Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік
НазваПерелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік
Заголовок
Дата21.02.2014
Розмір87.6 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ “ПРИЛАДИ” ЗА 2009 РІКп/п

Автор

Заголовок

Точна назва

видання

Де надруковано, видавництво

Вид

роботи

Рік видання

Умов.

друк.

арк.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Філімоненко Н.М., к.т.н., доц..

Шведчикова І.О., к.т.н., доц..

Шевченко О.І., к.т.н.,доц..

Технічні методи функціональної діагностики серцево-судинної системи людини.

-

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Учбовий посібник з грифом МОН

2009

5,8

2.

Велігура А.В., к.т.н., доц.,

Шведчикова І.О., к.т.н., доц.

Применение нейронной сети при выборе оптимальной структуры магнитного сепаратора

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації, №1(18), с.13-16

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,25

3.

Шведчикова І.О., к.т.н., доц.

Определение инновационного потенциала функционального класса магнитных сепараторов

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, випуск 3(56), частина 2, с.86-89

Вид-во КДПУ ім. М.Остроградського,

м. Кременчук

Стаття

(фахова)

2009

0,25

4.

Яковенко В.В., д.т.н., проф.

Букреєв В.В. к.т.н., доц. Чурносов А.П., аспірант

Шведчикова І.О. к.т.н, доц.

Автоматизированная система управления железоотделителем

Вісник Східноукраїнського національного університету імені

Володимира Даля, №6, частина 1, с. 284-290

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,375

5.

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф.

Загірняк М.В., д.т.н., проф.

Шведчикова І.О., к.т.н., доц.

Макрогенетический анализ и ранговая структура систематики магнитных сепараторов/


Електротехніка і

електромеханіка, №5,

с.33-39

Вид-во НТУ «ХПІ»,

м. Харків

Стаття

(фахова)

2009

0,4375

1

2

3

4

5

6

7

8

6.

Шведчикова І.О., к.т.н., доц.

Информационное обеспечение поискового проектирования магнитных сепараторов


Тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф. «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах», Севастополь 21-25 вересня, 2009р., с. 107-108

Вид-во СевНТУ,

м. Севастополь

Тези

2009

0,125

7.

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф.

Загірняк М.В., д.т.н., проф.

Шведчикова І.О., к.т.н., доц.

Application of structural-systematic approach to magnetic separator design

Proceed. of XIY International Symposium «Electromagnetic Fields in mechatronics, Electrical and Electronic Engineering» Arras, France,10-12 September 2009, p.471-472.

Франція,

Artois Presse

Universitė

Тези

2009

0,125

8.

Шведчикова І.О., к.т.н., доц.

Сухаревська Н.О., аспірантка

Мартиненко Н.В., студентка гр.ЕТ-351

Пристрій для магнітного розділення сипучих матеріалів

Бюл. «Промислова власність», № 7


Державне

підприємство

"Український інститут промислової

власності", м. Київ

Патент

2009

0,25

9.

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф.

Шведчикова І.О., к.т.н., доц.

Августинович А.А., асистент

Пристрій для вилучення металевих включень

Бюл. «Промислова власність», № 16


Державне

підприємство

"Український інститут промислової власності", м. Київ

Патент

2009

0,25

10.

Шведчикова І.О., к.т.н., доц..

Кара С.В., студент

Підвищення економічності гібридних двигунів

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації, №1(18), с.99 100.

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,125

1

2

3

4

5

6

7

8

11.

Шведчикова И.А., к.т.н., доц..

Ткач С.А., студент

Пути повышения помехозащищенности электронных приборов

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації, №1(18), с.101 103.

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,18

12.

Загірняк М.В., д.т.н., проф.

Бранспіз Ю.А., д.т.н., проф.

Шведчикова І.О., к.т.н., доц.

К определению необходимой силы извлечения барабанных магнитных сепараторов с боковой подачей сепарируемого материала

Вісник Східноукраїнського національного університету імені

Володимира Даля, №2, с. 140-145

Вид-во СНУ ім. В.Даля,

м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0.375

13.

А.И. Котуза, соиск.,

В.В. Мирошников, д.т.н., проф.,

С.В. Андрюхин, инженер

Алгоритмы и схема контроля температуры проводящего объекта электромагнитным преобразователем

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації

Науковий журнал

№2 (19) 2009-10-28 Частина 1, с. 92 – 97

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Стаття


(фахова)

2009

0,38

14.

В.В. Мирошников, д.т.н., проф.,

А.И. Котуза, соиск.,

Олейви Анвер Субхи Абд, аспирант

Мостовая двухпараметровая схема контроля температуры проходным параметрическим преобразователем

Збірник тез

6-ої Національної науково-технічної конференції і виставки “Неруйнівний контроль та технічна діагностика”, Київ, 14 – 17 квітня 2009 р.,

с. 35 – 36

Изд-во Киев: УИЦ “Наука. Техника. Технология”

Теза


2009

0,125

15.

Победа Т.В., асс.,

В.В. Мирошников, д.т.н., проф.,

Швец С.Н., к.т.н.

Электромагнитный контроль стержней короткозамкнутых роторов

Современные методы и средства неразрушающего контроля и тех. диагн.: Материалы Семнадцатой международной конференции, 5 – 9 октября 2009 г., Ялта, с. 99 – 100

Изд-во Киев: УИЦ “Наука. Техника. Технология”

Теза


2009

0,125

1

2

3

4

5

6

7

8

16.

Полтавцев А.Ю., асс.,

Швец С.Н., к.т.н.,

Чурносов А.П., аспирант

Повышение эффективности феррозондовых преобразователей магнитных дефектоскопов

Вісник КДПУ

ім. М. Остроградського – Випуск 3 (56). –Ч2. –

С. 79 – 81

Видавництво

КДПУ ім. М. Остроградського

Стаття


(фахова)

2009

0,187

17.

Мирошников В.В.,

д.т.н., проф.,

Котуза А.И., соиск.,

Карманов Н.И., аспирант

Двухпараметровый электромагнитный контроль проходным параметрическим преобразователем

Вісник СНУ ім.

В. Даля. – 2009. – № 1 (131) –

С. 101 – 109

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ
^

Стаття

(фахова)


2009

0,56

18.

Н.А. Жученко, к.т.н.,

С.Н. Швец, к.т.н.

Учет внутреннего сопротивления генератора при определении функции преобразования феррозонда второй гармоники

Вісник СНУ ім.

В. Даля. – 2009. – № 6 Частина 2 –

С. 55 – 60

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

(фахова)


2009

0,375Зав. кафедрою “Прилади” 7.11.09. Мирошников В.В.


Виконавець Гречишкіна Н.В.

Тел. 41-71-20


Схожі:

Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік
Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації, №1(18), с. 13-16
Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри “прилади” за 2008 рік
Науково-прикладний журнал “Технічна електродинаміка”. Тематичний випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. Частина 6
Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри “прилади” за 2007 рік
К исследованию структурного разнообразия магнитных сепараторов на основе открытых многополюсных магнитных систем
Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри “прилади” за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи