Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі icon

Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
НазваІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Сторінка1/2
Дата02.11.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипІнформація
  1   2ЗАТВЕРДЖЕНО


Голова комітету з конкурсних торгів

Гунько І.В._______________

м.п.


ВІДКРИТІ (КОНКУРСНІ) ТОРГИ


на закупівлю робіт по

РЕКОНСТРУКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ З ПРИБУДОВАМИ по вул. СОНЯЧНІЙ,1 ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м.Вінниця-2011


ЗМІСТ


I. Загальні положення :

1. Терміни,які вживаються в документації конкурсних торгів .

2. Інформація про замовника торгів :

- повне найменування;

- місцезнаходження;

- посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

^ 3. Інформація про предмет закупівлі :

- найменування предмета закупівлі ;

- вид предмета закупівлі;

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт);

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

^ 4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

II . Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів :

^ 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації

конкурсних торгів

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів :

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів;

- місце подання пропозицій конкурсних торгів;

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів :

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів ;

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладення договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю


^ Загальні положення ^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 
^ 2. Інформація про замовника торгів 

  
повне найменування 

Вінницький національний аграрний університет 
місцезнаходження 

21100, м. Вінниця, вул.Сонячна ,3 
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Гунько Ірина Василівна –проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ВНАУ, 21008 м.Вінниця, вул. Сонячна,3 контактний телефон- (0432)46-47-82 Ел.адреса rector@vsau.org.


^ 3. Інформація про предмет закупівлі 

  
найменування предмета закупівлі 

Будівництво будівель (реконструкція навчального корпусу з прибудовами по вул. Сонячна,1) код: 45.21.1
вид предмета закупівлі 

роботи
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

 Роботи по реконструкції навчального корпусу з прибудовами за адресою м.Вінниця ,вул. Cонячна,1 Кількість та обсяг виконання робіт відповідно до Додатку №3.
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

На протязі 1 місяця з дати підписання договору
^ 4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 
5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 
^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються, викладаються українською мовою.
^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін ,замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником, відповідно до статті 10 Закону, на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів від дня прийняття рішення про їх внесення,але не пізніше як за сім днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.
^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником, відповідно до статті 10 Закону ,на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів від дня прийняття рішення,але не пізніше як за сім днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
 

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням абоіншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
-повне найменування і місцезнаходження замовника;
-назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
-повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
-маркування: "Не відкривати до 21.09.2011 до 9-00
 

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
-документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів;
-документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником ( Додаток 3);
-документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з документів які передбачаються у всіх розділах цієї документації конкурсних торгів і повинна

-відповідати за формою Додатку 2;

-містити загальні відомості про учасника за формою, наведеною у Додатку 1 до документації конкурсних торгів;

- містити “Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю” розділу VI цієї документації конкурсних торгів.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.
 

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Не вимагається
 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

----------------------------
 

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом ____90____ днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
-відхилити таку вимогу;
-погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
 

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством :

^ 1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Довідка в довільній формі.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Довідка в довільній формі або копії дипломів працівників.

^ 3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів;

3.1. Довідка в довільній формі.

4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження фінансової спроможності:

4.1. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів\за останній звітний період; довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсна на дату розкриття.

Усі пропозиції які відповідають даним критеріям та за відсутності підстав ст..17с допускаються до оцінки

Замовник віхиляє пропозицію учасника в разі коли:

-учасником не надано документів,що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (завірена копія ліцензії чи дозволу на провадження відповідної діяльності,довіреність уповноваженої особи учасника на право участі в торгах та підпису документів);

-учасник визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (оригінал довідки Державного центру з питань відновлення платоспроможності та банкрутства або Міністерства економіки України про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство);

-наявні інші підстави відповідно до ст..17

Замовник може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

-учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством

(для підтвердження подається оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету станом на дату розкриття пропозиції конкурсих торгів або більш пізню дату.)

-учасник не здійснює господарську діяльність відповідно до положень йогоСтатуту :

(подається

- копія Статуту або іншого установчого документу.,

-копія свідоцтва про державну реєстрацію.

-копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

-копія паспорту (для фізичних осіб).

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

-витяг з єдиного державного реєстру (для фізичних осіб).

-копія свідоцтва платника ПДВ (якщо учасник є платником)

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою Учасника,;копії-нотаріально завірені.
 

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, відповідно до додатку №3


 

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.
 

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 
^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  
 спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто
 місце подання пропозицій конкурсних торгів 

21008 м.Вінниця, вул.Привокзальна,42 навчальний корпус №4,конференційна зала

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

21.09.2011року до 9год. 00хв.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

 

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

21008 м.Вінниця, вул.Привокзальна,42,навчальний корпус №4,конференційна зала

 

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

21.09.2011 о 10год.00хв,
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону протягом трьох робочих днів від дня розкриття. 

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
^ Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону 

-ціна-50 балів; -строк виконаня-30 балів; -умови розрахунку -20 балів;

^ Ціна пропозиції -повинна бути розрахована відповідно до вимог ДБН.1.1-1-2000 та повинна бути надана у вигляді договірної ціни та кошторисних розрахунків з врахуванням всього переліку видів та обємів робіт вказаних у технічних вимогах (додаток №3) із зазначенням ціни пропозиції цифрами та прописом.

^ Строк виконання робіт-підтверджується календарним планом робіт із зазначенням строку виконання робіт ,який учасник надає у складі своєї пропозиції (додаток №4).

^ Умови розрахунку-підтверджуються гарантійним листом, в якому вказується строк на який учасник згоден щодо відстрочки оплати виконаних робіт після підписання акту виконаних робіт.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова тендерного комітету.

Переможець визначається рішенням тендерного комітету.
^

Методика оцінки


1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію “Ціна” у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 50, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм “Ціна”;

Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

50 - максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”".


2. Кількість балів за критерієм “Строк виконання робіт” визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію “Строк виконання робіт”, який є найвигіднішим (найменшим) зараховується максимальна кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Сmin / Собчисл * 30, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Сmin – найнижче значення за критерієм “Строк виконання робіт” (найменша кількість днів поставки);

Собчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється (кількість днів виконання тендерної пропозиції);

30 - максимально можлива кількість балів за критерієм “Строк виконання робіт”.

3. Кількість балів за критерієм Умови розрахунку визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, умови оплати якої є кращими, (можливість відстрочки платежу), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Робчислmax 20, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Рmax – найбільший термін ;

Робчисл –термін відстрочки пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

20– максимально можлива кількість балів за критерієм Умови розрахунку”


Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм “Ціна” + кількість балів за критерієм “Строк виконання робіт” + кількість балів за критерієм Умови розрахунку”


^ 2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та

в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

^ 3. Інша інформація 

Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства 

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель»№2289-VI;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону,у такий же термін. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
-відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
-неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
-виявлення факту змови учасників;
-порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
-подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
-відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
-якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
-ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
з-дійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону у такий же термін.

^ VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору обов’язково повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо їх отримання передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (зокрема ціни за одиницю продукції) переможця процедури та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору.

Договір про закупівлю укладений в період оскарження процедури закупівлі , а також у разі його укладання з порушенням строків , передбачених абзацами третім, четвертим ч.2 ст.31, абзацом п’ятим ч.5 ст.36 та абзацом першим ч.3 ст.39 Закону є нікчемним.
^

І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Учасник зобов'язується на протязі одного місяця з дати підписання договору виконати Замовникові роботи з реконструкції навчального корпусу з прибудовами за адресою м.Вінниця, вул..Сонячна,1 в обсягах, передбачених технічними умовами (Додаток 3) та в терміни, що передбачені календарним планом виконання робіт з реконструкції, що є невід’ємною частиною Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

1.2. Найменування робіт: реконструкція навчального корпусу з прибудовами за адресою: м.Вінниця, вул..Сонячна,1

1.3. Обсяги закупівлі Робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 
^

II. ЯКІСТЬ РОБІТ


2.1. Учасник повинен виконати передбачені цим Договором Роботи у відповідності до діючих будівельних норм і правил.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ


3.1. Ціна Договору становить: _______________________________________грн.

у тому числі ПДВ (20%) _______________ грн.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна Договору є твердою та повинна бути розрахована відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000

^

V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ


4.1. Розрахунки за договором здійснюються шляхом проведення оплати з рахунку замовника.

4.2. Надання авансу Замовником не передбачається.

4.3. Оплата за фактично виконані Роботи здійснюється після надання Виконавцем відповідних документів, а саме: акт приймання-передавання обладнання, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), що складена згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2в), підписаних уповноваженими особами Сторін, з урахуванням терміну відстрочки узгодженого з виконавцем.

4.4. Ціна Договору включає усі можливі витрати, пов’язані з його виконанням, в тому числі: витрати на страхування, транспортування, навантаження, розвантаження сплату митних тарифів, податків, обов’язкових платежів,

4.5. Оплата здійснюється за умови наявності в актах передбачених в п.4.3. цього Договору, посилання на номер і дату укладання цього Договору.


4.6.Відстрочка платежу до 31.12.2011 р.

^

5.1. V. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ


Строк виконання Робіт – на протязі одного місяця з дати підписання договору. Виконання загального обсягу Робіт за Договором здійснюється відповідно до Календарного плану виконання робіт з реконструкції навчального корпусу з прибудовами Вінницького національного аграрного університету за адресою: м.Вінниця, вул..Сонячна,1 (Додаток 4).

5.2. Датою, яка підтверджує уведення Об’єкта в експлуатацію, є дата підписання робочою приймальною комісією Акта робочої комісії.

5.3. Виконавець має право закінчити виконання Робіт достроково.

5.4. Про готовність Об’єкта до приймання в експлуатацію Виконавець повідомляє Замовника письмово.

5.5. Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання письмового повідомлення Виконавця забезпечити створення робочої комісії для прийняття Об’єкта в експлуатацію.

5.6. При прийманні Об’єкта в експлуатацію визначається відповідність виконаних Робіт умовам Договору, робочому проекту з реконструкції навчального корпусу з прибудовами Вінницького національного аграрного університету за адресою: м.Вінниця, вул..Сонячна,1 (Додаток 3).

вимогам ДБН, стандартів, інших нормативно-правових актів.

Всі документи повинні бути викладені українською мовою.

5.7. У разі виявлення під час приймання Об’єкта в експлуатацію недоліків (дефектів), допущених з вини Виконавця, він зобов’язаний у строк до 10днів, усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність Об’єкта до експлуатації.

5.8. Прийняття Об’єкта в експлуатацію Замовник оформляє Актом робочої комісії та подає його на підпис членам робочої комісії. До Акту робочої комісії Виконавець додає акт приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3). Замовник зобов’язаний підписати Акт робочої комісії протягом 10 (десяти) календарних днів.

5.9. Датою повного виконання Робіт є дата підписання уповноваженими особами Сторін Актів зазначених у п. 5.8.

5.10. Місце виконання робіт: м.Вінниця вул..Сонячна,1.

^ VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. . Надати Виконавцю Робочий проект та локальні кошториси в одному примірнику по Об’єкту за адресою: м.Вінниця, вул..Сонячна,1

6.1.2. Забезпечувати Виконавця ресурсами (електроенергією, водою тощо);

6.1.3. Забезпечити Виконавцю доступ на Об’єкт;

6.1.4 В установленому порядку прийняти та оплатити виконані Роботи.

6.1.5. Не пізніше наступного дня після виявлення недоліків в роботі повідомити про них Виконавця.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Здійснювати протягом виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних Робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам, матеріалів, конструкцій та виробів – державним стандартам і технічним умовам. З метою здійснення контролю проводити перевірки, у тому числі за участю експертів;

6.2.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень своїми силами;

6.2.4. Зменшувати обсяги виконання Робіт та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.5. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це у строк не пізніше, як за 30 днів до розірвання.

6.3. Виконавець зобов’язується:

6.3.1. Виконати з використанням власних ресурсів (робочої сили, механізмів, матеріалів, обладнання тощо) Роботи якісно і своєчасно відповідно до Робочого проекту, вимог Державних будівельних норм (далі - ДБН) і умов цього Договору.

6.3.2. Виконувати своїми силами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорону та доставку на Об’єкт матеріалів, конструкцій, обладнання. Контролювати якість, кількість і комплектність матеріальних цінностей, що постачаються, нести ризики їх випадкової втрати і пошкодження до здавання Замовнику Робіт на Об’єкті в експлуатацію.

6.3.3. Забезпечити наявність всіх погоджень, ліцензій і дозволів, необхідних для виконання Робіт.

6.3.4. Призначити відповідальну особу та забезпечити повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації відповідно до вимог ДБН.

6.3.5. Своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з його вини за власний рахунок.

6.3.6. Своєчасно відшкодовувати Замовнику вартість наданих Замовником ресурсів (електроенергія, вода тощо) у відповідності з вартістю цих ресурсів.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не пізніше, як за 30 днів до розірвання.

^

VІІ. СТРОК ГАРАНТІЇ


7.1. Виконавець гарантує Замовнику з дня прийняття Об’єкта в експлуатацію за Актом робочої комісії під час усього терміну дії гарантійних зобов’язань:

- відповідність якості закінчених Робіт проектній документації, вимогам відповідних нормативних актів і можливість їх безперервної та належної експлуатації протягом наступних гарантійних строків з дня прийняття Об’єкта в експлуатацію за Актом робочої комісії:

  • строк гарантії якості закінчених будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт складає 60 місяців з дня прийняття Об’єкта в експлуатацію за Актом робочої комісії;

7.2. У разі виявлення в період гарантійного строку дефектів та/або фактів неякісного виконання Робіт Виконавцем, не пов’язаних з порушенням правил технічної експлуатації Об’єкта Замовником, Виконавець зобов’язаний на безоплатній основі протягом одного робочого дня, включаючи день отримання письмового повідомлення, прибути до Замовника для складання двохстороннього акта про усунення виявлених недоліків (дефектів). У разі неприбуття представника Виконавця у цей строк Замовник має право скласти акт в односторонньому порядку, який є обов’язковим для Виконавця. Акт, складений без участі Виконавця, надсилається йому для виконання наступного робочого дня після складання. Виконавець зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) в строки та порядку, які визначаються в акті за згодою Сторін або Замовником при складенні акту без участі Виконавця, та не повинні перевищувати зазначених у акті строків.

Якщо Виконавець не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Виконавця, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Виконавця.

7.3. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого Об’єкт або встановлене обладнання не могли експлуатуватись внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.

^

VIІI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. За прострочення оплати за виконані Роботи Замовник сплачує Виконавцю на його вимогу пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день затримки платежу.

8.3. За порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, робочою комісією, визначених в акті усунення недоліків (дефектів), Виконавець сплачує Замовнику на його вимогу штраф в розмірі 1% від суми витрат по усуненню недоліків (дефектів).

8.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання обов’язків за цим Договором.

8.5. У відповідності з БНІП ІІІ-4-80* “Техніка безпеки у будівництві” – відповідальність за дотримання вимог охорони праці покладається на керівника Виконавця (або особу, яка його заміщує).

У відповідності до розділу 8.4 “Правил пожежної безпеки в Україні” – відповідальність за пожежну безпеку на ділянці виконання Робіт, наявність засобів пожежогасіння несе особисто керівник Виконавця (або особа, яка його заміщує).


^ IХ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна).

9.2. Уразі виникнення обставин непереборної сили, Сторона, для якої їх виникнення перешкоджає виконанню своїх обов'язків за Договором, зобов’язана письмово негайно проінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин. Достатнім доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий компетентним органом.

9.3. Термін виконання Стороною зобов’язань за цим Договором подовжується відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили та їх наслідки.

9.4. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право розірвати Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, як за 30 днів до розірвання. У разі перерахування авансу Виконавець повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання цього Договору.

9.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за Роботи виконані до їх виникнення та відмови Виконавця від виконання Робіт відповідно до проведеної Замовником оплати. 

^

X. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ (ПРИПИНЕННЯ) ДІЇ ДОГОВОРУ


10.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін або в судовому порядку.

10.2. Виконавець у разі розірвання Договору за згодою Сторін або за рішенням суду зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його розірвання повернути Замовнику всі кошти, отримані від нього, з вирахуванням сум витрат, які підтверджені актом, підписаним уповноваженими особами Сторін, та здійснити оплату за користування цими коштами в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день користування з дня їх отримання на свій рахунок до дня повернення на рахунок Замовника.

10.3. Замовник не відшкодовує витрати в разі розірвання цього договору внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду.

^

XІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

11.3. Замовник не відшкодовує витрат у разі розірвання цього Договору в наслідок невиконання, або неналежного виконання Виконавцем своїх договірних зобов’язань за цим Договором, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду.


^ XІІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання його обома Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до __31.12.2011___ включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором (з урахуванням гарантійних зобов’язань).

12.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.
^

XІІІ. ІНШІ УМОВИ


15.1. Договір складено у двох примірниках українською мовою по одному примірнику для кожної із Сторін. Обидва примірники цього Договору мають однакову юридичну силу.

^

XІV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ


Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток 1 - Локальні кошториси. Додаток 2 - “Календарний план виконання робіт з реконструкції навчального корпусу з прибудовами за адресою м.Вінниця, вул..Сонячна, 1

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагаєтьсяДОДАТОК 1

  1   2

Схожі:

Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про замовника торгів: Повне найменування. Місцезнаходження. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками. Інформація про предмет закупівлі. Найменування предмета закупівлі
Розділ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи