Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети icon

Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети
Скачати 273.08 Kb.
НазваАнкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети
Дата27.11.2012
Розмір273.08 Kb.
ТипАнкета

Україна: 20 років державотворення

Анкетні дані

учасника конкурсу-опитування


1. П.І.Б.      
2. Рік народження      
3. Назва вищого учбового закладу      
4. Назва майбутньої спеціальності/кваліфікації      
5. Середній бал останньої екзаменаційної сесії      

6. Сімейний стан      
7. Паспортні дані (серія, номер паспорту, ким і коли виданий, адреса прописки,

ідентифікаційний номер)      

^ 8. Поштова адреса проживання, електронна пошта і контактні телефони      


АНКЕТА

для опитування на тему:

«Україна: 20 років державотворення»


Правила заповнення анкети:

1. Учасник опитування після обрання того чи іншого варіанту відповіді на питання робить позначку напроти нього, натиснувши на квадрат у колонці "Відмітка варіанту відповіді".

2. Якщо учасник опитування має власну відповідь на питання, він формулює її письмово у графі "Інша відповідь". При цьому напроти такої графи також робиться позначка натисканням на квадрат.

3. У ряді питань анкети передбачена позиція "Стисле обґрунтування відповіді", яка є обов’язковою для заповнення. Текст обґрунтування відповіді має бути максимально конкретним і лаконічним (не більше чверті сторінки). На основі цієї позиції оцінюватиметься рівень інтелектуальності та мислення учасників опитування.


^ Шифри

питань та варіантів відповідей

Відмітка варіанту відповіді

Зміст питань та варіантів відповідей

1. Ставлення до незалежності України.

1.1.

Що, на Ваш погляд, необхідно зробити для зміцнення незалежності

України?

1.1.1.Підвищити ефективність влади шляхом чіткого розподілу повноважень між її гілками та запровадження механізмів стримувань та противаг

1.1.2.Запровадити дієву систему подолання корупції

1.1.3.Провести кардинальні політичні та економічні реформи

1.1.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


1.2.

Що необхідно зробити для того, щоб громадяни України відчували

гордість за свою державу?

1.2.1.Подолати бідність

1.2.2.Підвищити відповідальність політичних еліт

1.2.3.Запровадити систему патріотичного виховання молоді

1.2.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


1.3.

Як, на Ваш погляд, має відзначатися День Незалежності України?

1.3.1.Як найголовніше свято у державі

1.3.2.Як велике загальнонаціональне свято

1.3.3.Як звичайне свято

1.3.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


1.4.

Що Ви вважаєте сьогодні найбільшою загрозою для України?

1.4.1.Негативна традиція ігнорування законів та корупція

1.4.2.Внутрішньополітична нестабільність

1.4.3.Економічна криза

1.4.4.Зовнішня агресія

1.4.5.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


1.5.

Якою, на Ваш погляд, насамперед має стати Україна у найближчому

майбутньому?

1.5.1.Економічно розвиненою, з сучасними технологіями

1.5.2.З високим рівнем науки, освіти і культури

1.5.3.Державою, в якій вирішуються на сучасному рівні соціальні проблеми

1.5.4.Потужною у військовому плані

1.5.5.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


1.6.

Яким є нинішній політичний устрій України?

1.6.1.Президентська республіка

1.6.2.Парламентська республіка

1.6.3.Президентсько-парламентська республіка

1.6.4.Парламентсько-президентська республіка
1.7.

Яким, на Ваш погляд, має бути політичний устрій України?

1.7.1.Президентська республіка

1.7.2.Парламентська республіка

1.7.3.Президентсько-парламентська республіка

1.7.4.Парламентсько-президентська республіка

1.7.5.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


1.8.

Якою має бути модель економічного розвитку України?

1.8.1.Ліберально-ринковою

1.8.2.Неоліберальною з елементами державного регулювання

1.8.3.Плановою

1.8.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


2. Оцінка конституційного процесу в Україні.

2.1.

У якому порядку були прийняті такі державні акти України?

(проставити порядкові номери у позначеннях варіантів відповідей)

2.1.1.

     

Конституція України

2.1.2.

     

Декларація про державний суверенітет України

2.1.3.

     

Конституційний Договір між Верховною Радою і Президентом України

2.1.4.

     

Акт проголошення незалежності України
2.2.

Яку, на Ваш погляд, роль відіграв Конституційний Договір між Верховною Радою і Президентом України у становленні державності України?

2.2.1.Цей правовий акт дав можливість подолати гостру політичну та економічну кризу

2.2.2.Цей акт заклав правові основи для розробки і прийняття Конституції України

2.2.3.Це – звичайний правовий акт

2.2.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


2.3.

Як було прийнято Конституцію України у 1996 році?

2.3.1.На всеукраїнському референдумі

2.3.2.Конституційною Асамблеєю

2.3.3.Конституційними Зборами

2.3.4.Верховною Радою України

2.3.5.Указом Президента України
2.4.

У якому році було змінено Конституцію України внаслідок політичної реформи?

2.4.1.1998 рік

2.4.2.2000 рік

2.4.3.2004 рік

2.4.4.2010 рік

2.4.5.2011 рік
2.5.

Яким чином було скасовано політичну реформу і повернуто нинішню редакцію Конституції України?

2.5.1.На підставі рішення Верховної Ради України

2.5.2.На підставі рішення Конституційного Суду України

2.5.3.На підставі результатів всеукраїнського референдуму

2.5.4.На підставі рішення Конституційних Зборів

2.5.5.Указом Президента України
2.6.

Чи потребує, на Ваш погляд, подальшого удосконалення Конституція

України?

2.6.1.Конституція України потребує внесення лише вкрай необхідних часткових змін

2.6.2.Так, Конституцію України слід кардинально міняти

2.6.3.Ні, Конституцію України змінювати не потрібно, оскільки її стабільність є необхідною умовою стабільності усієї правової бази у державі

2.6.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


3. Оцінка ситуації в країні, ставлення до діяльності органів влади.

3.1.

Як Ви вважаєте, державний розвиток України відбувається:

3.1.1.У правильному напрямі

3.1.2.У неправильному напрямі

3.1.3.У стратегію розвитку держави слід внести деякі корективи

3.1.4.Стратегію розвитку держави слід докорінно переглянути

3.1.5.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


3.2.

Чи забезпечуються, на Ваш погляд, в Україні конституційні права

і свободи громадян?

3.2.1.Так, забезпечуються у повному обсязі

3.2.2.Забезпечуються частково

3.2.3.Забезпечуються лише декларативно

3.2.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


3.3.

Як Ви вважаєте, дії нинішньої державної влади в першу чергу спрямовані:

3.3.1.На захист загальнонаціональних інтересів

3.3.2.На вирішення окремих економічних та соціальних проблем

3.3.3.На захист інтересів окремих політико-фінансових груп

3.3.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


3.4.

Чи мають, на Ваш погляд, керівники держави інформувати народ про всі заходи, які вони здійснили чи планують здійснювати?

3.4.1.Так, керівники держави мають постійно інформувати громадян про реалізацію планів і програм та інші важливі заходи

3.4.2.Ні, систематичне інформування громадян про рішення влади не є обов’язковим

3.4.3.Керівники держави мають інформувати лише про найважливіші заходи

3.4.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


3.5.

Якими актами регулюється розподіл повноважень між Президентом, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів України?

3.5.1.Законами України

3.5.2.Конституцією України

3.5.3.Конституційним Договором між Верховною Радою і Президентом України

3.5.4.Указами Президента України

3.5.5.Постановами Кабінету Міністрів України

3.5.6.Усіма цими документами
3.6.

Кабінет Міністрів України призначається:

3.6.1Верховною Радою України

3.6.2.Президентом України за згодою Верховної Ради України

3.6.3.Президентом України

3.6.4.Прем’єр-міністром України

3.6.5.Верховною Радою за згодою Президента України
3.7.

Верховна Рада України обирається на засадах:

3.7.1.Мажоритарної системи

3.7.2.Пропорційної системи

3.7.3.Змішаної мажоритарно-пропорційної системи

3.7.4.Зборами уповноважених виборців
3.8.

Кількісний склад Верховної Ради України визначається:

3.8.1.Постановою Верховної Ради України

3.8.2.Указом Президента України

3.8.3.Конституцією України

3.8.4.Постановою Кабінету Міністрів України

3.8.5.Законом України "Про вибори народних депутатів України"
3.9.

Яка, на Вашу думку, система обрання народних депутатів на сьогодні є найбільш оптимальною?

3.9.1.Мажоритарна система

3.9.2.Пропорційна система

3.9.3.Пропорційна система з відкритими списками

3.9.4.Змішана система

3.9.5.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


4. Оцінка стану розбудови громадянського суспільства в Україні.

4.1.

Які інститути громадянського суспільства мають більш активно

розвиватися в Україні?

4.1.1.Громадські організації

4.1.2.Політичні партії

4.1.3.Професійні спілки

4.1.4.Засоби масової інформації

4.1.5.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


4.2.

Чи вважаєте позитивним явищем наявність в Україні великої

кількості політичних партій?

4.2.1.Так, чим більше партій, тим краще

4.2.2.Ні, велика кількість партій завдає шкоди становленню політичної системи, дезорієнтує громадян

4.2.3.В Україні мають залишитись лише реально діючі партії, які створені на ідеологічній платформі і відображають інтереси значної кількості громадян

4.2.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


4.3.

Як Ви вважаєте, чим мають керуватися політичні партії у своїй діяльності:

4.3.1.Національними і державними інтересами

4.3.2.Інтересами захисту прав і свобод громадян

4.3.3.Інтересами своїх лідерів

4.3.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


4.4.

Що, на Ваш погляд, слід зробити для зміцнення місцевого самоврядування в Україні:

4.4.1.Створити жорстку керовану вертикаль рад різних рівнів

4.4.2.Створити дієздатні територіальні громади та органи самоврядування, які самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення

4.4.3.Надати нинішнім радам більше самостійності у формуванні бюджетів

4.4.4.Суттєво зменшити кількість депутатів місцевих рад

4.4.5.Інша відповідь:     

Стисле обґрунтування відповіді:      


4.5.

Яка, на Вашу думку, система обрання депутатів місцевих рад є сьогодні найбільш оптимальною?

4.5.1.Мажоритарна

4.5.2.Пропорційна

4.5.3.Пропорційна з відкритими списками

4.5.4.Змішана

4.5.5.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


5. Ставлення до національної ідеї України.

5.1.

Чи вважаєте Ви, що відсутність національної ідеї не сприяє розвитку України?

5.1.1.Так, відсутність національної ідеї стримує державне будівництво

5.1.2.Ні, відсутність національної ідеї не позначається на розвитку держави

5.1.3.Національна ідея взагалі не пов’язана з державним будівництвом

5.1.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


5.2.

На Ваш погляд, національна ідея має бути спрямована:

5.2.1.На захист державних інтересів

5.2.2.На захист інтересів української нації

5.2.3.На захист інтересів усіх громадян України

5.2.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


5.3.

Як Ви вважаєте, національна ідея має насамперед консолідувати та захищати:

5.3.1.Політичні інтереси

5.3.2.Мовно-культурні інтереси

5.3.3.Соціально-економічні інтереси

5.3.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


5.4.

На Ваш погляд, розробкою національної ідеї мають займатися:

5.4.1.Органи державної влади

5.4.2.Політичні партії

5.4.3.Громадські організації

5.4.4.Окремі авторитетні громадяни

5.4.5.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


5.5.

Як Ви вважаєте, національна ідея має бути реалізованою у вигляді:

5.5.1.Нормативно-правового акту (закону)

5.5.2.Суспільної угоди (декларації)

5.5.3.Неформалізованого документу

5.5.4.Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      


6. Оцінка зовнішньополітичного статусу України.

6.1.

На підставі якого акту розпочався процес міжнародного визнання України?

6.1.1.Декларація про державний суверенітет

6.1.2.Акт про незалежність України

6.1.3.Конституційний Договір між Верховною Радою і Президентом України

6.1.4.Конституція України

6.1.5.Усі зазначені акти
6.2.

Якими, на Ваш погляд, актами визначається зовнішня політика України?

6.2.1.Декларація про державний суверенітет

6.2.2.Акт про незалежність України

6.2.3.Конституція України

6.2.4.Закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики

6.2.5.Укази Президента України

6.2.6.Усі зазначені акти
6.3.

Хто, на Ваш погляд, визначає зовнішню політику України?

6.3.1.Народ України

6.3.2.Верховна Рада України

6.3.3.Президент України

6.3.4.Кожен із зазначених суб’єктів притаманними йому засобами

6.3.5.Усі зазначені суб’єкти разом
6.4.

Яке, на Ваш погляд, місце посідає Україна на міжнародній арені?

6.4.1.Україна є потужним самостійним суб’єктом на міжнародній арені

6.4.2.Україна не є самостійним суб’єктом міжнародної політики

6.4.3.Україна є регіональним лідером

6.4.4.Інша відповідь:     

Стисле обґрунтування відповіді:      


6.5.

Яким є нинішній міжнародний статус України?

6.5.1.Нейтральна держава

6.5.2.Позаблокова держава

6.5.3.Член військово-політичного блоку

6.5.4.Член військових союзів про сильний захист
6.6.

Як Ви вважаєте, Україна сьогодні має більше шансів стати членом:

6.6.1.Європейського Союзу

6.6.2.Єдиного економічного простору

6.6.3.Союзу Росії, Білорусі та України

6.6.4Інша відповідь:      

Стисле обґрунтування відповіді:      
Схожі:

Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети iconАнкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети
Учасник опитування після обрання того чи іншого варіанту відповіді на питання робить позначку напроти нього, натиснувши на квадрат...
Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети iconПравила заповнення анкети
Учасник опитування після обрання того чи іншого варіанту відповіді на питання робить позначку навпроти нього, натиснувши на квадрат...
Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети iconВізові анкети
Якщо Вам не вдалося завантажити фотокартку під час заповнення ds-160, необхідно буде принести надруковану фотокартку на візову співбесіду....
Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети iconАнкета винахідника винахідник (підпис) Дата заповнення анкети

Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети iconДокументи
1. /мон_торинг _ етап/_ етап узаг.анкети.doc
2. /мон_торинг...

Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети icon«україна: 20 років державотворення»
...
Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети iconДокументи
1. /Анкети узагальнен_ пиродничо-математична осв_та/Додаток 2.1 Узагальнена анкета методиста.doc
Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Правила заповнення відпо-відних статистичних доку-ментів. Міжнародну класифі-кацію хвороб, травм І при-чин смерті Х перегляду та...
Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети iconОрієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2)
С. Я. Карпіловською І б. О. Федоришиним на основі модифікації анкети інтересів А.Є. Голомштока І о.І. Мешковської
Анкета для опитування на тему: «Україна : 20 років державотворення» Правила заповнення анкети iconАнкета для опитування щодо обізнаності з питань віл/сніду
Чи вважаєш ти достатнім свій рівень знань щодо віл/снід та інфекцій, які передаються статевим шляхом, для того, щоб запобігти можливому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи