Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» icon

Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
НазваНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
Сторінка3/11
Дата07.11.2012
Розмір2.38 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
тематичного оцінювання пропонуються закриті тести усіх форм: вибіркові, на відповідність і на послідовність. Їх мета - розпізнавання навчального матеріалу, уміння синтезувати та аналізувати його, виділяючи головне. Виконуючи вибіркові тестові завдання, студент обирає із запропонованих варіантів одну правильну відповідь.

Наприклад:

1. У якому творі Ю.Яновського показано розпад роду, родини заради нових цінностей:

а)“Вершники”;

б)“Мир”;

в)“Чотири шаблі”;

г)“Дочка прокурора

Відповідь: 1 – а.

З метою проведення бліц-опитування і для закріплення вивченого матеріалу на практичних заняття та під час проведення індивідуальних занять доцільно використовувати тематичні тести. Даний вид тестів також ефективний під час перевірки знань у студентів екстернатної та заочної форм навчання. Тематичні тести з історії української літератури містять по 12 завдань. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка за правильно виконані завдання –12 балів.


^ Критерії оцінювання тематичних тестів:

5 (А) - 11-12 балів

4,5 (В) - 9 - 10 балів

4 (С) - 7 – 8 балів

3,5 (D) - 5 - 6 балів

3 (Е) - 3 – 4 балів

2 (Х) - 1 – 2 балів


Для підсумкового контролю знань з історії української літератури І половини ХХ століття пропонуються тести комбінованого характеру.

1. До I частини входять 10 тестових завдань закритого типу (необхідно вибрати одну правильної відповідь). Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом. Отже, максимальна кількість балів за правильно виконані тестові завдання I частини – 10 балів.


2. IІ частина містить 10 тестових завдань на декілька правильних відповідей. Правильно виконаний тест оцінюється 2 балами. Максимальна кількість балів за правильно виконані завдання ІI частини – 20 балів.


3. До ІІІ частини входять 5 тестових завдань на встановлення відповідності. Кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами. Максимальна кількість балів за правильно виконані завдання ІІI частини – 10 балів. Тестові завдання на встановлення відповідності складаються з інформації, поданої у двох колонках, варіанти відповідей в одній з яких позначено цифрами, а в іншій - буквами. Студенту необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, утворивши логічні пари між певними літературними фактами, розміщеними у двох колонках.

Наприклад:

Установіть відповідність між художніми творами та їх авторами:

 1. Павло Тичина а) «Яблука доспіли…»

 2. Максим Рильський б) «Як я люблю тебе, мій краю вугляний»

 3. Михайло Драй-Хмара в) «Гей, вдарте в струни, кобзарі»

 4. Володимир Сосюра г) «Лебеді»

Відповідь: 1 – в; 2 – а; 3 – г; 4 – б.


4. Частина IV містить також 5 тестових завдань на встановлення послідовності. Кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами. Максимальна кількість балів за правильно виконані завдання – 10 балів. У тестових завданнях на встановлення послідовності передбачається відновлення студентом певної хронологічної або іншої послідовності. Результатом виконання завдання є утворення пар із цифр і букв, причому цифра позначає правильний порядок розташування варіантів, позначених буквами.

Наприклад:

1. Установіть послідовність появи поетичних збірок Павла Тичини:

а) „Замість сонетів і октав ”

б) „Вітер з України ”

в) „ Сонячні кларнети”

г) „ Срібної ночі”

Правильна відповідь: 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – г.


5. V частина містить 10 тестів напіввідкритої форми. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Максимальна кількість балів за виконання тестів – 10 балів. Ці тестові завдання сформульовані так, що не містять готової відповіді. Під час їх виконання студенти мають дати лаконічну відповідь (словом чи вказати потрібну дату), закінчити думку.

Наприклад:

1. Перша поетична збірка П.Тичини побачила світ у _______ році.

Правильна відповідь: 1918.


Таким чином, за умови правильного виконання всіх тестових завдань будь-якого з чотирьох варіантів тестів підсумкового контролю знань студент може набрати 60 балів. Виконання завдань різної складності та різних рівнів забезпечує якісну перевірку знань та вмінь студентів.


^ Критерії оцінювання тестів підсумкового контролю знань:

5 (А) - 51-60 балів

4,5 (В) - 41 - 50 балів

4 (С) - 31 – 40 балів

3,5 (D) - 21 - 30 балів

3 (Е) - 11 – 20 балів

2 (Х) - 1 – 10 балів


^ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ


1 Варіант

Завдання 1-10 містять лише одну правильну відповідь. Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

1. До якої літературної групи належав молодий М.Рильський?

а) до футуристів;

б) до неокласиків;

в) до авангардистів;

г) до символістів;

д) до імпресіоністів.


2. З якого твору В.Сосюри ці слова:

В'яне серце моє од щасливих очей,

що горять в тумані наді мною…

Розливається кров і по жилах тече,

ніби пахне вона лободою?


а) "Любіть Україну";

б) "Так ніхто не кохав";

в) "Коли потяг у даль загуркоче";

г) "Білі акації будуть цвісти";

д) "Як я люблю тебе, мій краю вугляний".


3. Визначте жанр твору О.Довженка "Україна в огні".

а) кіноповість;

б) новела;

в) роман у новелах;

г) роман у віршах;

д) кіноепопея.


4. Кому належать ці слова: "Господи, то єсть преблагий Господи! У такому, сказать, маленькому віршикові і така сила правільних проізношеній" (М.Куліш. "Мина Мазайло")?

а) Мині Мазайлу;

б) тьоті Моті;

в) Бароновій –Козино;

г) Мокію;

д) Улі.


5. Яку назву мала перша збірка творів П.Тичини?

а) "Вітер з України";

б) "Сонячні кларнети";

в) "Золотий гомін";

г) "Замість сонетів і октав";

д) "Плуг"


6. Хто автор слів: "Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян…"?

а) П.Тичина;

б) М.Рильський;

в) М.Зеров;

г) В.Сосюра


7. Хто з героїв новели "Я (Романтика)" М.Хвильового пропонує відпустити матір Марію?

а) м’ятежний син;

б) доктор Тагабат;

в) Андрюша;

г) дегенерат;

д) оповідач


8. Для композиції якого твору О.Довженка характерний прийом двоплановості?

а) "Зачарована Десна";

б) "Україна в огні";

в) "Поема про море";

г) "Повість полум'яних літ";

д) "Земля"


9. Серед названих вкажіть твори, які написав Остап Вишня:

а) "Якби моя бабуся встали"; б) "Мати"; в) "Моя автобіографія"; г) "Чухраїнці"; д) "Вершники"; е) "Пудель" ; є) "Перший диктант"; ж) "Кіт у чоботях"


Вкажіть варіант правильної відповіді:

а) а, в, є, ж; б) б, в, д, є; в) в, г, д, ж;

г) а, в, г, є; д) а, г, е, є.


10. Який троп використано у рядках А.Малишка?

^ Важкі вітри не випили роси

І йдуть в лугах, немов засмаглі діти,

І поминулі, і прийдешні дні

а) синекдоха;

б) оксюморон;

в) метафора;

г) метонімія;

д) перифраз.


^ Завдання 11-20 містять декілька правильних відповідей. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

11. У якому вірші П.Тичина висловлює гнівний осуд кривавої грабіжницької громадянської війни?

а) «Скорбна мати»;

б) «Гей, вдарте в струни, кобзарі…»;

в) «Хто ж це так із тебе насміяться смів?»;

г) «Гаї шумлять»;

12. Які художні засоби використовує М.Рильський в уривку з твору «Слово про рідну матір»:

Хто може випити Дніпро,

Хто властен виплескати море,

Хто наше злато-серебро

Плугами кривди переоре?

а) риторичне питання;

б) риторичне звертання;

в) оксюморон;

г) анафора;


13. Вкажіть твори В.Сосюри, які замовчувались протягом тривалого часу і з`явилися на світ лише наприкінці 80-х років ХХ століття:

а) «Червона зима»;

б) «Так ніхто не кохав»;

в) «Третя Рота»;

г) «Розстріляне безсмертя»;

д) «Мазепа».


14. Назвіть твори М.Хвильового, з якими він виступив у літературній дискусії 1925-1928 років:

а) «Камо грядеши»;

б) «Я (Романтика)»;

в) «Україна чи Малоросія»;

г) «Про критику і критиків у літературі»;

д) «Вальдшнепи».


15. Вкажіть твори Остапа Вишні:

а) «Вершники»;

б) «Зенітка»;

в) «Моя автобіографія»;

г) «Чухраїнці»;

д) «Кіт у чоботях».


16. Вкажіть новели роману Ю.Яновського «Вершники»:

а) «Подвійне коло»;

б) «Intermezzo»;

в) «Шаланда в морі»;

г) «Новина»;

д) «Лист у вічність»


17. Які традиції використовує та розвиває М.Куліш-драматург:

а) зразки західноєвропейської літератури;

б) античної літератури;

в) вертепної драми;

г) української побутової комедії ХІХ століття.


18. Назвіть персонажів п`єси І.Кочерги «Ярослав Мудрий»:

а) Інгігерда;

б) Журейко;

в) Милуша;

г) Свічка;

д) Меланка.


19. Серед названих письменників назвіть українських футуристів:

а) О.Бургардт;

б) М.Семенко;

в) М.Бажан;

г) М.Драй-Хмара.


20. До літературного угруповання ВАПЛІТЕ входили письменники:

а) В.Сосюра;

б) Т.Осьмачка;

в) В.Підмогильний;

г) Ю.Яновський;

д) О.Довженко.


У завданнях 21-25 необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, утворивши логічні пари між певними літературними фактами, розміщеними у двох колонках. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

21. Установіть відповідність між художніми творами та їх авторами:

 1. Микола Зеров а) «Коли потяг у даль загуркоче»

 2. Максим Рильський б) «Скорбна мати»

 3. Павло Тичина в) «Сон Святослава»

 4. Володимир Сосюра г) «Шопен»


22. Установіть відповідність між письменниками та літературними угрупованнями, до яких вони входили:

 1. М.Зеров а) «Ланка»

 2. М.Хвильовий б) неокласики

 3. Б.Антоненко-Давидович в) футуристи

 4. Михайль Семенко г) ВАПЛІТЕ


23. Установіть відповідність між творами та їх персонажами:

 1. Килина Трохимівна а) «Вершники»

 2. Данило Чабан б) «Україна в огні»

 3. Лаврін Запорожець в) «Місто»

 4. Степан Радченко г) «Мина Мазало»


24. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1. «Зачарована Десна» а) сонет

 1. «Лебеді» б) поема-симфонія

 2. «Вершники» в) кіноповість

 3. «Сковорода» г) роман у новелах


25. Установіть відповідність між літературними напрямами та їх представниками:

1. неореалізм а) М.Бажан

2.футуризм б) М.Хвильовий

3. імпресіонізм в) В.Сосюра


У завданнях 26-30 необхідно вказати послідовність літературознавчих понять. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

26. Установіть послідовність епізодів у п`єсі «Мина Мазайло» М.Куліша:

а) диспут у домі Мазайлів за участю комсомольців з приводу зміни

прізвища;

б) приїзд дядька Тараса з Києва;

в) надруковано оголошення в газеті про зміну прізвища;

г) відправлення телеграми тьоті Моті в Курськ


27. Установіть послідовність появи творів за часом їх написання:

а) "Любіть Україну" В.Сосюри

б) "Місто" В.Підмогильного

в) "Скорбна мати" П.Тичини

г) "97" М.Куліша


28. Установіть послідовність появи творів за часом їх написання:

а) "Патетична соната" М.Куліша

б) "Зенітка" Остапа Вишні

в) "Мова" М.Рильського

г) "Кіт у чоботях" М.Хвильового


29. Установіть послідовність появи поетичних збірок:

а) "На білих островах" М.Рильського

б) "Камени" М.Зерова

в) "Сонячні кларнети" П.Тичини

г) "Неопалима купина" М.Рильського

30. Установіть послідовність новел у романі Ю.Яновського «Вершники»:

а) "Дитинство"

б) "Шаланда в морі"

в) "Подвійне коло"

г) "Батальйон Шведа"


У завданнях 31-40 передбачає самостійну відповідь у вигляді літературознавчого терміну, назви художнього твору, історичної дати. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

 1. Назвіть хронологічні межі дискусії;

32. Автором поетичної збірки «Велика година» є…

 1. Назвати збірки М.Хвильового, до яких ввійшли памфлети, написані митцем у ході літературної дискусії;

 2. Визначити жанр твору Ю.Яновського «Чотири шаблі»;

 3. Як Остап Вишня назвав новий різновид гумористичного оповідання, яке увів в українську літературу?

 4. Хто був ініціатором заснування літературної організації «Гарт»?

 5. Назвати першу прозову збірку М.Хвильового.

 6. Назва літературного напряму "футуризм" по­ходить від слова, що означає…

 7. Перша збірка новел Ю.Яновського має назву…

 8. Українські символісти мали свій осередок, який виник у 1918 році і мав назву…2 Варіант

Завдання 1-10 містять лише одну правильну відповідь. Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

1. Визначте жанр твору М.Куліша "Мина Мазайло":

а) трагікомедія;

б) історична драма;

в) сатирична комедія;

г) фарс;

д) драма-феєрія


2. Хто сказав герою твору "Я (Романтика)" М.Хвильового і цим підштовхнув його до вбивства матері: "Ну, тихше, зраднику комуни! Зумій розправитись і з "мамою" (він підкреслив "з мамою"), як умів розправлятися з іншими":

а) м’ятежний син;

б) доктор Тагабат;

в) Андрюша;

г) дегенерат;

д) інсургент


3. Темою твору М.Хвильового "Мати" є:

а) зображення романтики революції;

б) сатиричне зображення пристосуванства та міщанства;

в) суперечність між гуманістичними ідеалами революції та жорстокою дійсністю громадянської війни;

г) вірність ідеалам революції;

д) тема еміграції


4.Тема Великої Вітчизняної війни розкривається Остапом Вишнею у творі:

а) "Усипка, утечка, усушка й утруска";

б) "Чухраїнці";

в) "Моя автобіографія";

г) "Зенітка";

д) "Якби моя бабуся встали"


5. Хто із митців не належав до неокласиків:

а) П.Филипович;

б) М.Рильський;

в) М.Зеров;

г)В.Сосюра;

д) М.Драй-Хмара


6. Як називаються тропи, які вживає П.Тичина у збірці "Сонячні кларнети": "Акордились планети", "танцюють звуки на дзвіниці, і плаче дзвін","співає стежка на город"?

а) метонімія;

б) порівняння;

в) метафора;

г) іронія;

д) синекдоха


7. З якого твору М.Рильського ці рядки:

Благословенна ти в віках,

Як сонце наше благовісне,

Як віщий білокрилий птах,

Печаль і радість наша, пісне...

а) "На білу гречку впали роси";

б) "Яблука доспіли"

в) "Слово про рідну матір"

г) "Поцілунок";

д) "Поле чорніє…"


8. Риси якого літературного напрямку найвиразніше простежуються у творчості В.Сосюри:

а) неокласицизму;

б) реалізму;

в) футуризму;

г) неоромантизму;

д) класицизму


9.Серед названих вкажіть твори, які написав Микола Хвильовий

а) "Якби моя бабуся встали"; б) "Мати"; в) "Моя автобіографія"; г) "Чухраїнці"; д) "Вершники"; е) "Пудель" ; є) "Перший диктант"; ж) "Кіт у чоботях"; з) "Іван Іванович"

Вкажіть варіант правильної відповіді:

а) а, в, є, з; б) б, в, д, є; в) в, г, д, з; г) а, в, г, є; д) б, е, ж, з.

10.До якого літературного угрупування належав М.Хвильовий:

а) «Плуг»;

б) ВУСПП;

в) ВАПЛІТЕ;

г) «Ланка»;

д) неокласики.

^ Завдання 11-20 містять декілька правильних відповідей. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

11. Хто з названих митців належав до неокласиків:

а) Є.Плужник;

б) П.Филипович;

в) М.Драй-Хмара;

г) П.Тичина;

д) Г.Косинка.


12. Назвіть персонажів новели М.Хвильового «Я (Романтика)»:

а)доктор Тагабат;

б) товариш Жучок;

в) м`ятежний син;

г) Панас Половець;

д) Андрюша


13. Назвіть поетичні збірки В.Сосюри:

а) «Синя далечінь»;

б) «Голосіївська осінь»;

в) «Червона зима»;

г) «Щоб сади шуміли»;

д) «Вітер з України».


14. Які з творів М.Рильського належать до пейзажної та інтимної лірики:

а) «Слово про рідну матір»;

б) «Яблука доспіли»;

в) «Шопен»;

г) «На білу гречку впали роси»;

д) «Поетичне мистецтво».


15. Назвіть мотиви поеми П.Тичини «Золотий гомін»:

а) відтворення почуття закоханості;

б) віра у щасливе майбутнє України;

в) осуд першої світової війни;

г) національне відродження українського народу;

д) крах надій на утвердження України як суверенної держави.


16. До літературного угруповання «Ланка» - МАРС належали митці:

а) В.Еллан-Блакитний;

б) В.Підмогильний;

в) О.Довженко;

г) Б.Антоненко-Давидович;

д) Г.Косинка.


17. Вкажіть твори М.Хвильового:

а) «Мазепа»;

б) «Україна чи Малоросія»;

в) «Вальдшнепи»;

г) «Розстріляне безсмертя»;

д) «Іван Іванович».


18. Які з творів Ю.Яновського є за жанром романами в новелах:

а) «Вершники»;

б) «Чотири шаблі»;

в) «Мамутові бивні»;

г) «Історія попільниці»;

д) «Листопад».


19. Назвати п`єси Миколи Куліша:

а) «Народний Малахій»;

б) «Свіччине весілля»;

в) «Прощай, село»;

г) «Отак загинув Гуска»;

д) «Ярослав Мудрий».


20. Вкажіть сюжетні лінії п`єси Івана Кочерги «Ярослав Мудрий»:

а) Свічкогас - Микита;

б) Ярослав - Інгігерда;

в) Ярослав - Журейко;

г) Свічкогас - Турвальд;

д) Ярослав - Микита.


У завданнях 21-25 необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, утворивши логічні пари між певними літературними фактами, розміщеними у двох колонках. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

21. Установіть відповідність між художніми творами та їх авторами:

 1. Микола Драй-Хмара а) «Золотий гомін»

 2. Максим Рильський б) «Лебеді»

 3. Павло Тичина в) «Мазепа»

 4. Володимир Сосюра г) «На білу гречку впали роси»


22. Установіть відповідність між письменниками та літературними угрупованнями, до яких вони входили:

 1. П.Филипович а) МАРС

 2. М.Куліш б) неокласики

 3. Б.Антоненко-Давидович в) футуристи

 4. Гео Шкурупій г) ВАПЛІТЕ


23. Установіть відповідність між творами та їх персонажами:

 1. Баронова-Козино а) «Вершники»

 2. Мусій Половець б) «Україна в огні»

 3. Олеся Запорожець в) «Ярослав Мудрий»

 4. Свічкогас г) «Мина Мазало»


24. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1. «Повість полум`яних літ» а) комедія

 1. «Чотири шаблі» б) поема

 2. «Мина Мазайло» в) кіноповість

 3. «Золотий гомін» г) роман у новелах


25. Установіть відповідність між літературними напрямами та їх представниками:

1. неореалізм а) Гео Коляда

2.футуризм б) Г.Косинка

3. імпресіонізм в) В.Сосюра


У завданнях 26-30 необхідно вказати послідовність літературознавчих понять. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

26. Установіть послідовність появи українських драм за часом їх написання:

а) "Наталка Полтавка" І.Котляревського;

б) "97" М.Куліша;

в) "Лісова пісня" Лесі Українки;

г) "Мина Мазайло" М.Куліша

27. Установіть послідовність епізодів у творі «Україна в огні» О.Довженка:

а) двобій Лавріна Запорожця і Заброди;

б) зустріч Олесі з Василем Кравчиною;

в) приїзд дітей до Тетяни та Лавріна Запорожців;

г) допит Христі прокурором Лиманчуком


28. Установіть послідовність появи творів у ході літературної дискусії

1925-1928 років:

а) "Про сатану в бочці…" М.Хвильового

б) "Тов.Хвильовий у ролі літпопа" С.Пилипенка

в) "Про критиків і критику в літературі" Г.Яковенка

г) "Думки проти течії" М.Хвильового


29. Установіть послідовність появи поетичних збірок П.Тичини:

а) "Плуг"

б) "Вітер з України"

в) "Сонячні кларнети"

г) "Чернігів"

30. Установіть послідовність новел у романі Ю.Яновського «Вершники»:

а) "Дитинство"

б) "Шаланда в морі"

в) "Подвійне коло"

г) "Батальйон Шведа"


У завданнях 31-40 передбачає самостійну відповідь у вигляді літературознавчого терміну, назви художнього твору, історичної дати. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

 1. Визначити жанр і жанровий різновид п’єси М.Куліша "Мина Мазайло";

 2. Вказати у якому році відбувся диспут під назвою «Шляхи розвитку сучасної літератури», який відіграв важливу роль у ході літературної дискусії;

 3. Яку літературну організацію 20-х років ХХ століття М.Хвильовий звинувачував у масовізмі?

 4. Вказати автора поетичної збірки «Проростень»;

 5. В якому році побачила світ поетична збірка М.Рильського «Слово про рідну матір»?

 6. Автором повісті «Гармонія» є…

 7. Кого у 20-х роках ХХ століття називали «королем українського тиражу»?

 8. Назвати п`єсу М.Куліша, у художній тканині якої автор вдало поєднує слово і музику;

 9. Визначити жанр твору І.Кочерги «Свіччине весілля»;

 10. Автором прозової збірки «Кров землі» є…3 ВАРІАНТ

Завдання 1-10 містять лише одну правильну відповідь. Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

1. Хронологічні рамки літературної дискусії:

а) 1923-1925 роки

б) 1930-1933 роки

в) 1925-1928 роки

г) 1925-1930 роки


2. Заслуга М.Хвильового на початковій стадії літературної дискусії полягала в тому, що він:

а) точно вказав на небезпеку орієнтації нової української літератури на "психологічну Європу"

б) точно вказав на приховану небезпеку появи партійної літературної цензури

в) вбачав небезпеку в тому, що в літературному процесі України мало місце вільне групування письменницьких сил у багаточисленних організаціях та спілках

г) затаврував письменників-футуристів.

3. У літературній дискусії опонентом М.Хвильового був:

а) Б.Антоненко-Давидович

б) С.Пилипенко

в) М.Зеров

г) О.Досвітній


4. Хто з поетів-неокласиків активно підтримував та роз’яснював основні ідеї та гасла м.Хвильового:

а) М.Рильський

б) О.Бургардт

в) П.Филипович

г) М.Зеров


5. Поема-цикл "Скорбна мати" П.Тичини за структурою:

а) диптих

б) триптих

в) тетраптих

г) пенталогія

6. У художній структурі якого твору Тичини особливу роль відіграє прийом рефрену-лейтмотиву ("Усе міняється, оновлюється, рветься..."):

а) "Ви знаєте, як липа шелестить..."

б) "Гей, вдарте в струни , кобзарі..."

в) "Похорон друга"

г) "Золотий гомін"

7. Який твір П.Тичини не належить до інтимної та пейзажної лірики:

а) "Коли в твої очі дивлюся"

б) "Ви знаєте, як липа шелестить"

в) "Золотий гомін"

г) "Арфами, арфами"


8. З якого твору П.Тичини ці рядки:

Я – невгасимий Огонь Прекрасний,

Одвічний Дух.

Вітай же нас ти з сонцем, голубами.

Вітай нас рідними піснями!

Я – молодий!

Молодий!

а) "Арфами, арфами"

б) "Скорбна мати"

в) "Похорон друга"

г) "Золотий гомін"

9. Вказати автора наведених рядків:

І знов обвугленими сірниками

На сірих мурах сірі дні значу,

І без кінця топчу тюремний камінь,

І туги напиваюсь досхочу.

а) М.Драй-Хмара

б) О.Бургардт

в) П.Филипович

г) М.Зеров


10. Про кого М.Рильський сказав: «Він світить, як сонце, до нього люди тягнулись, як до сонця. Він умів і гриміти, як грім, і того голосу боялися усі плазуни і негідники»:

а) про Остапа Вишню;

б) про Миколу Хвильового;

в) про Павла Тичину;

г) про Миколу Зерова.


^ Завдання 11-20 містять декілька правильних відповідей. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

11. Вкажіть твори В.Сосюри:

а) «Мазепа»;

б) «Україна чи Малоросія»;

в) «Вальдшнепи»;

г) «Розстріляне безсмертя»;

д) «Іван Іванович».


12. Назвати твори Івана Кочерги:

а) «Народний Малахій»;

б) «Свіччине весілля»;

в) «Прощай, село»;

г) «Отак загинув Гуска»;

д) «Ярослав Мудрий».


13. Серед названих вкажіть літературні угруповання 20-х років ХХ століття:

а) «Гарт;

б) ЛуГоСад;

в) «Плуг»;

г) «Гроно»;

д) «Нова Дегенерація».


14. Вкажіть основні ознаки перших збірок новел Ю.Яновського «Мамутові бивні» та «Кров землі»:

а) проблеми духовного оновлення людини і суспільства;

б) змалювання життя українців з етнографічною точністю;

в) змалювання трагедії громадянської війни в Україні;

г) оспівування краси української природи;

д) увага до історії доби Київської Русі.


15. Серед названих творів виберіть драматичні:

а) «Слово про рідну матір» М.Рильського;

б) «Дочка прокурора» Ю.Яновського;

в) «Золотий гомін» П.Тичини;

г) «Отак загинув Гуска» М.Куліша;

д) «Ярослав Мудрий» І.Кочерги.


16. В яких жанрах працював Остап Вишня:

а) новел;

б) фейлетон;

в) усмішка;

г) роман;

д) поема.


17. Які гасла виголошував М.Хвильовий у ході літературної дискусії 1925-1928 років:

а) «Геть від Москви!»;

б) «З Росією навіки разом!»;

в) «Європа чи просвіта?»;

г) «Дайош психологічну Європу!»;

д) «Своя сорочка ближча до тіла».

18. Назвіть поеми В.Сосюри:

а) «Червона зима»;

б) «Любіть Україну»;

в) «Мазепа»;

г) «Похорон друга»;

д) «Слово про рідну матір».


19. Які художні засоби використовує М.Рильський у наведеному уривку:

Єсть ім`я жіноче, м`яке і ясне,

В йому і любов, і журба, і надія

Воно – як зітхання бринить весняне

Марія.

а) асиндетон;

б) полісиндетон;

в) гіпербола;

г) порівняння;

д) оксиморон.


20. Назвіть твори П.Тичини, що замовчувались у радянські часи:

а) «Похорон друга»;

б) «Гей, вдарте в струни, кобзарі»;

в) «Ой що в Софійському заграли дзвони, затремтіли»;

г) «Гаї шумлять»;

д) «Арфами, арфами».


У завданнях 21-25 необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, утворивши логічні пари між певними літературними фактами, розміщеними у двох колонках. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

21. Установіть відповідність між художніми творами та їх авторами:

 1. Ю.Яновський а) «Повість полум`яних літ»

 2. О.Довженко б) «Смерть»

 3. Г.Косинка в) «Чотири шаблі»

 4. Б.Антоненко-Давидович г) «Гармонія»


22. Установіть відповідність між письменниками та літературними угрупованнями, до яких вони входили:

 1. О.Бургардт а) МАРС

 2. О.Довженко б) неокласики

 3. Є.Плужник в) футуристи

 4. Михайль Семенко г) ВАПЛІТЕ


23. Установіть відповідність між творами та їх персонажами:

 1. Журейко а) «Чотири шаблі»

 2. Галата б) «Повість полум`яних літ»

 3. Орлюк в) «Місто»

 4. Степан Радченко г) «Ярослав Мудрий»


24. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1. «Перший диктант» а) драматична поема

 1. «Свіччине весілля» б) повість

 2. «Кіт у чоботях» в) усмішка

 3. «Гармонія» г) новела


25. Установіть відповідність між літературними напрямами та їх представниками:

1. неореалізм а) Гео Коляда

2.футуризм б) М.Хвильовий

3. імпресіонізм в) В.Сосюра


У завданнях 26-30 необхідно вказати послідовність літературознавчих понять. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

26. Установіть послідовність появи творів за часом їх написання:

а) "Вершники" Ю.Яновського;

б) "Україна в огні" О.Довженка;

в) "Золотий гомін" Павла Тичини;

г) "Зачарована Десна" О.Довженка;

д) "Я (Романтика)" М.Хвильового

27. Установіть послідовність епізодів у п`єсі «Ярослав Мудрий» І.Кочерги:

а) Анна з полювання привозить мисливського сокола;

б) тріумфальна перемога князя Ярослава над печенігами;

в) Ярослав Мудрий відправляє Інгігерду в монастир;

г) повернення Журейка.


28. Установіть послідовність появи творів за часом їх написання:

а) "Третя Рота" В.Сосюри

б) "Місто" В.Підмогильного

в) "Арфами, арфами" П.Тичини

г) "Мина Мазайло" М.Куліша


29. Установіть послідовність появи літературних угруповань:

а) "Гарт"

б) МАРС

в) ВАПЛІТЕ

г) "Біла студія"

30. Установіть послідовність новел у романі Ю.Яновського «Вершники»:

а) "Дитинство"

б) "Лист у вічність"

в) "Подвійне коло"

г) "Батальйон Шведа"


У завданнях 31-40 передбачає самостійну відповідь у вигляді літературознавчого терміну, назви художнього твору, історичної дати. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

31. Вказати, яка присвята стоїть до циклу "Скорбна мати" П.Тичини ?

32. До якого літературного угрупування належав Гео Шкурупій?

33. Визначити жанровий різновид твору М.Підмогильного «Місто»;

34. До неокласичного періоду творчості М.Рильського належать збірки…

35. М.Куліш-драматург тісно співпрацював з Лесем Курбасом, який був

режисером театру…

36. Назвати справжнє прізвище Остапа Вишні.

37. «Гроном п`ятірним» в українській літературі називають літературне угрупування…

38. Автором новели «За земельку» є…

39. Вказати присвяту, яку містить новела М.Хвильового «Я (Романтика)»

40. Визначити жанр твору О.Довженка «Повість полум`яних літ»


4 ВАРІАНТ

Завдання 1-10 містять лише одну правильну відповідь. Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

1. З якого твору В.Сосюри ці слова:

В'яне серце моє од щасливих очей,

що горять в тумані наді мною…

Розливається кров і по жилах тече,

ніби пахне вона лободою

а) "Любіть Україну";

б) "Білі акації будуть цвісти";

в) "Коли потяг у даль загуркоче";

г) "Так ніхто не кохав"


2. Кому належать ці слова: "Господи, то єсть преблагий Господи! У такому, сказать, маленькому віршикові і така сила правільних проізношеній" (М.Куліш "Мина Мазайло")

а) Мині Мазайлу

б) Улі

в) Бароновій –Козино

г) тьоті Моті

3. Риси якого літературного напрямку найвиразніше простежуються у творчості В.Сосюри:

а) неокласицизму;

б) реалізму;

в) футуризму

г) неоромантизму;

д) класицизму


4. За який патріотичний вірш В.Сосюри жорстоко і несправедливо критикували у 1951 р.

а) "Коли потяг у даль загуркоче";

б) "Як я люблю тебе, мій краю вугляний";

в) "Білі акації будуть цвісти";

г) "Любіть Україну"


5. Вкажіть, у який історичний період була написана "Україна в огні" О.Довженка:

а) у 20-ті роки ХХ століття;

б) під час голодомору 1932-1933 років;

в) у період Великої Вітчизняної війни;

г) у післявоєнний період;

д) у 50-ті роки ХХ століття


6. Яка настроєва та кольористична тональність новели М.Хвильового "Я (Романтика)"?

а) патетична;

б) трагічна;

в) оптимістична;

г) сатирична;

д) іронічна.


7. Твір М.Хвильового "Мати" – це ремінісценція з:

а) "Вершників" Ю.Яновського;

б) "Тараса Бульби" М.Гоголя;

в) "Я (Романтики)" М.Хвильового;

г)"Цвіту яблуні" М.Коцюбинського;

д) "Тіні забутих предків" М.Коцюбинського


8. З якої новели роману "Вершники" взято рядки: "Лютували шаблі, і коні бігали без вершників і Половці не пізнавали один одного…"?

а) "Дитинство";

б) "Подвійне коло";

в) "Шаланда в морі";

г) "Лист у вічність";

д) "Чубенко, командир полку"


9. Неокласики у своїй творчості орієнтувалися на:

а) західноєвропейську літературу;

б) російську літературу;

в) українську літературу кінця ХІХ - початку ХХ століття;

г) давню українську літературу;

д) українських романтиків


10. Вкажіть, президентом якого літературного угруповання був М.Куліш:

а) футуристи;

б) ВАПЛІТЕ;

в) МАРС;

г) «Біла студія»;

д) ВУСПП


^ Завдання 11-20 містять декілька правильних відповідей. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

11. У якому вірші П.Тичина висловлює гнівний осуд кривавої грабіжницької громадянської війни?

а) «Скорбна мати»;

б) «Гей, вдарте в струни, кобзарі…»;

в) «Хто ж це так із тебе насміяться смів?»;

г) «Гаї шумлять»;


12. Вкажіть твори В.Сосюри, які замовчувались протягом тривалого часу і з`явилися на світ лише наприкінці 80-х років ХХ століття:

а) «Червона зима»;

б) «Так ніхто не кохав»;

в) «Третя Рота»;

г) «Розстріляне безсмертя»;

д) «Мазепа».

13. Вкажіть новели роману Ю.Яновського «Вершники»:

а) «Подвійне коло»;

б) «Intermezzo»;

в) «Шаланда в морі»;

г) «Новина»;

д) «Лист у вічність»


14. До літературного угруповання ВАПЛІТЕ входили письменники:

а) В.Сосюра;

б) Т.Осьмачка;

в) В.Підмогильний;

г) Ю.Яновський;

д) О.Довженко.


15. Хто з названих митців належав до неокласиків:

а) Є.Плужник;

б) П.Филипович;

в) М.Драй-Хмара;

г) П.Тичина;

д) Г.Косинка.


16. Назвіть поетичні збірки В.Сосюри:

а) «Синя далечінь»;

б) «Голосіївська осінь»;

в) «Червона зима»;

г) «Щоб сади шуміли»;

д) «Вітер з України».


17. Назвіть мотиви поеми П.Тичини «Золотий гомін»:

а) відтворення почуття закоханості;

б) віра у щасливе майбутнє України;

в) осуд першої світової війни;

г) національне відродження українського народу;

д) крах надій на утвердження України як суверенної держави.


18. Назвати твори Івана Кочерги:

а) «Народний Малахій»;

б) «Свіччине весілля»;

в) «Прощай, село»;

г) «Отак загинув Гуска»;

д) «Ярослав Мудрий».


19. Серед названих творів виберіть драматичні:

а) «Слово про рідну матір» М.Рильського;

б) «Дочка прокурора» Ю.Яновського;

в) «Золотий гомін» П.Тичини;

г) «Отак загинув Гуска» М.Куліша;

д) «Ярослав Мудрий» І.Кочерги.


20. В яких жанрах працював Остап Вишня:

а) новел;

б) фейлетон;

в) усмішка;

г) роман;

д) поема.

У завданнях 21-25 необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, утворивши логічні пари між певними літературними фактами, розміщеними у двох колонках. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

21. Установіть відповідність між художніми творами та їх авторами:

 1. Ю.Яновський а) «Листопад»

 2. О.Довженко б) «Чистка»

 3. Г.Косинка в) «Історія попільниці»

 4. Б.Антоненко-Давидович г) «На буряки»


22. Установіть відповідність між письменниками та літературними угрупованнями, до яких вони входили:

 1. А.Головко а) МАРС

 2. Ю.Яновський б) «Плуг»

 3. Т.Осьмачка в) футуристи

 4. Гео Шкурупій г) ВАПЛІТЕ


23. Установіть відповідність між творами та їх персонажами:

 1. Меланка а) «Чотири шаблі»

 2. Остюк б) «Повість полум`яних літ»

 3. Орлюк в) «Місто»

 4. Степан Радченко г) «Свіччине весілля»


24. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1. «Моя автобіографія» а) драматична поема

 1. «Свіччине весілля» б) повість

 2. «Синій листопад» в) усмішка

 3. «Гармонія» г) новела


25. Установіть відповідність між літературними напрямами та їх представниками:

1. імпресіонізм а) Гео Коляда

2.футуризм б) Г.Косинка

3. неореалізм в) В.Сосюра


У завданнях 26-30 необхідно вказати послідовність літературознавчих понять. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

26. Установіть послідовність появи творів за часом їх написання

а) "97" М.Куліша;

б) "Лісова пісня" Лесі Українки;

в) "Мина Мазайло" М.Куліша;

г) "Ярослав Мудрий" І.Кочерги;

д) "Патетична соната" М.Куліша

27. Установіть послідовність дій у п`єсі «Ярослав Мудрий» І.Кочерги:

а) «Квітневий сніг»;

б) «Сокіл»;

в) «Каменщик і князь»;

г) «Закон і благодать».


28. Установіть послідовність новел у романі Ю.Яновського «Вершники»:

а) "Дитинство"

б) "Лист у вічність"

в) "Подвійне коло"

г) "Батальйон Шведа"


29. Установіть послідовність появи творів за часом їх написання:

а) "Любіть Україну" В.Сосюри

б) "Ярослав Мудрий" І Кочерги

в) "Арфами, арфами" П.Тичини

г) "97" М.Куліша


30. Установіть послідовність появи літературних угруповань:

а) "Плуг"

б) «Ланка»

в) ВАПЛІТЕ

г) "Біла студія"

У завданнях 31-40 передбачає самостійну відповідь у вигляді літературознавчого терміну, назви художнього твору, історичної дати. Правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

31. Хто ввів філософеми "психологічна Європа", "азіатський ренесанс", "романтика вітаїзму" та "геть від Москви!" у площину становлення елітарної української літератури ?

32. Визначити жанр твору І.Кочерги "Ярослав Мудрий".

33. Назвати автора п’єси "Яблуневий полон".

34. За яким принципом розташовані новели в романі Ю.Яновського «Вершники»?

35. Назвіть першу поетичну збірку М.Рильського?

36. Який новий жанр започаткував О.Довженко в українській літературі?

37. Автором поеми «Червона зима» є…

38. Назвати справжнє прізвище поета Юрія Клена.

39. Вкажіть, до якого літературного об`єднання належав В.Підмогильний.

40. Комедія М.Куліша «Мина Мазайло» написана у _________ році.


^ ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова (фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір)»
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Лексикологія....
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова» (морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
«Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПрограма з української літератури для бакалаврів спеціальності “українська мова І література” (020303) (освітній рівень «спеціаліст», «магістр»)
Х-xviii ст. (наукові концепції М. Грушевського «Історія української літератури»), С.Єфремова («Історія українського письменства),...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
П 25 Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconФакультет української філології Луганського національного університету
Вступ до слов’янської філології, історія української мови, історія української літератури, українське літературознавство, сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи