Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
НазваТестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
Сторінка3/8
Дата07.11.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8

Варіант 5

1. А.Тойнбі розглядає динаміку культури як:

а) поступове вдосконалення культурних систем;

б) регресивний розвиток культурних систем;

в) локальний розвиток цивілізацій;

г) хвильовий розвиток соціокультурних систем;

д) пасіонарний розвиток соціокультурних систем.


2. Писемність зароджується в:

а) епоху античності;

б) первісному суспільстві;

в) Стародавньому Китаї;

г) палеоліті;

д) крито-мікенській культурі.

3. Передньоазійська культура має орієнтацію:

а) потойбічну;

б) трансцендентну;

в) небесну;

г) земну;

д) поліфонічну.


4. Людина в культурі античності:

а) ірраціональна;

б) персоналістична;

в) родова;

г) суперечлива;

д) раціональна.


5. Ідея безкінечного перевтілення, колообігу явищ Всесвіту є типовою для культури:

а) месопотамської;

б) індійської;

в) японської;

г) китайської;

д) арабської.


6. Домінанта європейського середньовічного міста:

а) ратуша;

б) собор;

в) ратуша і собор;

г) обеліск;

д) університет.


7. Художня мова українського бароко була естетичним кодом:

а) елітарності культури доби;

б) раціональності мислення новочасної людини;

в) ірраціональності світосприймання;

г) поліфонічності світосприймання;

д) антропоцентричності світосприймання.


8. Кого із цих художників вважають засновником імпресіонізму?:

а) А.Сіслей;

б) Е.Дега;

в) Клод Моне;

г) О.Ренуар;

д) Едуард Мане.


9. Яку назву отримала наука, що займається проблемами передбачення майбутнього розвитку людства?:

а) соціальна утопія;

б) футурологія;

в) есхатологія;

г) прогностика;

д) біоніка.


10. Відображення життя свідомості поза реаліями дійсності – сутність:

а) футуризму;

б) сюрреалізму;

в) потоку свідомості;

г) експресіонізму;

д) абсурдизму.


11. Культура класифікується за критерієм споживання на:

а) матріархальну, патріархальну;

б) регресивну, прогресивну, стагнаційну, репресивну;

в) міфологічну, релігійну, наукову;

г) масову, елітарну;

д) рабовласницьку, феодальну, капіталістичну, комуністичну.


12. Людина виду Homo sapiens виникає:

а) 3,2 – 2,5 млн років тому;

б) 5 - 3 тис. років тому;

в) V ст. до н.е.;

г) 40 – 35 тис. років тому;

д) на початку нашої ери.


13. Світомодель Давнього часу:

а) позапросторова;

б) позачасова;

в) просторова;

г) часова;

д) просторово-часова.


14. Класичний період давньогрецької культури визначається хронологічним рамками:

а) ХІV – ХІ ст.. до н.е.;

б) 8 – 6 ст. до н.е.;

в) 4 ст. до н.е. – 2 ст. н.е.;

г) 5 – 4 ст. до н.е.;

д) 3 – 6 ст. н.е.


15. Осмислення владних відносин покровительства притаманне культурі:

а) індійській;

б) арабській;

в) китайській;

г) японській;

д) середземноморській.


16. Модель часу доби Середньовіччя:

а) циклічна ;

б) хвильова;

в) лінійна;

г) позачасова;

д) спіральна.


17. Українському бароко притаманний:

а) раціоналізм;

б) ірраціоналізм;

в) сенсуалізм;

г) позитивізм;

д) естетизм.


18. Хто з французьких письменників створив теорію “експериментального роману”?:

а) Е.Золя;

б) А.Франс;

в) А.Доде;

г) Г.Флобер;

д) Гі де Мопассан.


19. Як називається в сучасному мистецтві низькоякісна масова продукція, розрахована на зовнішній ефект?:

а) бруталізм;

б) кітч;

в) перфоманс;

г) поп-арт;

д) антикультура.


20. Відчуження людини у ворожому їй світі – філософська концепція:

а) експресіонізму;

б) сюрреалізму;

в) абстракціонізму;

г) концептуалізму;

д) поп-арту.

Список рекомендованої літератури

для підготовки до тестування з дисципліни «Культурологія»:


 1. Матвєєва Л.Л. Культурологія. Навч. пос. — К., 2005.

 2. Шевнюк О.Л. Культурологія. Навч.пос. — К., 2005.

 3. Культурологія. Навч. пос. За ред.. В.М. Пічі. — Львів, 2003.

 4. Недзельський К.К. Навчально-методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу «Культурологія». Для усіх спеціальностей університету. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2004.

 5. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. — К., 1995.

 6. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. — К., 2002.

 7. Українська та зарубіжна культура. За ред.. М.М. Заковича. — К., 200.

 8. Культурология, ХХ век. Энциклопедия в 2-х тт., — Спб., 1998.

 9. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. За ред. А.В. Яртися. — Львів, 1994.^ ДИСЦИПЛІНА «ФІЛОСОФІЯ» (І-й варіант)

Тести

Із зазначених відповідей оберіть правильну

Варіант 1

 1. Яке значення вкладав в поняття “філософія” Піфагор?

а) способи правильного мислення;

б) любов до мудрості;

в) інтелектуальна культура суспільства;

г) певний спосіб адаптації людини до природи і суспільства;

д) життєва мудрість.


2. Автором відомого філософського трактату “Метафізика” є:

а) Гуссерль;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

в) соціально-утопічна філософія;

г) неоплатонізм;

д) гуманізм.


3. Хто із цих мислителів не належить до філософії Київської Русі?

а) Феофан Прокопович;

б) Кирило Турівський;

в) Володимир Мономах;

г) Климент Смолятич;

д) Іларіон Київський.


4. Хто з цих філософів є представником німецької класичної філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Г.-В.-Ф. Гегель;

д) М.Шелер.


5. Хто автор відомого висловлювання: “Мислю – отже існую”?

а) Леся Українка;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Рене Декарт;

д) Ж.Ж.Руссо.


г) Сократ;

д) Аристотель.


6. Онтологія, це:

а) вчення про пізнання;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про буття;

г) філософія культури;

д) теорія виховання і освіти.


7. Який із перелічених напрямків не був характерний для філософії Відродження?

а) натурфілософія;

б) гностицизм;


8. Що стверджує пантеїстична картина світу?

а) природа і Бог – абсолютно протилежні речі;

б) природа є, а Бога немає;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) Бог природу не створював, а лише людину;

д) Бог і природа тожні.


9. Що має вивчати філософія з точки зору екзистенціалізму:

а) лише природу і більше нічого;

б) буття конкретної людини;

в) наукові і технічні досягнення людства;

г) мову, як носій думок та істини;

д) факти свідомості.


10. Яка філософія найбільш поширена в США?

а) неопозитивізм;

б) фрейдизм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) дуалізм.


11. Яке значення вкладав в поняття “діалектика” Гегель?

а) способи правильного мислення;

б) любов до мудрості;

в) інтелектуальна культура суспільства;

г) вчення про розвиток та загальний зв'язок;

д) певний спосіб адаптації людини до природи і суспільства.


12. Автором відомого філософського трактату “Наука логіки” є:

а) Гегель;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

г) Платон;

д) Аристотель.


13. Гносеологія, це:

а) філософія культури;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про буття;

г) вчення про пізнання;

д) теорія виховання і освіти.


14. Який із перелічених напрямків був характерний для філософії Середньовіччя?

а) натурфілософія;

б) схоластика;

в) соціально-утопічна філософія;

г) неоплатонізм;

д) гуманізм.


15. Хто із цих мислителів не належить до філософії України?

а) Феофан Прокопович;

б) Кирило Турівський;

в) Микола Кузанський;

г) Климент Смолятич;

д) Станіслав Ороіховський.


16. Хто з цих філософів є представником німецького екзістенціалізму?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Г.-В.-Ф. Гегель;

д) М.Шелер.


17. Хто автор відомого висловлювання: “Знання -сила”?

а) Леся Українка;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Рене Декарт;

д) Ф.Бекон.


18. Що стверджує атеїстична картина світу?

а) природа і Бог – абсолютно протилежні речі;

б) природа є, а Бога немає;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) Бог природу не створював, а лише людину;

д) Бог і природа ототожнюються.


19. Що має вивчати філософія з точки зору неопозитивізму:

а) лише природу і більше нічого;

б) буття конкретної людини;

в) наукові і технічні досягнення людства;

г) текст, як носій думок та істини;

д) факти свідомості.


20.Хто засновник психоаналізу?

а) Е. Фромм;

б) З. Фрейд;

в) О. Конт;

г) К.Юнг;

д) К.Маркс.


Варіант 2

 1. Яке значення вкладає марксизм в поняття “метафізика”?

а) спосіб правильного мислення;

б) метод пізнання, протилежний до діалектики;

в) інтелектуальна культура суспільства;

г) певний спосіб адаптації людини до природи і суспільства;

д) життєва мудрість.


2. Автором відомого філософського трактату “Держава” є:

а) Н. Макіавеллі;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

г) Платон;

д) Аристотель.


3. Аксіологія, це:

а) вчення про пізнання;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про цінності;

г) філософія культури;

д) теорія виховання і освіти.


4. Який із перелічених напрямків був характерний для філософії Нового часу?

а) схоластика;

б) гностицизм;

в) раціоналізм;

г) неоплатонізм;

д) гуманізм.


5. Хто із цих мислителів належить до філософії епохи Відродження?

а) Феофан Прокопович;

б) Кирило Турівський;

в) Юрій Дрогобич;

г) Климент Смолятич;

д) Іларіон Київський.


6. Хто з цих філософів є представником неотомізму?

а) Ф.Ніцше;

б) Е.Жильсон;

в) М.Хайдегер;

г) Г.-В.-Ф. Гегель;

д) М.Шелер.


7. Хто автор відомого висловлювання: “Вірю, тому що абсурдно”?

а) Леся Українка;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Рене Декарт;

д) Тертуліан.


8. Що стверджує деїстична картина світу?

а) природа і Бог – абсолютно протилежні речі;

б) природа є, а Бога немає;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) Бог природу не створював, а лише людину;

д) Бог створив природу і надалі в неї не втручається.


9. Яка найгірша форма управління державою за Платоном:

а) демократія

б) монархія;

в) олігархія;

г) аристократія;

д) класократія.


10. Яка з цих течій філософії виникла в ХХст. ?

а) раціоналізм;

б) фрейдизм;

в) неопозитивізм;

г) сенсуалізм;

д) дуалізм.


11. Хто створив першу філософську концепцію Бога?

а) Сократ;

б) Конфуцій;

в) Платон;

г) Аристотель;

д) Фома Аквінський.


12. Автором відомого філософського трактату “Про град Божий” є:

а) Фома Аквінський;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

г) Августин Блаженний;

д) Лейбніц.


13. Раціоналізм, це:

а) вчення про пізнання світу розумом;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про буття;

г) філософія культури;

д) вчення про пізнання світу через досвід.


14. Який із перелічених напрямків не був характерний для філософії ХХст.?

а) неопозитивізм;

б) структуралізм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) епікуреїзм.


15. Хто із цих мислителів належить до філософів Київо-Могилянської академії?

а) Феофан Прокопович;

б) Григорій Сковорода;

в) Павло Русин;

г) Климент Смолятич;

д) Іларіон Київський.


16. Хто з цих філософів є представником німецької класичної філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Ф.Шеллінг;

д) М.Шелер.


17. Хто автор відомого висловлювання: “Людина є мірою всіх речей”?

а) Сократ;

б) Августин Блаженний;

в) Діоген-кінік;

г) Протагор;

д) І.Кант.


18. Що стверджує теїстична картина світу?

а) Бог створив природу;

б) природа є, а Бога немає;

в) людина панує над природою, адже сама є Богом;

г) Бог створив природу та людину;

д) Бог і природа тотожні.


19. Що є першоосновою світу за Гераклітом?

а) Бог;

б) Атом;

в) вогонь;

г) вогонь, вода, повітря, земля;

д) матерія.


20. Яка з цих течій філософії виникла в ХІХ ст. ?

а) раціоналізм;

б) ніцшеанство;

в) персоналізм;

г) сенсуалізм;

д) дуалізм.


Варіант 3

1.Хто сформулював 5 доказів Бога?

а) Тертуліан;

б) Фома Аквінський;

в) Мануцій Фелікс;

г) Оріген;

д) Августин Баженний.


2. Автором відомого філософського трактату “Новий органон” є:

а) Ф.Бекон;

б) І.Кант;

в) Г.Сковорода;

г) Августин Блаженний;

д) Аристотель.


3. Емпіризм, це:

а) вчення про пізнання світу розумом;

б) теорія суспільного розвитку;

в) вчення про буття;

г) філософія культури;

д) вчення про пізнання світу через досвід.


4. Який із перелічених напрямків виник в філософії Просвітництва?

а) атеїзм;

б) структуралізм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) ніцшеанство.


5. Хто із цих мислителів не належить до філософів Київо-Могилянської академії?

а) Феофан Прокопович;

б) Григорій Сковорода;

в) Георгій Щербацький;

г) Інокентій Гізель;

д) Стефан Яворський.


6. Хто з цих філософів є представником філософії структуралізму?

а) А.Камю;

б) Ж. Дерріда;

в) М.Хайдегер;

г) Ж.Марітен;

д) К.Попер.


7. Хто автор відомого висловлювання: “Коли б Бога не було, його слід було б вигадати”?

а) Монтеск'є;

б) Августин Блаженний;

в) Вольтер;

г) Фома Аквінський;

д) І.Кант.


8. Яка з цих течій не належить до релігійної філософії?

а) неотомізм;

б) персоналізм;

в) тейярдизм;

г) структуралізм;

д) теологія визволення.


9. Що є першоосновою світу за Демокрітом?

а) Бог;

б) атом;

в) вогонь;

г) вогонь.вода. повітря. земля;

д) матерія.


10. Яка з цих течій філософії виникла в ХХ ст. ?

а) раціоналізм;

б) ніцшеанство;

в) персоналізм;

г) сенсуалізм;

д) дуалізм.


 1. Які з перелічених рис не характерні для постпозитивізму?

а) відхід від орієнтації на символічну логіку;

б) звернення до історії науки;

в) вивчення проблем людського “я”;

г) вивчення сутності наукової теорії;

д) звернення до проблем соціальної психології.


12. Автором відомого філософського трактату “По той бік добра і зла” є:

а) Ф.Ніцше;

б) І.Кант;

в) Гуссерль;

г) А.Шопенгауер;

д) Т.Гоббс.


13. Ідеалізм, це:

а) вчення про пізнання ідеального;

б) вчення про первинність матерії і вторинність духу;

в) вчення про первинність духу і вторинність матерії;

г) вчення про ідеали;

д) теорія виховання і освіти.


14. Хто запропонував поняття “Суспільно - економічна формація”?

а) Е.Мах;

б) К.Маркс;

в) К.Попер;

г) Аристотель;

д) Вольтер.


15. Хто із цих мислителів не належить до української філософії ХІХ ст.?

а) І.Франко;

б) О.Потебня;

в) Г.Сковорода;

г) М.Драгоманов;

д) П.Юркевич.


16. Хто з цих філософів є представником позитивістської філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Е. Мах;

д) М.Шелер.


17. Хто сформулював антиномії?

а) Зенон Елейський;

б) Августин Блаженний;

в) І.Кант;

г) Дж.Берклі;

д) Д.Локк.


18. Що не є елементом логічної структури науки?

а) ідеї;

б) теорії;

в) закони;

г) основні поняття;

д) практика.


19. Історичний процес як множину цивілізацій розумів:

а) Ф.Енгельс;

б) М.Данилевський;

в) Монтеск'є;

г) Аристотель;

д) Б. Спіноза.


20. Розум основою пізнання та поведінки людей визнає:

а) реалізм;

б) номіналізм;

в) раціоналізм;

г) ідеалізм;

д) дуалізм.


Варіант 4

 1. Коли виник раціоналізм як цілісна система?

а) Х ст;

б) ХVІІ ст;

в) ХVІІІ ст;

г) VІІ;

д) ІІІ ст. до н.е.


2. Автором відомого філософського трактату “Левіафан” є:

а) Ф.Бекон;

б) І.Кант;

в) Т. Гоббс;

г) Августин Блаженний;

д) Д.Локк.


3. Номіналізм визнає, що:

а) пізнання світу можливе лише розумом;

б) універсалії існують в дійсності;

в) ідеї існують тільки в розумі;

г) пізнати світ неможливо;

д) пізнання світу можливе через досвід.


4. Який із перелічених напрямків виник в філософії Відродження?

а) атеїзм;

б) структуралізм;

в) прагматизм;

г) персоналізм;

д) соціально-утопічна філософія.


5. Хто із цих мислителів не є лауреатом Нобелівської премії?

а) А.Камю;

б) Ж.П.Сартр;

в) Б. Рассел;

г) К.Ясперс;

д) А.Бергсон.


6. Хто з цих філософів є представником філософії психоаналізу?

а) К.Юнг;

б) Ж. Дерріда;

в) М.Хайдегер;

г) Ж.Марітен;

д) К.Попер.


7. Хто з філософів вважав, що “річ в собі” непізнанна?

а) Монтеск'є;

б) Августин Блаженний;

в) Гегель;

г) Фома Аквінський;

д) І.Кант.


8. Яка з цих течій не належить до позитивістської філософії?

а) теологія визволення;

б) філософія Львівсько-Варшавської школи;

в) Філософія логічного аналізу;

г) махізм;

д) філософія лінгвістичного аналізу.


9. Що є першоосновою світу за Фалесом?

а) Бог;

б) атом;

в) вогонь;

г) повітря;

д) вода.


10. Яка з цих течій філософії виникла в ХVІІІ ст. ?

а) номіналізм;

б) ніцшеанство;

в) персоналізм;

г) деїзм;

д) дуалізм.


11.Апологетика виникла:

а) ХХ ст;

б) ХІХ ст.;

в) ХІІ ст.;

г) ІІІ ст.;

д) І ст.


12. Автором відомого філософського трактату “Закони” є:

а) Платон;

б) І.Кант;

в) Дж.Бруно;

г) Б.Паскаль;

д) Т.Гоббс.


13. Матеріалізм, це:

а) вчення про пізнання матеріального;

б) вчення про первинність матерії і вторинність духу;

в) вчення про первинність духу і вторинність матерії;

г) вчення про світ;

д) теорія походження людини.


14. Хто є засновником психоаналізу?

а) Е.Мах;

б) К.Маркс;

в) К.Попер;

г) З.Фрейд;

д) Вольтер.


15. Хто із цих мислителів не належить до української філософії ?

а) Ю.Бохеньський;

б) О.Потебня;

в) Г.Сковорода;

г) М.Драгоманов;

д) П.Юркевич.


16. Хто з цих філософів є представником екзистенційної філософії?

а) Ф.Ніцше;

б) А.Шопенгауер;

в) М.Хайдегер;

г) Е. Мах;

д) М.Шелер.


17. Хто сформулював апорії?

а) Зенон Елейський;

б) О.Конт;

в) І.Кант;

г) Д.Юм;

д) Д.Локк.


18. Якої теорії виникнення нації не існує?

а) психологічна теорія нації;

б) етнологічна теорія нації;

в) трудова теорія нації;

г) історико-економічна теорія нації;

д) культурницька теорія нації.


19. Створення світу Богом не визнавав:

а) Ф.Аквінський;

б) Р.Бекон;

в) М.Лютер;

г) Дідро;

д) Тертуліан.


20. Досвід основою пізнання та поведінки людей визнає:

а) реалізм;

б) емпіризм;

в) раціоналізм;

г) ідеалізм;

д) дуалізм.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconПроформа
Базові курси: Історія України, Культурологія, Економічна теорія, Філософія, Етика та естетика бізнесу
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Релігієзнавство», можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи