Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ icon

Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ
Скачати 128.17 Kb.
НазваРозділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ
Дата07.11.2012
Розмір128.17 Kb.
ТипДокументиТЕМАТИКА


НАУКОВО—ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


СЛУХАЧІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК


1. Бока А. Українські прислів’я і приказки як джерело дослідження історичної лексики

2. Далека Ю. Неологізми у мові сучасної української преси

3. Леонова О. Односкладні речення у творах Остапа Вишні

4. Ляшенко О. Суфіксальні творення медичних термінів в українській мові

5. Медун Ю. Українські прізвищеві назви с.Новоолександрівки Нововоронцовського району

6. Неведомська Т. Назви релігійних свят в українській мові

7. Ніколаєнко Ю. Стилістичний потенціал мови О.Довженка

8. Пасіченко К. Кольороназви в історичному романі Л.Костенко «Маруся Чурай»

9. Пологі Ю. Символи рослин і тварин в українських народних піснях

10. Сук Ю. Весільна лексика української мови в ареальному аспекті

11. Торчинська С. Антропоніми в романі П.Загребельного «Роксолана»


ДОЦЕНТ НАГІНА В.О.


ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СЛУХАЧІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

ТЕМА

НАЗВИ СТРАВ, ЇЖІ, НАПОЇВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ПЛАН

ВСТУП


РОЗДІЛ І Дослідження походження традиційних назв страв в українській мові

  1. Етимологічні розвідки назв мучних виробів

  2. Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності

РОЗДІЛ ІІ Назви фруктових та овочевих продуктів харчування

РОЗДІЛ ІІІ Лексика української мови на позначення назв алкогольних напоїв

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Етимологічний словник української мови : В 7 т.-К.-1985.-Т.1, 2, 3.

 2. Коваль А.П. Слово про слово.-К., 1986.-384 с.

 3. Козирєва З.Г. Лексика на позначення продуктів харчування з зерна// Мовознавство.-1984.-№ 3.-С.65-69.

 4. Чапленко Н. Українські назви з кухарства й харчування.-Нью-йорк, 1980.-115 с.

 5. Скуратівський В.Т. Русалії.-К.-1996.-734 с.

 6. Скуратівський В.Т. Святвечір: У 2-х кн.-К.-1994.-Кн.1.-288 с.

 7. Вовк Хведір Студії з української етнографії та антропології.-К.-1995.-336 с.

ТЕМА

БОТАНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ПЛАН


ВСТУП

РОЗДІЛ І Процес формування української ботанічної термінології: сутність, зміст

  1. Ботанічна термінологія, особливості її формування

  2. Проблема виноградарської лексики. Лексема урожай

РОЗДІЛ ІІ Процес формування української ботанічної номенклатури

2.1. Складені найменування як самостійна група сталих словосполучень

2.2. Словосполучення в українській ботанічній термінології

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Дейниченко Н.П. Як народ творить терміни: // Культура слова.- Вип..№ 26.-К., 1984.-С.41-44.

 2. Кобів Ю. Про українські назви рослин// Дзвін.-1990.-№8.-С.113-145.

 3. Москаленко Л.А. Від назв тварин до назв рослин// Культура слова: Респ.міжвід.-К., 1991.-Вип №41.-С.47-52.

 4. Сабадаш І.В. Як звуться дерева і кущі? // Культура слова.-К.,1988.-Вип.15.-С.79-86.

 5. Фроляк Л.Д. Складні найменування в ботанічній лексиці// Українська мова і література в школі.-К.,1988.-№5.-С.67-70.

 6. Шамота А.М. Назви рослин в українській мові.-К.,1985.-С.55-60.

ТЕМА

СЕМАНТИКО-СЛОВОТВОРЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄСЛІВ З ІНШОМОВНИМИ ОСНОВАМИ

ПЛАН

ВСТУП


РОЗДІЛ І Характеристика дієслів з іншомовними основами

  1. Словотворча характеристика дієслівних основ з суфіксом –ува-

  2. Словотворча характеристика дієслівних основ з суфіксом –ірува- (-ирува-)

  3. Словотворча характеристика дієслівних основ з іншомовними елементами –граф, -метр та суфіксом –фікува-

  4. Словотворча характеристика основ з суфіксом –ізува- (-изува-)

РОЗДІЛ ІІ Структура дієслівних основ іншомовного походження

2.1. Суфіксальні дієслівні основи

2.2. Префіксальні дієслівні основи

2.3.Дієслова із зв’язними основами та складні дієслова

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Грищенко А.П. Сучасна українська літературна мова.-К.: «Вища школа», 1993.-С.219-224.

 2. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія.-К.: «Вища школа» , 1983.

 3. Морфемний словник/Уклад.Л.М.Полюга.-К., 1983.

 4. Чернов Є.І., Волох М.Т., Чемерисов М.Т. Сучасна українська літературна мова. Морфологія.-К., 1989.

ТЕМА


ЕМОЦІЙНА РОЛЬ КОЛЬОРОВИХ ЕПІТЕТІВ У ПРОЗОВІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЗИ КОЦЮБИНСЬКОГО М., СТЕФАНИКА В., ХВИЛЬОВОГО М.)

ПЛАН

ВСТУП


РОЗДІЛ І Епітет як художній засіб відображення дійсності

  1. Епітет як художній троп

  2. З історії назв кольорів в українській мові

РОЗДІЛ ІІ Стилістична функція епітетів у модерністській прозі

2.1. Кольорні епітети в імпресіоністичній манері письма М.Коцюбинського

2.2. Колірні епітети в неоромантичній манері письма М.Хвильового

2.3 Вплив експресіонізму В.Стефаника на колірні епітети

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Беспояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник.-К.: Либідь, 1993.-С.93-139

 2. Гнідан О.Д. Василь Стефаник: життя і творчість.-К., 1991.

 3. Грищук В.В. Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору в сучасній українській мові//Мовознавство.-1986.-№2.-С.23-29

 4. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови.-К., 1987.-С.29

 5. Кузнєцов Ю.Б., Орлик П.І. Слідами феї моргани.-К., 1990.-С.117-125

ТЕМА


ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ТВАРИН У ТВОРАХ Є.ГУЦАЛА ТА Г.ТЮТЮННИКА

ПЛАН

ВСТУП


РОЗДІЛ І Семантика та дериваційна структура зооназв української мови

  1. Історія вивчення зоологічної номенклатури

  2. Лексико-семантичні групи тваринних номінацій

РОЗДІЛ ІІ Зоологічні найменування у творах письменників Є.Гуцала та Г.Тютюнника

2.1. Тлумачення номенів свійських тварин у творах письменників

2.2. Номінації звірів наших лісів, включені в інтерпретування митців української літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо.-К., 1991

 2. Бацій М. Краса і сила слова. Бесіди про мову художнього твору.-К., 1983

 3. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.-К., 1993

 4. Карабута О.П. Еволюція зоологічної номенклатури української мови. Зб.наукових праць ХДПУ. Вип..І. Філологічні науки.-Херсон, 1998.-С.63

 5. Кобець О. Про українську символіку// Пам’ятки України.-1991.-№6

 6. Москаленко Л.А. Від назв рослин до назв тварин//Культура слова.-К., 1991.-Вип.41.

ТЕМА


СУЧАСНА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА НА МАТЕРІАЛІ ПІДРУЧНИКА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (10 КЛАС)

ПЛАН

ВСТУП


РОЗДІЛ І Українське термінознавство

  1. Термін в скарбниці української лексики

  2. Суспільно-політична термінологія

РОЗДІЛ ІІ Суспільно-політична лексика в підручнику з історії України (10 клас)

2.1. Тематичні групи суспільно-політичної лексики

2.2. Шляхи творення суспільно-політичної лексики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Волох О.П. Сучасна українська літературна мова.-К., 1986

 2. Горпинич В.О. Будова слова. Словотвір.-К., 1986

 3. Красножан Ж.В. Життя терміна в скарбниці української лексики//Зб.наукових праць ХДПУ/ Вип.1 //Філологічні науки.-Херсон, 1998.-С.69-72

 4. Панько Т.І. Від терміна до системи.-Львів, 1979

 5. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство.- Львів : Світ, 1994

ТЕМА

УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩЕВІ НАЗВИ
ПЛАН

ВСТУП


РОЗДІЛ І Загальні зауваження до предмета дослідження

  1. З історії виникнення та розвитку українських прізвищевих назв

  2. Огляд літератури з досліджуваного питання

РОЗДІЛ ІІ Етимологічний аналіз українських прізвищевих назв села Іванівни

2.1. Прізвищеві назви, похідні від особових імен

2.2. Прізвищеві назви, похідні від ойконімів

2.3. Прізвищеві назви, похідні від прізвиськ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища.-К., 1990

 2. Пентилюк М.І. До питання про патроніми//Дослідження зі словотвору та морфології.-К., 1985

 3. Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ.-К., 1969

 4. Русанівський В.М. Наші імена й прізвища, власні назви.-К., 1978

 5. Ткаченко О.Б. Українські прізвища та споріднені утворення//Слов’янське мовознавство.-Т.ІІ.-1985
ТЕМА

НАЗВИ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ПЛАН
ВСТУП

РОЗДІЛ І Музика та музичні інструменти в житті суспільства.

  1. Музика та музичні інструменти в первісному суспільстві

  2. Сучасні музичні інструменти

РОЗДІЛ ІІ Структурно-семантична характеристика музичних інструментів в українській мові

  1. Назви українських музичних інструментів праслов’янського походження

  2. Запозичення назв музичних інструментів із слов’янських та неслов’янських мов
ВИСНОВКИ
СЛОВНИК МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Барвінський В. Огляд історії української музики//Історія української культури.-Львів,1937.-№3

 2. Баран Т. Українські концертні цимбали і споріднені з ними музичні інструменти народів світу//Народна творчість та етнографія.-К., 1992.-№1

 3. Шамко І. Кобза та бандура в контексті світової культури//Народна творчість та етнографія.-К., 2000.-№1

 4. Шекера М.Г. З історії назв музичних інструментів//Українська мова і література в школі.-К.-1991.-№1

 5. Ярмак В.І. Із спостережень над використанням музичної термінології.-К., 1987
ТЕМА

МЕТАФОРА В ОПОВІДАННІ В.ВИННИЧЕНКА «КРАСА І СИЛА»

ПЛАН
ВСТУП

РОЗДІЛ І Лінгвостилістичні особливості метафоричних тропів у художньому творі

  1. Метафора як засіб створення образності

  2. Функції метафор у прозовому творі

РОЗДІЛ ІІ Метафора в системі художніх засобів в оповіданні В.Винниченка «Краса і сила»

2.1. Лексико-семантична структура метафоричних сполук

  1. Групи метафор за морфологічною будовою

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Волинський П.К. Основи теорії літератури.-К., 1962

 2. Винниченко В. Раб краси.-К., 1994.-С.348-370

 3. Грабовська З. Багатогранність мовної метафори//Українська мова та література.-1997

 4. Грищенко Г. Грані таланту В.Винниченка//Диво слово.-1994.-№9.-С.35-37

 5. Кассирер Э. Сила метафори//Теорія метафоры.-М., 1990.-С.33

 6. Таємниця мовної метафори//Культура української мови. Довідник.-К.,1990.-с.244-249
ТЕМА

САКРАЛЬНА ЛЕКСИКА У РОМАНАХ П.ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО» І В.ГЮГО «СОБОР ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ»

ПЛАН

РОЗДІЛ І Українська християнська лексика і фразеологія

  1. З історії досліджень християнської лексики у славістиці

  2. Лексико-семантичний аналіз культових мовних одиниць

  3. Церковнослов’янська термінологія, запозичена з інших мов

  4. Вплив церковнослов’янської мови на формування української літературної мови

РОЗДІЛ ІІ Використання сакральної лексики у художній літературі

2.1. Лексико-семантичний аналіз конфесійної лексики у романах П.Загребельного «Диво» і В.Гюго «собор Паризької Богоматері»

2.2. Морфологічна специфіка сакральної лексики романів

  1. Стилістично –синтаксична характеристика богословської лексики
ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Дещиця М. Малий український церковно-історичний словник.-Львів: Основа.-1994.-154 с.

 2. Моральна цінність християнства і відродження національної школи.-К.:Перлина.-1995.-с.15-32

 3. Огієнко І.І. Українська церква.-Т.1.-К.: Обнова.-1999.-С.102-110

 4. Панько Т.І. Сакральна термінологія//Українське термінознавство.-Львів: Світ.-1994.-с.34-37

 5. Плачинда С.Р. Словник давньоукраїнської міфології.-К.: Обнова, 1993.-63 с.

ТЕМА

ВЕСІЛЬНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ВСТУП

РОЗДІЛ І Назви весільної драми та її етапів

  1. Назви передвесільних етапів обряду

  2. Назви етапів весілля

  3. Назви після весільних етапів обряду

РОЗДІЛ ІІ Назви учасників весілля

2.1. Дійові особи весільної обрядодії за належністю до роду молодої чи молодого

2.2. Дійові особи весілля за родинними стосунками

  1. Дійові особи весілля за обрядовими функціями та часом їх виконання

РОЗДІЛ ІІІ Назви матеріальних компонентів весільної драми

3.1. Назви, що відбивають матеріальну основу весільної драми

3.2. Назви весільного вбрання молодих

3.3. Назви атрибутів і тварин, що використовуються з ритуальною метою

3.4. Назви страв
ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Українці: народні вірування, повір’я , демонологія.-К.,1991

 1. Цимбалюк В.І., Жайворонок В.В. Світлиця: Народознавство.-К.,1992

 2. Чабаненко В.А. Словник говірок нижньої Наддніпрянщини в 4-х т.-Запоріжжя, 1992

 3. Шаповал І.М. В пошуках скарбів.-К., 1983

ТЕМА


СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ І Становлення української наукової термінології та її структурно-тематична організація

  1. Проблеми термінознавства в Україні

  2. Терміни і загальновживані слова в словниковому складі української мови

  3. Особливості розвитку української термінологічної лексики

РОЗДІЛ ІІ Лексико-семантичний аналіз українських термінів

2.1. Явище полісемії в українській філологічній термінолексиці

2.2 Явище синонімії та антонімії в досліджуваній термінолексиці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Вербицька О.А. Термін і метафоризація//Культура слова.-К., 1986.-№№).-С.52-56

 2. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах.-М., 1987

 3. Історія Української літературної мови: Лексика і фразеологія.-К., 1983

 4. Кияк Т. До питання про «своє» та «чуже» в українській термінології//Мовознавство.-1994.-№1.-С.14-21

ТЕМА


НАЗВИ ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ПЛАН

РОЗДІЛ І Одяг як складова матеріальної та духовної культури народу

РОЗДІЛ ІІ Характерні особливості походження назв чоловічого одягу та взуття на фоні історичного розвитку культури народу

2.1. Етимологічні екскурси в історію українського національного чоловічого одягу та взуття

2.2. Компоненти українського національного чоловічого костюма, етимологія їх назв

РОЗДІЛ ІІІ Символіка національного українського одягу та взуття

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.Горобець В. Назви тканини та одягу в українських джерелах//Народна творчість та етнографія.-1972.-№4

 1. Коваль А.П. Одяг//Коваль А.П. Слово про слово.-К., 1986

 2. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма.-К., 1996.-176 с.

 3. Прилипко Я.п. Український народний одяг як джерело вивчення етнічної історії//Народна творчість та етнографія.-1971.-№5

 4. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія//За ред.Білодіда.І.К.-К., 1973

ТЕМА


ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДНОСТІ.

СЕМАНТИЧНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ РОДОВИМИ І ВИДОВИМИ ПОНЯТТЯМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

ПЛАН

ВСТУП


РОЗДІЛ І Переклад і вимоги до нього

  1. Співвідношення двох національних начал у перекладі

  2. Мовна і художня відповідність

  3. «Вільність» і «буквальність» перекладу.

РОЗДІЛ ІІ Проблеми перекладності у контексті часу

2.1. Переклад поетичних творів

2.2. Невідповідність мовних систем і стихій

2.3. Шляхи перекладу фразеологізмів

  1. Проблеми реалій

РОЗДІЛ ІІІ Родові і видові поняття в українській та англійській мовах

3.1. Особливості слів на позначення видових понять в англійській мові

3.2. Заміна родових і видових понять
ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вопросы теории художественного перевода. Сборник статей.-М., 1971

 2. Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи.-М., 1980

 3. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад.-Львів, 1989

 4. Мастерство перевода. Сборник 12-й.-М., 1981

 5. Хай слово мовлено інакше... Проблеми художнього перекладу: статті з теорії, критики та історії художнього перекладу.-К., 1983

^ ТЕМА

ПЕРИФРАЗИ У ТВОРАХ О.ГОНЧАРА

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ І Теоретичні засади вивчення перифразів

РОЗДІЛ ІІ Типологічні особливості та структурно-семантична специфіка перифразів у творах О.Гончара

2.1. Перифрази, що за формальною будовою відповідають слову

2.2. Словосполучення перифрастичного характеру

  1. Перифрази, що становлять підрядну частину складнопідрядного речення

РОЗДІЛ ІІІ Перифрази як засіб експресивної стилістики у творах О.Гончара

3.1. Перифрази метафоричного типу

3.2. Перифрази синонімічного типу

3.3. Оказіональні (індивідуально-авторські) перифрази
ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.-К.-1985.-360 с.

 1. Коломієць Н.Ф., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз /За ред.ПилинськогоН.Н.-К., 1985.-152 с.

 2. Кобилянський И.Ю. Перифраз как функціонально-семантическая единица речи: АКД.-Ужгород.-1996.-132 с.

 3. Регушевський С.С. Перифрази в українській мові//Українська мова і література в школі.-1984.-№4

 4. Юрченко О.С. Фразеологічні перифрази української літературної мови.-Харків.-1983.-Ч.І.-28 с.ДОЦЕНТ НАГІНА В.О.

Схожі:

Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з основ кулінарної майстерності
Розділ Технологічні принципи виробництва напівфабрикатів і кулінарних страв і виробів для закладів ресторанного господарства
Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconХотинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Екскурсія до бакалійного відділу супермаркету. Технологія приготування страв з круп І макаронних виробів
Тема: візит до бакалійного відділу супермаркету; технологія приготування страв із крупів І макаронних виробів
Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconСолодка Сніжана. Динаміка семантичної структури назв житлових будівель в українській мові // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : рвв кдпу ім. В. Винниченка, 2011. – Випуск 100. – С. 170 – 173
У статті простежено динаміку семантичної структури назв житлових будівель від першої фіксації писемними пам’ятками до нашого часу,...
Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconАлгебра Цілі та дробові числа
Правила правопису іншомовних власних назв, іншомовних прізвищ та географічних назв
Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconПравила подавання других гарячих страв у закладах ресторанного господарства готельних, курортних І туристських комплексів
Методичні вказівки до лабораторного заняття „Правила подавання других гарячих страв у закладах ресторанного господарства готельних,...
Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconМонографія «Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина)» Коротке описання розробки
У дослідженні з’ясовано походження суфікса -ина та його варіантів. На матеріалі, виявленому в писемних пам’ятках І говорах української...
Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconОсновні вимоги до написання та оформлення
У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію, треба уникати назв, що починаються зі слів: “Дослідження питання…”, “Дослідження...
Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconРозділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови
Розділ Моніторингове дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов (обдаровані учні)
Розділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ iconВступ розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри І ваги) англійської мови
Список скорочень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи