Зміст Слово до читачів icon

Зміст Слово до читачів
НазваЗміст Слово до читачів
Сторінка1/52
Дата25.10.2012
Розмір9.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Цивільне право України (О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова)

Зміст

Слово до читачів

Передмова

Розділ І. Загальні положення цивільного права Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права § 1. Місце цивільного права в системі правових галузей

§ 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства

§ 3. Дія цивільного законодавства

§ 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією

§ 5. Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства

Глава 3. Система та завдання курсу “Цивільне право” як навчальної дисципліни § 1. Система курсу “Цивільне право” — науково-методична база його вивчення

§ 2. Основні завдання курсу “Цивільне право”

Глава 4. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн § 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права

§ 2. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн

§ 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

§ 4. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн

Глава 5. Цивільні правовідносини § 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин

§ 2. Елементи цивільно-правових відносин

§ 3. Види цивільно-правових відносин

Глава 6. Громадяни як суб’єкти цивільного права § 1. Правоздатність громадян

§ 2. Дієздатність громадян

§ 3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим

§ 4. Ім’я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану

Глава 7. Юридичні особи § 1. Поняття та ознаки юридичної особи

§ 2. Правоздатність юридичної особи

§ 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб

§ 4. Види юридичних осіб

Глава 8. Держава як суб’єкт цивільного права § 1. Держава Україна — суб’єкт цивільного права

§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах

Глава 9. Об’єкти цивільних прав § 1. Поняття та види об’єктів цивільних прав

§ 2. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно

§ 3. Цінні папери як об’єкти цивільних прав

§ 4. Вексель як об’єкт цивільних прав

Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин § 1. Поняття юридичних фактів

§ 2. Класифікація юридичних фактів

Глава 11. Угоди § 1. Поняття та види угод

§ 2. Умови дійсності угод

§ 3. Недійсні угоди

§ 4. Види недійсних угод

§ 5. Умови і строки в угодах

Глава 12. Строки (терміни). Позовна давність § 1. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві

§ 2. Види цивільно-правових строків (термінів)

§ 3. Позовна давність

Глава 13. Представництво і довіреність § 1. Представництво

§ 2. Довіреність

Глава 14. Здійснення та захист цивільних прав § 1. Здійснення суб’єктивних прав

§ 2. Виконання цивільних обов’язків

§ 3. Забезпечення виконання обов’язків

§ 4. Захист суб’єктивних прав

Розділ II. Особисті немайнові права Глава 15. Поняття та види особистих немайнових прав § 1. Поняття особистих немайнових відносин, не пов’язаних з майновими

§ 2. Види особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими

Глава 16. Захист особистих немайнових прав § 1. Поняття захисту особистих немайнових прав

§ 2. Захист честі, гідності та ділової репутації

Глава 17. Загальна характеристика права власності § 1. Поняття власності та права власності

§ 2. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні та його елементи

Глава 18. Загальна характеристика інституту права власності в умовах переходу України до ринкової економіки § 1. Передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності

§ 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні

§ 3. Зміст права власності

§ 4. Способи набуття і припинення права власності

§ 5. Встановлення моменту виникнення права власності

§ 6. Правовстановлюючі документи власника

Глава 19. Право приватної власності Глава 19. Право приватної власності § 1. Загальні положення (Право приватної власності)

§ 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян

§ 3. Здійснення громадянами права приватної власності

Глава 20. Право власності юридичних осіб § 1. Загальні положення (Право власності юридичних осіб)

§ 2. Власність кооперативів

§ 3. Право власності господарських товариств

§ 4. Право власності господарських об’єднань

§ 5. Власність громадських організацій

Глава 21. Право державної та комунальної власності § 1. Загальні положення (Право державної та комунальної власності)

§ 2. Підстави виникнення права державної та комунальної власності

§ 3. Право повного господарського відання і право оперативного управління. Основні форми здійснення права державної та комунальної власності

§ 4. Зміст інституту права повного господарського відання і права оперативного управління

Глава 22. Право спільної власності § 1. Поняття права спільної власності

§ 2. Право спільної часткової власності

§ 3. Право спільної сумісної власності подружжя

§ 4. Особливості деяких різновидів права спільної власності

Глава 23. Захист права власності § 1. Поняття цивільно-правового захисту

§ 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності

§ 3. Віндикаційний позов

§ 4. Негаторний позов

§ 5. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)

§ 6. Позов про визнання права власності

§ 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності

Розділ IV. Право інтелектуальної власності Глава 24. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю § 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

§ 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю

§ 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю

Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права § 1. Поняття та джерела авторського права

§ 2. Об’єкти авторського права

§ 3. Суб’єкти авторських відносин

§ 4. Суб’єктивне авторське право, його зміст та межі

§ 5. Поняття суміжних прав

§ 6. Захист авторського права та суміжних прав

§ 6. Захист авторського права та суміжних прав

Глава 26. Право промислової власності § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

Глава 26.2 Право промислової власності § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

§ 2. Право на раціоналізаторську пропозицію

§ 3. Право на селекційні досягнення

§ 4. Право на науково-технічну інформацію

Глава 27. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг § 1. Право на фірмове найменування (фірму)

§ 2. Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг

§ 3. Право на найменування місця походження товару

Розділ V. Загальні положення зобов’язального права Глава 28. Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин § 1. Поняття та склад зобов’язання

§ 2. Підстави виникнення зобов`язань

§ 3. Система цивільних зобов’язань

Глава 29. Цивільно-правовий договір § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві

§ 2. Підстави виникнення зобов`язань

§ 3. Система цивільних зобов’язань

Глава 29. Цивільно-правовий договір § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві

§ 2. Система цивільно-правових договорів

§ 3. Зміст і тлумачення договору

§ 4. Укладення, зміна та розірвання договору

§ 5. Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів

§ 6. Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу

Глава 30. Виконання зобов’язань § 1. Поняття та принципи виконання зобов’язань

§ 2. Суб’єкти виконання зобов’язання

§ 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання

§ 4. Особливості виконання часткового та солідарного зобов’язання

Глава 31. Способи забезпечення виконання зобов’язань § 1. Поняття способів забезпечення виконання зобов’язань

§ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов’язань

§ 3. Зміст та співвідношення понять “неустойка”, “штраф”, “пеня”

§ 4.1 Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань

§ 4.2 Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань

Глава 32. Відповідальність за порушення зобов’язань § 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

§ 2. Види цивільно-правової відповідальності

§ 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності

Глава 33. Припинення зобов’язань § 1. Поняття та способи припинення зобов’язань

§ 2. Окремі способи припинення зобов`язань. Виконання зобов’язань

Розділ І. Загальні положення цивільного права Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права § 1. Місце цивільного права в системі правових галузей


Радикальні економічні й політичні перетворення в суверенній і незалежній Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи, її фундамент становлять різні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням на активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які становитимуть основу нової господарської системи, вирішальне значення належить цивільно-правовим законам, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюралізм відносин власності.
В основу законодавчих актів, що регулюють товарно-грошові відносини з механізмом вільного ціноутворення при економічній самостійності, рівноправності і конкуренції суб’єктів господарювання, покладено концепції і програми переходу України до ринкової економіки. Законодавчі акти мають створити рівні правові умови для діяльності товаровиробників незалежно від форм власності, передбачити організаційні форми здійснення ними підприємницької діяльності.
Посилюється роль цивільно-правового договору в самостійній організації господарської діяльності суб’єктів товарно-грошових відносин. Все це свідчить про зростаючу соціальну цінність цивільного права в правовій державі і визначає його місце в системі правових галузей. Сучасне право поділяється на окремі галузі і залежно від критеріїв, покладених в основу їх розмежування, і функціональних особливостей кожної з галузей. До таких критеріїв належать: предмет, метод правового регулювання та функції даної галузі.
Взаємодія галузей сучасного права забезпечує всебічне правове регулювання суспільних відносин в Українській державі.
Цивільне право як самостійна галузь права має відповідний предмет, метод цивільно-правового регулювання та функції.

§ 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства


Цивільне законодавство за своїм змістом є галуззю законодавства. Воно містить норми цивільного права. Одним з показників галузі законодавства, адекватної галузі права, слід вважати наявність зведеного нормативного акта, який охоплює переважну більшість інститутів даної галузі. Такий нормативний акт має бути активним центром системи законодавства, управляти нею шляхом розмежування компетенції між нормотворчими органами в регулюванні конкретних відносин і встановленні загальних положень, які підлягають відтворенню в інших нормативних актах, що видаються на базі і на розвиток цього зведеного акта. Для цивільного законодавства таким зведеним нормативним актом є Цивільний кодекс. Проте у практиці немає “чистих” галузей законодавства, тобто таких, які б містили норми виключно однієї галузі. Нормативні акти відображають функціональні зв’язки між нормами різних галузей права, а тому галузь цивільного законодавства, яка відповідає галузі цивільного права, складається не лише з цивільно-правових актів, а й охоплює нормативні матеріали з цивільного права, що містяться у нормативних актах інших галузей права. Так, у Законі “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 p. відповідні статті передбачають цивільно-правові норми поряд з іншими статтями, які містять норми трудового, фінансового та адміністративного права. З іншого боку, в цивільно-правових актах містяться норми інших галузей права. У ЦК України є норми адміністративного права: ст. 105 передбачає право виконкому місцевої ради народних депутатів винести рішення про знесення самовільно зведених жилого будинку, господарських і побутових будівель та споруд.
Отже, в системі сучасного законодавства є нормативні акти, які містять норми різних галузей права. Вони належать до комплексних нормативних актів. Сукупність комплексних нормативних актів становить комплексне законодавство. Наявність галузевих і комплексних нормативних актів необхідно враховувати у практичній діяльності з застосування норм права. Не менш важливо враховувати цю обставину в роботі з удосконалення чинного законодавства, бо в цьому разі досить чітко вимальовуються шляхи можливої консолідації норм, згрупування їх у самостійні рубрики, скорочення множинності й усунення суперечностей.

§ 3. Дія цивільного законодавства


Дія цивільного законодавства у часі. Норми права, що містяться у цивільному законодавстві, регулюють суспільні відносини, які становлять предмет цивільного права. Цивільне законодавство періодично оновлюється. В ньому з’являються нові норми цивільного права, а застарілі норми припиняють свою дію. В Україні постійно виникають суспільні відносини, які піддаються регулюванню нормами цивільного права. В цих умовах дуже важливо встановити, з якого моменту набирає чинності відповідна цивільно-правова норма і на які відносини вона поширюється. Порядок набрання чинності законами визначається ст. 94 Конституції України, в якій передбачається, що закон набирає чинності після 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України від 27 липня 1994 p. закони публікуються державною та російською мовами Президією Верховної Ради у “Відомостях Верховної Ради України” протягом 30 днів, а також у газеті “Голос України” протягом 5 днів і є офіційною публікацією.
Укази і розпорядження Президента України набирають чинності через 3 дня після їх опублікування у газеті “Урядовий кур’єр”, якщо інше не встановлено в самому указі чи розпорядженні (п. 2 Указу Президента України “Про внесення змін до Положення про порядок підготовки і внесення проектів указів і розпоряджень Президента України та про порядок набрання чинності цими актами” від 13 жовтня 1993 p. № 454/93).
Укази і розпорядження, які не підлягають опублікуванню, набирають чинності через 3 дні після їх підписання, якщо інше не встановлено в самому указі чи розпорядженні.
В постановах Кабінету Міністрів України нормативного характеру має бути вказаний строк введення їх у дію. Якщо в постановах Уряду не вказано строк введення в дію, вони набирають чинності з моменту їх прийняття.
Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття і опублікуванню у Зібранні постанов Уряду не підлягають.
З 1 січня 1993 p. нормативні акти, що їх видають міністерства, інші органи державної виконавчої влади, органи господарського управління та контролю і які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації. Державну реєстрацію зазначених актів здійснює Міністерство юстиції України.
Державну реєстрацію нормативних актів відділів, управлінь, інших служб обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також органів господарського управління та контролю здійснюють управління юстиції обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Нормативні акти зазначених органів набирають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.
Дія цивільного законодавства у просторі і за колом осіб. Закони Верховної Ради України, укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств і відомств поширюють свою дію на всю територію України. Разом з тим орган, що видав цивільно-правовий нормативний акт, може обмежити територію дії даного акта.
Дія цивільного законодавства України поширюється на всіх осіб, що перебувають на її території. До цих осіб належать громадяни України, українські юридичні особи, держава Україна, територіальні громади. Дія цивільного законодавства поширюється також на іноземних громадян, осіб без громадянства, на іноземні юридичні особи, якщо інше не передбачено законами України. Якщо дія цивільно-правового нормативного акта поширюється на певну територію України, то зазначений нормативний акт діє тільки щодо тих осіб, які перебувають на даній території. Іноді в самому нормативному акті передбачено або випливає з його змісту, що він застосовується лише до певної групи суб’єктів. До таких законів можна віднести, наприклад. Закон України “Про захист прав споживачів”.

§ 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією


Цивільному законодавству, на відміну від кримінального, відомий інститут аналогії. У ст. 4 ЦК України сказано, що цивільні права та обов’язки виникають також з дій громадян та організацій, які хоч і не передбачені законом, але внаслідок загальних засад і змісту цивільного законодавства породжують цивільні права та обов’язки. Із змісту зазначеної норми випливає, що цивільні правовідносини виникають також з дій, зокрема угод громадян і організацій, хоч і не передбачених законом, але таких, що відповідають (не суперечать) загальним засадам і змісту цивільного законодавства. Отже, в таких випадках керуються не конкретною нормою цивільного законодавства, а лише загальними засадами, змістом цивільного законодавства. Такий засіб заповнення прогалин закону називається аналогією права. Поряд з цим застосовується і аналогія закону — поширення на відносини, які безпосередньо не врегульовані в законі, правових норм, що регламентують подібні відносини.
Збереження інституту аналогії у цивільному праві, на відміну від кримінального права, в якому аналогію скасовано, пояснюється так: кримінальне право має справу з протиправними, злочинними діями. З метою зміцнення законності воно виходить з принципу: поведінка, що не кваліфікується за кримінальним законом як злочинна, не може бути підставою для застосування покарання.
Цивільне ж законодавство, навпаки, в переважній більшості регулює правомірну, суспільне корисну діяльність громадян та організацій. При цьому важливо передбачити всі можливі випадки вчинення правомірних дій. До того ж обмеження правомірної діяльності суворими межами закону призвело б до сковування розумної господарської ініціативи учасників цивільного обороту, що негативно позначилося б на розвитку майнових відносин, які виникають з метою задоволення матеріальних і духовних потреб громадян та організацій. В умовах радикальної економічної реформи законодавець заохочує ділову заповзятливість в економічній, комерційній діяльності. Аналогія права і закону в цивільному праві знаходить нове обгрунтування в принципі: дозволено все, що не заборонено законом.

§ 5. Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства


Важливого значення набувають постанови Пленуму Верховного Суду України, в яких на підставі аналізу й узагальнення судової практики містяться керівні роз’яснення судам з питань застосування чинного цивільного законодавства при розгляді різних категорій цивільних справ. Вони є обов’язковими для всіх судів України і публікуються у відповідних збірниках.
Судова практика, яка закріплюється в окремих рішеннях з цивільних справ, на відміну від керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, не має обов’язкового значення для судів країни. Рішення з конкретних справ є обов’язковими лише для учасників спорів, а також для громадян і організацій, до яких пред’явлено вимоги судового виконавця з виконання судових рішень (статті 348—352 ЦПК України). Разом з тим вивчення судової практики необхідно для з’ясування змісту цивільних законів та їх правильного застосування. Судову практику законодавець також враховує у процесі вдосконалення чинного законодавства і видання нових нормативних актів. Зазначені моменти характерні для арбітражної практики.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Схожі:

Зміст Слово до читачів iconВітаємо найкращих читачів року
Знз. В І етапі конкурсу змагалися 9575 читачів, що становить 46,1% від загальної кількості учнів 6-7 класів області, в ІІ етапі –...
Зміст Слово до читачів icon1. антикризове управління: зміст І напрямки реалізації
Вступне слово. Бєліков С. Б., д т н., ректор Запорізького національного технічного університету
Зміст Слово до читачів icon1 Загальні положення
Слово «метали» походить від грецького metallon – шахта, копалина. Однак з часом наповнення терміна змінилося І тепер в нього вкладають...
Зміст Слово до читачів icon1 Загальні положення
Слово «метали» походить від грецького metallon – шахта, копалина. Однак з часом наповнення терміна змінилося І тепер в нього вкладають...
Зміст Слово до читачів iconСвязь слов в словосочетании г лавное слово Зависимое слово

Зміст Слово до читачів iconЛогічні задачі
Слово "логіка" походить від грецького слова "логос" і в перекладі означає: слово, поняття, ідеї, розум
Зміст Слово до читачів iconЧернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка
Слово «Біблія» обіймає поняття взятих разом Старого та Нового Заповітів. Це слово грецьке й означає «книги»
Зміст Слово до читачів iconКонкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» відбувся в місті Севастополь уже в четверте. У конкурсі взяли участь 518 читачів шкільних бібліотек із 32 навчальних закладів
Регіональний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» відбувся в місті Севастополь уже в четверте. У конкурсі взяли участь...
Зміст Слово до читачів iconРозвиток образного мовлення як проблема дошкільної лінгводидактики орищенко Алла магістр педагогічної освіти
До восьми-десяти місяців слово залишається лише звуковим сигналом.[8] М. М. Кольцова дослідила, що у кінці першого року життя слово...
Зміст Слово до читачів iconЗвернення до авторів І читачів «журналу нано- та електронної фізики»
Ж. нано- І електрон фіз./Zh nano- I electron fiz. 2009. Т. 1, №1 2009 СумДУ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи