Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
НазваТестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
Сторінка2/8
Дата07.11.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8
^

б) земську і судову


в) воєнну, освітню, цензурну

г) освітню, судову і земську.


12. В якій сфері діяльності урядом гетьмана П. Скоропадського досягнуто найбільших успіхів?

а) у зовнішній політиці;

б) в аграрній політиці;

в) у будівництві збройних сил;

г) у національно-культурному будівництві.

13.В яких сферах неп забезпечив плюралізм:

а)політика; б)економіка; в)культура; г)ідеологія?


14. Чому віддавалися головні пріоритети в ході індустріалізації:

1)Важкій чи легкій промисловості?

2)Промисловості чи с/г?

3)Горизонтальним чи вертикальним структурам управління?

4)Усуспільненій чи індивідуальній праці?

5)Економічному прискоренню чи підвищенню життєвого рівня?

6)Професійній компетентності чи соціальним критеріям у кадровій політиці?

15. Анексію західноукраїнських земель, що входили до складу Польщі, радянські війська розпочали:

а)1 вересня 1939 р; б)17 вересня 1939 р. в)13 червня 1940 р.


16. Друга світова війна закінчилась:

а) 9 травня 1945 р.;

б) 1 вересня 1945 р.;

в) 2 вересня 1945 р.

17. Для загальної характеристики періоду правління М.Хрущова найбільш доцільно використовувати термін:

а) культ особи; б) популізм; в)суб'єктивізм; г) волюнтаризм.


18. Першим Президентом СРСР став:

а) М.Хрущов; б) М.Горбачов; в) Б.Єльцин.


19. Акт проголошення незалежності України було прийнято:

а) 16 липня 1990 р.; б)1 грудня 1991 р.; в) 24 серпня 1991 р.


20. Кого було обрано Президентом України в грудні 1991р.

а)Л.Кравчука

б)Л.Кучму

в)В.Ющенка?


Варіант 5

1. Встановіть відповідність:

1) давній кам’яний вік а)неоліт

2) середній кам’яний вік б)енеоліт

3) новий кам’яний вік в)палеоліт

4) мідно-кам’яний вік г)мезоліт

2. Час існування на території України трипільської археологічної культури:

а)V - IVтис. до н.е. б) IV-III тис. до н.е. в) II-I тис. до н.е.


3. Племена сарматів кочували на території України в:

а)ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н е.

б) V ст. до н.е. - І ст. н.е.

в)ІV ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.


4. За візантійськими джерелами, вперше поляни були охрещені за княжіння

а)Аскольда; б) Рюрика; в) Ольги.


5. “ Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив. Нас же мало не взяли печеніги, і матір твою, і дітей твоїх… Чи тобі не жаль отчини своєї, і матері, що стала старою, і дітей своїх?” Ці слова киян були передані гінцем князеві:

а)Ігореві; б) Святославу; в) Володимиру.


6. Єдине Галицько-Волинське князівство було утворене в:

а) 1199р.; б) 1202р.; в) 1205р.


7. Шлюбна угода, результатом якої стало посилення польських впливів у Великому князівстві Литовському, зокрема, й визнання католицької релігії державною, була укладена у:

а)Кракові; б)Крево; в)Любліні.


8. Вважають, що Запорозька Січ була заснована:

а)Сеньком Полозовичем; б)Прецлавом Лянцкоронським;

в)Дмитром Вишневецьким.


9. Чия це біографія?

“Походив з православного шляхетського роду, навчався в Київській колегії, перейшов на службу до Б.Хмельницького і завдяки природному розуму і освіті швидко став одним з його найближчих помічників – генеральним військовим писарем. Невдовзі після смерті Богдана став гетьманом України. Уклав Гадяцький договір з Річчю Посполитою. Добровільно зрікся булави. Загинув від рук поляків через намову свого колишнього соратника.”

а)Павло Тетеря; б)Петро Дорошенко; в)Іван Виговський


10. Програмний документ Кирило-Мефодіївського товариства – це:

а) “Книга буття українського народу” (Закон Божий);

б) “Катехізис автономіста”;

в)”Кобзар”.


11. Виберіть серед перелічених прізвища тих галичан, які відомі сьогодні як “Руська трійця”:

а)Д.Зубрицький; б)М.Левицький, в)М.Шашкевич;

г)Я.Головацький; д)І.Вагилевич.


12. У другій половині ХІХ ст. у провідними галузями економіки у підросійській Україні були:
^

а) вугледобувна, хімічна, цукрова;


б) вугледобувна, металургійна та цукрова;

в) хімічна, металургійна та цукрова.

13. Назвіть хронологічні рамки Першої світової війни:

а)1914-1917 рр.; б)1914-1918 рр. в) 1914-1919 рр.


14.Резиденцією Української Центральної Ради в Києві стане:

а)націоналізований Маріїнський палац;

б)приміщення педагогічного музею;

в)дім Грушевського на Паньківській вулиці.

15. В першому уряді, сформованому Центральною Радою, посаду Генерального писаря обійняв:

а) Б.Мартос б) С.Єфремов в) П.Христюк.


16. В яких сферах неп забезпечив плюралізм:

а)політика; б)економіка; в)культура; г)ідеологія?


17. “Вирішальним роком” першої п’ятирічки сталінською пропагандою було оголошено:

а)1929 р.; б)1930 р.; в)1931 р.; г)1932 р.


18. Кордон розмежування радянських і німецьких інтересів на території Польщі у 1939 році проходив по лінії річок :

а)Вісла, Нарев, Смотрич; б)Нарев, Вісла, Дністер; в)Нарев, Вісла, Сян.


19. Місто Херсон було звільнено від німецько-фашистських загарбників

а)13 березня 1943 р.; б)13 березня 1944 р.; в) 28 жовтня 1944 р.


20. Декларацію про державний суверенітет України” було прийнято:

а)6 червня 1990 р.; б)16 липня 1990р.; в)16 липня 1991 р.


Список рекомендованої літератури

для підготовки до тестування з дисципліни «Історія України»:


  1. Бойко О.Д. Історія України. — К., 2003.

  2. Дорошенко Д. Нарис історії України — Т. 2. — К., 1991.

  3. Історія України. — К., Вид. «Альтернатива», 1997.

  4. Історія України / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. — Л., 1996.

  5. Лановик Б. Історія України. — К., 1999.

  6. Полянська-Василенко Н. Історія України. —Т. 2. — К., 1993.

  7. Світлична В.В. Історія України. — К., 1993.

  8. Субтельний О. Україна: Історія. — К., 1993.^ ДИСЦИПЛІНА «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Тести

Із запропонованих відповідей оберіть правильну


Варіант 1

  1. Яке значення спочатку мало слово “культура”

а) правила поведінки в суспільстві;

б) способи обробітку землі;

в) духовне багатство людини і суспільства;

г) вихованість і освіченість особи;

д) штучне середовище існування людини.


2. Свідомість архаїчної людини:

а) антропоморфна;

б) натурфілософська;

в) міфологічна;

г) персоналістична;

д) планетарна.

3. Зміст давньоєгипетського канону зображення людини:

а) тілесність;

б) духовність;

в) вічність;

г) конечність;

д) ірраціональність.

4. Давньоримська культуротворча ідея:

а) космічність;

б) державність;

в) індивідуальність;

г) антропоцентричність;

д) антропоморфність.


5. Уявлення про світ як про боріння протилежностей характерне для культури:

а) індійської;

б) арабської;

в) китайської;

г) японської;

д) середземноморської.


6. Пряма перспектива як концепція світо моделі виникла в добу:

а) архаїчну;

б) середньовічну;

в) ренесансну;

г) нову;

д) новітню.


7. Утвердження суб'єктивності світобачення притаманне:

а) бароко;

б) рококо;

в) класицизму;

г) реалізму;

д) імпресіонізму.


8. Хто з французьких поетів і письменників є теоретиком символізму?:

а) А.Мюссе;

б) С.Маларме;

в) В.Гюго;

г) М.Метерлінк;

д) О.Бальзак.


9. Хто з англійських письменників написав відому антиутопію – роман “1984”?:

а) Дж.Орвел;

б) Р.Олдингтом;

в) А.Крісті;

г) О.Хакслі;

д) Б.Шоу.


10. Синергетична картина світу моделюється:

а) романтизмом;

б) реалізмом;

в) модерном;

г) модернізмом;

д) постмодернізмом.


11. Три основних типи культури – ідеаціональний, ідеалістичний і чуттєвий виокремлено:

а) П.Сорокіним;

б) О.Шпенглером;

в) А.Тойнбі;

г) М.Вебером;

д) Ю.Лотманом.


12. Культурогенез пов'язаний з:

а) трудовою діяльністю;

б) кооперативною діяльністю;

в) аналітичною діяльністю;

г) знаковою діяльністю;

д) художньою діяльністю.


13. Ідеал людини в культурі Давнього Сходу:

а) універсал;

б) мислитель;

в) страстотерпець;

г) раб;

д) герой.


14. Вислів: “Наш космос став видимою живою істотою” належить культурі:

а) античній;

б) середньовічній;

в) ренесансній;

г) новій;

д) новітній.


15. Відмова від зображальних елементів характерна для:

а) буддизму;

б) індуїзму;

в) конфуціанства;

г) даосизму;

д) ісламу.


16. Двосвітність властива культурі:

а) архаїчній;

б) античній;

в) давньосхідній;

г) середньовічній;

д) ренесансній.


17. Український бароковий портрет втілює:

а) гармонію людини й оточення;

б) розчинення людини у світі;

в) вилучення людини зі світу;

г) конфлікт між особистістю і суспільством;

д) внутрішній особистісний конфлікт.


18. Хто з філософів ХІХ ст. висунув теорію походження співу із схвильованої промови?:

а) О.Конт ;

б) Г.Спенсер;

в) Д.Дьюї;

г) Ф.Ніцше;

д) А.Шопенгауер.


19. Хто з художників вважається засновником супрематизму?:

а) Р.Делоне;

б) К.Малевич;

в) В.Кандинський;

г) С.Далі;

д) П.Пікассо.

20. Доба Новітнього часу позначена домінуванням мистецтв:

а) просторових;

б) часових;

в) синтетичних;

г) просторових і часових;

д) візуальних.


Варіант 2

1. Субкультура – це:

а) сукупність негативно інтерпретованих норм культури;

б) сукупність норм культури, що суперечать її фундаментальним засадам;

в) сукупність специфічних норм всередині культури;

г) сукупність норм культури, що орієнтують на споживацького світогляду людини;

д) сукупність професійних норм культури..


2. Архаїчній архітектурі не належать:

а) мегаліт;

б) кромлех;

в) дольмен;

г) сталактит;

д) менгір.


3. Особливою рисою давньосхідних суспільств є:

а) демократичність;

б) відкритість;

в) закритість;

г) кастовість;

д) динамічність.


4. Концептуальна характеристика античного типу культури:

а) державність;

б) персоналістичність;

в) естетизм;

г) пластичність;

д) духовність.


5. Східна культура орієнтована на:

а) позачасовість;

б) теперішнє;

в) майбутнє;

г) минуле і майбутнє;

д) минуле.


6. Доба Відродження – це відродження традиції:

а) архаїчної;

б) давньосхідної;

в) далекосхідної;

г) античної;

д) середньовічної.


7. Покоління “Молодої України” (І.Франко) сповідувало:

а) культ краси;

б) культ ідеї;

в) культ прагматичногог;

г) культ трансцендентного;

д) культ минулого.


8. Кому з художників належить картина “Сніданок на траві”?:

а) Е.Мунку;

б) Е.Мане;

в) М.Мункачі;

г) К.Моне;

д) Сальвадору Далі.


9. Яка загальна назва кризових явищ кінця ХІХ – поч.. ХХ ст., позначених настроями безнадійності, неприйняття життя, індивідуалізмом?:

а) модернізм;

б) декадентство;

в) дадаїзм;

г) абстракціонізм;

д) імпрессіонізм.


10. Українська культура ХХ ст. утверджує перемогу:

а) антропоцентризму;

б) антропокосмізму;

в) антрпоморфізму;

г) космоцентризму;

д) космоморфізму.


11. Різке неприйняття норм фундаментальної культури – це:

а) конформізм;

б) конфлікт;

в) субкультура;

г) контркультура;

д) альтернативна культура.


12. Релігія, пов'язана з вірою у зв'язок людини з твариною:

а) фетишизм;

б) анімізм;

в) магія;

г) тотемізм;

д) політеїзм.


13. Давньоєгипетській культурі не належить такий культурний елемент:

а) агон;

б) піраміда;

в) храм;

г) зикурат;

д) канон.


14. Давньогрецька світомодель:

а) антропоморфна;

б) соціальна;

в) державна;

г) персоналістична;

д) антропоцентрична.


15. Ідея абсолютної приреченості людських учинків характерна для культури:

а) арабської;

б) японської;

в) китайської;

г) індійської;

д) античної.


16. Тему Північного Відродження можна визначити як:

а) людина у Всесвіті;

б) людина над Всесвітом;

в) людина проти Всесвіту;

г) людина – частина Всесвіту;

д) людина поза Світом.


17. Визначальна риса духовного життя доби українського бароко:

а) аскеза;

б) гедонізм;

в) пригнічення гедонізмом аскетичного;

г) пригнічення аскезою гедоністичного;

д) розірваність між аскезою і гедонізмом.


18. Хто з французьких письменників був теоретиком і засновником натуралізму в літературі ?:

а) Е.Золя;

б) В.Гюго;

в) Ж.Санд;

г) Т.Готьє;

д) О.Бальзак.


19. Яка назва основної праці А.Тойнбі?:

а) “Дослідження історії”;

б) “Росія і Європа”;

в) “Соціокультурна динаміка”;

г) “Присмерк Європи”;

д) “Наука про культуру”.


20. Людина – споживач пропагандистських штампів постає в:

а) абстракціонізмі;

б) сюрреалізмі;

в) поп-арті;

г) соц-арті;

д) абсурдизмі.


Варіант 3

1. Традиція – це:

а) дії, що супроводжують важливі моменти життєдіяльності людини;

б) особливості буденної поведінки людини, які визначають її належність певному соціальному колу;

в) стереотипи поведінки, що транслюються від покоління до покоління;

г) елементи художнього стилю, що зберігаються в культурі тривалий час;

д) елементи соціокультурного спадку, що передаються від покоління до покоління і зберігаються тривалий час.


2. Для мислення первісної людини характерна:

а) релігійність;

б) філософічність;

в) міфологічність;

г) утилітарність;

д) естетичність.


3. Феномен “влади-власності” притаманний культурам:

а) давньосхідним;

б) середземноморським;

в) первісним;

г) ренесансним;

д) новітнім.


4. Стан душевного спокою і непохитності в античному етосі називається:

а) апатією;

б) аскетизмом;

в) конформністю;

г) альтруїзмом;

д) атараксією.


5. Брати життя від неба – принцип культури:

а) китайської;

б) японської;

в) арабської;

г) індійської;

д) античної.


6. Абсолют Середньовіччя:

а) природний;

б) соціальний;

в) державний;

г) космологічний;

д) особовий.


7. Доба Нового часу позначена домінуванням мистецтв:

а) просторових;

б) часових;

в) синтетичних;

г) просторових і часових;

д) візуальних.


8. Як називається стиль в архітектурі і мистецтві першої третини ХІХ ст.?:

а) рококо;

б) модерн;

в) ампір;

г) готика;

д) класицизм.


9. В якому році була прийнята “Загальна декларація прав людини”:?

а) 1948;

б) 1956;

в) 1975;

г) 1976;

д) 1991.


10. Ідею хаосу постулює культура:

а) давня;

б) середньовічна;

в) ренесансна;

г) нова;

д)новітня.


11. Динаміка культури визначається:

а) повним запереченням попередніх традицій;

б) поступовим розвитком нового;

в) революційними змінами цінностей;

г) повтореннями тих самих циклів;

д) діалектичним поєднанням всього названого вище.


12. Процес виникнення людини:

а) антропоморфізм;

б) антропогенез;

в) антропоцентризм;

г) антропоніміка;

д) антропософія.


13. Давньоєгипетська культура порушує образотворчий канон за правління фараона:

а) Рамзеса;

б) Ехнатона;

в) Хатшепсут;

г) Ментухотепа;

д) Аменемхета.


14. Духовній революції “осьового часу” належить культура:

а) давньоєгипетська;

б) передньоазійська;

в) антична;

г) японська;

д) первісна.


15. Пасивність як основа доброчесності декларована культурою:

а) середземноморською;

б) японською;

в) китайською;

г) індійською;

д) арабською.


16. Ренесансна модель світу:

а) антропокосмічна;

б) антропоморфна;

в) антропоцентрична;

г) космоцентрична;

д) космомофрна.

17. Козацький храм моделює образ світу як простору:

а) антропоморфного;

б) космологічного;

в) планетарного;

г) раціонального;

д) ірраціонального.


18. Які хронологічні рамки романтизму – ідейного та художнього напрямку в європейській культурі:

а) кінець ХVІ – поч.. Х VІІІ ст.;

б) початок Х VІІ – кінець ХІХ ст.;

в) кінець Х VІІІ – перша пол. ХІХ ст.;

г) початок Х VІІІ – кінець ХІХ ст.;

д) друга третина ХІХ ст.


19. Який із цих напрямів в мистецтві намагався створити мистецтво майбутнього?:

а) дадаїзм;

б) авангардизм;

в) футуризм;

г) експресіонізм;

д) абмтракціонізм.


20. Концепція “довір'я до себе” виникла в культурі:

а) західноєвропейській;

б) східноєвропейській;

в) близькосхідній;

г) далекосхідній;

д) північноамериканській.


Варіант 4

1. Масова культура – це:

а) процес розповсюдження інформації на масову аудиторію;

б) процес формування споживацького світогляду людей;

в) процес індустріалізації суспільства;

г) процес інформатизації суспільства;

д) процес адаптації цінностей високої культури.


2. Землеробство і скотарство розповсюдились у добу:

а) пелеоліту;

б) мезоліту;

в) неоліту;

г) енеоліту;

д) бронзи.


3. Мотив недосяжності безсмертя реалізований в образі:

а) Осіріса;

б) Гора;

в) Хунбабу;

г) Енкіду;

д) Гільгамеша.


4. Ідеал людини в античній культурі:

а) універсал;

б) мислитель;

в) страстотерпець;

г) раб;

д) герой.


5. Печерні храми характерні для:

а) індуїзму;

б) буддизму;

в) синтоїзму;

г) конфуціанства;

д) даосизму.


6. Співвідношення інтер'єру й екстер'єру в ренесансному храмі відображає його:

а) тілесність;

б) духовність;

в) космічність;

г) антропоцентричність;

д) антропокосмічність.


7. Універсалізм світобачення – сутність філософської концепції:

а) реалізму;

б) імпресіонізму;

в) постімпресіонізму;

г) експресіонізму;

д) сюрреалізму.


8. Представники якого напрямку в літературознавстві та фольклористиці вважали, що народна поезія має “божественне походження”?:

а) міфологічної школи;

б) формальної школи;

в) антропологічної школи;

г) історичної школи;

д) школи “Анналів”.


9. Хто є автором книги “Присмерк Європи”?:

а) П.О.Сорокін;

б) О.Шпенглер;

в) М.О.Бердяєв;

г) А.Тойнбі;

д) З.Фрейд.


10. Постмодернізм не оперує поняттям:

а) пастіш;

б) плімпсест;

в) образ;

г) гіпертекст;

д) симулякр.


11. Синергетика вивчає:

а) знаки і знакові системи;

б) динамічні процеси в нелінійних системах;

в) закономірності комунікативного процесу;

г) динамічні процеси в соціокультурних системах;

д) смисли, що їх виражають знаки і знакові системи.


12. Культ надприродної сили неживих предметів:

а) тотемізм;

б) фетишизм;

в) анімізм;

г) політеїзм;

д) магія.


13. Сакралізація правителя в образотворчому каноні не реалізувалась у темі:

а) цар на війні;

б) цар із сім'єю;

в) цар на полюванні;

г) цар на бенкеті;

д) цар тримає Дерево життя.


14. Давньоримська світомодель:

а) антропоморфна;

б) соціальна;

в) державна;

г) персоналістична;

д) антропоцентрична.


15. Історіографічна традиція мало розвинена в культурі:

а) індійській;

б) японській;

в) китайській;

г) арабській;

д) середземноморській.


16. Ідеальна особистість Середньовіччя:

а) герой;

б) мислитель;

в) страстотерпець;

г) раб;

д) універсал.


17. Ідеал людини Нового часу:

а) богоподібна істота;

б) природна людина;

в) дієвий герой;

г) “мисляча тростина”;

д) страстотерпець.


18. До якої літературно-художнього напрямку можна віднести творчість таких французьких поетів, як П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме?:

а) абстракціонізму;

б) символізму;

в) модернізму;

г) дадаїзму;

д) постімпресіонізму.


19. Вчення якого із цих філософів вважають основою екзистенціалізму?:

а) І.Бентама;

б) С.К'єркегора;

в) О.Конта;

г) Л.Фейєрбаха;

д) Г.Гегеля.


20. Американська культура орієнтована на:

а) минуле;

б) теперішнє;

в) майбутнє;

г) теперішнє і майбутнє;

д) теперішнє і минуле.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Релігієзнавство», можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи