Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік icon

Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік
Скачати 163.49 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік
Заголовок
Дата20.02.2014
Розмір163.49 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ ПРАКТИКИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА 2007 РІКп/пАвторЗаголовокТочна назва виданняДе надруковано.

Видавництво

Від роботи (учб. посібник, монографія.

підручник, стаття, бро-шура, тези,авто-рефер.)^ Рік

видан-няУмов, друк.

арк.

1

Крсек О.Е

«Неологизмы-американизмы в социально-экономической литературе»


Збірник: „Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації” / Матеріали доповідей науково-практичної конференції. - С. 84-86.

Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля.

стаття

2007

0,1

2

Дзюба Л.А.

„Наука со студенческой скамьи”

Університетський вісник № 5 (1298) від 2007р. - С. 15

Вид-во СНУ ім. В. Даля

стаття

2007

0,05

3

Червонецький В.В.

„Загальні тенденції розвитку шкільної екологічної освіти в країнах Євроатлантичного регіону у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть” / 13.00.01 –загальна педагогіка та історія педагогіки

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. - 44 с.

Компанія „Планета”КОПІ”

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук


2007


2,4

4

Червонецький В.В.

„Інноваційні засоби навчання в шкільній екологічній освіті країн євроатлантичного регіону”

Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка.2007. – Випуск ХУ – ХУІ. Частина І:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”/ Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. 8 – 9 листопада 2007 р. – Івано-Франківськ. - С. 37-44

Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного ун-ту

стаття

2007

0,4

5

Червонецький В.В.

„Реалізація діяльнісного компоненту змісту екологічної освіти в школах країн євроатлантичного регіону: проблеми теорії і практики”

Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Випуск ХХХІІІ/ За загальною редакцією В.І. Сліпченка. - С. 136-145

Видавничий центр СДПУ

стаття

2007

0,5

6

Шабінський М.Є.

„На шляхах побудови правової держави. До 140-ї річниці від дня народження П.І. Новгородцева”

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. „Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу” 18 травня 2007 року. - С. 202-205

Вид-во ЛІПСТ

стаття

2007

0,2

7

Бєлов В.О.

„Важливість використання відеоматеріалів у навчанні перекладу”

Міжвузівський науково-практичний семінар „Моделювання іншомовної мовленнєвої діяльності в контексті комунікації” 21 – 22.06.2007 / Луганський державний інститут культури і мистецтв. – C. 11-12

Луганськ

тези

2007

0,1

8

Бєлов В.О.

„Використання матеріалів мас-медіа в процесі навчання французької мови”

Програма ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність,перспективи” 21-23 березня 2007 р.- C.34-35

Луганськ

тези

2007

0,1

9

Гакут О. (гр.ФФ-351)

„Ecological Education”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007” 16 травня 2007 р.- С.6 - 8

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

10

Дубікова Н. (гр.ФФ-351)

“Actual Methodical Principles of Environmental Education in the States of Euroatlantic Region”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С.8 - 23

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,9

11

Короленко Н.

(гр.ФФ-351)

“International Co-operation on Environmental Education”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 23 - 26

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

12

Нагай В.

(гр.ФФ-351)

“Pedagogical Technologies of Ecological Education”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 26 - 30

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

13

Біла Н.

(гр. ФФ-362)

„Мета і характер мовленнєвої комунікації”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 30 - 32

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

14

Брюховецька Є.

(гр. ФФ-362)

„Мовленнєвий етикет”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 32 - 36

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

15


Верховодова Г.

(гр. ФФ-362)

„Фразеологізми як особливий вид лексики”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 37 - 40

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

16

Донченко О. (гр. ФФ-351)

„Аналіз психо-соматичних фразеологізмів з лексичними центрами „душа” та „серце” в англійській, українській та французькій мовах”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 40 - 42

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

17

Дуднік-Соколова О.

(гр. ФФ-362)

„Норми та критерії молення”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 43 - 46

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

18

Маркова І.

(гр. ФФ-362)

„Моральні цінності співрозмовників”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 47 - 50

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

19

Мартинова Л.

(гр. ФФ-362)

„Невербальні засоби спілкування”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 50 - 54

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

20

Орел Г.

(гр. ФФ-362)

„Англійські діалекти”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 54 - 58

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

21

Севрюкова Ю.

(гр. ФФ-362)

„Жаргонізми та мовна культура”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 58 - 61

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

22

Сяба М.

(гр. ФФ-362)

„Поняття „ міжнародне слово”, специфічні властивості інтернаціоналізмів та механізм їх перекладу”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 62 - 65

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

23

Вікулова В.

(гр. ФФ-362)

„Mental Games of Memory”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 66 - 68

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

24

Гетьман К.

(гр. ФФ-352)

“Sociologists’ Views on Marriages”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 68 - 69

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,1

25

Ковальова К.

(гр. ФФ-352)

„Psychological Problems of Teenagers”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 69 - 70

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,1

26

Міхайлова Н.

(гр. ФФ-352)

„Hypnosis, Useful in Medicine, Dangerous in Court”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 70 - 72

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

27

Неклюєнко А.

(гр. ФФ-352)

„ Personal Independence as a Basis of Management of One’s Life”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 72 - 75

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

28

Приходько Г.

(гр. ФФ-352)

“General Scope of Psychology as a Science”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 75 - 76

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,1

29

Саннікова Д.

(гр. ФФ-352)

„A Secret of a Long Life”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 77- 78

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,1

30

Тихомірова К.

(гр. ФФ-352)

“Handwriting Secrets Revealed”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 78- 80

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

31

Хіль Д.

(гр. ФФ-352)

“Outlook of the Family: Conflict of Parents and Children”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 80 - 82

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

32

Яцун Л.

(гр. ФФ-352)

„Loneliness as a Social Phenomenon”

Тези доповідей студентської наукової конференції „Динаміка наукових досліджень-2007.” 16 травня 2007 р.- С. 82 - 84

Луганськ, СНУ ім. В.Даля

тези

2007

0,2

Разом:_ 8,95 ум. др. арк.Зав. кафедрою проф. Червонецький В.В.


Виконавець: Шульга І.М.


Телефон: 41-40-18

Схожі:

Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік
Збірник: „Мова в контексті культури І міжкультурної комунікації” / Матеріали доповідей науково-практичної конференції. С. 84-86
Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік iconСписок публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2009 рік
Актуальні проблеми теорії та практики еколого-професійної підготовки учителя у системі педагогічної освіти у країнах євроатлантичного...
Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік iconСписок публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2008 рік
Методи активізації пізнавальної діяльності учнів з охорони природного довкілля в школах країн євроатлантичного регіону
Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік iconСписок публікацій викладачів кафедри практики іноземних мов за 2008 рік
Методи активізації пізнавальної діяльності учнів з охорони природного довкілля в школах країн євроатлантичного регіону
Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік icon8. 02030201 Історія*, 03010401 Політологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік icon8. 04010201 Біологія*, 04010401 Географія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік icon8. 04020101 Математика*, 04020301 Фізика
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік icon8. 02030301 Українська мова І література
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік icon8. 02030302 Мова І література (російська)*
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Перелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік icon8. 01020101 Фізичне виховання*, 01020302 Фізична реабілітація
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи