Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 icon

Перелік публікацій кафедри "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" за 200
Скачати 313.04 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" за 200
Заголовок
Дата20.02.2014
Розмір313.04 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій

кафедри "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" за 2007 рік


п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання


Де надруковано.

Видавництво

Вид роботи (учбов. посібник, монографія стаття, брошура, тези)

Рік видання

Умов. Друк. Арк.Воронкова А.Е., Гриньова Н.Е.

Концептуальні основи побудови моделі менеджменту якості надання освітніх послуг
^

Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. – К. – № 2(68). – С. 39-48


АТЗТ „Атопол”, 2007

стаття

2007

0,75Alla Woronkowa,

Danuta Stolarek

Rozwoj kyltury przedsiediorstwa jako warunek ksztaltowania przewagi konkkurencyjnej

Ksztaltowanie prztwagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa / Instytut Zarzadzania i Marketingu Academii Podlaskie. – Siedlce, 2006 c.73-83


Wydawnictwo Academii Podlaskie

Польша

Monografia nr 67

2007

0,75Воронкова А.Э,

Гринева Н.Е.

Требование к персоналу на современном украинском рынке труда

Карьерный рост: транснациональные диалоги об управлении персоналом и развитии рынка труда. Сборник научных статей под ред А.Н.Крылова и К.Ю. Бёнкоста. Бремен-Москва, – М, 2007 С.184-200


Издательство НИБ, 2007

Польша-Москва

статья

2007

1,1Воронкова А.Е, Калюжна Н.Г.

Модернізація організаційної структури як чинник удосконалення управлінського потенціалу підприємств машинобудівельного комплексу України

Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми процесами промислових підприємств” 14-15 листопада 2006 року. Збірник наукових статей. Управління розвитком. – ХНЕУ. – № 7. 2006


Вид-во ХНЕУ, 2006

Тези

2007

0,2Alla Woronkowa,

Die entwicklung des Umweltmanagements in der ukrainischen Industrie

Netzwerke und Nachhaltigkeit im Transformationsprozess. Deutscher Universitats-Verlag, april 2007 c. 163-168


Universitats-Verlag

Германия

статті

2007

0.5Воронкова А.Е., Коренєв Е.Н.

Корпоративне управління та культура в акціонерних товариствах: організація, принципи, оцінка
^

Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Збірник наукових праць. В.ХІІ №3. С. 25-34


Рівне НУВГП, 2006

статті

2007

0,5А.Э.Воронкова,. А.В.Козаченко, С.К.Рамазанов,

Л.Е Хлапенов

Современные технологии управления промышленным предприятием
^

– Монография. – К.: Либра, 2007. – 256 с.


Изд-во "Либра", 2007

монография

2007

20,64/

14,6Воронкова А.Е

Вибір системи оплати і заохочення працівників
^

Економіст. Науковий та громадсько-політичний журнал ВАК України. – №3, березень 2007, – К. С.25-34


Вид-во

"Колегіум", 2007

Стаття

рецензія

2007

0,55Воронкова А.Е., Гриньова Н.Е.

Формирование кадрового потенциала внешнеэкономической деятельности предприятия в условиях конкурентного рынка труда

Формування ринкової економіки: зб.наук. праць. Спецвипуск. Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення. –К.: КНЕУ, ДУ НДІ, 2007. с.247-263


КНЕУ, ДУ НДІ, 2007

стаття

2007

0,75Воронкова А.Е., Полтораднєва К.В.

Визначення впливу чинників міжнародної конкурентоспроможності на діяльність підприємств-суб‘ктів
^

Вісник. Хмельницького національного університету. – №4, Т.1(94). – Хмельницький , 2007. – С.154-157


Видавництво

ХНУ, 2007


стаття

2007

0,65Воронкова А.Е

Концепція управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства
^

Економіст Науковий та громадсько-політичний журнал. – №8(250). – С.14-18.


СПД-ФО Коваленко Ю.С.

стаття

2007

0,5Воронкова А.Е., Калюжна Н.Г

Управління конкурентоспроможнім потенціалом промислового підприємства: організаційний аспект
^

Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. пр. - Луганськ: СНУ, 2007. - №17 (I). С. 22-29


Видавництво

СНУ ім..ВДаля

стаття

2007

0,39Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В., Галигузов А.Г.

Культура менеджмента (социально-психологические аспекты)

Монография/ Под об. Ред. Аслуженного деятеля науки и техники Украины, д.э.н., проф. В.Н.Гончаров – Донецк: СПД Куприянов В.С. – 2007. –210 с.


СПД Куприянов В.С.

Монография

2007

11,1

4,44Гончаров В.Н., Додонов О.В., Матросов В.Д.

Инновационные направления социальной политики Украины в контексте повышения доходов граждан
^

Энергия – ХХI век. Ежеквартальный научно-практический вестник. – Воронеж. - №2(64). – С. 115-120.


Воронеж,

изд-во ООО «Сотрудни-чество»

статья

2007

0,65/

0,22Гончаров В.Н

Адаптация системы образования к потребностям рынка труда в контексте институциональных изменений: проблемы и концептуальные основы их разрешения в Украине

Міжнародна науково-практична конференція присвячена 100-річчю від дня народження д.е.н., проф. С.М.Бухала. „Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку” 7-8- лютого 2007 р. – К.: – КНЕУ, 2007 с.116-119


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,23Гончаров В.М

Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення
^

Економіст Науковий та громадсько-політичний журнал. – №8(250). – С.10-14.


СПД-ФО Коваленко Ю.С.

стаття

2007

0,5Гончаров В.М

Економіка туристичного підприємництва миттєвості життя
^

Економіст Науковий та громадсько-політичний журнал. – №8(250). – С.10-14.


СПД-ФО Коваленко Ю.С.

стаття

2007

0,5Гончаров В.М., Макаренко М.В., Ольшанський О.В., Гончаров Є.В.

Управління ефективним функціонуванням машинобудівних підприємств
^

Монографія / Під заг. Ред. Заслужиного діяча науки і техніки України, д.е.н., проф.Гончарова В.М. – Донецьк: СПД Купріянов В.С. – 2007. – 218 с.


СПД Купріянов В.С

Монографія

2007

12,26/ 6,13Гончаров В.М.

Щодо особливостей корпоративного управління
^

Економіст. – № 1 січень 2007. . Рецензія на книгу А.Воронковой А., Баб‘як М., Коренєва Е., Мажури І. „Корпорації: управління та культура”. – с. 43-44


ПП „Колегіум”

Рецензія

2007

0,25Гончаров В.М. , Солоха Д.В.,

Фесіна О.А.,

Мухопадов В.К. та ін.

Підвищення ефективності інвестиційно-іноваційної діяльності підприємства за умов ринкового оточення
^

– Монографія. – Донецьк: СПД Купріянов В.С. – 2007. – 202 с.


СПД

Купріянов В.С

Монографія

2007

10,5/

5,22Гончаров В.Н., Горовая О.А., Родионов А.В., Тимофеева М.С.

Управление инвестиционными процессами на промышленных предприятиях Украины

Материалы VII Международной научно-практической конференции. Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах. Часть 3. – Новочеркасск, 2006. – С.63-65


Новочеркасск ООО НПО „Темп”, 2006

тезисы

2007

0,25Гончаров В.Н., Родионова О.Ю., Родионов А.В., Захаров С.В.

Экологическое состояние почв как важнейшего ресурса развития национальной экономики
^

Материалы VII Международной научно-практической конференции. Современная техника и технологии в медицине, биологии и экологии. – Новочеркасск, 2006. – С.39-42


Новочеркасск ООО НПО „Темп”, 2006

тезисы

2007

0,25Гончаров В.Н., Родионов А.В, Захаров С.В.

Развитие экологического лизинга
^

Материалы VII Международной научно-практической конференции. Современная техника и технологии в медицине, биологии и экологии. – Новочеркасск, 2006. – С.


Новочеркасск ООО НПО „Темп”, 2006

тезисы

2007

0,2Гончаров В.Н., Сербиновский Б.Ю., Родионов А.В., Тимофеева М.С.

Методы повышения качества продукции производственных предприятий
^

Учебное пособие. – Донецк: СПД Куприянов В.С., 2007. – 228 с.


СПД

Куприянов В.С., 2007.

пособие

2007

12,35/

6,18Гончаров В.Н., Вецепура Н.В., Солоха Д.В.,

Шапран Е.Е.

Формирование социально-экономического механизма развития хозяйственной деятельности предприятий в условиях конкурентного окружения
^

Монография. – Донецк: СПД Куприянов В.С., 2007. – 226 с.


СПД

Куприянов В.С., 2007.

монография

2007

12,26/

3,07Родіонов О.В.

Екологічний лізінг в Україні: стан та перспективи
^

Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. пр. - Луганськ: СНУ, 2007. - №17 (I). С. 212-216


Видавництво

СНУ ім..ВДаля

стаття

2007

0,75Родіонов О.В.

Формування репутації виробничих підприємств
^

Економіст. Науковий та громадсько-політичний журнал. – №8 (250). – Київ: ВК „КИТ”, 2007. – С.26-28


ВК „КИТ”, 2007.

Стаття

2007

0,5Родіонов О.В.

Діагностика екологічного менеджменту фармацевтичного підприємства

Господарський механізм екологічного збалансованного розвитку: Збірник тез доповідей. Всеукраїнської наукової конференції. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С.126-128


Вид-во СумДУ, 2007

Тези

2007

0,18Родіонов А.В, ,

Крамаренко В.И.,

Кузьмина О.М..

Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями: региональный аспект
^

– Монография / по добщ. Ред. Д.є.н, проф. Крамаренко В.И. – Симфирополь: Культура народов причерноморья, 2007. – 263


Культура народов причерноморья, 2007

монография

2007

16/ 5,3Родионов А.В., Сербиновский Б.Ю., Звездочкин Ю.Ю.

Инноватика предприятия: интеллектуальный потенциал предприятия как его важнейшая характеристика и отражение эффективности деятельности вуза

Материалы VII Международной научно-практической конференции. Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах. Часть 3. – Новочеркасск, 2006. – С.70-72


Новочеркасск ООО НПО „Темп”, 2006

тезисы

2007

0,25Коренєв Е.Н.

Інвестиційна культура в системі корпоративних вдносин
^

Економіст Науковий та громадсько-політичний журнал. – №8(250). – С.60-62.


СПД-ФО Коваленко Ю.С.

стаття

2007

0,5Шаріпова О.С.,

Дібніс Г.І.,

Алексєєв А.С.

Підвищення стійкості підприємств малого і середнього бізнесу на основі розвитку інтеграційних процесів
^

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 15-17 травня 2007 р., „Проблеми перспективи розвитку підприємства в Україні. – Ялта – С. 208-210


Видавництво

КНЕУ

тези

2007

0,25Шарипова О.С., Королькова Н.В.

Планирование использование финансовых ресурсов интегрированных предпринимательских структур
^

Вісник. Хмельницького національного університету. – №4, Т.2(94). – Хмельницький , 2007. – С.196-198


Видавництво

ХНУ, 2007


стаття

2007

0,55Шарипова О.С

Метакорпорация как организационная форма интеграции предприятий, отражающая процессі глобализации мировой экономики
^

Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. пр. - Луганськ: СНУ, 2007. - №17 (I). С. 193-200


Видавництво

СНУ ім..ВДаля

стаття

2007

0,55Калюжна Н.Г.,

Свірідова О.В.

Забезпечення експортної безпеки підприємства на підставі використання компенсаційного потенціалу
^

Вісник. Хмельницького національного університету. – №4, Т.1(94). – Хмельницький , 2007. – С.163-165


Видавництво

ХНУ, 2007


стаття

2007

0,55Погорелов Ю.С., Козаченко А.В.,

Хлапьонов Л.Ю.,

Макухін Г.А.

Управління затратами підприємства
^

- Монографія. - К.: Лібра, 2007. - 320 с. Розділи 1,2


Лібра

Монографія

2007

5.6
Погорелов Ю.С.

Оцінка розвитку підприємства із використанням кривих Хуберта
^

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 15-17 травня 2007 р., „Проблеми перспективи розвитку підприємства в Україні. – .Ялта – С. 208-210


Видавництво

КНЕУ

тези

2007

0,1Погорелов Ю.С.

Управління витратами суб’єктів ЗЕД у контексті забезпечення конкурентоспроможності
^

Экономика и управление. - 2007. – №1. – С. 82-88

стаття

2007

0.62Погорелов Ю.С.

Історичний аналіз поняття розвитку в економіці
^

Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. пр. - Луганськ: СНУ, 2007. - №17 (I). С. 119-127


Видавництво

СНУ ім..ВДаля

стаття

2007

0.49Погорелов Ю.С... Ляшенко А.Н.

Использование показателей затрат в оценке социально-экономической безопасности предприятия

Экономика и управление. - 2007. – №3. – С. 79-85

стаття

2007

0,38Погорелов Ю.С.

Принципові підходи до оцінювання розвитку підприємства
^

Вісник. Хмельницького національного університету. – №4, Т.1(94). – Хмельницький , 2007. – С.56-60


Видавництво

ХНУ, 2007


стаття

2007

0,36Погорелов Ю.С.

Вимоги до системи показників оцінки розвитку підприємства

Материалы IV Межународной научно-практической конференции "Теория и практика экономики и предпринимательства". - Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2007. - С. 209


ТНУ им. В.И. Вернадского, 2007

стаття

2007

0.09Додонов О.В.

Продуктивність та оплата праці в Україні: аналіз та оцінка в динаміці
^

Монографія. СПД Купріянов В.С., 2007. – 200 с.


Донецьк, СПД Купріянов В.С.

Моно-графія

2007

10,5Додонов О.В.

Коригування розміру ФОП підприємства з урахуванням показника «ефективність праці»
^

Економіст. Науковий та громадсько-політичний журнал. – К. - №8(250). – С. 18-19


Київ, вид-во ІЕП НАН України

стаття

2007

0,38Додонов О.В.

Ресурсозбереження як чинник економічного зростання України та підвищення доходів працівників

Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна едентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, Ч.2. – ТНЕУ. – С. 375-377.


Тернопіль, вид-во ТНЕУ «Економічна думка»

тези

2007

0,13Додонов О.В.

Проблематика оплати та нормування праці в контексті економічної освіти та стратегічного управління підприємством

Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегії розвитку: зб. мат. Міжн.наук.-практ.конф., присвяч. 100-річчю Бухала С.М. – К.:КНЕУ, 2007. – С.126-130


Київ, вид-во КНЕУ

стаття

2007

0,26Додонов О.В.

Погодинна оплата праці в Україні: позитивні та негативні наслідки її впровадження та застосування в контексті регулювання соціально-трудових відносин

Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга в контексте стратегии развития Украины: Сб. науч. тр. в 3 т. – Т. 1 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Амоша А.И. и др. – Донецк, 2007. – С. 258-265.


Донецк,

вид-во

ІЕП НАН України

стаття

2007

1,06


Додонов О.В.

Стимулирующая роль оплаты и нормирования труда в контексте повышения продуктивности и эффективности производства

Досвід і методи удосконалення нормування і оплати праці на морському і річковому транспорті в сучасних умовах. Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Одесса: МПП «Евен», 2007 – С. 83-88.


МПП «Евен», 2007

стаття

2007

0,35Додонов О.В., Ломанов І.Ф.

Методи і досвід удосконалення оплати праці в галузях економіки України

Досвід і методи удосконалення нормування і оплати праці на морському і річковому транспорті в сучасних умовах. Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Одесса: МПП «Евен», 2007 – С. 40-52.


МПП «Евен», 2007

стаття

2007

0,84/

0,42Лежепьокова В.Г.

Реформування структури капіталу фінансово-неспроможної генеруючої компанії електроенергетики

Шевченківська весна. Міжнародна науково-практична конференція „Формування конкурентного середовища в Україні: теорія та практика” 1-4 березня 2007 р. – КНУ ім.Т. Шевченка, 2007. с. 41-43


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,1Лежепьокова В.Г.

Ризики інвестування в акції генеруючих компаній електроенергетики

Міжнародна науково-практична конференція присвячена 100-річчю від дня народження д.е.н., проф. С.М.Бухала. „Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку” 7-8- лютого 2007 р. – К.: – КНЕУ, 2007 с.289-290


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,1Полтораднєва К.В.

Особливості формування конкурентоспроможності підприємства в умовах економіки знань

Міжнародна науково-практична конференція присвячена 100-річчю від дня народження д.е.н., проф. С.М.Бухала. „Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку” 7-8- лютого 2007 р. – К.: – КНЕУ, 2007 с.330-332


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,25


Полтораднєва К.В.

Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств, що здійснюють свою діяльність в умовах ринкової економіки

Матеріали ІІІ-тої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки» 21-23 березня 2007 р. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. С. 405-407


СНУ ім.В.Даля

Тези

2007

0,3Полтораднєва К.В.

Конкурентні переваги підприємства як умова розвитку на міжнародному ринку

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студенів і молодих вчених. Наукові концепції і практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів. – Донецьк. – 2007. – С.225-227


ТОВ”ДЕГІ”

тези

2007

0,3


Полтораднєва К.ВРоль міжнародної конкурентоспроможності в розвитку промисловості України

Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників ХV Міжнародної наукової конференції молодих науковців, м. Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р.: У 3 ч. / Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. – Ч. 2. С. 154-158


^ ГУ «ЗІДМУ», 2007

стаття

2007

0,65Кокура К.В.

Розвиток міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах світової організації торгівлі
^

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 231. – Т.1, 2007. –с. 219-224


ДНУ, 2007

Стаття

2007

0,55Щербакова К.В

Ст. Гр. УПз-221 м

Доц. Коренєв Е.Н., .

Формування іміджу та ділової репутації як складових культур підприємства в системі створення умов ефективної експертної діяльності

Шевченківська весна. Міжнародна науково-практична конференція „Формування конкурентного середовища в Україні: теорія та практика” 1-4 березня 2007 р. – КНУ ім.Т. Шевченка, 2007. –С.548-549


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,1Беринчик Г.В.

Ст. Гр К-302

Банківські методики оцінки кредитоспроможності позичальника

Шевченківська весна. Міжнародна науково-практична конференція „Формування конкурентного середовища в Україні: теорія та практика” 1-4 березня 2007 р. – КНУ ім.Т. Шевченка, 2007


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,1Сасунова К.В.

ст. Гр. УП-221 м.

Особливості формування конкурентоспроможних стратегій вугільних підприємств

Шевченківська весна. Міжнародна науково-практична конференція „Формування конкурентного середовища в Україні: теорія та практика” 1-4 березня 2007 р. – КНУ ім.Т. Шевченка, 2007. – С. 338-339


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,1Сасунова К.В.

Ст. Гр. УП-221 м.

Условия для инвестиционной привлекательности угледобывающих предприятий

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студенів і молодих вчених. Наукові концепції і практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів. – Донецьк. – 2007. –С.105-106


ТОВ”ДЕГІ”

тези

2007

0,1Томінова О.П.

Ст.К-302

Привабливість реструктуризації для іноземного інвестора

Шевченківська весна. Міжнародна науково-практична конференція „Формування конкурентного середовища в Україні: теорія та практика” 1-4 березня 2007 р. – КНУ ім.Т. Шевченка, 2007. – С 539-540


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,1Пупкова М.Ю.

ст. Гр.УП-221 м.

Особливості кредитування виробничої діяльності підприємства, що працюють на зовнішньому ринку

Шевченківська весна. Міжнародна науково-практична конференція „Формування конкурентного середовища в Україні: теорія та практика” 1-4 березня 2007 р. – КНУ ім.Т. Шевченка, 2007.– С. 182-183


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,1


Лімарєва А..

Ст.грУПз-221 м.

Концепція сутності інноваційного потенціалу

Шевченківська весна. Міжнародна науково-практична конференція „Формування конкурентного середовища в Україні: теорія та практика” 1-4 березня 2007 р. – КНУ ім.Т. Шевченка, 2007. с. 311-312


КНЕУ ім.Т.Шевченка

тези

2007

0,1Кубаренко О.А

Ст. Гр.УПз-221 м.

Перспективи ринку міжнародного кредитування як джерела залучення інвестиційних ресурсів вітчизняними підприємствами

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студенів і молодих вчених. Наукові концепції і практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів. – Донецьк. – 2007. –С. 68-69


ТОВ”ДЕГІ”

тези

2007

0,1Завідуюча кафедрою менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

доктор економічних наук, професор А.Е.Воронкова

Схожі:

Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconМакроекономіка Мікроекономіка Менеджмент
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів та магістрів зі...
Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconГригоренко Леся Миколаївна
«Університет економіки та права «крок», факультет міжнародних відносин, спеціалізація -мзед(менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),спеціальність...
Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconПерелік публікацій кафедри оподаткування за 200
Вид роботи (учбов посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, авторефер.)
Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconПерелік публікацій кафедри "Прикладна математика" за 2008 р
Математичний аналіз. Дифференціальне та інтегральне обчислення функції однієї змінної. 200 с
Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconПерелік публікацій кафедри "Прикладна математика" за 2008 р
Математичний аналіз. Дифференціальне та інтегральне обчислення функції однієї змінної. 200 с
Перелік публікацій кафедри \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" за 200 iconПерелік публікацій кафедри
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2012 рік1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи