Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» icon

Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура»
Скачати 49.08 Kb.
НазваМіжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура»
Дата19.02.2014
Розмір49.08 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ЦЕНТР ДАЛЕЗНАВСТВА

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «РУССКИЙ МИР» (М. МОСКВА)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародна науково-практична конференція

«В. І. Даль та світова культура»

20 - 22 листопада 2013 року


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «В. І. Даль та світова культура », яка відбудеться 20-22 листопада 2013 року.


Проблематика конференції:


особистість В. І. Даля, ренесансний масштаб діяльності;

наукові досягнення В. І. Даля та сучасні дослідження;

^ В. І. Даль та слов'янські народності: вивчення, художнє та публіцистичне зображення;

В. І. Даль та сучасники: дружні і творчі контакти;

художній світ В. І. Даля;

В. І. Даль у критиці і літературознавстві;

В. І. Даль - фольклорист і етнограф;

публіцистика В. І. Даля: традиції та новаторство;

мова художніх творів В. І. Даля;

культурологічні аспекти художньої спадщини Даля та його Словника;

взаємозв'язок літературної та лінгвістичної роботи В. І. Даля;

лінгвістичні праці В. І. Даля: історія створення, аналіз, розвиток традицій в наш час;

внесок В. І. Даля в розвиток слов'янської та світової культур;

проблеми педагогіки в Далівській спадщині;

^ В. І. Даль у культурному житті Росії та України (музеї, пам'ятники, ювілейні заходи тощо);

образ Даля в сучасній художній, художньо-публіцистичній, науково-популярній літературі;

вивчення особистості В. І. Даля та його спадщина у вищих і середніх навчальних закладах (методика викладання).


Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Заявки на участь у конференції та статті, які повністю підготовлено до друку, приймаються до 10 листопада 2013 р. Збірник наукових праць за матеріалами конференції видається за рахунок організаторів (також безкоштовно й пересилання). Можлива часткова оплата витрат учасників (проїзд, проживання, харчування, культурна програма), це питання буде узгоджуватися з Огркомітету при отриманні заявки. Можлива також подальша публікація матеріалу в спеціалізованих наукових виданнях України (філологія, педагогіка).

Аспіранти та дослідники без наукового ступеня обов'язково додають до статті рецензію, яка підписана доктором наук та завірена печаткою організації, або виписку з протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.

З усіх питань, пов'язаних з проведенням конференції, звертатися до оргкомітету за адресою: кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ, Україна, 91034, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Центр далезнавства, за телефоном: моб. 050-800-23-96, e-mail: ugannl@yandex.ru.


^ Велике прохання передати інформацію всім зацікавленим особам.


Сподіваємося на плідну співпрацю!


Оргкомітет конференції.


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Об'єм до 12 сторінок. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (* doc, * rtf), шрифтом № 14 (Times New Roman), через один інтервал; усі поля – 2 см. Використовуються тільки лапки « »; не допускається заміна тире (-) знаком дефіса (-). Скорочення типу т. п., та ін., ХХ ст., ініціали при прізвищах (напр., Н. О. Іванова), назви населених пунктів (м. Луганськ) друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl + Shift + пробіл).

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали та прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см. (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний). Зразок:


УДК 811.112.2 '373 .23


Іванова Н. Г.


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОБРАЗ СВІТУ У КАЗКАХ В. І. ДАЛЯ


Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 28] або [1, с. 28; 2, с. 13 - 14] (перед номером сторінки – нерозривний пропуск).

Бібліографія та при необхідності примітки наводяться в кінці статті після слів "Список використаної літератури" або "Список використаної літератури і примітки" (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відмежування абзацом; ім'я автора праці (або перше її слово) виділяється жирним шрифтом. Зразок оформлення бібліографії:


^ Список використаної літератури

  1. Леонова Т. Г. Русская литературная сказка XIX в. в её отношении к народной сказке. (Поэтическая система жанра в историческом развитии) / Т. Г. Леонова. – Томск : Изд-во ТГУ, 1982. – 198 с. 2. Даль В. И. Полн. собр. соч. : в 10 т. / В. И. Даль. – СПб. ; М. : Тип. Вольфа, 1898. – Т. 9. – 295 с. 3. Порудоминский В. И. Гоголь и Даль (из творческих общений) / В. И. Порудоминский // Русская речь. – 1988. – № 5. – С. 10–16; № 6. – С. 9–17. 4. Еремеев С. Н. Русская литературная сказка первой половины XIX века : структурно-повествовательный аспект : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.01. «Русская литература» / С. Н. Еремеев. – Тамбов, 2002. – 18 с.


Текст статті повинен бути оформлений відповідно до Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) .

Статтю завершують 3 анотації обсягом не менше 8 рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора, назви статті та ключових слів (не більше 10 термінів). За грамотність перекладів анотацій статей на російську та англійську мови відповідальність несуть їхні автори.

До статті окремим файлом додається реферат (стислий зміст) на трьох мовах об'ємом 1 стор. кожен, із зазначенням ПІБ та назви статті.


Оргкомітет залишає за собою право на відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам та темі конференції.


^ АНКЕТА УЧАСНИКА (заповнюється обов'язково)


Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада____________________________________________________

Місце роботи____________________________________________________________________________

Адреса___________________________________________________________________________________

Контактний телефон______________________________________________________________________

Е-mail__________________________________________________________________________________

Необхідність технічної підтримки доповіді

(обладнання для презентації, відеозапису, музики тощо) ______________________________________

Назва доповіді ________________________________________________________________________

Очна або заочна участь_________________________________________________________________

Необхідність бронювання готелю (кількість діб) ____________________________________________


Дата Підпис

Схожі:

Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» iconМіжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «В. І. Даль та світова культура», яка відбудеться 20-22...
Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу: Треття міжнародна науково-практична конференція "Культура здоров’я як предмет освіти". На базі якого освітянського закладу проведено
Треття міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”
Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» iconМіжнародна науково практична конференція
Міжнародна громадська організація «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки»
Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу
Четверта міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”. Проводиться за планом проведення науково-методичних...
Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» iconЗвіт про роботу конференції міжнародна науково-практична конференція ”економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”
Квітня 2012 року в оназ ім. О. С. Попова на базі Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту відбулась Міжнародна науково-практична...
Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» iconПрес-анонс Міжнародної науково-практичної конференції «Музична культура й освіта Буковини у європейському вимірі»
Листопада 2013 р на базі кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету...
Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» iconV міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу» інформаційний лист шановні колеги!
Міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу»
Міжнародна науково-практична конференція «В. І. Даль та світова культура» icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи