Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Скачати 392.56 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Заголовок
Дата20.02.2014
Розмір392.56 Kb.
ТипДокументи


Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи

(навч. посібник, монографія, підручник, стаття та ін.)

Рік видання

Умов. друк. арк.Щедрова Г.П., д.політ.н., професор

Громадянське суспільство і політична культура: теоретичний і прикладний аспекти

Громадянське суспільство і політична культура: теоретичний і прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009. – 350 с.

м. Луганськ:

Вид-во Елтон-2

Монографія

2009

21,8Щедрова Г.П., д.політ.н., професор

Формування політичної культури в контексті розвитку громадянського суспільства

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. - № 29. – С. 15-28.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,75Щедрова Г.П., д.політ.н., професор

Два словники – два великих ім’я

ХІІІ Міжнародні Далівські читання. – 2009. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – С. 191-196.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття

2009

0,5Щедрова Г.П., д.політ.н., професор

Формування політичної культури в перехідному суспільстві

Політологічні записки. Збірник наукових праць. – 2009. - № 1. – С. 286-298.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття (фахова)

2009

0,75Щедрова Г.П., д.політ.н., професор

Постматеріальна політична культура як чинник модернізації політичної системи суспільства

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.


м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,312Новакова О.В., д.політ.н., професор

Політичний процес: сутність, зміст та сучасні тенденції розвитку

Політичний процес: сутність, зміст та сучасні тенденції розвитку. Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 240 с.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Навчальний посібник з грифом МОН

2009

15Новакова О.В., д.політ.н., професор

Сучасні аспекти розвитку теорії політичного транзиту

Політологічні записки. Збірник наукових праць. – 2009. - № 1. С. 143-169.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття (фахова)

2009

1,68Новакова О.В., д.політ.н., професор

Формування правлячого класу в Україні: сучасні тенденції наукового дослідження

Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць. – 2009. - № 8. – С.70-79.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття

(фахова)

2009

0,9Новакова О.В., д.політ.н., професор

Ідеологічна ідентифікація політичних партій в Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Новакова О.В., д.політ.н., професор

Ідеологічна ідентифікація політичних партій України

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. - № 27. – С. 343-352.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,9Барановський Ф. В., д.політ.н., професор

Регіональний вимір політичної культури

Наукові записки: Збірник наукових праць. – 2009. - Вип. 44.

м. Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Стаття

(фахова)

2009

0,9Барановський Ф. В., д.політ.н., професор

Спільність внутрішніх та євроінтеграційних потреб вдосконалення політичної системи України

Політологічні записки. Збірник наукових праць. – 2009. - № 1. – С. 7-20.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття (фахова)

2009

0,9Барановський Ф. В., д.політ.н., професор

Особливості регіонального виміру політичної культури в Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Сергієнко Ю.Г.,

д.і.н.,

професор

Національна еліта в ХХ столітті

Українська еліта в контексті вітчизняної історії. Монографія.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Розділ монографії

2009

4,0Сергієнко Ю.Г.,

д.і.н.,

професор

М. Бердяєв про якості політичного лідера в переломну епоху

Політологічні записки. Збірник наукових праць. – 2009. - № 1. – С. 233-239.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття (фахова)

2009

0,45Сергієнко Ю.Г.,

д.і.н.,

професор

Вплив національної еліти як елемент політичної системи суспільства

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Пашина Н.П.,

к.і.н.,

доцент

Особенности политической культуры студенческой молодежи

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. - №29.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,8Пашина Н.П.,

к.і.н.,

доцент

Проблеми стійкості влади в контексті модернізації політичної системи в Україні

Політологічні записки. Збірник наукових праць. – 2009. - № 1. – С. 170-180.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття (фахова)

2009

0,7Пашина Н.П.,

к.і.н.,

доцент

Особливості політичної культури студентської молоді: досвід соціологічного дослідження

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,25Пробийголова Н.В., к.політ.н.,

доцент

Соціалізація як механізм формування політичної культури суспільства

Політичні партії та системи в процесі політичної модернізації: Монографія. – Харків: Асоціація докторів державного управління, 2009. – С. 96-136.

м. Харків, вид-во Асоціація докторів державного управління.

Розділ монографії

2009

2,5Пробийголова Н.В., к.політ.н.,

доцент

Особливості процесу трансформації політичної культури на постсоціалістичному просторі

Політологічні записки. Збірник наукових праць. – 2009. - № 1. – С. 207-218.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття (фахова)

2009

0,75Пробийголова Н.В., к.політ.н.,

доцент

Політична культура як засіб самоорганізації суспільства

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Мазур О.Г.,

к.політ.н., доцент

Виборчі системи: основні трансформаційні аспекти

Політологічні записки. Збірник наукових праць. – 2009. - № 1. – С. 49-77.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття (фахова)

2009

1,8Мазур О.Г.,

к.політ.н., доцент

Феномен парламентської культури в процесі досягнення політичної стабільності держави

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Суржко О.П.,

к.філос.н., доцент

До питання про сутність демократичного самоврядування

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Михайловська О.Г., к.політ.н.,

старший викладач

Деякі аспекти дослідження сутності процесу інституціоналізації громадянського суспільства

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. - № 29.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,7Михайловська О.Г., к.політ.н.,

старший викладач

Формування громадянської культури як напрям інституціоналізації громадянського суспільства в сучасній Україні

Політологічні записки. Збірник наукових праць. – 2009. - № 1. – С. 88-104.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття (фахова)

2009

1,0Михайловська О.Г., к.політ.н.,

старший викладач

Роль “соціального капіталу” у демократизації політичної системи сучасної України

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Моїсеєва А.С.,

к.політ.н.,

асистент

Вплив політичної культури на процес організованого оформлення партій в Україні

Політологічні записки. Збірник наукових праць. – 2009. - № 1. – 105-116.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Стаття (фахова)

2009

0,75Агафонова Г.С., асистент

Середній клас як соціальна база українського центризму

Збірник наукових праць “Гілея” – 2009. - № 24. – С. 343-352.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,7Агафонова Г.С., асистент

Розвиток внутрішньопартійної демократії парламентських партій (на прикладі ВО “Батьківщина” та Партії Регіонів)

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. – Вип. 24. – С. 364-371.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,5Агафонова Г.С., асистент

Розширення електоральної географії центристських політичних партій в Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Павлова Л.І., асистент

Реформування виборчої системи в контексті модернізації українського парламентаризму

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. – Вип. 20. – С. 324-330.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,8Павлова Л.І., асистент

Формування коаліційного потенціалу парламентських фракцій як напрям модернізації українського парламентаризму

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Щедров С.В.,

молодший науковий співробітник

Методологія дослідження інституту політичної еліти у транзитивному суспільстві

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Щедров С.В.,

молодший науковий співробітник

Політичні партії як джерело ротації еліти

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах “Грані”. – 2009. - № 6. – С.167-170.

м. Дніпропетровськ

Стаття (фахова)

2009

0,5Остренко Є.І., завідуюча лабораторією

Критерії ефективності функціонування політичної еліти в сучасній Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Карчевська О.В., аспірантка

Правова держава як чинник розвитку громадянського суспільства в Україні

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах “Грані”. – 2009. - № 1. – С. 128-231.

м. Дніпропетровськ

Стаття (фахова)

2009

0,75Ірха К.О., аспірантка

Порівняльний аналіз інституціональних форм опозиційної діяльності

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. – Вип. 24. – С. 364-371.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,5Ірха К.О., аспірантка

Інституціональні моделі політичної опозиції: порівняльний аналіз

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,2Ірха К.О., аспірантка

Теоретичний аспект дослідження інституту політичної опозиції в роботах західних дослідників XIX-XX cт.

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. - № 29.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,75Суржко М.О., аспірант

Етапи становлення виборчої системи України

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. – Вип. 24. – С. 340-348.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,6Суржко М.О., аспірант

Сучасні тенденції модернізації виборчої системи України

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах “Грані”. – 2009. - № 5 (67). – С. 167-175.

м. Дніпропетровськ

Стаття (фахова)

2009

0,5Суржко М.О., аспірант

Сучасні тенденції модернізації виборчої системи України

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125Балацька О.Б. аспірантка

Поняття консолідації політичної еліти в сучасному політологічному дискурсі

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. – № 29.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,75Балацька О.Б. аспірантка

Політична еліта України в процесі модернізації

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах “Грані”. – 2009. - № 6.

м. Дніпропетровськ

Стаття (фахова)

2009

0,75Балацька О.Б. аспірантка

Проблема консолідації політичної еліти в сучасній політичній науці

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125Аладжальян А.Є., аспірантка

Сутність політичного консенсусу в контексті демократичної консолідації в сучасній Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125Ковязін Д.В., аспірант

Корупція як політичне явище сучасної України

Збірник наукових праць “Гілея”. – 2009. - № 28. – С. 128-139.

м. Київ,

журнал “Гілея”

Стаття (фахова)

2009

0,75Ковязін Д.В., аспірант

Феномен політичної корупції в сучасній Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125Дмитренко А.С., аспірант

Модернізація партійної системи сучасної України: місце та роль стратегічного планування партій

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125Літвін Л.А., аспірантка

Специфіка моделей внутрішньопартійного устрою в контексті модернізаційних процесів сучасної України

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125Проценко О.В., аспірант

Роль прямої демократії у виробленні суспільно-політичних рішень

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125
^

Публікації студентів спеціальності “Політологія”

1.

Бабюк Ю.О.,

(МК-361)

Сучасні проблеми гендерної політики України та шляхи її подолання

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

2.

Долотіна Г.В.,

(МК-371)

Соціальні та політичні ціності студентської молоді

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

3.

Дудкін А.В.,

(МК-371)

Проблеми легітимності влади у політичній свідомості студентської молоді

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

4.

Клим М.В.,

(МК-381)

Тендерна політика як складова політичної модернізації в сучасній Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

5.

Кореньков О.О.,

(МК-351)

Особливості модернізації політичної системи сучасної України

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

6.

Кривошеєв Д.О.,

(МК-381)

Вплив геополітичних чинників за модернізаційні перетворення в Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

7.

Мендель М.В.,

(МК-351)

Інформаційні технології формування позитивного іміджу державної влади в контексті модернізаційних перетворень політичної системи України

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

8.

Мігунова А.Г.,

(МК-361)

Політичний псевдоплюралізм як фактор дестабілізації політичного порядку

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

9.

Мустафа А.В.,

(МК-351)


Фактори впливу на формування політичної культури в державах, що знаходяться на перехідному етапі

Збірник наукових праць за підсумками Міжнародної науково-практична студентська конференція “Україна в умовах демократичної модернізації”

м. Івано-Франківськ

Тези

2009

0,125

10.

Никоноров О.В.,

(МК-361)

Особливості трансформації політичного режиму в Україні

Збірник наукових праць за підсумками Міжнародної науково-практична студентська конференція “Україна в умовах демократичної модернізації”

м. Івано-Франківськ

Тези

2009

0,125

11.

Никоноров О.В.,

(МК-361)

Проблеми трансформації політичного режиму України: досвід Хорватії

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

12.

Река О.П.,

(МК-371)

Політичні інтереси та ідеали студентської молоді

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

13.

Родченко Ю.В.,

(МК-361)

Політичний міф: модифікована політична реальність чи передумова дестабілізації політичної системи

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

14.

Салобай Д.А.,

(МК-361)

Інститут президенства і проблеми консолідації демократії в України

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

15.

Самойлов О.О.,

(МК-391)

Підвищення політичного впливу партій національно-демократичного спрямування в Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

16.

Сімонян А.В.,

(МК-391)

Перспективи впровадження президентської форми правління в Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

17.

Тихонова А.О.,

(МК-351)


Багатопартійність і плюроідеологічне суспільство

Збірник наукових праць за підсумками Міжнародної науково-практична студентська конференція “Україна в умовах демократичної модернізації”

м. Івано-Франківськ

Тези

2009

0,125

18.

Тихонова А.О.,

(МК-351)

Модернізація політичної системи України: проект Конституційної реформи та її вплив на формування демократичної коаліції в Верховній Раді України

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

19.

Харченко О.В.,

(МК-371)

Особливості культури політичної поведінки молодіжного середовища

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

20.

Чумаков Д.Д.,

(МК-351)

Демократія та Україна

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

м. Івано-Франківськ

Тези

2009

0,125

21.

Чумаков Д.Д.,

(МК-351)

Особливості української демократії в контексті модернізації політичної системи України

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125

22.

Яковлєв Є.А.,

(МК-361)

Співвідношення ціннісного та системного підходів до визначення процесу політичної модернізації в Україні

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку” – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009.

Луганськ:

Вид-во СНУ

ім. В. Даля

Тези

2009

0,125Завідуюча кафедри політології проф. Щедрова Г.П. 14 грудня 2009 р.


Вик.: Остренко Є.І.

Тел.: 41-55-69


Схожі:

Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2009 рік
Громадянське суспільство І політична культура: теоретичний І прикладний контекст. Монографія. – Луганськ. – Вид-во Елтон-2, 2009....
Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2007 рік
Внесок вітчизняних дослідників у вивчення проблеми громадянського суспільства та правової держави в Україні
Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2008 рік
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошюра, тези, авторефер.)
Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри політології за 2008 рік
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошюра, тези, авторефер.)
Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри політології за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи