Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях icon

Конференції "інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління" Робота в секціях
НазваКонференції "інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління" Робота в секціях
Сторінка1/5
Дата01.05.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Київська обласна рада

Асоціація міст України та громад

Академія муніципального управління

Міжнародна Академія соціально-економічних наук (Грузія, Тбілісі)

Вища школа менеджменту (Польща, Варшава)


ПРОГРАМА


МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ


"ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ"


Робота в секціях


12 квітня 2013 р.м. Київ

Міжнарожна науково-практична конференція

«Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління»


Секція 1.

^ ПРАВОВІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

(аудиторія № 405)

Співголови:

О.П. Литвин, к.ю.н., професор, декан юридичного факультету Академії муніципального управління;

Х.В. Приходько, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри муніципального права Академії муніципального управління;

Л.М. Кононенко, к.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління.

Секретар:

Д.О. Маріц, к.ю.н., доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління.


Виступи: 1. Правові засади формування механізмів регіональної політики у контексті системних реформ.

Баштанник В.В., д.держ.упр., доцент, професор кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ.


 1. Теоретико - правові проблеми взаємодії державної та муніципальної влади.

Лощихін О.М., д.ю.н, професор, завідувач кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління.


 1. Функції договору у цивільному праві.

Луць В.В., д.ю.н., професор, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України.


 1. Процесуально-правове забезпечення виборів в Україні: проблемні аспекти.

Приходько Х.В., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри муніципального права Академії муніципального управління.


 1. Розвиток електронного права в Україні: приведення законодавства України до стандартів ЄС.

Семенченко А.І., д.держ.упр., професор, заступник віце-президента;

Лисенко О.В., НАДУ при Президентові України.


 1. Організаційно-правові засади валютної політики держави.

Філіпенко Т.В., д.держ.упр.,  професор Донецького державного університету управління. 1. Формування громадянського суспільства та правової держави – це шлях до зміцнення правопорядку та стабільності у країні.

Кононенко Л.М., к.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління.


 1. Правові засади удосконалення механізмів державного управління шляхом кримінально-правового захисту безпеки довкілля.

Литвин О.П., к.ю.н., професор, декан юридичного факультету Академії муніципального управління.


 1. Удосконалення правового механізму інтеграції України до Євросоюзу.

Бутник О.О., к.держ.упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування;

Антонова С.Є., к.е.н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування.


 1. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: проблеми та шляхи вирішення.

Валюх А.М., к.е.н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування;

Корбутяк В.І., к.т.н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування.


 1. Організаційно-правовий механізм регулювання діяльності дозвільних центрів.

Васильєва Н.В., к.е.н., доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України.


 1. Сучасне правове регулювання та перспективи розвитку інституту фінансового моніторингу в Україні.

Гаєвський І.М., к.ю.н., Начальник юридичного управління Державної служби фінансового моніторингу.


 1. Удосконалення механізму правового регулювання віднесення населених пунктів до категорії міст обласного значення.

Губань Р.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління.


 1. Роль громадських організацій та місцевої влади в реалізації державної політики у сфері захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

Дробко Є.В., к.держ.упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування;

Бабак В.А., заступник начальника відділу цивільного захисту в м. Рівне та Рівненському районі ТУ МНС України в Рівненській області.


 1. Місцеве самоврядування як європейська спільна демократична цінність.

Кампо В.М., к.ю.н., доцент, суддя Конституційного Суду України.

 1. Засади й особливості інституційного розвитку місцевого самоврядування.

Козюра І.В., к.і.н., начальник відділу місцевого самоврядування та регіонального розвитку Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування.


 1. Правові проблеми реалізації міжрегіонального співробітництва.

Кушнір М.О., к.держ.упр., головний консультант сектору стратегій регіонального розвитку відділу регіонального розвитку Національного інституту стратегічних досліджень.


 1. Особливості договірних страхових відносин за цивільним законодавством України.

Міловська Н.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління.


 1. Концептуальні підходи щодо законодавчого визначення інформаційного навантаження на посадові особи органів виконавчої влади.

Орлов М.М., к.військ.н., доцент, доцент кафедри оперативного застосування внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України, докторант Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.


 1. Забезпечення економічної безпеки країни на основі розробки єдиної державної стратегії.

Ортіна Г.В., к.е.н., доцент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України.


 1. Удосконалення правового забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування у сфері транскордонного співробітництва.

Паутова Т.О., к.держ.упр., заступник декана гуманітарного факультету, доцент кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.


 1. Управління правами інтелектуальної власності в контексті місцевого самоврядування.

Петренко С. А., к.ю.н., керівник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.


 1. Проблемні питання самостійності місцевого самоврядування в Україні.

Ровинська К.І., к.держ.упр., докторант кафедри права та законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України.


 1. Державно-управлінська комунікація як механізм реалізації державної політики.

Романенко Є.О., к.держ. упр., радник Голови Верховної Ради України.


 1. Питання розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

Сіцінська М.В., к.держ.упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту НАДУ при Президентові України. 1. Сутність та завдання тактичної бездіяльності у сфері слідчої, правозахисної та судової практики.

Скригонюк М.І., к.ю.н., доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


 1. Правові форми реалізації механізмів державного управління підприємництвом.

Сьомич М.І., к.держ.упр., заступник директора Полтавського міського центру зайнятості.


 1. Проблеми реформування вищої юридичної освіти в Україні.

Тернавська В.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління.


 1. Юридичні особливості новоствореного нерухомого майна.

Бабенко М.В., викладач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління.


 1. Деякі аспекти захисту прав і законних інтересів територіальних громад засобами конституційної юстиції.

Барвіцький В.Ю., викладач кафедри муніципального права Академії муніципального управління.


 1. Раціоналізація механізмів регулювання діяльності установ та органів державної влади в умовах адміністративної реформи.

Баштанник А.Г., аспірант Академії муніципального управління.


 1. Правові засади удосконалення державного управління з протидії торгівлі людьми: Європейський досвід.

Буреш І.В., старший офіцер управління кримінального аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України.


 1. Нормативно-правове забезпечення формування та функціонування адміністративно-територіального устрою України на локальному рівні.

Верещук І.А., аспірант Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.


 1. Законодавче забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні.

Вострікова Н.В., аспірант Національного університету водного господарства та природокористування.


 1. Правові засади удосконалення механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління.

Ганцюк Т.Д., асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.


 1. Проблеми ефективного функціонування правової системи ЄС у зв’язку з розширенням.

Кротінов В.О., заступник голови Ленінського районного суду м. Донецька. 1. Правові засади удосконалення механізмів державного управління шляхом теоретичного вирішення проблеми класифікації злочинів у сфері господарської діяльності.

Литвин М.О., Київський Національний університет імені Т.Г. Шевченка.


 1. Значення гендерної рівності чоловіків та жінок на сучасному етапі.

Лосіхін О.О., аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ при Президентові України, помічник-консультант Народного депутата України.


 1. Правові аспекти рекламної діяльності.

Маркитанов В.К., здобувач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України.


 1. Підвищення ролі цілепокладення у вдосконаленні структурно-функціонального забезпечення діяльності органів державного управління системою загальної середньої освіти.

Михайленко Г.В., магістр державного управління, здобувач кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.


 1. Досвід реформування базового рівня адміністративно-територіального устрою Польської народної республіки (1945-1989 рр).

Немчінов О.М., старший викладач Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.


 1. Передумови удосконалення правового механізму забезпечення транспаритетності органів місцевого самоврядування.

Пашковська М.В., аспірант Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.


 1. Формалізація гуманізаційного концепту державного управління: правові засади.

Пушкар О.В., здобувач ДРІДУ НАДУ.


 1. Взаємодія держави і суспільства у форматах державно-приватного, публічно-приватного партнерства і GR-діяльності.

Радинська-Калініченко А.В., аспірант Академії муніципального управління.


 1. Роль громадянських комунікацій в реформуванні державного управління в Україні : правовий аспект.

Рашковська О.В., здобувач кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ при Призидентові України.


 1. Муніципальні форми організаційно-правового забезпечення права громадян на публічні об’єднання.

Росіхіна В.Ю., науковий консультант судді Конституційного Суду України, магістр права. 1. Формування національної стратегії у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України.

Сіцінський В.С., ад’юнкт Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького.


 1. Правове регулювання психологічного захисту у сфері цивільного захисту: стан, проблеми, перспективи.

Смірнова О.М., старший викладач кафедри профілактики пожеж та БЖД Інститут державного управління у сфері цивільного захисту.


 1. Удосконалення управлінських функцій органів держаної влади та місцевого самоврядування у здійсненні соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування.

Харченко Ю.П., здобувач Чернігівського державного технологічного університету.


 1. Правові основи державної політики у сфері захисту прав дитини в Україні.

Шульц О.А., старший викладач кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління.


 1. Добровільне об’єднання територіальних громад в Німеччині: приклад для України.

Янишевський М.М., здобувач кафедри європейської інтеграції та права
Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України;
аспірант Потсдамського університету (Німеччина).


Секція 2.

^ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

(аудиторія № 221)

Співголови:

А.М. Безус, к.т.н., доцент, декан економічного факультету Ака­де­мії муніципального управління;

О.І. Дацій, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Академії муніци­паль­ного управління;

О.В. Царенко, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління.

Секретар:

А.С. Горлач, асистент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.


Виступи:


 1. Сравнительное исследование состояния дел в сфере городского хозяйства в России и Украине.

Беззубко Л.В., д.держ.упр., професор Донбаської національної академії будівництва і архітектури.


 1. Стратегічні пріоритети стимулювання економічного розвитку сільських територій в Україні.

Біла С.О., д.держ.упр, професор, заслужений економіст України,завідувач відділу регіонального розвитку НІСД.


 1. Реалізація трипартизму в Україні.

Дацій О.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Академії муніци­паль­ного управління.


 1. Проблеми професійної діяльності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в нестандартних умовах.

Діденко Н.Г., д.держ.упр., професор, декан факультету державного управління, завідувач кафедри філософії і психології Донецького державного університету управління.


 1. Удосконалення нормативно-правового поля з регулювання взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Івашова Л.М., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України (м.Дніпропетровськ).


 1. Вплив процесів економічного реформування на утвердження демократичних цінностей в європейському суспільстві.

Карпюк Мирослав, доктор права Академії національної оборони (м. Варшава, Республіка Польща).


 1. Пенсионный фонд в системе управления социально-экономическим развитием города: пример Севастополя.

Кондрашихин А.Б., д.э.н., доцент, заведующий кафедры государственных и местных финансов Академии муниципального управления.


 1. Теория социальной прибыли – инновационное научное направление и основа нового политико-правового подхода в науке государственного управления.

Кураташвили Анзор Альфредович, д.э.н., професор факультета Бизнес-инжинеринга Грузинского технического университета, Вице-президент Международной Академии социально-экономических наук, действительный член Нью-Йоркской академии наук.


 1. Кластерний підхід: щодо визначення.

Куц Ю.О., д.держ.упр., професор, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХаРІ НАДУ при Президентові України.


 1. Стратегічне управління і державне регулювання економіки.

Марущак В.П., д.держ.упр, професор ОРІДУ НАДУ при Президентові України.


 1. Іноваційні підходи і механізми гармонізації інтересів державного регіонального та муніципального управління.

Петренко В.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Варцаба В.І., к.е.н., доцент, завідувач кафедри Ужгородського національного університету.


 1. Інноваційні здоров‘язберігаючі інтервенції: взаємодія з управлінням на муніципальному рівні.

Рингач Н.О. д.держ.упр., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, НАН України ДНУ Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини ДУС.


 1. Єврорегіональне співробітництво та стратегічні пріоритети розвитку держави.

Руденко О.М., д.держ.упр, доцент, професор кафедри державного управління ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях iconМіжнародної науково-практичної конференції " інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління " Робота в секціях
О. П. Литвин, к ю н., професор, декан юридичного факультету Академії муніципального управління
Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях iconАкадемія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях iconАкадемія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.)
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях iconАкадемія муніципального управління антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2010 р.)
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях iconДо 15-річчя Академії муніципального управління
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09. 04. 2010)...
Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях icon4 квітня 201 4 року у приміщенні академії муніципального управління
Механізми модернізації державного та муніципального управління соціально-економічним розвитком
Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2012
...
Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2/2012
...
Конференції \"інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління\" Робота в секціях iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи