V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів icon

V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів
Скачати 98.89 Kb.
НазваV міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів
Дата23.10.2012
Розмір98.89 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, СТУДЕНТІВ


«СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА: ІНФОРМАТИКА, ЕКОНОМІКА, ФІЛОСОФІЯ»

Донецьк, 12-13 травня 2011 р.Конференція підтримана Національною академією наук України та входить до головних заходів Фестивалю науки в Україні. Конференція присвячена Дню науки в Україні.^ Програмний комітет
Голова:


Шевченко Анатолій Іванович, ректор Державного університету інформатики і штучного інтелекту, член –кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор.

^ Члени програмного комітету:

Білокобильський Олександр Володимирович, д.філос.н., доц., декан ф-ту філософії і релігієзнавства ДУІіШІ.

Крак Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, с.н.с. відділу інтелектуальних систем керування динамічними об’єктами Інституту кібернетики ім.. В.М. Глушкова НАН України.

^ Budd H. Hebert, професор Університету Хардінг (США), директор міжнародної ділової програми, директор ініціативи Університету Хардінг з розвитку особистості.

Дулуман Євграф Каленьович, д.філос.н., професор, професор кафедри філософії і релігієзнавства ДУІіШІ.

^ Заміховський Леонід Михайлович, д.т.н., професор, зав. кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

^ Зуєв Олександр Леонідович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Інституту прикладної математики і механіки НАН України, голова Донецької обласної ради молодих учених.

^ Ковальчук Костянтин Федорович, д.е.н., професор, декан економічного факультету Національної металургійної академії Міністерства освіти і науки України.

^ Максишко Наталія Костянтинівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету.
Міненко Олександр Степанович, д.ф.-м.н., професор, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи ДУІіШІ.

^ Муригін Кирило Валерійович, к.т.н., начальник відділу розпізнавання зорових образів ІПШІ.

Павлиш Володимир Миколайович, д.т.н., професор, зав. кафедри обчислювальної математики та програмування ДонНТУ.

^ Паклін Микола Борисович., к.т.н., доцент Рязанського державного університету ім. С.О. Єсеніна, керівник групи корпоративного навчання BaseGroup Labs.

Оргкомітет

ГоловаКачур Ірина Володимирівна, проректор з науково-педагогічної роботи ДУІіШІ.
Заступник голови – Кокора Надія Вікторівна, голова ради молодих учених ДУІіШІ, зав. аспірантурою.

^ Робочий комітет:

Бабаков Роман Маркович, к.т.н., доцент кафедри систем штучного інтелекту

Звенігородський Олександр Сергійович, завідувач навчального центру сучасних комп’ютерних інформаційних технологій.

^ Калмикова Наталія Михайлівна, асистент кафедри теоретичної і прикладної економіки.

Лапенко Євген Миколайович, голова студентської ради університету.

Могилевцев Валерій Віталійович, аспірант кафедри філософії і релігієзнавства..

^ Темник Кирило Валерійович, аспірант кафедри системного аналізу і моделювання, голова ради молодих учених факультету СКІТ і АСУ.

Федоров Максим Олександрович, асистент кафедри програмного забезпечення інтелектуальних систем.

Тематичні напрямки конференції:

1 ІНФОРМАТИКА

Секція 1. Системи штучного інтелекту

 1. Теоретичні проблеми штучного інтелекту

 2. Нові платформи для автономних систем з інтегрованими системами комунікації

 3. Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій

 4. Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту

 5. Експертні та багатоагентні системи

 6. Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів

 7. Алгоритмічне забезпечення паралельних та розподілених обчислень

 8. Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту

 9. Моделювання інтелектуальної діяльності людини

 10. Комп’ютерна лінгвістика

 11. Видобування даних та знань з текстів

 12. Алгоритми навчання

 13. Когнітивні процеси та їх застосування

Секція 2. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем

 1. Програмна інженерія

 2. Технології штучного інтелекту

 3. Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень

 4. Інтелектуальний аналіз даних

 5. Системи, що навчаються

 6. Точні та наближені методи розв'язання прикладних задач

Секція 3. Сучасні технології промислової розробки програмного забезпечення

 1. Сучасні технології проектування, розробки та тестування програмного забезпечення

 2. Колективна розробка програмного забезпечення

 3. Інформаційні технології в навчальному процесі

 4. Інструментальні засоби проектування прикладних систем

 5. Технології дистанційного навчання та контролю знань

 6. Мультиагентні та адаптивні системи

 7. Бази даних та знань

 8. Розробка програмного забезпечення вирішення прикладних задач

Секція 4. Когнітивна графіка цифрового кіберпростору

 1. Тривимірна комп’ютерна графіка

 2. Комп’ютерна обробка та розпізнавання зображень

 3. Мови та засоби моделювання віртуальної, розширеної, змішаної реальності

 4. Візуалізація об’єктів у науковій та технічній документації

 5. Комп’ютерні методи графічного дизайну

 6. Апаратна підтримка комп’ютерної графіки.

Секція 5. Сучасні системи управління

 1. Аналіз та розробка систем управління технологічними процесами

 2. Системи технічної діагностики

 3. Технічні засоби систем управління

 4. Мікропроцесорні засоби

 5. Системи промислової автоматизації

 6. Ідентифікація об’єктів управління

Секція 6. Аналіз і моделювання систем

 1. Системний аналіз технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших систем

 2. Математичне моделювання

 3. Імітаційне моделювання

 4. Системи підтримки прийняття рішень

 5. Морфологічні, функціональні та інформаційні моделі систем

2 ЕКОНОМІКА

Секція 1. Теоретичні та практичні проблеми господарювання в умовах інноваційно-інформаційної економіки

1. Сучасні тенденції розвитку суб’єктів господарювання

2. Інвестиційно-інноваційна діяльність на сучасному етапі економічного розвитку України

3. Економіка знань як основа інноваційного розвитку

4. Економічна освіта в постіндустріальному суспільстві

Секція 2. Формування національної моделі зовнішньоекономічних зв’язків та її інформаційне забезпечення

1. Теоретичні засади розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в умовах глобальної конкуренції

2. Інформаційне забезпечення торговельних відносин України з різними країнами світу

3. Україна в процесах інноваційної інтернаціоналізації

4. Проблеми адаптації українських підприємств до умов глобальної конкуренції

Секція 3. Моделювання соціально-економічних процесів та інформаційні технології в економіці

1. Моделювання в управлінні складними виробничо-економічними системами

2. Використання методів оптимізації в економіці

3. Прогнозування тенденцій розвитку виробництва

4. Прогнозування соціально-економічних показників попиту та пропозицій

5. Динамічне моделювання в управлінні економічним потенціалом

6. Проектування інтегрованих логістичних систем та їх адаптація на рівні виробництва

7. Інтелектуальні методи аналізу економічної інформації

8. Використання пакетів прикладних програм в моделюванні

3 ФІЛОСОФІЯ

Секція 1. Межі соціальної відповідальності в сучасному світі

1. Соціальні колізії в сучасному суспільстві та їх філософські інтерпретації

2. Перспективи та можливі засади сучасної етики

3. Проблема конструювання ідентичності в модерному суспільстві

4. Екологізм як світоглядна парадигма в сучасному світі

Секція 2. Роль релігії в утвердженні громадянського суспільства

1. Історія релігій світу

2. Багатоконфесійність українського суспільства: проблема толерантності та релігійного плюралізму

3. Соціально-значуща діяльність церков і релігійних організацій: досвід і проблеми

4. Освіта і духовність: проблеми розвитку

5. Особливості та шляхи удосконалення державно-церковних відносин в Україні


В рамках конференції планується проведення круглих столів:

1. «Студентське самоврядування сьогодні – надійний партнер навчального закладу у покращенні якості вищої освіти та організації навчально-виховного процесу».

Під час роботи круглого столу передбачається обговорення наступних питань:

1. Популяризація та розвиток студентської науки, як приоритетний напрям роботи студентського самоврядування

2. Стан реалізації положень Закону України «Про вищу освіту», щодо питань студентського самоврядування: досвід роботи

3. Болонський процес в Україні: реалії та дійсність - погляд студента

4. Студентське самоврядування і соціальні ініціативи


2. « Механізм та засоби формування позитивного іміджу регіону з урахуванням світового досвіду»

Під час роботи круглого столу передбачається обговорення наступних питань:

1. Зростання уваги до регіонального маркетингу як загальносвітова тенденція.

2. Досвід окремих регіонів різних країн світу в просуванні власного іміджу.

3. Використання визначних культурних та спортивних подій (олімпіади, чемпіонати світу та ін.) для просування позитивного іміджу країни та регіону.

4. Громадська Ініціатива DDF (Donbass Discover the Future) – як елемент загальної стратегії формування позитивного іміджу Донбасу.


^ 3. «Релігійна ідентичність у регіональному просторі Донеччини: Історія. Сучасність. Прогнози.»


Конференція проводиться в м. Донецьк на базі Державного університету інформатики і штучного інтелекту.


^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Форма заявки на участь у конференції

Прізвище

 

Ім’я

 

По-батькові

 

Назва ВНЗ

 

Факультет, курс

 

Науковий керівник,
Ступінь, посада, ВНЗ

 

Адреса

 

Місто

 

Поштовий індекс

 

Телефон (факс)

 

Електронна адреса

 

Участь у конференції

з доповіддю / без доповіді

Примітки (необхідні технічні засоби для доповіді)

 

Секція, напрям, в роботі якого плануєте брати участь

^ Всі заявки та тексти доповідей надсилати за адресою: konf_siu@suiai.edu.ua або knv@suiai.edu.ua в електронному вигляді і в паперовому: 83050, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 84. Державний університет інформатики і штучного інтелекту, оргкомітет конференції «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія».

До друку приймаються тези доповідей обсягом не більше 4 сторінок формату А5 (таблиці і ілюстрації включно), у форматі MS Word 2000 у вигляді комп’ютерного файлу *. doc або *. rtf у шаблоні Normal.dot (використання інших шаблонів забороняється!) за схемою:

  1. Прізвища авторів шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний.

  2. Місце навчання шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 12, курсив.

  3. Назва тез шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний.

  4. Текст тез шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 12.

  5. Міжстроковий інтервал тексту — 1, поля сторінки — 20 мм з усіх сторін.

  6. Рисунки згруповані.

Зразок

Лавренчук Ю.А.

Наук. керівник к.е.н. Панченко А.С.

^ Державний університет інформатики

і штучного інтелекту

Теоретичні аспекти використання контролінгу в управлінні підприємством в умовах інформаційної економіки


В умовах розвитку ринкової економіки важливим вибір найбільш оптимальних форм управлінської діяльності. На сучасному етапі такою формою виступає контролінг.

Литература
  1. Тези подаються у електронному вигляді на CD носіях

До CD носіїв додаються:

  1. Паперовий варіант тексту за підписом автора, у верхньому правому кутку – номер секції.

  2. Заявка на участь у конференції у паперовому вигляді.


Матеріали, оформленні з порушенням цих вимог, без електронної версії, або надані пізніше встановленого терміну не приймаються і публікуватися не будуть.

До рукопису додається рецензія за підписом наукового керівника, завірена печаткою установи, де працює науковий керівник.

^ Реферативні та оглядові доповіді не приймаються. Доповідь повинна мати матеріали власних наукових досліджень автора.


Подані доповіді пройдуть рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції.
За матеріалами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції, до якого увійдуть кращі доповіді.Основні дати:

до 15 квітня 2011 року – надсилання заявок і текстів доповідей до оргкомітету
12—13 травня 2011 року —
конференція


Адреса оргкомітету: 83050, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 84, ДУІ і ШІ,
тел/факс.: (062) 304-59-71.

Схожі:

V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconОргкомітет конференції: Рак Тарас Євгенович
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, ад’юнктів (аспірантів), курсантів та студентів
V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту ІІ міжнародна науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Міжнародну науково–практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconІмені лесі українки наукове товариство аспірантів І студентів (нтаіС)
Міжнародна науково-практична конференція аспірантів І студентів “Волинь* очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”
V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconМіжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та молодих учених І студентів у 2012-2013 рр
Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства»
V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconІіі міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук, професор
V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconЗвіт інституту аеронавігації за 01. 09. 2012 31. 12. 2012 Участь студентів та молодих учених у конференціях Назва конференції Місце проведення Дата проведення
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „Проблеми навігації і управління рухом”
V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconІі міжнародна науково-практична конференція молодих учених І студентів “теоретичні, методичні І практичні проблеми соціології управління”
Метою конференції є обмін між молодими дослідниками науковою і науково-практичною інформацією, сприяння формуванню між ними та навчальними...
V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconЗвіт інституту аеронавігації за 01. 01. 2012 30. 06. 2012 Участь студентів у конференціях Назва конференції Місце проведення Дата проведення
Хіi міжнародна науково-практична конференція молодих учених І студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»
V міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів iconОголошення! 18 квітня 2013 року у Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему
Національному університеті дпс україни відбудеться III всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи