Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» icon

Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
НазваНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
Сторінка7/11
Дата07.11.2012
Розмір2.38 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Ні. Вистояти. Вистояти. Ні –


стояти. Тільки тут. У цьому полі,

Що наче льон. І власної неволі

Спізнати тут, на рідній чужині

а) кільцеве;

б) паралельне;

в) перехресне;

г) монорима


16. Стилістична фігура, побудована на порушенні прямого порядку слів у реченні, називається:

а) градація;

б) антитеза;

в) тавтологія

г) інверсія


17. Обрядова пісня – це:

а) невеличкий ліричний вірш, що має куплетну побудову і співається;

б) пісня, що виконувалася під час народного обряду;

в) пісня, яка виконувалася під час свята Івана Купала;

г) героїчна пісня, що виконується речитативом


18. Із названих варіантів виберіть ознаки епосу як літературного роду:

а) відсутність розвитку дії і кульмінації;

б) навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв героя чи автора;

в) важливим компонентом твору є ліричний герой;

г) перевага розлогих пейзажних картин і докладних портретних характеристик; ґ) наявність ремарок;

д) наявність фабули;

е) віршована форма викладу;

є) наявність декількох сюжетних ліній у тексті;

ж) наявність сюжету


19. Із названих художніх засобів виберіть тропи:

а) діалектизм; б) алітерація; в) метафора; г) стопа; ґ) персоніфікація; д) інверсія; е) алегорія; є) гіпербола


20. Вибрати із запропонованих термінів позасюжетні елементи:

а) кульмінація; б) портрет; в) вставна новела; г) зав’язка; ґ) експозиція; д) пейзаж

21. Із наведених прикладів виберіть специфічні ознаки народних дум:

а) чітка строфічна будова;

б) відсутність чіткої строфічної будови;

в) речитативний спосіб оповіді;

г) строфи (куплети) складаються з чотирьох рядків, які мають однакову кількість складів;

ґ) виконується у супроводі кобзи або бандури


22. Із названих варіантів виберіть ознаки романтизму:

а) ствердження самоцінності людини, народу, нації;

б) зображення типового героя у типових обставинах;

в) велика увага приділяється фольклору, особливо символам;

г) розвиток релігійно-християнської літератури;

ґ) зображення побутових сюжетів та конфліктів


23. Які з названих творів Т. Шевченка не належать до ліро-епічних?

а) "Ісаія. Глава 35"; б) "Кавказ"; в) "Гайдамаки"; г) "Назар Стодоля"; ґ) "Сон" ("У всякого своя доля..."); д) "Причинна"


24. Серед названих творів виберіть ті, що містять елементи романтизму:

а) "Бджола і Шершень" Г.Сковороди;

б) "Причинна" Т.Шевченка;

в) "Маруся" Г.Квітки-Основ’яненка;

г) "Чорна рада" П.Куліша ;

ґ) "Наталка Полтавка" І.Котляревського


25. Установіть відповідність між літературними напрямами та їх представниками:

1. романтизм а) Г.Квітка-Основ’яненко

2. сентименталізм б) М.Коцюбинський

3. імпресіонізм в) ранній Т.Шевченко


26. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1. "Сон" Т.Шевченка а) романтична балада

2. "Хазяїн" І.Карпенка-Карого б) історичний роман

3. "Бджола і Шершень" Г.Сковороди в) історико-героїчна поема

4. "Причинна" Т.Шевченка г) сатирична поема

ґ) романтична поема

д) байка

е) сатирична комедія

27. Установіть послідовність виникнення перелічених літературних напрямів:

а) реалізм

б) модернізм;

в) сентименталізм;

г) постмодернізм

28. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

    1. "Чорна рада" П.Куліша а) реалістично-сентиментальна

повість

    1. "Катерина" Т.Шевченка б) бурлескно-травестійна

поема

3."Маруся" Г.Квітки-Основ’яненка в) історичний роман

4."Бджола і Шершень" Г.Сковороди г) соціально-побутова поема

5. "Енеїда" І.Котляревського


29. Визначити віршовий розмір уривку з поезії Л.Первомайського:

В райдугу чайка летіла.

Хмара спливала на схід.

Може б, і ти захотіла

Чайці податися вслід?

1. хорей; 2. ямб; 3. дактиль; 4. амфібрахій; 5. анапест.


30. Який стилістичний прийом використано в рядках?

Я на вбогім сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі


1. тавтологія; 2. епіфора; 3. оксюморон; 4. риторичні фігури; 5. анафора


Рівень ІІ.


1. Назвіть літературний напрям, у творах якого героями виступають не царі, вельможі, полководці, а звичайні люди в обставинах їхнього повсякденного побуту. Ці душевно багаті прості люди здатні на глибокі почуття, вони часто протиставлялися жорстоким і розбещеним аристократам

2. Визначити жанр твору:

Малий епічний жанр, в основу якого покладено вигадані, фантастичні або авантюрні події. Фінал зазвичай оптимістичний, добро перемагає зло.

  1. Чи збігається фабула і сюжет у поемі Т.Шевченка "Катерина" ?

  2. Назвати стилістичну фігуру, в основу якої покладено однокореневе повторення слів?

  3. Як називаємо систему віршування, для якої характерні наявність стоп, принцип врівноваження наголошених і ненаголошених складів?


Варіант 3

Рівень І.

1. Серед художніх засобів вибрати тропи:

а) синекдоха;

б) епітет;

в) метафора;

г) тавтологія


2. Визначте віршовий розмір :

Знову друзів додому веду –

Напівщирі, напівнезнайомі –

Повсідались на житній соломі,

На трипільському сонці в саду.

а) амфібрахій;

б) ямб;

в) дактиль;

в) хорей;

г)анапест


3. Як називаємо урочисто-патетичний вірш, у якому автор висловлює похвалу видатним особам чи звеличує визначні події?

а) ода;

б) ідилія;

в)балада;

г)гімн;

д) елегія.


4. Визначте спосіб римування:

Отак живу: як мавпа серед мавп,

Чолом прогрішним із тавром зажури

Все б`юся об тверді камінні мури,

Як їхній раб, як раб, як ниций раб.

а) перехресне;

б) монорима;

в) паралельне;

в) кільцеве;


5. Реалізм, як літературний стиль, характерний для творчості:

а) Г.Сковороди та П.Тичини;

б) І.Вишенського та М.Зерова;

в) Б.Грінченка та І.Франка.


6. Які художні засоби виділені в наведеному нижче уривку? Виберіть варіант правильної відповіді.

Причісує Оленку, пильнуючи кожного пасмочка; заквітчує, ніби коронує зірками, зверх білого лобика (В.Барка.)

а) порівняння;

б) метонімія;

в) градація;

г )алегорія;

д) епітет.


7. Визначте фонетичний засіб, виділений в уривку. Виберіть варіант правильної відповіді.

А зелена жабка: «К в а!» -

З жаху затрусилась

Та з куща на землю – плиг –

Ледве не убилась (Олександр Олесь).

а) діалектизм;

б) звуконаслідування;

в) гіпербола;

г) літота.


8. Чи всі подані жанри належать до лірики:

а) феєрія;

б) ідилія;

в) есе;

г) гімн;

д) елегія.


9. Визначте віршовий розмір :

Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався,

Той, що обрав тебе як побратим.

До нього змалку ти заповідався

Сумним осердям, поглядом сумним.

а) амфібрахій;

б) ямб;

в) дактиль;

в) хорей;

г)анапест


10. Визначте спосіб римування:

Обколоте, в намерзі стогне вікно,

І свічка у склянці, у пляшці – вино,

У горлі – застуда, у серці – пітьма,

Бо виє зав`югою грім – Колима.

а) перехресне;

б) монорима;

в) паралельне;

в) кільцеве;


11. Вкажіть з-поміж запропонованих назву, яка має алегоричний характер:

а) «Виклик» М.Старицького;

б) «Земля» О.Кобилянської;

в) «Екзамен» Б.Грінченка;

г) «Ти знаєш, що ти людина…» В.Симоненка;

д) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика.

12. Які художні засоби виділені в наведених нижче уривках? Виберіть варіант правильної відповіді.

Зеленошумні тихі вечори.

Він тут сидів і мріяв одиноко,

Глибінь доріг зміряло пильне око

І розквіт хмар, що плинули згори (А.Малишко).

а) діалектизм;

б)неологізм;

в) тавтологія;

г) алегорія


13. Визначте варіант, у якому правильно вказаний порядок виділених в уривку художніх засобів:

Червоне, жовте, сизе полум`я то зненацька шугне звідти чорне і злякано сховається за миготливу червоність, бузкова каламуть розчиняється в ніжній синяві, - барви народжувалися, вигравали, мінилися, барви жили буйним, веселим життям спершу в горні, потім на обличчі, на широких дідових руках, на всій його могутній постаті (П.Загребельний)

а) порівняння, порівняння, метафора, метафора, епітет, епітет, порівняння, метафора;

б) епітет, епітет, порівняння, порівняння, метафора, метафора, епітет;

в) метафора, епітет, епітет, метафора, метафора, метафора, метафора.


14. Рима, в якій наголос у словах, що римуються, падає на останній склад це:

а) жіноча;

б) чоловіча;

в) дактилічна;

г) асонанс;

д)дисонанс.


  1. Натуралізм науковці вважають систематизо­ваним:

а) романтизмом;

б) імпресіонізмом;

в) реалізмом.


16. Постмодерний митець:

а) продовжує класичну традицію;

б) заперечує досягнення культури минулого;

в) грається з текстами письменників-попередників.


17. Для експресіоністів світ

а) піддається впливу власного внутрішнього світу;

б) відбивається у власних відчуттях;

в) діє за науковими законами соціального розвитку.


18. Символізм має багато спільного з:

а) класицизмом;

б) реалізмом;

в) романтизмом.


19. Установіть відповідність між літературними напрямами та їх представниками:

1. експресіонізм а) ранній Т.Шевченко

2.романтизм б) М.Коцюбинський

3. імпресіонізм в) В.Стефаник


20. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1. "Катерина" Т.Шевченка а) романтична балада

2. "Хазяїн" І.Карпенка-Карого б) історичний роман

3. "Чорна рада" П.Куліша в) історико-героїчна поема

4. "Енеїда" І.Котляревського г) бурлескно-травестійна поема

ґ) романтична поема

д) сентиментально-реалістична повість

е) сатирична комедія


21. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1. "Чорна рада" а)сатирична комедія;

2."Причинна" б) драма-феєрія;

3. "Мина Мазайло" в) байка;

4."Бджола і Шершень" г) романтична балада;

5. "Лісова пісня"


22. Фольклорні жанри стають літературними в епоху:

а) класицизму;

б) модернізму;

в) романтизму;

г) сентименталізму.

23. В українській літературі найпослідовнішим ім­пресіоністом вважають:

а) М.Коцюбинського;

б) Марка Вовчка;

в) Б.Грінченка.


24. Людина в реалістичному творі найбільше за­лежить від:

а) власної волі;

б) суспільних відносин;

в) Божої волі;

г) особистих почуттів.


25. Метою письменників-сентименталістів є:

а) правдиво й чітко викласти матеріал;

б) художньо відобразити об'єктивні закони дійсності;

в) розчулити читача, викликати в нього співчуття до нещасливої долі героя.


^ 26. Сентименталізм постав як опозиція до:
а) модернізму;

б) класицизму;

в) романтизму.

27. Пейзажі та ліричні відступи часто зустріча­ються у творах

а) постмодерного напряму;

б) сентиментального напряму;

в) класицистичного напряму.


28. Визначити жанри, що належать до мішаної форми:

а) дума;

б) співомовка;

в) дифірамб;

г) казка.

29. Провідними мотивами сюрреалістичних тво­рів є:

а) соціальна справедливість, історичне минуле на­роду;

б) пошук Бога в собі;

в) смерть, кохання, мука, шаленство.


30. Типовість - це основний принцип поетики:
а) реалістів;

б) класицистів;

в) експресіоністів.


Рівень ІІ.

1. Назва літературного напряму "сентименталізм" по­ходить від слова, що означає...

2. Назвати рід літератури, в якому навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв, переживань, емоцій.

3.Класицистичний закон "трьох єдностей" полягає в додержанні єдності ...

4. Найвище напруження в розвитку сюжетної дії, коли художній конфлікт сягає найбільшого загострення, а внутрішні якості персонажів проявляються найвиразніше, це…

5. Заміна прямого найменування предмета непрямим його означенням, даним у формі описового словесного звороту, що вказує на предмет, виділяючи його побічні ознаки, називається…

Варіант 4

Рівень І.

1. Визначте віршовий розмір :

Боже, не літості – лютості,

Боже, не ласки, а мсти,

Дай розірвати нам пута ці,

Ретязі ці рознести.

а) амфібрахій;

б) ямб;

в) дактиль;

в) хорей;

г)анапест

2. Як називаємо систему віршування, для якої характерні наявність стоп, ритмоінтонаційна інерція, принцип вирівнювання наголошених і ненаголошених складів?

а) білий вірш;

б) вільний вірш;

в) силабіка;

г) (силабо-тоніка);

д) гекзаметр.


3. Які художні засоби виділені в наведених нижче уривках? Виберіть варіант правильної відповіді.

Я схвилювався – доросла дитина

В добрій, у світлій, у щасній надії,

І над столом зацвіла яворина,

А по кімнаті – черемуха віє (А.Малишко)

а) синекдоха;

б) антитеза;

в) алегорія;

г)оксиморон;

д)неологізм.


4. Визначте фонетичний засіб, виділений в уривку. Виберіть варіант правильної відповіді.

Зазираю в завтра – тьма і тьмуща

Тьма. І тьмуща тьма. І тьмуща тьма. (В.Стус).

а) алітерація;

б) асонанс;

в) тавтологія;

г) градація.


5. Який засіб поетичного синтаксису виділений в уривку? Виберіть варіант правильної відповіді.

^ Скучив за степом, скучив за лугом,

Скучив за ставом, скучив за гаєм,

Скучив за сином, скучив за другом,

Скучив за матір`ю, за рідним краєм (В.Стус)

а) анафора;

б) епіфора;

в) інверсія;

г) обрамлення;

д) градація.


^ 6. Упорядкуйте подані терміни за змістом від «найслабшого» до «найсильнішого»:

сатира, сарказм, гумор, іронія.


7. Визначте віршовий розмір :

На однакові квадрати

Поділили білий світ.

Рівне право всім страждати

І один терпіти гніт.

а) амфібрахій;

б) ямб;

в) дактиль;

в) хорей;

г)анапест

8. Рима, в якій наголос у словах, що римуються, падає на передостанній склад це:

а) жіноча;

б) чоловіча;

в) дактилічна;

г) асонанс;

д) дисонанс.


9. Як називаємо систему віршування, для якої характерні наявність стоп, ритмоінтонаційна інерція, принцип вирівнювання наголошених і ненаголошених складів?

а) білий вірш;

б) вільний вірш;

в) силабіка;

г) (силабо-тоніка);

д) гекзаметр.


10. Для представників якого літературного угруповання визначальними були такі особливості: тяжіння до гармонії розуму і почуття; шляхетне мислення; аристократизм духу, захоплення античною лірикою, французькими «парнасцями»; творами представників російського «срібного віку»; великий інтерес до української класики?

а) футуристи;

б) символісти;

в) неокласики;

г) «празька школа»;

д)ВАПЛІТЕ.


11. Назвіть варіант, у якому наведені лише тропи:

а) метафора, метонімія, перифраз;

б) алегорія, анафора, асонанс;

в) градація, епітет, алітерація;

г) паралелізм, метонімія, верлібр;

д) уособлення, дактиль, пірихій.


12. Який засіб поетичного синтаксису виділений в уривку? Виберіть варіант правильної відповіді.

^ Терпи, терпи, терпець тебе шліфує,

Сталить твій дух – отож терпи, терпи (В.Стус).

а) інверсія;

б)анафора;

в)епіфора;

г)обрамлення.


13. У центрі світу барокової культури перебуває
а) людина;

б)природа;

в) Бог.


14. Людина класицистичного напряму визнача­ється такими рисами:

а) усвідомленням, що вона частина суспільства, громадянин держави; її пристрасті підпорядковані розумові, обов'язкові, індивідуальне - громадському;

б) суперечливістю; мінливістю й марнотратністю існування, доланням вагань у собі по дорозі до Бога.


15. Характеристику "Узагальнена назва ліричного твору, в якому розкривається широкий діапазон душевних переживань, почуття ліричного героя постають найяскравішим художнім документом історії людського серця" має тематична група:

а) громадянська лірика;

б) пейзажна лірика;

в) інтимна лірика;

г) бурлескно-травестійні вірші


16. Установіть відповідність між літературними напрямами та їх представниками:

1. романтизм а) І.Франко

2. реалізм б) І.Величковський

3. барокко в) Л.Боровиковський


17. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1. "Вершники" Ю.Яновського а) гімн

2. "Сто тисяч" І.Карпенка-Карого б) історичний роман

3. "Втеча трьох братів з города Азова" в) роман у новелах

4. "Вічний революціонер" І.Франка г) сатирична поема

ґ) романтична поема

д) дума

е) сатирична комедія


18. Установіть послідовність виникнення перелічених літературних напрямів:

а) бароко;

б) модернізм;

в) постмодернізм;

г) класицизм


19. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1."Чорна рада" П.Куліша а) байка

2. "Причинна" Т.Шевченка б) бурлескно-травестійна поема

3."Вовк та ягня" Л.Глібова в) історичний роман

4."Енеїда" І.Котляревського г) романтична балада

5. "Маруся" Г.Квітки-Основ’яненка

20. Постмодерніст у ставленні до ідеології

а) утверджує марксизм;

б) сповідує ніцшеанство;

в) створює власну систему цінностей;

г) розвінчує будь-яку ідеологію.


21. Визначальною рисою поетики авангардизму є:

а) сміливий експеримент;

б) філософічність роздумів;

в) мелодійність художньої мови.

22. Футуристи переважно зображують

а) мальовниче українське село;

б) острів своєї мрії;

в) місто з високорозвинутою технікою.


23. На думку імпресіоністів, світ перебуває в

а) постійній мінливості;

б) застиглій нерухомості;

в) споконвічній повторюваності.


24. Імпресіоніста найбільше цікавить у людині її

а) відчуття і свідомість;

б) походження і становище;

в) переконання і вчинки.


25. Художній світ символістів існує у просторі

а) рідного села;

б) європейському просторі;

в) Всесвіту.


  1. Укажіть, якою специфічною ознакою новела відрізняється від оповідання:

а) головні герої – сформовані особистості;

б) увага автора зосереджена переважно на художньому дослідженні внутрішнього світу героя;

в) несподіваний фінал;

г) сюжет грунтується на одному чи кількох епізодах із життя героя.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова (фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір)»
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Лексикологія....
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова» (морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
«Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconПрограма з української літератури для бакалаврів спеціальності “українська мова І література” (020303) (освітній рівень «спеціаліст», «магістр»)
Х-xviii ст. (наукові концепції М. Грушевського «Історія української літератури»), С.Єфремова («Історія українського письменства),...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconНавчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
П 25 Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її...
Навчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)» iconФакультет української філології Луганського національного університету
Вступ до слов’янської філології, історія української мови, історія української літератури, українське літературознавство, сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи