Перелік літератури icon

Перелік літератури
Скачати 206.05 Kb.
НазваПерелік літератури
Дата07.11.2012
Розмір206.05 Kb.
ТипДокументи


Перелік літератури

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 2. Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории.—

 3. Поварнин С. И. Спор. О теории и практике спора // Вопр.

 4. Поуст Е. Американський етикет.— К.; Тернопіль, 1991.

 5. Кониський Георгій. Історія Русів: Пер. І. Драча.— К., 1991.

 6. Лекционная пропаганда: вопросы теории, организации и мето-

 7. Леонтьев А. А. Лекция как общение.— М., 1974.

 8. Леонтьев А. А. Психологические особенности деятельности

 9. Леонтьев А. А. Психология общения.— М., 1997.

 10. Михневич А. Е. Ораторское искусство лектора.— М., 1984.

Ножин Е. А. Мастерство устного выступления: Учеб. посо бие.— М., 1978.

 1. Павлова К. Г. Психология спора.— Владивосток, 1988.

 2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

 3. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів, 1994.

 4. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2000.

 5. Бацевич Ф. основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

 6. Богдан С. мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 7. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 8. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

 9. Венедиктова В. О деловой этике и этикете. – Ростов-на-Дону, 1994.

 10. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

 11. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

 12. Данкель Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997.

 13. Демосфен. Речи.— М., 1954.

 14. дики.— К., 1989.

 15. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 16. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

 17. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

 18. лектора.— М., 1981.

 19. М., 1971.

 20. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 21. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

 22. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово. – 1996. - № 11.

 23. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

 24. философии.— 1990.— № 3.

 25. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

 26. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.^ ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ


Студенти виконують завдання до кожної теми та один із варіантів контрольної роботи, а також пишуть реферат із запропонованої тематики.

Тема. ^ ПРИРОДА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ПЛАН

 1. Зміст, мета і завдання курсу.

 2. Сутність і природа спілкування. Функції спілкування.

 3. Типологія спілкування.

 4. Особливості міжособистісного спілкування.

 5. Комунікація як основа спілкування. Комунікативний акт.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ( дати письмові відповіді на питання):

 1. У чому полягає сутність спілкування?

 2. Чим відрізняється ділове спілкування від побутового?

 3. Охарактеризуйте типи взаємодій у спілкуванні.

 4. У чому виявляються особливості міжособистісного спілкування?

 5. З’ясуйте особливості комунікацій.

 6. Визначте зміст комунікативного процесу.

 7. Які існують види комунікацій?

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, бесіда за конспектами.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

  2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

  3. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

  4. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

  5. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

  6. Венедиктова В. О деловой этике и этикете. – Ростов-на-Дону, 1994.

  7. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

  8. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

  9. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

  10. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

  11. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

  12. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

  13. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

  14. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово. – 1996. - № 11.

  15. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

  16. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

  17. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.


Тема. ^ КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ПЛАН

 1. Природа ділового спілкування.

 2. Трансакції в діловій комунікації.

 3. Стилі ділової комунікації.

 4. Види, типи і форми ділового спілкування.

 5. Культура ділового спілкування.

^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

(дати письмові відповіді на питання):

 1. Визначити спільне і відмінне у стилях спілкування.

 2. Якими станами визначається поведінка людини?

 3. Охарактеризуйте моделі комунікативного акту.

 4. Розкрити поняття спілкування як діяльності.

 5. Назвіть види, і форми ділового спілкування.

 6. У чому виявляється особливість ділового спілкування?

 7. Накреслити схему “Види, типи і форми ділового спілкування”

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, ПРЕЗЕНТАЦІЯ СХЕМИ, бесіда за конспектами.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

  2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

  3. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

  4. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

  5. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

  6. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

  7. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

  8. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

  9. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

  10. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

  11. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

  12. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово. – 1996. - № 11.

  13. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

  14. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

  15. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.


Тема. ^ ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ПЛАН

 1. Предмет, функції, завдання етики.

 2. Поняття етики ділового спілкування.

 3. Мовленнєвий етикет та його роль у комунікативному процесі.

 4. Місце і функції етики у діловому мовленні.

 5. Значення етикету для досягнення успіху у ділових стосунках.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

2. Змоделювати ситуацію ділових спілкування з використанням етикетних норм і записати її або представити у вигляді презентації .

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, ПРЕЗЕНТАЦІЯ СХЕМИ, бесіда за конспектами.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

 3. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів, 1994.

 4. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 5. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

 6. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 7. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

 8. Венедиктова В. О деловой этике и этикете. – Ростов-на-Дону, 1994.

 9. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

 10. Данкель Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997.

 11. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 12. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 13. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

 14. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово. – 1996. - № 11.

 15. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

 16. Тимошенко Л.Н. Вітання та рекомендування //Політика і час. – 1998. - № 10. – С. 66 – 67.

 17. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

 18. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

 19. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.


Тема ^ ОСНОВНІ РИСИ УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

ПЛАН

 1. Усне ділове мовлення та його особливості.

 2. Текст та ділове мовлення.

 3. Усне мовлення, його інтонаційна та смислова дискретність.

 4. Співвіднесення усного і писемного ділового мовлення.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

2.Змоделювати ситуацію встановлення ділових контактів, враховуючи особливості усного і писемного мовлення.

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, ПРЕЗЕНТАЦІЯ СХЕМИ, бесіда за конспектами.

ЛІТЕРАТУРА

1.Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів, 1994.

 2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

 3. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 4. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

 5. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

 6. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 7. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

 8. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

 9. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 10. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

 11. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

 12. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.


Тема. ^ ДІЛОВЕ ІНТЕРВ’Ю

ПЛАН

 1. Підготовка до співбесіди.

 2. Основні складові співбесіди: а) підготовка інтерв’ю; б) резюме.

 3. Етапи ділового інтерв’ю.

 4. Основні правила ділового інтерв’ю.

 5. Вимоги до оформлення бізнес-картки.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

2. Оформити бізнес-картку.

3. Написати резюме.

4. Підготувати ситуацію ділової співбесіди (презентація).

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, ПРЕЗЕНТАЦІЯ ситуації, бесіда за конспектами.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

  2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

  3. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів, 1994.

  4. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2000.

  5. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

  6. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

  7. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

  8. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

  9. Венедиктова В. О деловой этике и этикете. – Ростов-на-Дону, 1994.

  10. Данкель Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997.

  11. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

  12. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

  13. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

  14. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

  15. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

  16. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

  17. Тимошенко Л.Н. Вітання та рекомендування //Політика і час. – 1998. - № 10. – С. 66 – 67.

  18. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

  19. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

  20. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.


Тема: ^ УМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ

ПЛАН

 1. Вітання та рекомендування: основні вимоги, правила.

 2. Основні правила рекомендування.

 3. Проблемні ситуації при представленні особи.

 4. Неформальна бесіда: вміння слухати і говорити.

 5. Основні складові бесіди.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, бесіда за конспектами.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

 3. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів, 1994.

 4. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2000.

 5. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

 6. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 7. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

 8. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

 9. Данкель Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997.

 10. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

 11. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 12. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

 13. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

 14. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 15. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

 16. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

 17. Тимошенко Л.Н. Вітання та рекомендування //Політика і час. – 1998. - № 10. – С. 66 – 67.

 18. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

 19. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

 20. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.


Тема: ^ ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ПЛАН

 1. Значення етикету для досягнення успіху і діловій сфері спілкування.

 2. Діловий етикет – невід’ємна складова культури спілкування.

 3. Принципи і норми ділового етикету.

 4. Найпоширеніші помилки у сфері ділового етикету.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, бесіда за конспектами.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

 3. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів, 1994.

 4. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2000.

 5. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 6. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

 7. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 8. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

 9. Венедиктова В. О деловой этике и этикете. – Ростов-на-Дону, 1994.

 10. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

 11. Данкель Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997.

 12. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

 13. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 14. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

 15. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

 16. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 17. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

 18. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

 19. Тимошенко Л.Н. Вітання та рекомендування //Політика і час. – 1998. - № 10. – С. 66 – 67.

 20. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

 21. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

 22. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.


Тема: Етика службових взаємин (вербальні форми)

ПЛАН

 1. Діалогічне спілкування та вимоги до нього.

 2. Етикетні вимоги до проведення службової бесіди.

 3. Особливості спілкування керівника з підлеглими.

 4. Прийом відвідувачів та вимоги ділового спілкування.

 5. Ділові стосунки між колегами по службі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

2. Створити ситуацію ділового діалогу, дотримуючись етикетних вимог.

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, бесіда за конспектами.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

 3. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів, 1994.

 4. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2000.

 5. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 6. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

 7. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 8. Данкель Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997.

 9. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

 10. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 11. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

 12. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

 13. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 14. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

 15. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово. – 1996. - № 11.

 16. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

 17. Тимошенко Л.Н. Вітання та рекомендування //Політика і час. – 1998. - № 10. – С. 66 – 67.

 18. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

 19. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

 20. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.


Тема: Етика службових взаємин. Публічне спілкування. Полілог

ПЛАН

 1. Етика ведення нарад.

 2. Публічний виступ та етика дискусії.

 3. Ділові переговори.

 4. Спілкування з громадянами як засіб формування іміджу організації.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

2. Створіть схему підготовки й проведення дискусії (презентація)

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, бесіда за конспектами.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

 3. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів, 1994.

 4. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2000.

 5. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 6. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

 7. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 8. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

 9. Венедиктова В. О деловой этике и этикете. – Ростов-на-Дону, 1994.

 10. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

 11. Данкель Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997.

 12. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

 13. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 14. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

 15. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

 16. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 17. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

 18. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово. – 1996. - № 11.

 19. Тимошенко Л.Н. Вітання та рекомендування //Політика і час. – 1998. - № 10. – С. 66 – 67.

 20. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

 21. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.


Тема: Конфліктні ситуації в діловому спілкуванні та їх усунення

ПЛАН

 1. Конфлікт, його природа та сутність.

 2. Структура конфлікту.

 3. Основні шляхи розв’язання конфліктної ситуації.

 4. Методи управління конфліктною ситуацією.

 5. Етика спілкування з “важкими людьми” в діловій сфері.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

2. Розкрити методи і прийоми розв’язання конфліктної ситуації в колективі(накреслити алгоритм).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

 3. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. – Львів, 1994.

 4. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2000.

 5. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 6. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

 7. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 8. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

 9. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 10. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

 11. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

 12. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 13. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

 14. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово. – 1996. - № 11.

 15. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

 16. Тимошенко Л.Н. Вітання та рекомендування //Політика і час. – 1998. - № 10. – С. 66 – 67.

 17. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

 18. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

 19. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.


Тема: Невербальні засоби ділового спілкування

ПЛАН

 1. Невербальні форми спілкування, їх зміст і завдання.

 2. Жести та міміка, їх роль у діловому спілкуванні.

 3. Постава як засіб невербального спілкування.

 4. Основні форми невербального спілкування.

 5. Особливості невербального спілкування у діловій сфері.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

2.Створити і представити в електронному варіанті ситуації ділового спілкування з використання невербальних засобів.

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, презентація ситуацій, бесіда за конспектами.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2000.

 3. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 4. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

 5. Венедиктова В. О деловой этике и этикете. – Ростов-на-Дону, 1994.

 6. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

 7. Данкель Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997.

 8. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

 9. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 10. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

 11. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

 12. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 13. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

 14. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово. – 1996. - № 11.

 15. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

 16. Тимошенко Л.Н. Вітання та рекомендування //Політика і час. – 1998. - № 10. – С. 66 – 67.

 17. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

 18. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

 19. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.


Тема: ^ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ПЛАН

 1. Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування.

 2. Національні особливості ділового спілкування.

 3. Діловий етикет і світовій рекламній діяльності.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ: 1. Дати письмові відповіді на питання плану.

2.Написати реферат з теми «Паралінгвістичні особливості міжкультурної комунікації»

ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка конспектів, бесіда за конспектами та рефератом.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. –

 2. Алпатов В.М. Категория вежливости, также и деликатности. – Л., М., 1986.

 3. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

 4. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004.

 5. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: АртЕк, 2000.

 6. Ботвина Н. Офіційно-діловий та наукові стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

 7. Венедиктова В. О деловой этике и этикете. – Ростов-на-Дону, 1994.

 8. Вік В.О., Басс О. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль, 1992.

 9. Данкель Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997.

 10. Губенко Л., Нємцов В. Культура ділового спілкування. – К.: ЕксОб, 2000.

 11. Загнітко А., Данилюк І. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2006.

 12. Колтунова М. Язык и деловое общение. – М., 2002.

 13. Коваль А. Ділове спілкування. – К., 1992.

 14. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

 15. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. - № 38.

 16. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя (Соціолінгвістичний аспект) // Дивослово. – 1996. - № 11.

 17. Тимошенко Н. Корпоративна культура. Діловий етикет. – Ки: Знання, 2006.

 18. Тимошенко Л.Н. Вітання та рекомендування //Політика і час. – 1998. - № 10. – С. 66 – 67.

 19. Тимошенко Л.Н. Офіційний дипломатичний протокол і політес: специфіка та взаємозв’язок // Політика і час. – 1997. - № 5 - 6. – С. 79.

 20. Хміль Ф. Ділове спілкування. – К.: Академвидав, 2004.

 21. Шеломенцев В.Этикет и культура общения. – К., 1995.


Теми рефератів

1. Що таке спiлкування i в чому полягає його гуманiстична природа?

2. Чому iнодi людина, навiть та, яка вмiє спiлкуватися, раптово перетворюється на несвiдому, навіть дику iстоту?

3. Чому на сучасному етапі важливо втілювати норми й правилагуманістичної етики в наше життя?

4. Чому в багатьох іноземних фiрмах велику увагу приділяють саме етиці спiлкування?

5. Антуан де Сент-Екзюперi сказав, що “спiлкування — це розкiш”. У чому ж полягає цiннiсть спiлкування?

6. Який рiвень культури спiлкування можна назвати високим?

7. Що дають знання з етики та психології спiлкування для майбутньої професiйної дiяльностi та особистого життя?

8. Історія та принципи ділового спілкування

9. Візитнак картка в діловому спілкуванні.

10. Єтикет ділового спілкування та обміну інформацією.

11. Єтикет презентації

12.Морально-психологічний клімат в організації.

13. Єтикет секретаря.

14. Проблема лідерства.

15. Правила поведінки під час конфлікту.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 1. Природа спілкування. Функції спілкування.

 2. Типологія спілкування. Особливості міжособистісного спілкування.

 3. Комунікація як основа спілкування.

 4. Природа ділового спілкування.

 5. Трансакції в діловому спілкуванні.

 6. Стилі ділової комунікації.

 7. Види, типи і форми ділового спілкування.

 8. Культура ділового спілкування.

 9. Поняття етики. Категорії етики.

 10. Етика ділового спілкування. Мовленнєвий етикет.

 11. Місце і функції етики в діловому спілкуванні.

 12. Індивідуальне та діалогічне спілкування.

 13. Спілкування керівника з підлеглими.

 14. Службова бесіда.

 15. Спілкування по телефону.

 16. Етика прийому відвідувачів.

 17. Етика ділових нарад.

 18. Ділові переговори.

 19. Спілкування з громадськістю.

 20. Природа та сутність конфлікту.

 21. Типи конфліктів.

 22. Структура конфлікту.

 23. Шлях розв’язання конфліктної ситуації.

 24. Методи управління конфліктною ситуацією.

 25. Невербальні засоби спілкування.

 26. Основні правила співбесіди.

 27. Ділове інтерв’ю.

 28. Національні особливості ділового спілкування.

 29. Невербальні особливості культури спілкування.

 30. Вплив національно-культурних чинників на культуру спілкування.

Схожі:

Перелік літератури iconПерелік спеціальностей І кваліфікацій для випускників 2011-2012 навчального року (ІV курс) освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
Філолог. Вчитель української мови І літератури та мови (англійської) І зарубіжної літератури
Перелік літератури icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Перелік літератури iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
move to 0-17855340
Перелік літератури iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Перелік літератури iconПерелік літератури
Акуленков В. В. Співвідношення національного та інтернаціонального в мові // Мовознавство.– 1976.– №1
Перелік літератури iconПерелік літератури
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папері. К.: А. С. К., 2002 400 с
Перелік літератури iconПерелік літератури
Безменова Н. А. Неориторика: проблемы и перспективы // Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1991
Перелік літератури iconПерелік фахової літератури, що надійшла на унеф за фінансової підтримки Німецького дослідного товариства (dfg)

Перелік літератури iconПерелік літератури
Дроздовський В. П. Принципи І передумови стилістичного аналізу прозового твору. – Одеса, 1972
Перелік літератури iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Перелік літератури iconПерелік начально-методичної літератури
Бехтель Э. Е. Донозологические формы злоупотребления алкоголем. – М.: Медицина, 1986. – 272 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи