Банківські операції icon

Банківські операції
НазваБанківські операції
Сторінка1/30
Дата25.10.2012
Розмір2.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Васюренко O.B.

Банківські операції: Навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 318 с. — (Вища освіта XXI століття).

У посібнику розглянуто основні етапи розвитку і сучасний стан банківських систем розвинутих країн світу та України, організаційну будову, функції й операції Національного банку України, сутність і види банків та банківських операцій. Висвітлено порядок створення, реєстрації й ліцензування комерційних банків, механізм здійснення кредитно-інвестиційної діяльності банків та порядок проведення операцій з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, сутність та види конверсійних операцій банків на валютному ринку, механізм управління валютною позицією банку. Особлива увага приділяється аналізу новітніх підходів до здійснення банківських операцій. Шосте видання посібника перероблене і доповнене.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-банківської системи.

ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ 1. СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
1.1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції
1.2. Особливості функціонування сучасних банківських систем
1.3. Становлення та розвиток банківської системи України
Розділ 2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
2.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України
2.2. Функції та операції Національного банку України
2.3. Грошово-кредитна політика Національного банку України
2.4. Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України
Розділ 3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
3.1. Види й операції банків
3.2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
3.3. Порядок створення та реєстрації банків України
3.4. Ліцензування банків
Розділ 4. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ
4.1. Власні ресурси банку та їх економічна характеристика
4.2. Депозитні операції банків
4.3. Правила відображення в обліку операцій із формування власних та залучених коштів банку
4.4. Недепозитні операції банків
Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ КЛІЄНТІВ
5.1. Відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті
5.2. Розрахункові операції банків
5.3. Організація готівково-грошового обігу в банківських установах
Розділ 6. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
6.1. Сутність, види та принципи банківського кредитування
6.2. Організація кредитної діяльності банку
6.3. Основні етапи процесу банківського кредитування
Розділ 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
7.1. Поняття й основи класифікації банківських операцій з цінними паперами
7.2. Інвестиційні операції банків
7.3. Операції банків з векселями
7.4. Правила відображення в обліку операцій з цінними паперами
Розділ 8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ
8.1. Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті
8.2. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями
8.3. Основні форми міжнародних розрахунків
Розділ 9. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
9.1. Сутність валютного ринку
9.2. Конверсійні операції банків
9.3. Управління валютною позицією банку
9.4. Особливості обліку валютних операцій банку
9.5. Сучасні проблеми та перспективи розвитку валютного ринку
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП


На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, серед проблем, пов'язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає завдання формування ефективної банківської системи. Як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб'єктів та населення в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах. Серед суб'єктів фінансово-господарської діяльності комерційні банки — це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон'юнктури, а також якнайшвидше та досить гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.

Становлення банківської системи тісно пов'язане зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвої системи регулювання і контролю банківських операцій, це, у свою чергу, потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської справи, дослідження сутності й особливостей надання різноманітних банківських послуг, відстежування та врахування міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей розвитку фінансово-кредитної системи України в цілому.

Останні десятиріччя корінним чином змінили погляди на банки та банківську діяльність. З одного боку, це обумовлено можливими практично миттєвими змінами умов функціонування банків. З іншого — все очевидніша інтеграція банківських систем, фінансова конкуренція, що посилюється, розвиток інформаційних технологій зводять нанівець традиційні методи здійснення банківських операцій. У зв'язку з цим у сучасних умовах банки досить швидко еволюціонують щодо використовуваних методів управління, тому на сьогодні важливого значення набувають проблеми формування класу високопрофесійних менеджерів-банкірів, спроможних здійснювати ефективне управління банківською діяльністю в умовах нестабільності й значних коливань на фінансових ринках та жорстких регулятивних обмежень. Це потребує постійного вивчення та аналізу новітніх способів, підходів до здійснення банківських операцій, що, в свою чергу, тісно пов'язано із необхідністю впровадження комплексних заходів з підготовки кваліфікованих фахівців банківської справи, підвищення ефективності та вдосконалення діючих навчальних програм. Одним з таких заходів і є підготовка та видання цього посібника. Водночас поглиблене вивчення сутності банківських операцій, дослідження процесів, які відбуваються в банківській справі, є об'єктивно важливим не тільки для банкірів-практиків, а й для всіх тих, хто так чи інакше пов'язаний з економікою та бізнесом: сьогодні дуже важко виділити хоча б один самостійний суб'єкт будь-якої галузі економіки, фінансова діяльність якого не перебувала би в процесі постійної і глибокої взаємодії з банківською системою.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Банківські операції iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Банківські операції iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Банківські операції iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
Банківські операції iconАнотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
«Маркетинг», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції»...
Банківські операції iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов, В. М. Олійник, М. А. Деркач,...
Банківські операції iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Банківські операції iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Банківські операції iconТиждень банківські операції

Банківські операції iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів
Банківські операції iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Банківські операції" студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Банківські операції” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи