Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р icon

Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р
Скачати 273.52 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р
Михайлюк В.П
Дата20.02.2014
Розмір273.52 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р.


п/п

Автор

Заголовок

Назва видання

Видав-ництво

Вид роботи

Рік видання

Умов. др. арк.Михайлюк В.П., д.і.н., проф., Бодрухин В.М.

ВОЙТОВИЧ ЛЕОНТІЙ. КНЯЖА ДОБА НА РУСІ: ПОРТРЕТИ ЕЛІТИ. – БІЛА ЦЕРКВА, 2006. – 784 с.

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 15. - Луганськ. – 220 с. – С. 114-115.

Луганськ

рецензія

2007

0,15Михайлюк В.П., д.і.н., проф.

Суспільно-політичні та соціально-економічні проблеми українського села. – 227 с.

Історіографічний нарис.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

моно-графія

2007

14,5Михайлюк В.П., д.і.н., проф.

Соціальна складова в агроекологічній політиці сучасної України. – Луганськ. – С. 17-21.

Матеріали методологічного семінару з історії науки і техніки. Луганськ, 11-12 вересня 2007 року. – С. 20-21.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2Михайлюк В.П., д.і.н., проф., Сапицька О.М., асистент

Методичні поради до самостійної роботи для студентів з дисципліни «Історія Стародавнього Сходу» - 27 с.

Методичні поради до самостійної роботи для студентів з дисципліни «Історія Стародавнього Сходу».

Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля

брошу-ра

2007

1,47Михайлюк В.П., д.і.н., проф., Сапицька О.М., асистент

Методичні поради для самостійної роботи студентів з дисципліни «Світова історія військової справи» - 33 с.

Методичні поради для самостійної роботи студентів з дисципліни «Світова історія військової справи».

Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля

брошу-ра

2007

1,65Михайлюк В.П., д.і.н., проф., Сапицька О.М., асистент

Ґендерні особливості сучасної вищої освіти в Україні

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ґендерні відносини в Україні у контексті світового досвіду: історико-правовий аспект». 1-2 листопада в 2007 р. – С. 25-26.

Луганськ

тези

2007

0,2Михайлюк В.П., д.и.н., проф., Захаркив М.Р., аспирант

аспекты творчества владимира даля в оценках его современников

Научное и творческое наследие В.И.Даля в контексте современного знания. Одиннадцатые Международные Далевские чтения: доклады и сообщения. – 264 с. – С. 194-201.

Луганск:

Изд-во ВНУ

им. В.Даля

доклад

2007

0,3Морковкин В.К., к.и.н., доц., Сапицкая Е.М., ассистент


В.И.Даль в литературной жизни россии ХIX в.

Научное и творческое наследие В.И.Даля в контексте современного знания. Одиннадцатые Международные Далевские чтения: доклады и сообщения. – 264 с. – С. 66-70.

Луганск:

Изд-во ВНУ

им. В.Даля

доклад

2007

0,3Морковкін В.К., к.і.н., доц.,

Кравець Ю.А., асистент

СІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ПРОВЕДЕННЯ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ „1906-1909 рр.”

Вісник СНУ ім. В.Даля. – № 12 (2). – С. 64-71.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2007

0,6Ратніков В.Ю., к.і.н., доц., Чумак О.В., студентка

^ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ НА ДОНБАСІ (СЕРЕДИНА XIX - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ)

Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. ред. О. Я. Пилипчук. – Вип. 28 - – 250с. – C. 188-192.

К.

стаття

2007

0,35Ратніков В.Ю., к.і.н., доц., Чумак О.В., студентка

Регіональні аспекти формування українського етносу в період опанування Донецьких земель (друга половина XVII–XVIII століття)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 15. - Луганськ. – 220 с. – С. 167-171.

Луганськ

стаття

2007

0,4Ратніков В.Ю., к.і.н., доц., Тішакова К.В., студентка

Заселення Донбасу (з найдавніших часів до кінця XIX сторіччя)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 16. - Луганськ. – 225 с. – С. 155-158.

Луганськ

стаття

2007

0,4Кривуля О.О., к.і.н., доц.

Залучення жінок України до Компартії у 1920-1930-і роки – вирішальний крок у зміні їх соціальної ролі

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 16. - Луганськ. – 225 с. – С. 88-96.

Луганськ

стаття

2007

0,4Кривуля О.О., к.і.н., доц.

Зміна соціальної ролі жінок Радянської України на початковому етапі їх входження до «чоловічого світу» (початок 20-х рр. ХХ ст.)


Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 17 (спеціальний). - Луганськ. – 175 с. – С. 89-96.

Луганськ

стаття

2007

0,5Кривуля О.О., к.і.н., доц.

діяльність жіночих відділів компартіїукраїни у 20-і роки

Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Випуск 10. – С. 62-70.

К.

стаття

2007

0,5Кривуля О.О., к.і.н., доц.

конституційні засади надання рівноправ`я жінкам радянської україни протягом 1917-1939 рр.

Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. ред. О. Я. Пилипчук. – Вип. 31. – 250с. – C. 132-140.

К.

стаття

2007

0,4Кривуля О.О., к.і.н., доц.

жінки та антирелігійна кампанія в україні у 1920-1930-і роки

Вісник СНУ ім. В.Даля. – № 12 (2). – С. 60-68.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2007

0,6Кривуля О.О., к.і.н., доц.

зміна соціальної ролі жінок радянської україни на початковому етапі їх входження до «чоловічого світу» (початок 20-х років ХХ ст.)

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ґендерні відносини в Україні у контексті світового досвіду: Історико-правовий аспект». – 1-2 листопада 2007. – С. 24-25.

Луганськ

тези

2007

0,2Кривуля О.О., к.і.н., доц.

проституція в радянській україні 20-30-х років

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки». 27 червня 2007 року. – Луганськ, 2007. – 39 с. – С. 14-16.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2Кривуля О.О., к.і.н., доц., Дорош Т.О., аспірантка

^ ПРИСЛІВ’Я ЯК ДЖЕРЕЛО НАРОДНИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ ЗНАНЬ

Научное и творческое наследие В.И.Даля в контексте современного знания. Одиннадцатые Международные Далевские чтения: доклады и сообщения. – 264 с. – С. 161-165.

Луганск:

Изд-во ВНУ

им. В.Даля

доклад

2007

0,3Родина Л.В., к.і.н., ст.викл.,

Родин И.А.

^ ИЗ ИСТОРИИ ЛУГАНСКОЙ МИЛИЦИИ

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 14. - Луганськ. – 213 c. – С. 81-86.

Луганськ

стаття

2007

0,35Сапицька О.М., асистент,

Мезеря О.А.

Розвиток мережі дитячих дошкільних закладів в українському селі

(1928-1932 рр.)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12.1. - Луганськ. – 122 с. – С. 42-47.

Луганськ

стаття

2006

0,4Сапицька О.М., асистент


Сільські жінки і механізація сільськогосподарського виробництва в Україні (1928 - середина 1933 рр.)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 13. 206 с. – С. 152-164.

Луганськ

стаття

2007

0,4Сапицька О.М..


Медичне обслуговування вагітних селянок в Україні (1928-перша половина

1933 рр.)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 15. – 220 с. – С. 182-187.

Луганськ

стаття

2007

0,4Сапицька О.М., асистент


Жінки-механізатори сільського господарства України (1928-1933 р.)

Історія науки і техніки: Матеріали методологічного семінару. 20-21 лютого 2007 р. – С. 35-36.

Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля

тези

2007

0,2Сапицька О.М., асистент


Організація дитячих дошкільних установ в українському селі (1928-

1932 рр.)

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 44-45.

Луганськ

тези

2007

0,2Сапицька О.М., асистент


Трансформація культурного рівня селянок України (1928 - середина 1933 рр.)

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції „Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки” (Луганськ, 27 червня 2007 р.). – 39 с. – С. 25-27.

Луганськ

тези

2007

0,2Дорош Т.О., аспірантка

^ РОЛЬ НАУКОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

(20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12.1. - Луганськ. – 122 с. – С. 3-6.

Луганськ

стаття

2006

0,4Дорош Т.О., аспірантка

комуністична партія та дорадянська сільськогосподарська інтелігенція україни: історія взаємовідносин

(20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 16. - Луганськ. – 225 с. – С. 65-73.

Луганськ

стаття

2007

0,5Дорош Т.О., аспірантка

Комуністична партія та дорадянська сільськогосподарська інтелігенція України: історія взаємовідносин» (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.)

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки». 27 червня 2007 року. – Луганськ, 2007. – 39 с. – С. 10-12.

Луганськ

тези

2007

0,3Дорош Т.О., аспірантка

Государственная политика в отношении социально-экономического положения научной интеллигенции Украины в годы НЭПа

Материалы Международной научной конференции «История: перекрёстки и переломы». - Волгоград. 14 15 мая 2007 года. – С. 35-36.

Волгог-рад

тезисы

2007

0,2Корольова Г.І., к.і.н.

Ґендерний аналіз стану людського розвитку в Луганській області

в умовах незалежності України (1991-2004 рр.)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 17 (спеціальний). - Луганськ. – 175 с. – С.66-78.

Луганськ

стаття

2007

0,5Корольова Г.І., к.і.н.

Ґендерний аналіз стану людського розвитку в Луганській області

в умовах незалежності України (1991-2004 рр.)

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ґендерні відносини в Україні у контексті світового досвіду: Історико-правовий аспект». – 1-2 листопада 2007. – С. 22-23.

Луганськ

тези

2007

0,2Корольова Г.І., к.і.н., доц.

^ ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА ЖІНОК-СЕЛЯНОК В УКРАЇНІ

у 1979-2005 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вісник СНУ ім. В.Даля. – № 12 (2). – С. 53-60.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

стаття

2007

0,4Захарків М.Р., аспірант, Литвиненко В.Ф., д.і.н., проф.

аналіз кількісних змін у структурі населення лівобережних губерній україни другої половини

ХІХ ст.


Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12.1. - Луганськ. – 122 с. – С. 28-38.

Луганськ

стаття

2006

0,5Нестєренко А.О., студентка

^ УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ У ЗАЛУЧЕННІ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗЛАМІ ХХ - ХХІ СТОЛІТЬ

Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О. Я. Пилипчук. –.Вип. 30 - – 250 с. – С. 145-148.

К

стаття

2007

0,35Романюк Н.Й., докторант

^ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ ПІСЛЯ РЕФОРМИ 1861 РОКУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГУБЕРНІЙ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КРАЮ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12.1. - Луганськ. – 122 с. – С. 69-75.

Луганськ

стаття

2006

0,4Романюк Н.Й., докторант

Підприємницькі засади створення хутірських та відрубних господарств в процесі здійснення столипінської аграрної реформи

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 16. - Луганськ. – 225 с. – С. 159-167.

Луганськ

стаття

2007

0,4Тарасенко Л.Б., здобувачка

СОЦІАЛЬНЕ РОЗШАРУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У 1921-1929 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12.1. - Луганськ. – 122 с. – С. 75-83.

Луганськ

стаття

2006

0,35Тарасенко Л.Б., здобувачка

^ СОЦІАЛЬНЕ РОЗШАРУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У 1921-1929 РР.: ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ З ПРОБЛЕМИ

Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О. Я. Пилипчук. - Вип. 30 - – 250 с. – С. 219-224.

К.

стаття

2007

0,4Тарасенко Л.Б., здобувачка

соціальне розшарування українського села та його вплив на розвиток підприємництва у 1921-1929 рр.

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки». 27 червня 2007 року. – Луганськ, 2007. – 39 с. – С. 28-29.

Луганськ

тези

2007

0,1Цимбалюк Ю.А.

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ В УКРАЇНІ В 20-30-і РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12.1. - Луганськ. – 122 с. – С. 83-89.

Луганськ

стаття

2006

0,4Кравець Ю.А., асистент

еволюція підприємництва аграрної сфери після селянської реформи 1861 року на лівобережній україні

Научное и творческое наследие В.И.Даля в контексте современного знания. Одиннадцатые Международные Далевские чтения: доклады и сообщения. – 264 с. – С. 147-154.

Луганск:

Изд-во ВНУ

им. В.Даля

доклад

2007

0,4Кравець Ю.А., асистент

передумови становлення українського аграрного підприємництва на початку ХХ ст.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 30-31.

Луганськ

тези

2007

0,2Кравець Ю.А., асистент

роль підприємців аграрного сектору у розвитку хмелярства на лівобережній україні в 1906-1914 рр.

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки». 27 червня 2007 року. – Луганськ, 2007. – 39 с. – С. 13-14.

Луганськ

тези

2007

0,15Кравець Ю.А., асистент,

Мезеря О.А.


ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 14. - Луганськ. – 213 c. – С. 201-205.

Луганськ

стаття

2007

0,4Степанова О.Г., аспірантка

Дисидентський рух в Україні: прояви опозиції режиму

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 15. - Луганськ. – 220 с. – С. 209-213.

Луганськ

стаття

2007

0,4Принь О., здобувач

^ ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТЬ

Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О. Я. Пилипчук. – Вип. 28 - – 250с. – С. 182-188.

К.

стаття

2007

0,4Принь О., здобувач

історія зародження та становлення луганської обласної організації українського товариства охорони пам`ятників історії та культури

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки». 27 червня 2007 року. – Луганськ, 2007. – 39 с. – С. 23-25.

Луганськ

тези

2007

0,1Принь О., здобувач

Розвиток системи охорони культурної спадщини у Донбасі у 1978 р. – початку XXI ст.: джерелознавчий аспект

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12.1. - Луганськ. – 122 с. – С. 62-69.

Луганськ

стаття

2006

0,4Алексеєва Ю.М., студентка

Особливості політичного устрою Київської землі у ХІІ – ХІІІ ст.

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 16. - Луганськ. – 225 с. – С. 3-6.

Луганськ

стаття

2007

0,35Санжаров С.Н., д.і.н., проф.

^ О СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ КАТАКОМБНОГО ОБЩЕСТВА ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ (ЭПОХА СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 16. - Луганськ. – 225 с. – С. 167-180.

Луганськ

стаття

2007

0,6Коршик К.М., студентка

владимир винниченко в эпоху переломного периода в украине Хіх-хх вв.

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки». 27 червня 2007 року. – Луганськ, 2007. – 39 с. – С. 12-13.

Луганськ

тези

2007

0,1Михайлюк В.В., студент

внутрішня торгівля другої половини xvii століття як консолідуючий фактор україни

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки». 27 червня 2007 року. – Луганськ, 2007. – 39 с. – С. 18-20.Луганськ

тези

2007

0,1Пономарёва О.В., студентка

остарбайтеры и бывшие заключённяе концлагерей и украинско-немецкие отношения в независимой украине

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки». 27 червня 2007 року. – Луганськ, 2007. – 39 с. – С. 22-23.

Луганськ

тези

2007

0,1Соргіна Т.В., студентка

политический лидер в условиях переломной эпохи: м.с.грушевский

Матеріали V Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки». 27 червня 2007 року. – Луганськ, 2007. – 39 с. – С. 27-28.

Луганськ

тези

2007

0,1Безкровна О.О., студентка

розвиток капіталізму в луганську на рубежі хіх-хх ст.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 8-9.

Луганськ

тези

2007

0,1Дробязко Т.Н.

современное поколение в украине

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 19-20.

Луганськ

тези

2007

0,1Коршик К.М.

проблема бабьего яра

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 29-30.

Луганськ

тези

2007

0,1Лисюк М.

С.п.ольхов, участник великой отечественной войны за родное село

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 35.

Луганськ

тези

2007

0,1Парамонова Л.

освобождение донбасса

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 39-40.

Луганськ

тези

2007

0,1Пономарёва О.В.

остарбайтеры: воспоминания и современность

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 41-42.

Луганськ

тези

2007

0,1Соргіна Т.В.

уроки другої світової війни

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 50.

Луганськ

тези

2007

0,1Трахинина Г.

соборность 1919 г.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – 58 с. – С. 50-52.

Луганськ

тези

2007

0,1Постика І., студентка

Українська жінка від давнини до сьогодення

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 17 (спеціальний). - Луганськ. – 175 с. – С. 112-117.

Луганськ

стаття

2007

0,4Постика І., студентка

Українська жінка від давнини до сьогодення

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ґендерні відносини в Україні у контексті світового досвіду: Історико-правовий аспект». – 1-2 листопада 2007. – С. 35-36.

Луганськ

тези

2007

0,1Касаткина Ю.В., студентка

Жіноча субкультура та ґендерні стосунки в Україні за часів радянської влади (1917-1991рр.)

Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 17 (спеціальний). - Луганськ. – 175 с. – С. 60-66.

Луганськ

стаття

2007

0,4Завідувач кафедри всесвітньої історії проф. Михайлюк В.П.


Виконавець Дорош Т.О.

Схожі:

Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р
Войтович леонтій. Княжа доба на русі: портрети еліти. – Біла церква, 2006. – 784 с
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2008 рік
Вид роботи учб посібник, монографія, підручник, стаття, бро шура, тези
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2008 рік
Вид роботи учб посібник, монографія, підручник, стаття, бро шура, тези
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік
Вид роботи (учб посібник, моногра-фія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри всесвітньої історії за 2009 рік
Вид роботи (учб посібник, моногра-фія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри історії України за 2007 р
Матеріали регіональної конференції, присвяченої 300-річчю Булавінського повстання. 10-11 жовтня 2007 року
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри фізичного виховання за 2006-2007 рр

Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри фізичного виховання за 2006-2007 рр

Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри "Контроль І аудит" за 2007 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №5 (99) – С. 103-109
Перелік публікацій кафедри всесвітньої історії за кінець 2006 – 2007 р iconПерелік публікацій кафедри "Контроль і аудит" за 2007 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №5 (99) – С. 103-109
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи