівні об’єднання ринку цінних паперів. Поняття
та види саморегулівних організацій. Діяльність
саморегулівних організацій у США та Великій Британії.
Статус саморегулівних організацій в Україні, їхня роль
у розвитку національного ринку цінних паперів 105

Тема 4. Організація й функціонування ринку цінних паперів 121

4.1. Ринок цінних паперів у складі фінансового ринку.
Ринок цінних паперів і фондовий ринок.
Функції ринку цінних паперів 121

4.2. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Фондові
біржі, їхні функції. Допуск цінних паперів до біржового
котирування. Позабіржовий ринок цінних паперів.
Перша фондова торговельна система (ПФТС) 127

4.3. Індекси стану ринку цінних паперів 155

4.4. Сучасні тенденції у розвитку ринку цінних паперів 163

Тема 5. Суб’єкти портфельного інвестування 175

5.1. Склад суб’єктів портфельного інвестування 175

5.2. Емітенти на ринку цінних паперів 177

5.3. Інвестори на фондовому ринку: поняття і класифікація 178

5.4. Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів
у процесі портфельного інвестування 183

5.5. Діяльність комерційних банків на фондовому ринку:
світова й вітчизняна практика 190

5.6. Інститути спільного інвестування як суб’єкти
портфельного інвестування 205

5.7. Діяльність страхових компаній і недержавних пенсійних
фондів на ринку цінних паперів 219

Тема 6. Система оформлення прав власності на цінні папери 227

6.1. Реєстратори цінних паперів, їхня роль і функції 227

6.2. Правила й техніка ведення депозитарної діяльності
з цінними паперами. Операції зберігачів і депозитаріїв 235

6.3. Розрахунково-клірингові інститути ринку цінних
паперів 245

Тема 7. Засадові теорії портфельного інвестування 264

7.1. Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (технокра-
тична, фундаменталістська, «ходіння навмання»). Гіпотеза
ефективних ринків. Інформаційна ефективність. Арбітраж 264

7.2. Класичні, неокласичні й сучасні концепції фінансових
ризиків 271

7.3. Теорія часової вартості грошей 277

7.4. Теорія очікувань. Теорія переваги ліквідності.
Теорія сегментування ринків 280

Тема 8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень 285

8.1. Передінвестиційні дослідження. Мотивація інвестиційних
рішень. Оцінювання інвестиційного клімату країни. Оціню-
вання інвестиційної привабливості галузі та фірми-емітента 285

8.2. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій.
Фінансові коефіцієнти. Індекс Альтмана.
Точка беззбитковості. Леверидж 292

8.3. Технічний аналіз ринку цінних паперів.
Поняття і методи. Традиційний графічний метод. Метод середньої плинної. Метод «моментів». Згладжування і екстраполяція динамічних рядів 305

8.4. Аналіз ризиків. Оцінювання ризику. Систематичний
і несистематичний ризики. -коефіцієнт як міра систематич-
ного ризику 318

Тема 9. Стратегія портфельного інвестування 330

9.1. Управління портфелем цінних паперів. Стратегія
і тактика управління. Активна й пасивна стратегії
управління портфелем цінних паперів. Моніторинг
у портфельному інвестуванні 330

9.2. Диверсифікація як основа портфельного інвестування.
Способи диверсифікації. Надмірна диверсифікація, її наслідки.
Диверсифікація та «галузева селекція». Ризик окремого
фінансового активу й ризик у складі портфеля цінних паперів.
Дохідність і систематичний ризик диверсифікованого
портфеля цінних паперів 340

9.3. Ліквідність у портфельному інвестуванні. Критерії ліквідності. Визначення оптимального трансферу готівки у цінні
папери на підставі моделі Баумоля. Операції РЕПО 348

9.4. Використання сучасної портфельної теорії у портфельному
менеджменті. Модель оцінювання капітальних активів (САРМ).
Необхідна ставка дохідності. Арбітражна теорія. Оцінювання
ефективності управління портфелем цінних паперів. Критерії
ефективності. Коефіцієнт Трейнора. Коефіцієнт Шарпа 355

Тема 10. Похідні інструменти (деривативи) в процесі
портфельного інвестування
376

10.1. Похідні інструменти: поняття, види та значення.
Ф’ючерсні контракти. Опціонні контракти 376

10.2. Похідні інструменти і ризики. Страхування ризиків
(хеджування) за допомогою похідних інструментів 392


Схожі:

Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconПрограма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
Тема Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconЕкономічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності
У статті йдеться про значення інвестиційної діяльності для переходу української економіки до інноваційної моделі
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060105 „Менеджмент інвестиційної діяльності” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060105 „Менеджмент інвестиційної діяльності” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconЗміст Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
...
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconПрокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності
Екологізації інноваційної діяльності. Визначено концепцію екологізації, якої слід дотримуватися в умовах сьогодення, основні завдання...
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconПрокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності
Екологізації інноваційної діяльності. Визначено концепцію екологізації, якої слід дотримуватися в умовах сьогодення, основні завдання...
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconТема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії
Назвіть основних суб’єктів інвестиційної діяльності. За якими ознаками можна класифікувати інвесторів?
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос, І. Д. Скляр, Г. В. Салтикова, Т.І....
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconЗміст передмова Вступ
Технологія спорудження станцій метрополітену відкритим способом
Зміст передмова 3 Тема Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності iconЗміст передмова Вступ
Технологія спорудження станцій метрополітену відкритим способом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи