Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України icon

Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України
Скачати 312.89 Kb.
НазваДовідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України
Сторінка1/3
Дата04.11.2012
Розмір312.89 Kb.
ТипКонкурс
  1   2   3Довідник


Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців

і студентів України

1. Щорічні премії Президента в галузі науки і техніки

Порядок висунення, оформлення та представлення робіт

на здобуття премій


Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

^ Присуджується щорічно двадцять п’ять премій (з них десять премій молодих учених Національної академії наук України) у розмірі 10 тисяч гривень кожна.

На здобуття премії можуть висуватися наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Висунення праць на здобуття премії провадиться президіями Національної академії наук України, президіями галузевих академій наук України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації тощо як індивідуально, так і в складі колективу претендентів.

Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб.

Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, провадиться за місцем їх роботи шляхом таємного голосування на засіданні вченої (науково-технічної) ради.

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці.

Термін подання – щороку до 1 лютого.

До розгляду не приймаються праці, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород, або премій державного значення.


Перелік та зміст документів і матеріалів

До міністерства подаються:

 • документи – том 1;

 • робота – том 2;

 • додаткові матеріали до 2-го тому (якщо вони є);

 • додаткові примірники анотації роботи1. Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів робіт.

1.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 4-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів, а також додаткових матеріалів зберігається в організації, яка представила роботу на премію.

1.2. Додаткові матеріали - схеми, картки, брошури, вкладені у папку, альбом фотографій подаються в 2 примірниках.

1.3. Додаткові анотації роботи подаються у 9-ти примірниках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення.

1.4. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів друкованого тексту. Формат листів – 297х210 мм. При більшому обсязі томів їх слід формувати по частинах .

1.5. На обкладинці кожного тому та додаткових примірників анотації вказуються:

- повна назва організації, яка висуває роботу на премію;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх наукові ступені та вчені звання, посади, місця роботи.

1.6. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у наростаючій послідовності.

1.7. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.

1.8. У документах, які подаються, не допускається скорочення назв підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

1.9. Роботи, оформлені з порушенням вимог до розгляду не приймаються.


2. Документи - том 1.

2.1. Лист – подання. У якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по-батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

2.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

 • повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в міністерстві та Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки;

 • прізвище, ім’я, по-батькові, посада, поштовий індекс, адреса та службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою представників зацікавлених установ і підприємств, окремих громадян.

  1. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назва організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в 2-х примірниках і вкладається (не підшивається) до першого екземпляра документів.

  2. Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана претендентами на здобуття премії.

В анотації роботи, зокрема, вказуються основні її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.

Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.

2.5 Протокол (протоколи) засідання вченої ради установи про висунення роботи на премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. У протоколі повинно бути також відмічено, коли, ким і у якому складі затверджено вчену раду організації і скільки її членів брали участь у засіданні. Протокол з підписами завіряється печаткою.

2.7 Документи попереднього громадського обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій).

2.8 Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок.

2.9 Відомості на претендента:

-прізвище, ім’я та по-батькові (українською та російською мовами у відповідності із записом у паспорті);

- рік народження ;

- освіта;

- спеціальність;

- почесне звання (якщо кандидат є лауреатом Державної премії України або іншої країни, обов’язково вказати, якої премії, якого року та за яку роботу);

- наукова ступінь та вчене звання;

- місце роботи;

- посада;

 • службова адреса та телефон;

 • домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

2.10 Зазначені у пунктах документи, повинні бути підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.


3. Робота –Том 2.

3.1 Робота може бути подана у вигляді:

- наукової праці (циклу наукових праць – монографій, книг, статей) з доданням реферату та переліку публікацій, які входять до даної праці, із зазначенням коли і де вони були опубліковані;

- опису - роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її короткий зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівняні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект та інші техніко-економічні показники. У кінці тексту приводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі, якщо вони є у претендентів. Ілюстрації можуть розмішатися за текстом або представляються в альбомі.

3.2 Довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником організації, що висуває роботу на здобуття премії, або підприємства, на якому здійснено це впровадження. До довідки додаються розрахунки економічної ефективності.

3.3 До 2-го тому також додаються:

- копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них (тільки тих, які відносяться до роботи, що висувається на премію);

- копії постанов і наказів про впровадження роботи у виробництво;

- копії актів випробування та впровадження (для нових конструкцій машин, споруд, технологічних процесів);

- копії документів про практичну реалізацію винаходів, які відкривають нові напрямки в техніці та технології;

- відгуки підприємств, установ, організацій, преси, учених та спеціалістів про роботу.

Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу на іноземних мовах подаються разом з перекладом їх на українську мову.

Копії завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.

Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.

2. Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених


Умови конкурсу наукових проектів для отримання грантів

1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на момент подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.

Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 30 тис. грн.; для докторантів – 25 тис. грн.; для кандидатів наук – 20 тис. грн.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (в тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Розгляд запитів молодих учених на участь у конкурсі здійснюється Фондом у встановленому порядку. За поданням Фонду МОН України надсилає пропозиції щодо надання грантів на розгляд до Кабінету Міністрів України.

1.5. Призначення грантів молодим ученим здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України відповідним розпорядженням.

1.6. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування коштами Фонду на основі договору між МОН України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються наукові проекти, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають значну наукову й практичну значимість.

2.2. При розгляді проектів оцінюються:

• актуальність тематики;

• оригінальність наукової ідеї;

• наукова й практична значимість очікуваних результатів;

• наукова кваліфікація молодого вченого;

• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.


3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту. Він повинен мати не менш 3 статей в авторитетних наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні три роки.

3.2. Запит, роздрукований з файлу, сформованого програмою його підготовки (пункт меню "Операції – Передати у Word для друку"), подається в паперовому вигляді в трьох окремо скріплених примірниках. Одночасно подається дискета (3,5 дюйми), що містить електронний варіант запиту з розширенням .z11 (файл знаходиться на сайті ДФФД), відповідність якого паперовому варіанту є обов’язковою.

До матеріалів запиту додаються також гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень, два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій, які подаються особисто) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) та завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки, де позначена його прописка (реєстрація).

Фонд утримується від рекомендацій щодо зміни змісту матеріалів, поданих на конкурс.

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій папці з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до Фонду за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403, телефони для довідок: (044) 246-39-27, (044) 246-39-29.

3.4. Запити подаються щороку до 30 березня включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 10-00 до 17-00 за вказаною адресою Фонду.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Інформація про надходження запитів до Фонду та щодо їх реєстрації надається авторам.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

3.6. Апеляції на рішення експертів і робочих органів Фонду не приймаються і не розглядаються. Інформація про хід розгляду заявок, включаючи їх експертизу, є конфіденційною.

3. Премія Кабінету Міністрів України

за особливі досягнення молоді у розбудові України


Присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного життя України, її розбудові та утвердженню міжнародного авторитету держави. Кількість – 60 щорічних премій у 6 номінаціях: за виробничі досягнення; за наукові досягнення; за творчі досягнення; за спортивні досягнення; за особисту мужність; за внесок у розвиток молодіжного руху. Розмір премії – 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Граничний вік (на момент подання запиту) – 35 років. Термін подання – до 1 березня.

Для конкурсного відбору готують наступні документи:

– клопотання про присудження Премії;

– характеристику кандидата на здобуття Премії, в якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за підписом керівника, скріпленим печаткою (оригінали);

– особовий лист з обліку кадрів кандидата на здобуття Премії за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи або навчання, скріпленим печаткою (оригінали);

– копія паспорта;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

4. стипендії Кабінету Міністрів України

для молодих учених


Щомісячні стипендії призначаються з метою підтримки молодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі. Кількість – 320 щорічних стипендій. Розмір стипендії – 270 грн. На здобуття стипендій можуть висуватися наукові співробітники, викладачі ВНЗ, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження. Граничний вік (на момент подання запиту) – 35 років. Термін подання – до 10 березня.

Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється за місцем їхньої основної роботи (навчання) вченими (науково-технічними) радами вищих навчальних закладів та наукових установ, підпорядкованих міністерству, за наявності письмових рекомендацій двох докторів наук.

Вищий навчальний заклад Ш-IV рівнів акредитації ( наукова установа), який висунув кандидатуру на здобуття стипендії, надсилає до департаменту:

*відомості про кандидата в стипендіати, де зазначається: прізвище, ім’я , по батькові, дата, місяць і рік народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років), повна назва організації, де він працює (навчається), посада (для аспірантів – рік навчання), науковий ступінь та вчене звання, основний напрям наукових досліджень, загальна кількість друкованих праць з розподілом: монографії, статті у вітчизняних та закордонних журналах, тези доповідей, патенти;

*мотивоване подання, в якому визначаються наукові досягнення претендента;

*витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на здобуття стипендії з відображенням результатів таємного голосування;

*список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, підписаний автором та засвідчений керівником організації, а також копії найважливіших (не більше 3-х) праць за час наукової діяльності;

*рекомендації двох докторів наук.

Документи повинні бути підписані керівником і засвідчені печаткою. Подаються у двох примірниках.

Кожний примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки – напис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

5. Щорічні гранти Президента України

для обдарованої молоді


Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері. Щорічно присуджується 60 грантів. Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень. Грант може одержати громадянин України віком до 35 років.

Для одержання гранту претендент не пізніше 15 травня року, що передує року виплати гранта, подає до Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи:

- реєстраційна картка проекту;

- опис проекту;

- кошторис витрат;

- довідка-об'єктивка;

- два рекомендаційних листи.

Форма зазначених документів затверджується Міністерством.

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час подання заявки до Міністерства, вносяться основні відомості про проект.

Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.

Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку.

Міністерство щороку до 1 жовтня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками Експертної ради. Призначення грантів і встановлення їх розмірів здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України, яке вноситься щороку до 1 листопада. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.

Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі.

Особа, якій призначено грант, укладає договір з Міністерством та структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту обласних державних адміністрацій за місцем реєстрації цієї особи. Форма договору розробляється та встановлюється Міністерством.

Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором.

6. Державний фонд фундаментальних досліджень

Конкурс проектів фундаментальних досліджень

вищих навчальних закладів

ДФФД підтримує на конкурсній основі фундаментальні наукові дослідження у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації з наданням грантів з середнім річним обсягом 50,0 тис.грн.

Проекти подаються на конкурс науковими колективами вищих навчальних закладів, у яких можуть брати участь науковці академічних і галузевих науково-дослідних інститутів. У складі наукових колективів обов'язкова участь студентів і молодих науковців ВНЗ.

Електронну форму для підготовки запиту для участі у конкурсі проектів можна скопіювати на сайті ДФФД: www.dffd.gov.ua, або на дискету у МОН України (01601, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16), ДФФД, кімната 404,

телефон 246-39-29, 246-39-30.
9. Програми академічних обмінів імені Фулбрайта


Веб-сайт програми Фулбрайт в Україні:
http://www.fulbright.org.ua


Серед найцікавіших нових ініціатив та програм, які цієї зими стали доступні для українських науковців, – стипендія Конгресу, яку Програма ім.Фулбрайта надаватиме спільно з Американською асоціацією політологів. Вперше за понад п'ятдесят років існування програми Україну внесли до переліку з вісімнадцяти країн світу, які можуть номінувати кандидатів для розгляду на предмет участі у цій програмі. Вибрані кандидати проведуть у Сполучених Штатах 12 місяців, працюючи, насамперед, в апараті одного з членів Палати Представників або Сенаторів Конгреса США; вони матимуть можливість відвідати семінари та громадські програми; а також протягом двох-трьох місяців проводити у США наукові дослідження. Право на участь у конкурсі мають фахівці у галузі соціології, журналістики, громадської політики, політології та права.

Також уперше цього року Програма ім.Фулбрайта заохочує до участі в ній студентів та молодих викладачів в царині не лише гуманітарних, а й технічних та природознавчих наук. Українські студенти та науковці, зайняті в цих галузях, матимуть можливість брати участь у конкурсі на отримання гранту для навчання та/або проведення досліджень у США в рамках наших традиційних програм, призначених для студентів (Graduate Students), молодих викладачів (Junior Faculty Development) та науковців (Senior Scholars). Крім того, студенти та молоді викладачі зможуть взяти участь у конкурсі на отримання стипендії на трирічне навчання в американському університеті для одержання ступеня Ph.D. За цією програмою на претендентів з усіх країн виділяється всього двадцять п'ять стипендій, отже конкурс буде чималий. Ми сподіваємося, що зможемо номінувати для участі у конкурсі кількох кандидатів з України.

Науковці, зацікавлені у проведенні досліджень, пов'язаних з розвитком демократичних інститутів, малого та середнього бізнесу, а також впровадження соціальних та економічних змін у власних країнах на базі змін та процесів, що нині відбуваються у Польщі, можуть взяти участь у конкурсі на право навчатися у польських університетах протягом 2007-2008 навчальних років через посередництво програми Lane Kirkland Scholarship, яка фінансується Польсько-Американським Фондом Свободи та Польско-Американською Фулбрайтівською комісією. В програмі можуть взяти участь викладачі, дослідники, державні службовці, політики, експерти та співробітники центральних та місцевих органів влади, підприємці, менеджери, керівники недержавних організацій, культурні та громадські діячі, журналісти. Кандидати повинні мати ступінь Магістра та принаймні дворічний досвід роботи за фахом. Українські науковці мають цілком гарні шанси на участь у програмі — приблизно 50% зарубіжних учасників програми упродовж останніх кількох років були з України. Запрошую всіх відвідувачів нашої веб-сторінки продивитися інформацію та матеріали, необхідні для участі у цій та всіх інших наших програмах. Останній термін подання документів для участі у спеціальних програмах настає у березні; для участі у програмах для студентів та молодих викладачів — 16 травня.

^ Мирон Олег Стахів, Директор Програми ім.Фулбрайта в Україні

Програма для молодих викладачів та дослідників

Fulbright Junior Faculty Program – дослідницька програма для молодих викладачів та науковців, фахівців з бібліотечної справи, спеціалістів у галузі управління культури.

Упродовж одного академічного року учасники Програми проводять індивідуальне дослідження; відвідують семінари та лекції в якості вільних слухачів; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах.
  1   2   3

Схожі:

Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України iconДодаток 1 показники наукової діяльності інституту за 2011 рік
Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, премії та гранти Президента
Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України iconГранти, конкурси та програми для молодих вчених на 2011 рік

Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України iconГранти, конкурси та програми для молодих вчених на 2011 рік
move to 0-21826308
Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України iconПоложення про стипендії національної академії наук україни для молодих учених
Стипендії Національної академії наук України для найбільш талановитих молодих учених (далі стипендії нан україни) призначаються з...
Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України icon2. 39 мільйони Євро. I – Конкурси на отримання стипендій для молодих науковців 2006 ysf – загальні умови до всіх конкурсів
У 2006 році інтас започатковує конкурси на отримання стипендій молодими науковцями (ysf) з загальним бюджетом приблизно 39 мільйони...
Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України iconСтипендія польського уряду для молодих науковців
України, Білорусі, Молдови, Росії, а також країн Середньої Азії та Кавказу. Стипендіальна програма призначена для наукового стажування...
Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України iconКонкурс на здобуття стипендії кабінету міністрів україни для молодих вчених
України для молодих учених (далі стипендії) можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України iconСтипендія Польського уряду для молодих науковців 2013 Кінцевий термін подання заявок
України, Білорусі, Молдови, Росії, а також країн Середньої Азії та Кавказу. Стипендіальна програма призначена для наукового стажування...
Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України iconСтипендія Польського уряду для молодих науковців 2013 Кінцевий термін подання заявок
України, Білорусі, Молдови, Росії, а також країн Середньої Азії та Кавказу. Стипендіальна програма призначена для наукового стажування...
Довідник Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців І студентів України iconСтипендія Польського уряду для молодих науковців Останній термін подання заяв: до 1 березня 2012 року
Стипендії призначаються для реалізації наукового стажування як однорічного індивідуального післядипломного навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи