Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как icon

Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как
НазваХарактеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как
Сторінка1/8
Дата23.12.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


ПЛАН

1. Понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности.

2. Хозяйственные правоотношения как предмет регулирования хозяйственного права.

3. Понятие и характеристика хозяйственного права.

4. Источники (формы) хозяйственного права.

5. Понятие и признаки хозяйственного законодательства.

6. Система и систематизация хозяйственного законодательства.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література


1.1. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева / 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

1.2. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2005. – 464 с.

1.3. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

1.4. Щербина В.С. Господарське право: Навчальний посібник. - К.: Вентурі, 2004. – 288 с.

1.5. Мандриковський М.М. Господарське законодавство: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – 172 с.

1.6. Пігач Я.М., Труфанова Л.М.: Господарське законодавство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

1.7. Господарське право: Навчальний посібник у схемах і таблицях / За заг. ред. М.Л. Шелухіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.


Нормативні акти

2.1. Конституція України // Право України. – 1996. – № 9. – С. 3-39.

2.2. Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с.

2.3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

2.4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року № 3659-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472; Урядовий кур’єр. – 2000. – 6 верес. (Орієнтир № 28).

2.5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-III // Юридичний вісник України. – 2001. – 8-14 лют. (Інформаційно-правовий банк № 6); 15-21 лют. (Інформаційно-правовий банк № 7). (Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30)/

2.6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 6анкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року № 784-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378; Юридичний вісник України. – 2001. – 29 берез.-4 квіт. (Інформаційно-правовий банк № 13).

2.7. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 червня 2003 року № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

2.8. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164; 1998. - № 10. - Ст. 36; 1999. - № 34. - Ст. 274.

2.9.Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

2.10. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 29. - Ст. 377; Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 31. - Ст. 442; 1993. - № 5. - Ст. 33; № 12. - Ст. 109; № 17. - Ст. 184; 1999. - № 7. - Ст. 49; Юридичний вісник України. - 1999. - 25 лист. - 1 груд. (Інформаційно-правовий банк № 47); 2000. - 4-17 травн. (Інформаційно-правовий банк № 18-19).

2.11. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646; 1992. - № 10. - Ст. 138; Урядовий кур’єр. - 1999. - 24 черв. (Орієнтир № 25).

2.12. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 16. - Ст. 68.

2.13. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01 червня 2000 року № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299; № 45. - Ст. 377; 2001. - № 11. - Ст. 45; Урядовий кур’єр. - 2001. - 13 черв. (Орієнтир № 24); Юридичний вісник України. - 2001. - 1-7 верес. (Інформаційно-правовий банк № 35).

2.14. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 15. - Ст. 99; № 31. – Ст. 244; 1998. - № 11-12. – Ст. 42; № 18. - Ст. 88; № 49. – Ст. 301; 1999. - № 29. - Ст. 239; Юридичний вісник України. - 2000. - 29 черв.-5 лип. (Інформаційно-правовий банк № 26).

2.15. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 року № 98/96-ВР (з наступними змінами і доповненнями) // Юридичний вісник України. - 1999. - 2-8 груд. (Інформаційно-правовий банк № 48).

2.16. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 року № 2163-XII (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 17. - Ст. 122; 1998. - № 49. - Ст. 301; 1999. - № 7. - Ст. 52; № 51. - Ст. 453; Юридичний вісник України. - 2000. - 25-31 травн. (Інформаційно-правовий банк № 21); Юридичний вісник України. - 2000. - 29 черв.-5 лип. (Інформаційно-правовий банк № 26); Юридичний вісник України. - 2001. - 8-14 лют. (Інформаційно-правовий банк № 6); 15-21 лют. (Інформаційно-правовий банк № 7).

2.17 Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06 березня 1992 року № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 350; 1996. - № 34. - Ст. 160; Юридичний вісник України. - 2000. - 30 серп. - 6 верес. (Інформаційно-правовий банк № 35); 2001. - 8-14 лют. (Інформаційно-правовий банк № 6).

2.18. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 року № 1682-III // Урядовий кур’єр. - 2000. - 24 травн. (Орієнтир № 16).

2.19. Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21 листопада 1995 року // Голос України. – 1996. – 21 травн.

2.20. Про страхування: Закон України від 07 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст. 78; 1998. - № 2. - Ст. 4; № 11-12. - Ст. 50; 1999. - № 4. - Ст. 35; 2000. - № 19. - Ст. 143; № 27. - Ст. 213; № 38. - Ст. 318; Урядовий кур’єр. - 2000. - 6 груд. (Орієнтир № 41); Юридичний вісник України. - 2001. - 1-7 верес. (Інформаційно-правовий банк № 35).

2.21. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 року № 1956-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - Ст. 139.

2.22. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15 вересня 2006 року № 3528-І // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 34. – Ст. 291.

2.23. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 31. - Ст. 268.

2.24. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. – К.: Міністерство юстиції України, 2003. – № 11.


1. Базовым понятием в хозяйственном праве и законодательстве является понятие хозяйственной деятельности.

Хозяйственная деятельность – это общественно полезная деятельность членов общества и их объединений по производству и реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг, а также по обеспечению их производителей необходимыми ресурсами.

^ Признаки хозяйственной деятельности

1. Это не разовый акт или единовременное действие, а многоэтапная сложная деятельность, осуществляемая систематически.

2. Осуществляется не для собственных потребностей, а для удовлетворения потребностей других людей и общества в целом.

3. Сочетает частные интересы производителя и публичные интересы государства и общества.

4. Выполняется на профессиональной основе.

5. Результаты деятельности имеют стоимостной характер.

В зависимости от цели и способа организации и осуществления хозяйственная деятельность может быть двух видов – непредпринимательской и предпринимательской (коммерческой).

Непредпринимательская хозяйственная деятельность осуществляется с целью удовлетворения определенных общественных потребностей независимо от прибыльности (получение прибыли от такой деятельности играет второстепенную роль; например, деятельность НИИ, экспериментальных предприятий и учреждений, финансируемых за счет государства).

Предпринимательская хозяйственная деятельность осуществляется субъектом хозяйствования на собственный риск с целью получения прибыли.

Принципы предпринимательской деятельности:

1) свободный выбор деятельности (но в рамках закона);

2) самостоятельное формирование программы деятельности, выбор поставщиков и потребителей изготовленной продукции, установление цен (монополизм, конкуренция, демпинг);

3) свободное распоряжение прибылью;

4) свободный наём работников;

5) привлечение на добровольных началах имущества и средств юридических лиц и граждан.

Государство в нормативных актах регулирует хозяйственную деятельность путем установления ограничений для предпринимателей (обязательность регистрации, лицензирования и др.), а также гарантированием их прав и законных интересов.


^ 2. Хозяйственная деятельность осуществляется путем вступления ее участников в хозяйственные отношения.

Хозяйственные отношения – это урегулированные нормами права общественные отношения, возникающие в среде непосредственного осуществления хозяйственной деятельности или руководства (организации) такой деятельности.

^ Признаки хозяйственных правоотношений

1) наличие определенного круга субъектов (участников): государство в лице его органов, юридические и физические лица;

2) сочетание в них организационных и имущественных элементов (организация производства; выпуск продукции).

Основной характеристикой хозяйственных правоотношений является состав правоотношения, включающий элементы:

1. Объект – материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты вступают в правоотношения (продукция, услуги, работы и др.).

2. Субъекты – участники хозяйственных правоотношений – физические и юридические лица, их объединения, государство в целом и государственные образования.

3. Содержание – совокупность прав и обязанностей субъектов правоотношений.

^ Юридические факты – жизненные обстоятельства (действия и события), с которыми связано возникновение, изменение и прекращение правоотношений (например, заключение договора).

Хозяйственные правоотношения регулируются на основе определенных методов (путь к чему-либо).

Методы – это используемые законодателем способы правового оформления хозяйственных правоотношений в соответствии с их особенностями.

^ Методы хозяйственно-правового регулирования:

1. Метод предписаний (императивный) – предусматривает право принятия юридически значимых решений органом хозяйственного руководства (собственником) в отношении подчиненного ему субъекта (решение зарегистрировать предприятие, выдать лицензию и др.);–

2. Метод автономных решений (диспозитивный) – позволяет субъектам хозяйствования принимать самостоятельно юридически значимые решения; -.

3. Метод координации – обеспечивает принятие юридически значимых решений по согласованию сторон путем компромисса.

4. Метод рекомендаций – предусматривает издание компетентными органами адресованных субъектам хозяйствования предложений (рекомендаций) по поводу организации деятельности (примерные уставы, типовые договора и др.).

^ Виды хозяйственных правоотношений:

I. По характеру правоотношений:

1) отношения по непосредственному осуществлению хозяйственной деятельности;

2) отношения по руководству хозяйственной деятельностью.

^ II. По взаимному положению сторон:

1) горизонтальные – участники правоотношений равноправны (например, при заключении договоров);

2) вертикальные – одним из участников правоотношений выступает орган хозяйственного руководства, в т.ч. собственник имущества.

^ III. По сфере действия:

1) внутрихозяйственные – возникают внутри хозяйственной организации между структурными подразделениями;

2) меж(внешне)хозяйственные – возникают между самостоятельными субъектами.

^ IV. По отраслям народного хозяйства и сферам управления:

1) правоотношения в сфере промышленности;

2) правоотношения в сфере сельского хозяйства;

3) правоотношения в сфере транспорта;

4) правоотношения в сфере капитального строительства.


^ 3. Хозяйственное право (как отрасль права) – это система правовых норм, регулирующих отношения по непосредственному осуществлению хозяйственной деятельности и руководству ею с применением различных методов правового регулирования (ученые читают, что это: самостоятельная отрасль, не самостоятельная отрасль, комплексная отрасль).

В структуру отрасли хозяйственного права входят институты (банкротства, антимонопольного регулирования), подотрасли (предпринимательское право, корпоративное право, инвестиционное право).

Предметом (основными вопросами) хозяйственного права как науки является:

1) изучение истории становления и развития системы правового регулирования хозяйственных отношений в Украине и за рубежом;

2) выявление закономерностей, тенденций, пробелов правового регулирования хозяйственных отношений;

3) обобщение правоприменительной практики;

4) выработка рекомендаций по совершенствованию хозяйственного законодательства и практики.

^ Хозяйственное право (как учебная дисциплина) – это совокупность знаний и навыков правового регулирования хозяйственной деятельности и использования соответствующих правовых норм в практике хозяйствования.

Общий курс хозяйственного права включает ^ Общую и Особенную части. Общая часть содержит в себе материал об основных положениях правового регулирования хозяйственной деятельности, независимо от сферы этой деятельности. Например, темы:

1. Понятие и характеристика хозяйственного права и законодательства.

2. Субъекты хозяйственного права.

3. Правовое регулирование отношений собственности.

4. Хозяйственный договор.

5. Хозяйственно-правовая ответственность.

Специальная часть хозяйственного права содержит материал о правовом регулировании хозяйственной деятельности в отдельных отраслях и сферах хозяйственной жизни. Например, темы:

1. Правовое регулирование банкротства.

2. Правовое регулирование антимонопольной деятельности.

3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

4. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.


^ 4. Источник (форма) хозяйственного права – это официально признанный способ внешнего и внутреннего (содержательного) выражения правил поведения в сфере хозяйствования.

^ Виды источников хозяйственного права:

1. Правовой обычай – исторически сложившееся правило поведения, получившее официальное признание и обеспеченность государственным воздействием (торговые обычаи, деловые обыкновения (начинать переговоры с представления себя и фирмы)). В Украине правовые обычаи используются редко, в основном в сфере внешнеторговых сделок (например, обычай, по которому нарушение внешнеэкономического контракта оценивается по закону места рассмотрения дела).

2. Правовой (юридический (судебный или административный)) прецедент – решение суда или административного органа по конкретному делу, ставшее обязательным для разрешения таких же дел в будущем. Является основным источником в англо-американской правовой семье (общего права). В Украине сходство с прецедентом имеет судебная практика.

3. Нормативно-правовой договор – соглашение двух или нескольких субъектов, устанавливающее права и обязанности как общие правила поведения. Подразделяется на виды:

а) внутригосударственные нормативные договоры – коллективные договоры, уставы предприятий и др.;

б) межгосударственные (международные) нормативные договоры (соглашения, конвенции, пакты и др.).

4. Нормативно-правовой акт – это официально принятый компетентными органами документ, содержащий правовые нормы и регулирующий хозяйственно-правовые отношения. К ним относятся:

1) Конституция Украины – Основной Закон государства;

2) законы – нормативные акты, имеющие высшую юридическую силу (кодексы, законы);

3) подзаконные акты (Указы Президента, Постановления ВРУ, постановления и распоряжения КМУ, приказы министра, нормативные акты местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Это основной источник права в романо-германской правовой семье.


^ 5. Хозяйственное законодательство – это совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по непосредственному осуществлению и руководству хозяйственной деятельностью.

Предметом регулирования хозяйственного законодательства являются хозяйственные отношения по производству и реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг.

Признаки (основные черты) хозяйственного законодательства:

1) наличие базового акта (хозяйственный кодекс);

2) наличие большого количества нормативных актов, что обусловлено объективными (сложность хозяйственной жизни) и субъективными (многочисленные эксперименты в сфере экономики) причинами;

3) преобладание комплексных нормативных актов, содержащих нормы различных отраслей права (гражданского, финансового, трудового и др.);

4) наличие значительного количества нормативных актов ограниченной сферы действия – ведомственных, локальных;

5) наличие нормативных актов бывшего СССР (ГОСТы, Положение о поставке);

6) связь хозяйственного законодательства Украины с коммерческим правом других государств и международными договорами по хозяйственным вопросам. Эта связь осуществляется на основе принципов:

1) приоритета (примата) специальных норм международного договорного права над общими нормами хозяйственного права Украины (в Украине как государстве, относящемуся к романо-германской правовой семье, принято правило: если международным договором установлены другие правила (коллизия норм), чем по законодательству Украины, то применяются правила международного договора);

2) придания нормам международных договоров статуса национального законодательства Украины;

3) права сторон внешнеэкономических договоров выбирать (согласовывать выбор) право страны, которым определяются права и обязанности сторон договора. При отсутствии согласования сторон действует право государства местонахождения (основного места деятельности, проживания) стороны – исполнителя договора: продавца, наймодателя, перевозчика, кредитора, поручителя и др., или страны, где выполняются работы.


^ 6. Система хозяйственного законодательства – это внутреннее его строение, т.е. расположение хозяйственно-правовых актов с учетом их связей и свойств.

Виды систем хозяйственного законодательства:

1) вертикальную систему – в зависимости от юридической силы юридических актов – законы и подзаконные акты;

2) горизонтальную – в зависимости от предмета правового регулирования (по видам и характеру хозяйственной деятельности, отраслям и сферам народного хозяйства (экономики) – нормативные акты в сфере инвестирования, хозяйственных договоров, банкротства и др. Исходя из этого выделяют отрасли, подотрасли и институты хозяйственного законодательства (например: отрасль – хозяйственное законодательство, подотрасль – предпринимательское законодательство, институт – законодательство о банкротстве).

^ Систематизация в хозяйственном праве – это деятельность законодателя и иных субъектов по упорядочению существующих правовых норм и нормативных актов в единую, внутренне согласованную систему.

Различают 3 вида систематизации законодательства:

1. Кодификация – вид систематизации путем упорядочения ранее принятых актов, изменения их содержания, создания нового нормативного акта (кодекса).

2. Инкорпорация – вид систематизации путем внешней обработки и объединения нормативно-правовых актов в единый сборник по определенным принципам:

а) хронологический (Сборник постановлений КМУ за 2002 г.);

б) алфавитный;

в) предметный (Сборник законодательства о предпринимательской деятельности; о банкротстве и др.).

3. Консолидация – вид систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый из объединяемых актов теряет свое самостоятельное значение. Здесь нормативные акты обычно объединяются по признаку их относимости к одному виду деятельности.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как iconТема 12. Организация как функция менеджмента понятие организационной деятельности
Понятие организационной деятельности. Необхо­димость организационной деятельности обусловлена следующими аспектами
Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как icon1. Концептуальные основы стратегического анализа Понятие стратегии и виды стратегий. Управление, основные виды управления и этапы его развития. Понятие организационной среды как объекта стратегического анализа. Предмет стратегич
Стратегический анализ является нормативной дисциплиной предусмотренной учебным планом подготовки магистров специальности «Учет и...
Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2007 рік
Методология обновления хозяйственного законодательства под стандарты устойчивого развития
Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2007 рік
Методология обновления хозяйственного законодательства под стандарты устойчивого развития
Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как iconВопросы по теме "Понятие и принципы предпринимательской деятельности"
Какие виды предпринимательской деятельности могут осуществляться только государственными предприятиями?
Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как iconТемы рефератов по курсу "Основы хозяйственного законодательства Украины"
Сравнительный анализ договорных отношений в англо-американской системе права и украинском правовом поле
Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как iconГ. В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятия
С13 Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб и доп. — Минск: 000 «Новое знание», 2000. — 688 с
Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как iconО. В. Грищенко Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия Учебное пособие
Анализ хозяйственной деятельности, читаемой студентам специальностей 060800, 061100, 061500. Содержит описание основных методов применяемых...
Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как iconПрограмма и методические указания к курсу
Сущность, классификация и кодирование инноваций. Характеристика инновационной деятельности. Виды инновационной деятельности. Классификация...
Характеристика хозяйственного права и законодательства план понятие, признаки и виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные правоотношения как iconЭкзаменационные вопросы по дисциплине «Патентознавство», группа дид-02 Сформулируйте понятие термина «интеллектуальная собственность»
Как подразделяется интеллектуальная собственность с точки зрения законодательства?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи