Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів icon

Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів
Скачати 80.29 Kb.
НазваІнформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів
Дата25.10.2012
Розмір80.29 Kb.
ТипІнформація

ЗАЯВКА УЧАСНИКА


Висловлюю бажання взяти участъ в роботі школи-семінару "МЕТОДИ І ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ В ТЕХНІЦІ ТА СОЦІУМІ (МіЗДТС-2007)"


Прізвище


Ім'я


По-батькові


Науковий ступінь


Вчене звання


Посада


Організація (установа)


Служб. адреса


Служб. тел./факс


Моб.тел


E-mail


Дом. адреса


Дом.тел


Я планую:

 • Виступити з пленарною доповіддю

 • Виступити з секційною доповіддю

 • Виступити зі стендовою доповіддю

 • Взяти участь як слухач


Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.)Вимоги до оформлення матеріалів:


Обсяг доповіді до 8 сторінок формату А4, підготовлених на одній з мов школи-семінару (українська, російська, англійська). Українські учасники додають акти експертизи про можливість опублікування доповіді (2 примірники) та анотації трьома мовами. Учасники з країн СНД повинні повідомити про можливість відкритої публікації доповідей.

Доповіді повинні бути роздруковані і підписані авторами. Матеріали слід друкувати лазерним або струменевим принтером в двох примірниках. Розміри полів: верхнє - 2 см: нижнє – 2.5 см: внутрішнє - 3 см: зовнішнє – 1.5 см. від краю до колонтитула: верхнього - 1.3 см: нижнього - 1.9 см. Шрифт тексту статті: стиль "обычный", гарнітура Times New Roman (Суг), кегль 13, абзацний відступ - 7,5 мм, міжрядковий інтервал - 0,85.

Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation v.3.0. Стилі: Text - Times New Roman (Суг), Function - Times New Roman (Cyr), italic, Variable - Times New Roman (Cyr), italic, L.C.Greek - Symbol, Italic, Symbol - Symbol, italic, Matrix/Vector - Times New Roman (Cyr), Number - Times New Roman (Суг). Розміри: Full - 12, Subscript/Superscript - 7, Sub-Subscript/Superscript -4, Symbol - 18, Sub-Symbol - 12. Для наочності рекомендується формули відділяти відбивками зверху і знизу - 6 пт.

Рисунки вставляти наступним чином: скопіювати в буфер, далі вибрати "Правка". "Специальная вставка" і вибрати "Рисунок": (Times New Roman (Cyr), кегль 12, без абзацного відступу, вирівнювання - по центру, міжрядковий інтервал - 0,85.Порядок розміщення матеріалу):

- зліва в верхньому рядку ставиться УДК (Times New Roman (Суг), кегль 13, без абзацного відступу, вирівнювання - зліва, міжрядковий інтервал – 1).:

- у наступному рядку посередині прописними літерами друкується назва доповіді: (Аrіаl (Суг), кегль 14, bold italic, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання - по центру, відбивки зверху 1 знизу - 9 пт, міжрядковий інтервал – 1).

- пропустивши рядок, друкуються рядковими літерами імена й прізвища співавторів: (Times New Roman (Суг), кегль 13, bold italic, без абзацного відступу, вирівнювання - по центру, міжрядковий інтервал – 1).:

- через рядок друкується назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 13, italic, без абзацного відступу, вирівнювання - по центру, міжрядковий інтервал - 0,85).

- з наступного рядка і з абзацу-основний текст (11 pt):

- формули й рисунки вставляються у текст по пентру

- в кінці доповіді - прізвище, ім'я та по-батькові. науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи кожного автора.

- анотації двома мовами (російська, англійська) обсягом до 10 рядків, включаючи назву та прізвища авторів.

^ Міністерство освіти і науки України


Івано-Франківський інститут

менеджменту та економіки

Галицька академія”


Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем

^ НАН і МОН України


Марійський державний університет (Росія)


Науково-виробнича фірма "Еквідко"

^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про проведення

XXIV (I) Міжнародної міжвузівської

школи-семінару


"МЕТОДИ І ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ

^ В ТЕХНІЦІ ТА СОЦІУМІ"


8-12 жовтня 2007 року


м. Івано-Франківськ

Шановні колеги !


Повідомляємо Вас, що у жовтні 2007 року в Івано-Франківському інституті менеджменту та економіки “Галицька академія” (м. Івано-Франківськ) буде проводитись чергова XXIV(I) Міжнародна міжвузівська школа-семінар "Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі".


Основні напрямки роботи школи-семінару:


 • методика викладання курсу "технічна діагностика".

 • теоретичні питання проектування систем діагностування.

 • апаратні та програмні засоби діагностування.

 • методи та засоби діагностування неперервних об'єктів

 • методи та засоби діагностування дискретних об'єктів.

 • методи та засоби діагностування об'єктів і систем нафтогазового комплексу.

 • методи та засоби діагностування обладнання систем електропостачання.

 • методологічні та філософські аспекти діагностування рівня знань.

 • методи, алгоритми та програмні засоби створення дистанційних тестових систем.

 • моделі, методи та алгоритми обробки і інтерпретації результатів діагностування рівня знань.

 • розробка інтелектуальних і адаптивних систем діагностування рівня знань.

 • діагностика галузевих соціально-економічних систем

 • діагностика підприємств

 • діагностика якості людських ресурсівАдреса оргкомітету та місце проведення:


76007, Україна, м. Івано-Франківськ

вул. Вовчинецька, 227

Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія"


Перше пленарне засідання буде проводитися в конференц-залі інституту менеджменту та економіки "Галицька академія" Всі наступні засідання школи-семінару будуть проводитися на туристичній базі відпочинку ''Високий перевал", розташованій в 90 км. від м. Івано-Франківська в с. Вишків

^ Склад організаційно-програмного комітету


Калявін Володимир Петрович – д.т.н., професор кафедри автоматизації і електрифікації суден Санкт-Петербурзького державного електротехнічного університету, дійсний іноземний член Української нафтогазової академії, дійсний член академії електротехнічних наук (м.Санкт-Петербург, Росія). - науковий керівник школи-семінару

^ Заміховський Леонід Михайлович – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи ІМЕ “Галицька академія”, дійсний член Української нафтогазової академії - голова організаційно-програмного комітету

^ Гриценко Володимир Ілліч – к.т.н., професор, директор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем, член-кореспондент Академії технологічних наук – співголова організаційно-програмного комітету,


^ Члени організаційно-програмного комітету


Савич Василь Іванович – к.е.н., доцент, президент ІМЕ “Галицька академія”

Сав’юк Лариса Олександрівна – к.т.н., доцент, в.о. завідувача філії кафедри ЮНЕСКО “Нові інформаційні технології в освіті для всіх” ІМЕ “Галицька академія”.

^ Карпаш Олег Михайлович – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України, дійсний член Української нафтогазової академії

^ Рибаков Леонід Максимович – д.т.н., професор, завідувач кафедри електропостачання Марійського державного університету (м. Йошкар-Ола, Республіка Марій-Ел, Росія)

^ Аубакір Дауренбек Азенули, д.ф.н, к.ф-м.н., доцент кафедри системного аналізу і управління, заступник директора ЕКО-центру (ноосфера та стійкий розвиток) Євразійського національного університету ім.Л.М.Гумільова, дійсний член міжнародної академії інформатизації (м.Астана, Казахстан)

^ Петришин Любомир Богданович – д.т.н., професор, завідувач кафедри інформатики Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, професор кафедри прикладної інформатики Гірничо-металургійної академії (м. Краків, Польща)

^ Ефендієв Горхмаз Джаваншир-огли – начальник відділу координації регіональних навчальних центрів Бакинського науково-навчального центру (м. Баку, Адзербайджан)

^ Кульчицький Іван Іванович – координатор Західного регіонального контактного пункту співпраці з ЄС по наукових програмах, заступник директора Львівського центру науково-технічної і економічної інформації.


^ Семів Любов Казимирівна – д.е.н., завідувач відділом інституту регіональних досліджень НАН України (м.Львів)

Петренко Віктор Павлович – к.т.н., професор, завідувач кафедри управління регіональним економічним розвитком (ІФНТУНГ)


^ Вчений секретар


Шаповал Олександр Андрійович -к.т.н., доцент, завідувач кафедри електронних засобів та телекомунікаційних технологій ІМЕ “Галицька академія”


^ Основні терміни


14 вересня 2007 р. – подання заявки на участь

24 вересня 2007р. – подання матеріалів доповідей

1 жовтня 2007р. – оплата організаційних внесків

8 жовтня 2007р. – заїзд та реєстрація учасників

12 жовтня 2007 р. – від’їзд учасників.


^ Контактні телефони


Шаповал Олександр Андрійович

тел. (03422) 9-38-74, моб. 8-067-7846370


Лугова Лариса Романівна

тел/факс. (03422) 6-66-97, моб. 8-063-4152684


e-mail: ime@ime.if.ua


Організаційний внесок в розмірі 50 грн. (оплата приміщення, видання програми і запрошення) перераховується на рахунок ІМЕ “Галицька академія”: р/р 26007300012320, МФО 336310 в АКБ "Прикарпаття" м. Івано-Франківськ, код 24681832 (з обов'язковою вказівкою на платіжному дорученні - за інформаційне обслуговування на школі-семінарі МіЗДТС-2007), або оплачується при реєстрації учасників школи-семінару.

Іноземні учасники сплачують організаційні внески за курсом в національній валюті при реєстрації.

Бажаючим опублікувати доповідь у спеціальному випуску журналу “Наукові вісті ІМЕ “Галицька академія”, який буде видано до початку роботи школи-семінару, потрібно відмітити це у заявці та оплатити вартість публікації. Плата за публікацію 1 сторінки доповіді формату А4 становить 12 грн.

Додаткова інформація про умови, вартість проживання і харчування на турбазі “Високий перевал”буде вказана в запрошенні та програмі школи-семінару, які будуть відправлені після завершення терміну подання заявок.


Схожі:

Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconІнформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів
Висловлюю бажання взяти участъ в роботі школи-семінару "методи І засоби діагностики в техніці та освіті (Міздто-2009)"
Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconІнформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів
Висловлюю бажання взяти участъ в роботі школи-семінару "методи І засоби діагностики в техніці та освіті (Міздто-2007)"
Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconІнформація про доповідь (автори і назва)

Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconІнформація про доповідь (автори і назва) Назва секції
Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну...
Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconІнформація про доповідь (автори І назва) Назва секції
Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно подати або надіслати на...
Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconІнформація про доповідь (назва, секція) програма конференції І публікація матеріалів
Приймак Олександр Вікторович, Луцький національний технічний університет – кафедра автомобілів, завідувач кафедри
Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Назва доповіді/тез українською/російською та англійською мовами (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по центру)
Інформація про доповідь (автори, назва, к-сть стор.) Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення тез
Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи