Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" icon

Конференції за міжнародною участю "завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку"
Скачати 480.5 Kb.
НазваКонференції за міжнародною участю "завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку"
Сторінка1/4
Дата27.11.2012
Розмір480.5 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київська міська рада

Асоціація міст України та громад

Академія муніципального управління


До 15 – річчя галузі науки

«Державне управління»


ПРОГРАМА


ЩОРІЧНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ


"ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО, РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ НОВИХ РЕАЛІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"


Робота в секціях
6 квітня 2012 р.м. Київ
Науково-практична конференція за міжнародною участю

«Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку»


Секція 1.

^ ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО, РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ НОВИХ РЕАЛІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

(аудиторія № 225)

Співголови:

О.П. Литвин, к.ю.н., професор, декан юридичного факультету, завідувач кафедри адміністративних та кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління.

В.В. Луць, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління.

Л.М. Кононенко, к.ю.н., професор, заступник завідувача кафедри адміністративних та кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління.

Секретар:

Л.П. Сельвейструк, викладач кафедри адміністративних та кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління.


Виступи:


 1. Правові аспекти вдосконалення системи місцевого самоврядування.

Пилипенко О.Є., д.іст.н, професор кафедри політології Академії муніципального управління.


 1. Організаційні основи визначення структури органів управління.

Кононенко Л.М. к.ю.н., завідувач кафедри адміністративних та кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління.


 1. Кваліфікація і класифікація злочинів, як проблема теорії кримінального права.

Литвин О.П. к.ю.н, професор, декан юридичного факультету Академії муніципального управління.


 1. Механізм оцінки ділових і професійних якостей посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців.

Грищенко І. М., к.декрж.упр., головний спеціаліст відділу з питань професійної підготовки Національного агентства України з питань державної служби.


 1. До питання про відповідальність адміністративно-територіального устрою України сучасним реаліям в українській юридичній науці та науці державного управління.

Губань Р.В., к.ю.н., доцент кафедри муніципального права Академії муніципального управління.


 1. До питання проведення адміністративної реформи в м. Києві.

Гринчук Н.М., доцент НАДУ при Президентові України,

Багінський М. С, зав. відділом КНДУ «НДІРоМ».


 1. О дуализме исполнительной власти в Кыргызстане.

Иманбердиев Д. Ч., к.ф.-м.н., докторант кафедры государственного управления и менеджмента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.


 1. Поміркований патерналізм як форма реалізації сучасної сервісної держави.

Карпенко О. В., к.держ.упр., докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Впровадження принципів електронного урядування та місцевої електронної демократії органами місцевого самоврядування.

Кожина А.В, к.держ.упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління, Голова Інституту громадських стратегій.


 1. Формування системи інтеграції інвалідів в економіку України.

Кузьменко С.Г., к.ю.н. Донецького юридичного інституту МВС України.


 1. До питання удосконалення правового забезпечення ластероріоналізації: вітчизняний досвід.

Кушнір М.О., к.держ.упр., головний консультант сектору стратегій регіонального розвитку відділу регіонального розвитку Національного інституту стратегічних досліджень.


 1. Питання джерел адміністративно-правового регулювання управління майном державної власності.

Кравчук О.О., к.ю.н, доцент кафедри адміністративних та кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління.


 1. Кадровий потенціал службовців органів місцевого самоврядування України.

Мариненко В.О, к.держ.упр., завідувач сектору екології Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.


 1. Строки у спадковому договорі.

Маріц Д.О., к.ю.н, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління.


 1. Деякі проблеми сучасного вітчизняного державотворення.

Немирівський Я.В., к.іст.н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління.


 1. Вдосконалення Конституції України та формалізація подальшої стратегії розвитку держави.

Подорожна Т.С., к.ю.н., Подільський державний аграрно-технічний університет.


 1. Філософсько-правові аспекти плебсологічних процесів.

Скригонюк М.І., к.ю.н., доцент кафедри криміналістики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.


 1. Особливості адміністративно-територіального устрою України.

Фоміцька Н.В., к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Переважне право наймача на укладення договору найму (оренди) на новий строк

Хащівська Н.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління. 1. Розподіл компетенції органів державного управління та місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи.

Шарий В. І., к.ю.н., доцент кафедри Державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Засади вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного антикризового управління банківською системою України.

Шпачук В.В., к.держ.упр., доцент кафедри банківської справи Національної Академії статистики, обліку та аудиту.


 1. Інформативно-правове забезпечення мотивації діяльності в органах місцевого самоврядування.

Бондар В. Д., викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія».


 1. Загальні проблеми державної правової політики України щодо нерухомого майна.

Бабенко М.В., аспірант Інституту приватного права Національної академії правових наук України.


 1. Оосновні напрямки реформування нормативно-правової бази, що регулює ринок доступного житла в Україні.

Ірхіна С. В., аспірант кафедри державного управління і менеджменту Національної Академії державного управління при Президентові України.


 1. Актуальні питання правового забезпечення моніторингу діяльності державних службовців з надання публічних послуг в Україні.

Єдгарова І.В., аспірант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. До питання зміни принципів державної служби в Україні.

Курочка Л. М., аспірант кафедри права та законотворчого процесу Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Роль державної політики Російської Федерації у вирішенні житлових проблем молоді.

Молоканов Ю. А., здобувач Академії муніципального управління.


 1. Питання правового врегулювання управління місцевими державними адміністраціями в містах із спеціальним статусом.

Немирівська О.Я., старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління.

 1. Передумови права на пред’явлення позову у трудових спорах.

Непочатих В.О., здобувач НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України.


 1. Нормативно-правове забезпечення реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні.

Підкуйко О.О., аспірант Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Напрямки удосконалення реалізації державної політики у сфері комунальних послуг.

Селезінка Л.М., начальник відділу ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження, магістр Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Удосконалення правових засад взаємодії елементів системи місцевого самоврядування.

Сергієнко Є. В., аспірант Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Умови виникнення договору закладу.

Сельвейструк Л.П., викладач кафедри адміністративних та кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління.


 1. Особливості управлінської функції інституту президентства у перехідних державах.

Скіць С. В., здобувач кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


 1. Корупція в органах місцевого самоврядування та можливість її подолання.

Сороковська С.В., аспірант Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Аналіз інвестиційної привабливості Запорізької області.

Черкаска В.В., аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління.


 1. Правові засади сучасного реформування системи місцевого самоврядування в Україні.

Шабатько К.В., аспірант кафедри державного управління та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності органів самоорганізації населення.

Щекатуріна І. А., слухач факультету територіального управління і соціально-економічного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Вплив держави на розвиток високо урбанізованих територій в Україні.

Ярощук В. І., здобувач Національної академії державного управління при Президентові України.


Секція 2.

^ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

(аудиторія № 221)

Співголови:

А.М.Безус, к.т.н., доцент, декан економічного факультету Академії муніципального управління.

О.Ю.Оболенський, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Академії муніципального управління.

О.В.Царенко, д.е.н., завідувач кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління.

Секретар:

Ж.В.Кудрицька, к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління.


Виступи:


 1. Розробка оптимальної регіональної економічної політики.

Дацій О.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств Академії муніципального управління.


 1. Завдання організації муніципальних фінансів міста в контексті модернізаційних процесів.

Кондрашихін А.Б., д.е.н., доцент, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.


 1. Активізація інвестиційного процесу в Україні: теоретико-методологічний аспект.

Корецька С.О., д.е.н., професор кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.


 1. Розвиток пенсійного страхування в Україні.

Корецька С.О., д.е.н., проф. кафедри Державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління;

Горякіна Л.Е., магістрант, економічний факультет Академії муніципального управління.


 1. Реалізація державної промислової політики: методологічний аспект, регіональний розріз.

Корецький М.Х., д.держ.упр., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління.


 1. Забезпечення економічної стійкості промислових підприємств.

Крейдич І.М. д.е.н., професор. Національнрго технічного університету «Київський політехнічний інститут».


 1. Основні принципи вибору стратегії управління еколого-економічними ризиками в умовах невизначеності.

Лисенко О.І. д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікацій Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України, “Київський політехнічний інститут” ;


 1. Сучасні напрями інституціоналізму і розвиток суспільства в Україні.

О.Ю.Оболенський, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Академії муніци­паль­ного управління.


 1. Корпоративна інтеграція наукоємкого сектора економіки регіонів.

Царенко О.В., д.е.н., професор, зав. кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління.


 1. Державна політика та формування конкурентоспроможності регіонів.

Черленяк І.І., д.н. держ. упр., професор Закарпатського державного університету;

Іванова М.І., аспірант Закарпатського державного університету.


 1. Вдосконалення системи управління як фактор розвитку підприємства.

Безус А.М., к.т.н., доцент, декан економічного факультету Академії муніципального управління.


 1. Роль держави у формуванні фінансово-економічного механізму розвитку суб’єктів господарювання.

Безус П.І., к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.


 1. Державне регулювання модернізації фармацевтичної промисловості.

Безус П.І., к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління;

Грицак Т., аспірант Академії муніципального управління.


 1. Умови ефективності децентралізованої системи енергопостачання в умовах ринкових відносин.

Биркович Т.І., к.ю.н., докторант Чорноморського державного університету імені Петра Могили.


 1. Реальні інвестиції як основа успішного розвитку промислового підприємства.

Бутник О.О., к.держ.упр., викладач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.


 1. Перспективи розвитку сектора чорної металургії.

Венгер В.В., к.е.н., с.н.с., ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”.


 1. Наукові засади формування фінансово-економічного механізму підприємства пристосування до кризових умов.

Вірт М.Я. к.е.н., доцент Львівської комерційної академії.


 1. Проблемы сочетания рыночной экономики и ее государственного регулирования.

Гелиашвили Гванца, докторант Телавского государственного университета имени Якоба Гогебашвили (Тбилиси, Грузия).


 1. Витоки високої інфляції в Україні.

Гузик М.М., к.е.н., доцент Академії муніципального управління.


 1. Державне регулювання економічного розвитку регіонів України.

Демківський А.В., к.е.н., доцент кафедри фінанси підприємства Академії муніципального управління.


 1. Оцінка та шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємств.

Демківський А.В., к.е.н., доцент кафедри фінанси підприємства Академії муніципального управління;

Коломієць М., магістрант Академії муніципального управління.


 1. Формування конкурентоспроможності суб'єктів господарювання в контексті гарантування економічної безпеки держави.

Дудка Ю.П., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.


 1. Податкове регулювання інноваційної діяльності в Україні.

Кармазіна Н. В., к.н. д.у, доцент Академії муніципального управління.


 1. Антикризове управління: макро- , мезо- і мікроекономічний аспекти .

Клименко О.М., к.ю.н. доцент кафедри державних і муніципальних фінансів Академії муніципального управління.


 1. Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні.

Колобова Л.В.  к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.


 1. Аналіз податкової системи України.

Колобова Л.В. к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління;

Понедельчук І.А., магістрант Академії муніципального управління.


 1. Розвиток місцевих фінансів в умовах реформи надання суспільних послуг.

Корень Н.В. к.е.н. провідний науковий співробітник відділу державного управління та аналізу державної політики ІПДУМС НАДУ при Президентові України.


 1. Сучасний стан та напрямки удосконалення статистики інновацій в умовах глобальної економічної кризи.

Коренєва Н.О., к.е.н., доцент кафедри економіка підприємства Академії муніципального управління.


 1. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – перспективи реформування.

Красноступ Н.І., к.е.н., заслужений економіст України, доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.


 1. Формування системи інтеграції інвалідів в економіку України.

Кузьменко С.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Донецького юридичного інституту МВС України.


 1. Основні напрямки підвищення ефективності використання основних засобів.

Кудрицька Ж.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії муніципального управління.

 1. Управління фінансовою безпекою підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Кудрицька Ж.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії муніципального управління;

Здоровцев В.В., магістрант Академії муніципального управління.


 1. Державне регулювання страхової діяльності.

Маньковська Т.І., к.е.н. доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.


 1. Стратегія розвитку страхового ринку України.

Маньковська Т.І., к.е.н. доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління;

Бондаренко Г.В., магістрант Академії муніципального управління.


 1. Формування нових механізмів розвитку регіону, заснованому на знаннях та людському капіталі.

Матвієнко Г.А., к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.


 1. Закордонний досвід державно-приватного партнерства: здобутки та помилки.

Миронов М.Д., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.


 1. Напрями удосконалення системи державного регулювання прямих іноземних інвестицій в умовах модернізації економіки України.

Обушна Н.І., к.е.н., ст. викладач кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.


 1. Сучасний стан розвитку агропродовольчого ринку України.

Орленко Я.Ю. к.е.н.,доцент, докторант Академії муніципального управління.


 1. Бюджетування в системі фінансового управління.

Пилипенко О. О. к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.


 1. Використання інвестиційних ресурсів для збалансованого сталого просторового розвитку регіонів.

Приходько В.П. к.е.н., докторант Академії муніципального управління.


 1. Скорочення відставання між реальним та потенціальним зростанням товарного виробництва в Україні.

Пустовойт О.В., к.е.н., с.н.с., ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”.


 1. Регіональна підтримка залучення у вітчизняну промисловість новітніх розробок.

Пушкарь І.В. к.е.н, доцент Запорізького національного університету.


 1. Державне регулювання фінансових інновацій.

Решетник Н.І. к.е.н., доцент Київського національного лінгвістичного університету.


 1. Необхідність формування фінансово-економічного механізму для забезпечення розвитку держави та суб’єктів господарювання.

Ровна В.М. к.е.н., доцент кафедри економіки Академії муніципального управління.


 1. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці.

Румик І.І., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу Університету економіки та права “КРОК”.


 1. Визначення моделі обов’язкового соціального медичного страхування в Україні.

Савенко А.Є., к.е.н., доцент Академії муніципального управління;

Савенко С.С., бакалавр права.


 1. Кластери як нова форма організації та розвитку мережевої економіки.

Свєтлов Б.Т., к.е.н., доцент кафедри економіки Академії муніципального управління.


 1. Менеджмент витрат авіаційного будівництва.

Слюсарчук Л.І., к.е.н., доцент Академії муніципального управління:

Слюсарчук Я.Д. магістр Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.


 1. Машинобудування України: стан та напрями формування фінансово-економічного механізму удосконалення його організації та розвитку.

Тьорло В.В., к.е.н., доцент Академії муніципального управління.


 1. Проблеми та перспективи інвестування в Україні.

Федоренко О.С. к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.


 1. Фінансові моделі забезпечення економічного розвитку м. Києва.

Чала Н.Д., к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління;

Чеканова І.В., к.т.н., старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії моделювання воєнно-економічних процесів науково-дослідного відділу воєнно-економічного аналізу, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України.


 1. Проблемы постсоветской экономической системы и пути эффективной реализации интересов народа.

Чачукашвили Малхаз, докторант Телавского государственного университета имени Якоба Гогебашвили (Тбилиси, Грузия).


 1. Механізми державної бюджетної підтримки аграрного сектору економіки.

Шевченко Н.О., к.е.н., доцент Академії муніципального управління.

  1   2   3   4

Схожі:

Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconКонференції за міжнародною участю "завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку"
«Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку»
Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку» Дата проведення
Реєстрація учасників: 6 квітня з 00 до 10. 00 у холі конференц-зали на III поверсі (при собі мати копію платіжного документа, посвідчення...
Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку» Дата проведення
Реєстрація учасників: 6 квітня з 00 до 10. 00 у холі конференц-зали на III поверсі (при собі мати копію платіжного документа, посвідчення...
Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconАкадемія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconАкадемія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.)
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconАкадемія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.)
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року Місце проведення
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconДо 15-річчя Академії муніципального управління
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Конференції за міжнародною участю \"завдання державного, регіонального та муніципального управління у контексті нових реалій національного розвитку\" iconКонференції "інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління" Робота в секціях
О. П. Литвин, к ю н., професор, декан юридичного факультету Академії муніципального управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи