Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний icon

Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний
Скачати 48.93 Kb.
НазваПовідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний
Дата27.11.2012
Розмір48.93 Kb.
ТипПовідомлення

5

6

1

Просимо повідомити Оргкомітет

про участь у конференції

до 01 грудня 2012 року

електронною поштою: knlu-pzs@ukr.net


Тексти доповідей будуть опубліковані

в збірнику статей

“Проблеми зіставної семантики”

до початку конференції.


Для цього учасники конференції повинні вчасно, не пізніше 01 грудня 2012 року,

надіслати свої матеріали на електронну пошту, а також один роздрукований примірник статті за адресою:


^ 03150 МСП, Київ-150,

вул. Велика Васильківська, 73

Київський національний

лінгвістичний університет,

кафедра

теоретичної і прикладної лінгвістики

та новогрецької філології,

оргкомітет конференції (каб. 717)

^ Статті приймаються лише за умов дотримання редакційних вимог (матеріали, оформлені не за вимогами, авторам не повертаються і не публікуються).

Після повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації – 35 грн. за 1 стор. поштовим переказом за адресою:


03150 МСП, Київ-150,

вул. Велика Васильківська, 73

Київський національний

лінгвістичний університет

Кушнєровій Олені Андріївні


Копію квитанції про оплату статті надсилати електронною поштою!


Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.

Оргвнесок200 грн. (сплачується під час реєстрації учасників).


ОРГКОМІТЕТ:

Київський національний

лінгвістичний університет

кафедра теоретичної і прикладної лінгвістики

та новогрецької філології

(каб. № 717, 715)


Контактний телефон:

097 83 66 837 – Кушнєрова Олена Андріїва

^ Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Київський національний

лінгвістичний університет


^

Кафедра

теоретичної і прикладної лінгвістики

та новогрецької філології
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Київський національний

лінгвістичний університет

19–20 вересня 2013 року


проводить

ХІ міжнародну

науково-практичну конференцію:
^

ПРОБЛЕМИ

ЗІСТАВНОЇ СЕМАНТИКИ”2

3

4

Напрями

роботи конференції:


 1. Контрастивістика і національно-мовна картина світу.

 2. Принципи, аспекти та методи зіставної фонетичної, лексичної і граматичної семантики.

 3. Моделювання лексичних і граматичних одиниць у контрастивній лінгвістиці.

 4. Семантична типологія (статична і динамічна).

 5. Когнітивна зіставна семантика.

 6. Фразеологічна зіставна семантика.

 7. Стилістична зіставна семантика.

 8. Текстова і прагматична зіставна семантика.

 9. Переклад як джерело зіставлення.


Заявка

для участі в конференції

подається за формою:


 1. Прізвище, ім’я, по батькові.

 2. Посада (місце роботи або навчання в аспірантурі / докторантурі), науковий ступінь, вчене звання:

 3. Адреса для листування.

 4. Контактний телефон.

 5. Адреса електронної пошти.

 6. Тема доповіді.

Вимоги до оформлення статті:


Стаття має бути структурована за такими науковими складниками: постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, мета статті; завдання статті; наукові результати; висновки та перспективи подальших досліджень).

Текст має бути вичитаний і відредагований автором. Обсяг статті: 6 повних сторінок А-4. Після відцентрованої назви публікації, яка друкується великими літерами, жирним шрифтом (кегль 14), звичайними літерами (кегль 14) подаються прізвище та ініціали автора, нижче курсивом – назва навчального закладу (без скорочень):


^ СЕМАНТИЧНІ ТИПИ

ПОСЕСИВНИХ ФЛОРОНІМІВ

(на матеріалі германських,

романських і слов’янських мов)


ЯНЕНКО І. В.

^ Донецький національний університет


Основний текст рукопису друкується через 1 інтервал, без переносів. Розмір шрифту 14 у Times New Roman. Поля: вгорі, внизу, ліворуч, праворуч – 2 см. Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Посилання в тексті оформлюються за таким зразком [1, с. 264]. Завершує публікацію Література, яка подається за алфавітом з дотриманням державного стандарту.

^ Для осіб, які не мають наукового ступеня, вимагається рецензія наукового керівника або доктора наук.

Зразок оформлення літератури:

ЛІТЕРАТУРА


 1. Спивак Д. Л. Измененные состояния сознания : психология и лингвистика : [монография] / Дмитрий Леонидович Спивак. – СПб. : “Изд. дом Ювента” ; Филологический факультет СПбГУ, 2000. – 296 с.

 2. Фесенко С. Л. Лингвокогнитивные модели эмоций в контексте национальных культур : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.19 “Теория языка” / С. Л. Фесенко. – М., 2004. – 22 с.

 3. Фесенко С. Л. Лингвокогнитивные модели эмоций в контексте национальных культур : дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.19 / Фесенко Сергей Леонтьевич. – М., 2004. – 185 с.

 4. Bourguignon E. Psychological Anthropology. An Introduction to Human Nature and Cultural / E. Bourguignon // Altered States of Consciousness. – L. : Holt Rinehart & Winston. – 1979. – P. 233–269.


ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА


 1. Большой толковый словарь русского языка / [сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов]. – СПб. : “НОРИНТ”, 2000. – 1536 с.

 2. Colman A. M. A Dictionary of Psychology / Andrew M. Colman. – Oxford : Oxford University Press, 2009. – 896 p.

 3. Longman Dictionary of Contemporary English [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ldoceonline.com/


ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ


 1. Thackeray W. M. The Fatal Boots / William Makepeace Thackeray. – Boston : Twayne, 1976. – 256 р.

Схожі:

Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconПовідомлення про прийняття статті до друку м з: Реєстраційний внесок (включає «портфель учасника», сертифікат, оренду приміщень, мультимедійне забезпечення під час секційних засідань, культурну програму, каву-брейк)
Вартість публікації статей у збірнику визначається із розрахунку – 20 грн за кожну сторінку статті, надруковану у вищезазначеному...
Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconПовідомлення про прийняття статті з розрахунку 75 грн за кожного її співавтора. Оплата виконується поштовим переказом за адресою: Теплицькому Іллі Олександровичу а/с 4809, м. Кривий Ріг, Україна, 50086 Супроводжувальні матеріали
Після отримання та рецензування статей оргкомітет електронною поштою інформує авторів про прийняття та узгоджує виправлення
Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconДовідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі»
Оргвнесок сплачується лише після повідомлення про прийняття матеріалів з розрахунку 60 грн за статтю обсягом до 6 стор. (+ 10 грн...
Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconВитяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту
Рецензія за підписом експерта за напрямком статті зі складу членів редакційної колегії видань кту з висновком про доцільність публікації...
Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться 19-20 травня 2011 р за адресою:...
Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка До 175-річного ювілею Економічний факультет До 65-річного ювілею Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Міжнародна науково-практична конференція студентів,
Вас до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, яка відбудеться 5-6 листопада...
Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconКиївський славістичний університет 03150 м. Київ вул. Анрі Барбюса, 9 тел.: (044) 268-94-07
Фахівець готується за навчальними планами IV рівня акредитації, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconСтрахування природно-кліматичних ризиків
Захист відбудеться 08. 10. 2008р о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради к 26. 350. 02 у Національному науковому центрі...
Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconВимоги До оформлення статей до друку приймаються статті, що
Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, надрукований на папері форматом А4, а також електронний варіант на cd-rom....
Повідомлення редакційної колегії про прийняття статті до друку автори здійснюють оплату публікації 35 грн за 1 стор поштовим переказом за адресою: 03150 мсп, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний iconКиївський славістичний університет 03150 м. Київ вул. Анрі Барбюса, 9 тел.: (044) 528-94-07 факс: (044) 528-63-83
Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи