Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять icon

Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять
НазваМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять
Сторінка1/11
Дата22.10.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

І ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


ІЗ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


З ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ


ДОНЕЦЬК - 2012

Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з першої долікарської допомоги студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з першої долікарської допомоги для спеціальностей 7.110201 «Фармація».


Вказівки підготовлені колективом кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.


Методичні вказівки склали:


Завідуючий кафедрою, д.мед.н., професор О.В. Борота

Проф. Білозерцев О.М

Проф. Гюльмамедов Ф.І.

Проф. Василенко Л.И.

Доц. Кухто Г.К.

Доц. Полунин Г.Є.

Доц. Ликов В.О.

Доц. Ксенофонтов С.С.

Доц. Енгенов Н.М.

Доц. Кухто О.П.

Асс. Башмаков М.М.

Асс. Жадинський А.М.


Рецензенти:

Зав.кафедрою загальної хірургії Донецького національного медичного університету,

Проф. Іващенко В.В.


Зав. навчально-методичним кабінетом, к.мед.н., доц. Басій Р.В.


Затверджено Вченою Радою Донецького національного медичного університету ім.. М. Горького, (Протокол № 5 від 25 травня 2012 р.).


Методичні вказівки розроблені відповідно до стандартів, які прийняті в Донецькому національному медичному університеті ім.. М. Горького, і реалізують систему програмно-цільового керування якістю підготовки фахівців. Методичні вказівки дозволяють студентам при підготовці до практичних занять визначити їх мету, а також оцінити ступінь своєї готовності до занять виходячи з результатів рішення тестових завдань. З метою керування поза аудиторною підготовкою студентів в методичних вказівках наведено перелік основних теоретичних питань і рекомендованої літератури. Граф логічної структури теми та лікувально-діагностичні алгоритми сприяють засвоєнню студентами розділів навчальної теми в їх логічному зв’язку. Методичні вказівки стосуються всіх тем практичних занять, що проводяться на кафедрі загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету ДонНМУ відповідно до робочих програм.


МОДУЛЬ І


^ ЦІЛІ МОДУЛЯ


Вміти:

- здійснювати нагляд за хворими та тяжкохворими;

- застосовувати методи асептики та антисептики;

- накладати основні види пов’язок;

- надати ПДД при пораненні;

- зупинити кровотечу та надати допомогу при геморагичному шоці;

- визначити групу крові та резус-фактор;

- провести переливання крові та кровозамінників;

- надати першу допомогу при термічних, хімічних опіках та відмороженні;

- проводити реанімаційні заходи;

- надати першу допомогу при закритих ушкодженнях;

- надати першу допомогу при вивихах та переломах;

- надати першу допомогу при гострих та хронічних хірургічних інфекційних захворюваннях;

- надати першу допомогу при гострих хірургічних захворюваннях та пошкодженнях органів черевної порожнини;

- надати першу допомогу при гострих терапевтичних захворюваннях;

- надати першу допомогу при гострих отруєннях та укусах змій.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

1.1. Перша долікарська допомога на місті події.

1.2. Догляд за хворими та тяжкохворими

1.3. Основи асептики та антисептики.

1.4. Види та правила накладання пов’язок.

1.5. Рани

1.6. Кровотеча та крововтрата.

1.7. Переливання крові та кровозамінник рідин.

1.8. Опікова хвороба, шок, токсичний сепсис. Відмороження. Загальні та місцеві симптоми. Надання першої допомоги.

1.9. Загальні питання реаніматології. Термінальні стани та проведення реанімаційних заходів.

1.10. Травматизм. Множені та сполучені ушкодження. Закриті ушкодження м’ких тканин. Черепно – мозкова травма та особливості надання ПДД. Ушкодження грудної клітини. Переломи ребер. Пневматоракс, надання ПДД.

1.11. Вивихи і переломи кісток. Закриті та відкриті переломи. Транспортна іммобілізація.

1.12. Гостра і хронічна хірургічна інфекція. Діагностика та основні напрямки лікування та профілактики.

1.13. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини та основніметоди надання ПДД.

1.14. Пошкодження органів черевної порожнини та основні методи надання ПДД.

1.15. Гострі терапевтичні захворювання. Розпізнавання та долікарська допомога.

1.16. Діагностика та екстрена долікарська допомога при гострих отруєннях та укусах змій.

1.17. Підсумковий модульний контроль.


ТЕМА 1.1. Перша долікарська допомога на місті події.


^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. При нещасних випадках, травмах, кровотечах, раптової втрати свідомості часто доводиться надавати медичну допомогу на місці події, використовуючи найпростіше медичне оснащення і підручні засоби. Своєчасно надана та правильно проведена перша долікарська допомога не лише рятує життя потерпілому, а й забезпечує подальше успішне лікування, запобігає розвиткові важких ускладнень, а після завершення лікування зменшує втрату працездатності або ступінь каліцтва.


^ Загальна мета: вміти надавати першу долікарську допомогу хворим на місті події.


Конкретні цілі


Вихідний рівень

"знань-умінь"

ВМІТИ

 1. Виявляти ушкодження м’яких тканин, внутрішніх органів та кісток. Визначати ознаки черепно-мозкової травми.

 2. Визначати різні термінальні стани, проводити серцево-легеневу реанімацію.

 3. Здійснювати транспортну іммобілізацію.
 1. проводити оцінку свідомості, положення тіла, статури пацієнта(каф. фізіології);

 2. проводити огляд обличчя, очей, рота, шиї, носа, шкіри пацієнта, визначати тип дихання, проводити вимірювання частоти дихання, частоти серцевих скорочень, артеріального тиску (каф. фізіології).

 3. знати будову опорно - рухового апарату (каф. анатомії людини).

Визначення та забезпечення вихідного рівня знань-умінь

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Тест 1 Яка частота дихання у здорової людини за 1 хвилину?

 1. 10-14

 2. 12-15

 3. 16-20

 4. 24-28

 5. 8-12


Тест 2. Яка частота серцевих скорочень вважається нормою?.

 1. 40-70

 2. 60-90

 3. 52-72

 4. 30-60

 5. 35-75


Еталони відповідей: 1 – С, 2 – В.


Джерела інформації:


 1. Сапин М.Р. "Анатомия человека". М., Медицина, 2001. – С.165-220.

 2. Шмидт Р., Тебс Г. “Физиология человека”. - М. “Медицина” - 1996. - С.414-452.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЦІЛЯМИ:


Теоретичні питання:

 1. Види ушкоджень м’яких тканин та кісток.

 2. Ознаки черепно-мозкової травми.

 3. Термінальні стани.

 4. Серцево-легенева реанімація.

 5. Транспортна іммобілізація.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять
Для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету Спеціальність: Клінічна фармація
Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconМетодичні вказівки для студентiв 2 курсу стоматологічного факультета з самостійноі підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі
Підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі (Модуль 1 Загальна хірургія) для студентів 2 курсу стоматологічного факультету...
Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»...
Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconВ. А. Воскобойніков методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconМетодичні вказівки для студентів стоматологічного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з
move to 0-16844521
Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять iconМ. В. Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи
Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи